Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0342

Decizia (UE) 2017/342 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

OJ L 50, 28.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/342/oj

28.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/53


DECIZIA (UE) 2017/342 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 decembrie 2016

referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Instrumentul de flexibilitate are rolul de a permite finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)

Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru instrumentul de flexibilitate este de 471 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2).

(3)

Având în vedere nevoile urgente, este necesar să se mobilizeze sume suplimentare importante în vederea finanțării de măsuri pentru a gestiona criza actuală privind migrația, refugiații și securitatea.

(4)

După ce au fost examinate toate posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta cu 530,0 milioane EUR peste plafoanele de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 unor măsuri în domeniul migrației, refugiaților și securității.

(5)

Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să se distribuie pe mai multe exerciții financiare, fiind estimate la 238,3 milioane EUR în 2017, 91,0 milioane EUR în 2018, 141,9 milioane EUR în 2019 și 58,8 milioane EUR în 2020.

(6)

În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea instrumentului de flexibilitate, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 530,0 milioane EUR cu titlul de credite de angajament înscrise la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Suma respectivă este utilizată pentru finanțarea măsurilor de gestionare a crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea.

(2)   Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt după cum urmează:

(a)

238,3 milioane EUR în 2017;

(b)

91,0 milioane EUR în 2018;

(c)

141,9 milioane EUR în 2019;

(d)

58,8 milioane EUR în 2020.

Sumele specifice pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Adoptată la Strasbourg, 14 decembrie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


Top