Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
Decizia (UE) 2017/176 a Comisiei din 25 ianuarie 2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus [notificată cu numărul C(2017) 303] (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/44


DECIZIA (UE) 2017/176 A COMISIEI

din 25 ianuarie 2017

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus

[notificată cu numărul C(2017) 303]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE.

(3)

Decizia 2010/18/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru pardoseli din lemn, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4)

Pentru a reflecta mai bine gama de pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus de pe piață și stadiul actual al tehnologiei pentru aceste produse, precum și pentru a ține seama de inovațiile din ultimii ani, se consideră că este oportună modificarea denumirii și a sferei grupului de produse și stabilirea unui set revizuit de criterii de acordare a etichetei ecologice a UE.

(5)

Criteriile revizuite de acordare a etichetei ecologice a UE vizează utilizarea unor materiale produse într-un mod mai sustenabil, conform unei abordări bazate pe analiza ciclului de viață, care să limiteze energia consumată și utilizarea compușilor periculoși, nivelurile de reziduuri periculoase, contribuția pardoselilor la poluarea aerului din spațiile închise, precum și să promoveze produse durabile și de calitate superioară. Criteriile revizuite, împreună cu cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data notificării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(6)

Un cod care corespunde grupului de produse face parte integrantă din numerele de înregistrare ale etichetei ecologice a UE. Pentru ca organismele competente să poată fi în măsură să atribuie un număr de înregistrare al etichetei ecologice a UE pardoselilor pe bază de lemn, de plută și de bambus care respectă criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE, este necesar să se atribuie grupului respectiv de produse un număr de cod.

(7)

Prin urmare, Decizia 2010/18/CE ar trebui abrogată.

(8)

Este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru pardoseli din lemn pe baza criteriilor ecologice prevăzute în Decizia 2010/18/CE, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsul pentru ca acesta să îndeplinească cerințele legate de criteriile revizuite. De asemenea, ar trebui ca producătorii să aibă la dispoziție o perioadă de timp suficient de lungă în care să fie autorizați să depună cereri bazate pe criteriile ecologice prevăzute în Decizia 2010/18/CE.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse „pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus” cuprinde pardoseli pentru interior, inclusiv parchete de lemn, parchete laminate, pardoseli de plută și pardoseli de bambus, care sunt constituite, în proporție de peste 80 % din greutatea produsului final, din materiale sau fibre de lemn, pe bază de lemn, de plută, pe bază de plută, de bambus și pe bază de bambus, neconținând fibre sintetice în niciunul dintre straturile care le compun.

Acest grup de produse nu cuprinde articole de placare a pereților, pardoselile pentru utilizare în exterior, pardoselile cu funcție structurală și compușii de nivelare.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„pardoseli de lemn” înseamnă o asamblare de elemente de lemn, plăci preasamblate sau panouri de parchet, care constituie suprafața de uzură a planșeului;

2.

„pardoseli de plută” înseamnă pardoseli constituite din plută granulată amestecată cu un liant și apoi întărită sau din mai multe straturi de plută, aglomerate sau furnir, care pot fi presate și solidarizate cu ajutorul unui lipici și care sunt destinate utilizării cu un acoperitor;

3.

„acoperitor” înseamnă un preparat în sensul articolului 2 punctul 8 din Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

4.

„pardoseli de bambus” înseamnă pardoseli constituite din bambus sub formă de piese masive sau de aglomerat amestecat cu un liant;

5.

„parchet laminat” înseamnă o pardoseală rigidă cu un strat de suprafață care constă în una sau mai multe folii subțiri de material fibros (de obicei hârtie), impregnate cu rășini termorigide aminoplaste (de obicei melamină), presate sau legate pe un substrat și finisate de obicei cu un suport;

6.

„compus organic semivolatil” (COSV) înseamnă toți compușii organici care, într-o coloană capilară acoperită cu 5 % fenilpolisiloxan și 95 % metilpolisiloxan, se dizolvă și se separă în limitele domeniului de retenție cuprins între n-hexadecan (exclus) și n-docosan (inclus);

7.

„coeficientul R” înseamnă suma tuturor coeficienților Ri, unde coeficientul Ri este raportul Ci/LCIi, unde Ci este concentrația masică a compusului i în camera de testare, iar LCIi este valoarea LCI (lowest concentration of interest – concentrația aflată la limita inferioară a normalului) a compusului i definită în conformitate cu Acțiunea de colaborare la nivelul UE privind aerul din mediul urban, mediul interior și expunerea umană („Urban air, indoor environment and human exposure”) (4);

8.

„substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

9.

„amestec” înseamnă un amestec în sensul articolului 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

10.

„produs biocid” înseamnă un produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

11.

„conservant” înseamnă orice produs care se încadrează în tipul de produs 8 (Conservanți pentru lemn), astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, inclusiv produsele utilizate pentru conservarea plutei sau bambusului;

12.

„substanță activă” înseamnă o substanță activă în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

13.

„material reciclat” înseamnă un material care a fost reprelucrat dintr-un material recuperat (recovered material) sau un material revalorizat (reclaimed material) prin intermediul unui proces de fabricație și transformat într-un produs final sau într-un component care urmează să fie integrat într-un produs, fiind excluse deșeurile de lemn, așchiile și fibrele de lemn provenite din operațiunile de exploatare forestieră și tăiere, conform definiției din standardul ISO 14021;

14.

„material pe bază de lemn” înseamnă un material fabricat din fibre de lemn, așchii de lemn sau lemn, printr-unul dintre diferitele procedee care pot implica utilizarea unor temperaturi și presiuni ridicate și a unor rășini liante sau adezivi. Materialele pe bază de lemn cuprind: plăci dure, plăci fibrolemnoase, plăci fibrolemnoase cu densitate medie și mare, plăci aglomerate, plăci din așchii de lemn orientate (OSB), placaj și panouri de lemn masiv. Acestea pot fi acoperite cu un produs de finisare în timpul producției manufacturiere a pardoselii;

15.

„material pe bază de plută” înseamnă un material fabricat din fibre de plută, așchii de plută sau plută, printr-unul dintre diferitele procedee care pot implica utilizarea unor temperaturi și presiuni ridicate și a unor rășini liante sau adezivi;

16.

„material pe bază de bambus” înseamnă un material fabricat din fibre de bambus, așchii de bambus sau bambus, printr-unul dintre diferitele procedee care pot implica utilizarea unor temperaturi și presiuni ridicate și a unor rășini liante sau adezivi;

17.

„fibre sintetice” înseamnă orice fibre de polimer;

18.

„energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile de energie, în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7);

19.

„garanție de origine” înseamnă o garanție de origine în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 2009/28/CE.

Articolul 3

Pentru a obține eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un produs trebuie să se încadreze în grupul de produse „pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus”, astfel cum este definit la articolul 1 din prezenta decizie, și să respecte criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru grupul de produse „pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus” și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile timp de șase ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse „pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus” este „035”.

Articolul 6

Decizia 2010/18/CE se abrogă.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse care se încadrează în grupul de produse „pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus” depuse în termen de două luni de la data notificării prezentei decizii pot fi depuse fie pe baza criteriilor prevăzute în Decizia 2010/18/CE, fie pe baza celor prevăzute în prezenta decizie.

Licențele pentru eticheta ecologică a UE acordate în conformitate cu criteriile prevăzute în Decizia 2010/18/CE pot fi utilizate timp de 12 luni de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2010/18/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn (JO L 8, 13.1.2010, p. 32).

(3)  Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(7)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).


ANEXĂ

CADRU

CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus:

Criteriul 1.

Descrierea produsului

Criteriul 2.

Materiale pe bază de lemn, de plută și de bambus

Criteriul 3.

Cerințe generale privind substanțele și amestecurile periculoase

Criteriul 4.

Cerințe specifice privind substanțele

Criteriul 5.

Consumul de energie în procesul de producție

Criteriul 6.

Emisiile de COV provenite din pardoseli

Criteriul 7.

Emisiile de formaldehidă provenite din pardoseli și placa furniruită

Criteriul 8.

Adecvarea pentru utilizare

Criteriul 9.

Posibilitatea de reparare și garanția extinsă

Criteriul 10.

Informații pentru consumatori

Criteriul 11.

Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Apendicele I.

Orientări privind calcularea cantității de COV aplicați

Apendicele II.

Orientări privind calcularea consumului de energie în procesul de producție

Apendicele III.

Lista standardelor

EVALUARE ȘI VERIFICARE

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi prin care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi), după caz.

Organismele competente recunosc în mod preferențial certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de încercare și de etalonare și verificările efectuate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii. Acreditarea se efectuează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

După caz, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă organismul competent care evaluează cererea le acceptă ca fiind echivalente.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente sau vizite la fața locului.

Ca cerință prealabilă, produsul trebuie să îndeplinească toate cerințele legale aplicabile din țara sau țările în care se intenționează comercializarea acestuia. Solicitantul trebuie să declare că produsul respectă această cerință.

În cazul în care un furnizor preferă să nu dezvăluie solicitantului substanțele din care este alcătuit un amestec, furnizorul respectiv poate transmite aceste informații direct organismului competent.

Criteriul 1.   Descrierea produsului

Se furnizează organismului competent o descriere tehnică a pardoselii, incluzând desene tehnice care ilustrează elementele sau materialele din care este constituit produsul de pardosire final, dimensiunile produsului și o descriere a procesului de fabricație. Descrierea este însoțită de lista materialelor pentru produsul respectiv, în care să fie indicată greutatea totală a produsului și modul în care aceasta este împărțită între diferitele materiale utilizate.

Trebuie să fie demonstrată conformitatea cu domeniul de aplicare al grupului de produse, astfel cum este definit la articolul 1.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de conformitate, însoțită de următoarele informații cu privire la pardoseală:

marca/denumirea comercială (2);

o descriere a produsului, incluzând desene tehnice care ilustrează elementele sau materialele utilizate în produsul final;

lista materialelor: procentajul din masa produsului final pe care îl reprezintă materiile prime, substanțele sau amestecurile care intră în compoziția acestuia, inclusiv toți aditivii și toate tratamentele de suprafață, după caz;

o listă a tuturor elementelor componente (3) ale produsului și greutatea lor respectivă;

o descriere a procesului de fabricație. Furnizorii de materii prime sau de substanțe sunt descriși furnizându-se următoarele informații: denumirea legală, locul de producție, datele de contact și descrierea etapei (etapelor) de producție pe care au efectuat-o (le-au efectuat) sau din care fac parte.

Fișa tehnică a produsului, declarația de mediu pentru produs sau un document echivalent pot fi acceptate ca dovadă a conformității cu acest criteriu, cu condiția ca documentul respectiv să includă informațiile enumerate.

Criteriul 2.   Materiale pe bază de lemn, de plută și de bambus

Această cerință se aplică materialelor de lemn și pe bază de lemn, de plută și pe bază de plută, de bambus și pe bază de bambus cu o greutate de peste 1 % din produsul finit.

Materialele de lemn și pe bază de lemn, de plută și pe bază de plută, de bambus și pe bază de bambus, în integralitatea lor, nu trebuie să provină din organisme modificate genetic (OMG) și trebuie să facă obiectul unor certificate privind lanțul de custodie eliberate de un sistem terț de certificare independent, cum ar fi Consiliul de administrare a pădurilor (Forest Stewardship Council – FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) sau un sistem echivalent.

Lemnul, pluta și bambusul virgine, în integralitatea lor, trebuie să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea durabilă a pădurilor, eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum Consiliul de administrare a pădurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent.

În cazul în care un sistem de certificare autorizează combinarea, într-un produs sau într-o linie de producție, a materialelor necertificate cu materiale certificate și/sau reciclate, un minim de 70 % din lemn, plută și/sau bambus trebuie să fie reprezentat de materiale virgine certificate și sustenabile și/sau de materiale reciclate.

Materialele necertificate trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care să asigure faptul că acestea provin din surse legale și că îndeplinesc toate cerințele sistemului de certificare referitoare la materiale necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate sau recunoscute de sistemul de certificare respectiv.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate însoțită de un certificat din partea producătorului privind lanțul de custodie, valabil și emis de un organism independent, pentru toate materialele de lemn și pe bază de lemn, de plută și pe bază de plută, de bambus și pe bază de bambus utilizate în produs sau în linia de producție și trebuie să demonstreze că niciunul dintre materialele virgine nu este obținut din OMG-uri. Solicitantul trebuie să prezinte documente contabile auditate care să demonstreze că cel puțin 70 % din materiale provin din păduri sau zone gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor și/sau din surse reciclate care îndeplinesc cerințele stabilite de sistemul independent relevant de acordare a certificatelor privind lanțul de custodie. Ca sisteme terțe de certificare independente se acceptă sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente.

Dacă produsul sau linia de producție include materiale necertificate, trebuie să se demonstreze că proporția de materiale virgine necertificate nu depășește 30 % din conținut și că aceste materiale necertificate fac obiectul unui sistem de verificare prin care se garantează că provin din surse legale și că îndeplinesc orice altă cerință prevăzută de sistemul de certificare pentru materialele necertificate.

Criteriul 3.   Cerințe generale privind substanțele și amestecurile periculoase

Prezența, în produs sau în orice element constitutiv al acestuia, a unor substanțe care au fost identificate, în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau a unor substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare, etichetare și ambalare (classification, labelling and packaging – CLP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4) pentru pericolele enumerate în tabelul 3.1 din prezenta decizie, este restricționată în conformitate cu punctele 3.a și 3.b. În sensul acestui criteriu, substanțele candidate pentru a fi înscrise pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și clasele de pericole conforme Regulamentului privind CLP sunt grupate în tabelul 3.1 în funcție de proprietățile periculoase.

Tabelul 3.1

Grupe de pericole care generează restricții

Pericole din grupa 1 – SVHC și CLP

Pericole care determină identificarea unei substanțe ca făcând parte din grupa 1:

substanțe candidate pentru a fi înscrise pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

substanțe cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere (CMR) de categorie 1A sau 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericole din grupa 2 – CLP

Pericole care determină identificarea unei substanțe ca făcând parte din grupa 2:

CMR, categoria 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

toxicitate acvatică, categoria 1: H400, H410

toxicitate acută, categoriile 1 și 2: H300, H310, H330, H304

toxicitate prin aspirare, categoria 1: H304

toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT), categoria 1: H370, H372

sensibilizant pentru piele, categoria 1: H317

Pericole din grupa 3 – CLP

Pericole care determină identificarea unei substanțe ca făcând parte din grupa 3:

toxicitate acvatică, categoriile 2, 3 și 4: H411, H412, H413

toxicitate acută, categoria 3: H301, H311, H331, EUH070

STOT, categoria 2: H371, H373

3.a.   Restricționarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Concentrația substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită prezente în produs și în elementele componente ale acestuia nu trebuie să depășească 0,10 % (fracție masică).

Nu se acordă nicio derogare de la această cerință pentru substanțele candidate pentru a fi înscrise pe lista SVHC prezente în produs sau în elementele componente ale acestuia în concentrații mai mari de 0,10 % (fracție masică).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte declarații cu privire la faptul că produsul și elementele componente utilizate în produs nu conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații superioare limitei de concentrație specificate. Declarațiile trebuie să facă trimitere la cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate publicată de ECHA (5).

3.b.   Restricționarea substanțelor și a amestecurilor clasificate în temeiul Regulamentului privind CLP care sunt utilizate în pardoseli

Substanțele sau amestecurile utilizate de producătorul de pardoseli sau de furnizorii săi în decursul pregătirii materiilor prime, al fabricării, al asamblării sau al oricărui alt tratament aplicat pardoselii nu trebuie să fie clasificate ca reprezentând unul dintre pericolele CLP enumerate în Tabelul 3.1. Printre substanțele sau amestecurile restricționate se numără adezivii, vopselele, grundurile, lacurile, baițurile, rășinile, produsele biocide, materialele de umplere, cerurile, uleiurile, materialele de umplutură pentru rosturi, coloranții și agenții de etanșeizare.

Cu toate acestea, utilizarea acestor substanțe restricționate este permisă dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

substanța restricționată sau amestecul restricționat a fost utilizată (utilizat) în cantități care reprezintă mai puțin de 0,10 % din greutatea totală a pardoselii sau a oricărui element component al pardoselii;

substanța restricționată își schimbă proprietățile în urma prelucrării (de exemplu, substanța nu mai este biodisponibilă sau suferă modificări chimice), astfel încât pericolele CLP care generează restricția nu se mai aplică, și orice conținut rezidual de substanță restricționată care nu a intrat în reacție reprezintă mai puțin de 0,10 % din greutatea totală a pardoselii sau a oricărui element component al acesteia.

Evaluare și verificare

Solicitantul și/sau furnizorii săi trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu criteriul 3.b, însoțită, dacă este cazul, de o listă a substanțelor sau amestecurilor relevante utilizate, împreună cu declarații cu privire la clasificarea gradului lor de pericol sau la neîncadrarea lor în grupe de pericol, de cantitățile adăugate din aceste substanțe și, dacă este necesar, declarații care să arate dacă substanțele sau amestecurile își schimbă proprietățile în urma prelucrării, în așa fel încât pericolele CLP nu se mai aplică. Dacă ne aflăm în acest caz, trebuie furnizate cantitățile oricărui conținut rezidual de substanță restricționată care nu a intrat în reacție.

Pentru fiecare substanță trebuie să se transmită următoarele informații în legătură cu clasificarea gradului de pericol sau cu neîncadrarea în grupe de pericol:

(i)

numărul CAS (Chemical Abstracts Service) (6) al substanței, numărul CE (Comunitatea Europeană) (7) al substanței sau numărul substanței din altă listă (dacă sunt disponibile pentru amestecuri);

(ii)

forma și starea fizică în care se utilizează substanța sau amestecul;

(iii)

clasificările armonizate ale gradului de pericol CLP;

(iv)

intrările de autoclasificare din baza de date REACH a ECHA pentru substanțele înregistrate (8) (dacă nu există nicio clasificare armonizată);

(iv)

clasificările amestecurilor în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Atunci când se examinează intrările de autoclasificare din baza de date REACH a substanțelor înregistrate, se acordă prioritate intrărilor de autoclasificare provenite din transmiteri în comun.

În cazul în care o clasificare este înregistrată cu mențiunea „date insuficiente” sau „neconcludentă” în conformitate cu baza de date REACH a substanțelor înregistrate sau atunci când o substanță nu este încă înregistrată în sistemul REACH, trebuie să se furnizeze date toxicologice care îndeplinesc cerințele din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și care sunt suficiente pentru a susține autoclasificarea concludentă în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și cu orientările ajutătoare emise de ECHA. În cazul intrărilor din baza de date cu mențiunea „date insuficiente” sau „neconcludentă”, trebuie să se verifice autoclasificările. În acest scop, sunt acceptate următoarele surse de informații:

(i)

studii toxicologice și evaluări ale pericolelor efectuate de agenții de reglementare omoloage ECHA (9), de organisme de reglementare din statele membre sau de organisme interguvernamentale;

(ii)

o fișă cu date de securitate (FDS) completată integral în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(iii)

un aviz documentat emis de un expert toxicolog, care trebuie să se bazeze pe o analiză a literaturii științifice și a datelor de testare existente, însoțită, dacă este necesar, de rezultatele unor noi teste efectuate de laboratoare independente, utilizând metode aprobate de ECHA;

(iv)

un atestat – bazat, dacă este necesar, pe avizul unui expert – eliberat de un organism acreditat de evaluare a conformității care efectuează evaluări ale pericolelor conform sistemelor de clasificare a gradelor de pericol GHS (Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice) sau CLP.

Informațiile privind caracteristicile de periculozitate ale substanțelor pot fi obținute, în conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu ajutorul altor metode decât testele, de exemplu, prin utilizarea unor metode alternative, cum ar fi metodele „in vitro”, prin modele cantitative ale relației structură-activitate sau prin utilizarea grupării ori a trimiterilor încrucișate.

Criteriul 4.   Cerințe specifice privind substanțele

4.a.   Contaminanți în lemnul, pluta și bambusul reciclate

Toate fibrele sau așchiile reciclate utilizate la fabricarea produsului de pardosire final trebuie să fie testate în conformitate cu standardul privind condițiile de livrare a lemnului reciclat elaborat de Federația europeană a fabricanților de panouri (European Panel Federation – EPF) (10) sau cu un alt standard echivalent care prevede limite egale sau mai stricte și trebuie să respecte limitele pentru contaminanți indicate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1

Limitele pentru contaminanți în lemnul, pluta și bambusul reciclate și în fibrele sau așchiile de lemn, plută și bambus (mg/kg material reciclat uscat)

Contaminanți

Valori-limită

Contaminanți

Valori-limită

Arsen (As)

25

Mercur (Hg)

25

Cadmiu (Cd)

50

Fluor (F)

100

Crom (Cr)

25

Clor (Cl)

1 000

Cupru (Cu)

40

Pentaclorfenol (PCP)

5

Plumb (Pb)

90

Uleiuri de gudron (benzo(a)piren)

0,5

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent:

o declarație din partea producătorului sau a furnizorului panoului, după caz, care să arate că în pardosea nu s-a folosit lemn, plută sau bambus reciclate sau fibre ori așchii din aceste materiale; sau

o declarație din partea producătorului sau a furnizorului panoului, după caz, care să arate că lemnul, pluta sau bambusul reciclate ori fibrele sau așchiile din aceste materiale, în integralitatea lor, care au fost utilizate au făcut obiectul unor teste reprezentative în conformitate cu Standardul EPF privind condițiile de livrare a lemnului reciclat sau cu un alt standard echivalent care prevede limite egale sau mai stricte; această declarație trebuie să fie însoțită de rapoarte de încercare care să demonstreze conformitatea eșantioanelor reciclate cu limitele indicate în tabelul 4.1.

4.b.   Produse biocide

Tratarea cu produse biocide a lemnului, plutei și/sau bambusului din pardoseli nu este autorizată.

Nu se autorizează folosirea următoarelor substanțe active ca agenți de conservare gata pentru utilizare în cazul amestecurilor pe bază de apă, cum ar fi adezivii sau lacurile:

amestecul (3:1) de clorometilizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (CMIT/MIT nr. CAS 55965-84-9) în concentrație mai mare de 15 ppm;

metilizotiazolinonă în concentrație mai mare de 200 ppm;

alte izotiazolinone în concentrație mai mare de 500 ppm.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de neutilizare de produse biocide sau, după caz, o declarație susținută de o fișă cu date de securitate (FDS) din partea furnizorilor amestecurilor pe bază de apă prin care se indică ce substanțe active au fost folosite ca agenți de conservare gata pentru utilizare în cazul amestecurilor pe bază de apă.

4.c.   Conținutul de metale grele al vopselelor, grundurilor și lacurilor

Nicio vopsea, niciun grund și niciun lac utilizate pe materialele de lemn, pe bază de lemn, de plută, pe bază de plută, de bambus sau pe bază de bambus nu trebuie să conțină substanțe pe bază de următoarele metale: cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu, în concentrații mai mari de 0,010 % (fracție masică) pentru fiecare metal prezent în preparatul de vopsea, grund sau lac în recipient.

Evaluare și verificare

Solicitantul sau furnizorul acestuia, după caz, trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu și să furnizeze fișa cu date de securitate corespunzătoare din partea furnizorilor vopselelor, a grundurilor și a lacurilor utilizate.

4.d.   Conținutul de COV în tratamentul de suprafață

Produsele de tratare a suprafețelor utilizate pe materiale de lemn, pe bază de lemn, de plută, pe bază de plută, de bambus sau pe bază de bambus trebuie să prezinte una dintre caracteristicile următoare:

un conținut total de COV mai mic de sau egal cu 5 % fracție masică (concentrația substanței gata pentru utilizare);

un conținut total de COV mai mare de 5 % fracție masică, cu condiția să se demonstreze că aceștia sunt aplicați în cantități mai mici de 10 g/m2 de suprafață tratată.

Acest criteriu se referă la conținutul total de COV din produsele de tratare a suprafețelor, în funcție de compoziția chimică pe care o au în formă umedă. Dacă este necesară diluarea produselor înainte de utilizare, calculul trebuie să se bazeze pe conținutul din produsul diluat.

În sensul prezentului criteriu, COV înseamnă compuși organici volatili astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2004/42/CE.

Acest criteriu nu se aplică în cazul amestecurilor utilizate pentru reparare (de exemplu, noduri, fisuri superficiale, urme de lovitură etc.) în timpul procesului de fabricație.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de fișa cu date de securitate (FDS) a tuturor substanțelor sau amestecurilor de tratare a suprafețelor utilizate pe materialele de lemn, pe bază de lemn, de plută, pe bază de plută, de bambus sau/și pe bază de bambus. În cazul în care, conform FDS, conținutul de COV din substanțele sau amestecurile utilizate pentru tratarea suprafețelor este mai mic de sau egal cu 5 % fracție masică, nu sunt necesare verificări suplimentare.

În cazul în care în FDS nu sunt incluse informații referitoare la conținutul de COV, conținutul de COV se calculează pornind de la lista substanțelor din amestecul pentru tratamentul de suprafață. Concentrația fiecărui ingredient care este un COV se exprimă ca procent din greutate.

Alternativ, în cazul în care conținutul de COV este mai mare de 5 % fracție masică, solicitantul trebuie să prezinte un calcul care să demonstreze că cantitatea efectivă de COV aplicată pe m2 de suprafață tratată din pardosea este mai mică de 10 g/m2, în conformitate cu orientările prevăzute în apendicele I.

4.e.   Conținutul de COV în alte substanțe și amestecuri utilizate

Conținutul de COV trebuie să fie mai mic de:

3 % fracție masică în adezivii și rășinile, în forma gata pentru utilizare, care sunt folosiți în procesul de fabricație a pardoselilor;

1 % fracție masică în alte substanțe [în afară de adezivii, rășinile și tratamentele de suprafață, în forma lor gata pentru utilizare (criteriul 4.d.)] utilizate în procesul de fabricație a pardoselilor.

Formaldehida liberă din rășinile aminoplaste lichide utilizate în procesul de fabricație a pardoselilor trebuie să fie mai mică de 0,2 % fracție masică.

Acest criteriu se referă la conținutul total de COV din substanțe, în funcție de compoziția chimică pe care o au în formă umedă. Dacă este necesară diluarea amestecurilor înainte de utilizare, calculul trebuie să se bazeze pe conținutul din produsul diluat.

În sensul prezentului criteriu, COV înseamnă compuși organici volatili astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2004/42/CE.

Acest criteriu nu se aplică în cazul amestecurilor utilizate pentru reparare (de exemplu, noduri, fisuri superficiale, urme de lovitură etc.) în timpul procesului de fabricație.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de FDS a tuturor adezivilor, rășinilor sau altor substanțe folosite, în forma lor gata pentru utilizare, sau o documentație echivalentă care să sprijine declarația de conformitate, împreună cu o rețetă completă în care să se specifice cantitățile și numerele CAS.

În cazul în care, conform FDS, conținutul de COV este mai mic de 3 % fracție masică din adezivii și rășina gata pentru utilizare folosiți sau mai mic de 1 % fracție masică din celelalte substanțe utilizate, nu sunt necesare verificări suplimentare.

În cazul în care în FDS nu sunt incluse informații referitoare la conținutul de COV, conținutul de COV se calculează pornind de la lista substanțelor. Concentrația fiecărui ingredient care este un COV se exprimă ca procent din greutate.

Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare prin care să se demonstreze că conținutul de formaldehidă liberă din rășinile aminoplaste lichide este mai mic de 0,2 % fracție masică în conformitate cu standardul EN1243.

4.f.   Plastifianți

Adezivii, rășinile și substanța sau amestecul de tratare a suprafețelor nu trebuie să conțină niciun plastifiant de tip ftalați la care se face referire la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Se consideră că acești ftalați nu sunt prezenți dacă suma totală a ftalaților enumerați reprezintă mai puțin de 0,10 % din greutatea adezivului, rășinii sau substanței ori amestecului de tratare a suprafețelor (1 000 mg/kg).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent fie:

o declarație de conformitate cu acest criteriu din partea furnizorului sau a producătorului pardoselii, în care să se indice că nu au fost utilizați plastifianți de tip ftalați, fie

o declarație de conformitate cu acest criteriu din partea furnizorului sau a producătorului pardoselii, în care să se indice că au fost utilizați plastifianți de tip ftalați și că niciunul dintre ftalații care îndeplinesc criteriile de la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu a fost utilizat în adeziv, în rășină sau în substanța sau amestecul de tratare a suprafețelor. În lipsa unei declarații corespunzătoare, materialele care constituie adezivul, rășina sau substanța sau amestecul de tratare a suprafețelor sunt testate pentru a se detecta prezența acestor ftalați conform standardului ISO 8214-6.

4.g.   Compuși organici halogenați

Compușii organici halogenați nu sunt autorizați în substanțele utilizate la fabricarea de pardoseli (de exemplu, ca lianți, adezivi, învelișuri etc.).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate însoțită de o declarație de neutilizare de compuși organici halogenați din partea fabricantului substanțelor. În plus, trebuie furnizate și fișele cu date de securitate (FDS) ale substanțelor.

4.h.   Agenți de ignifugare

Agenții de ignifugare nu sunt autorizați în substanțele utilizate la fabricarea de pardoseli.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate însoțită de o declarație de neutilizare de agenți de ignifugare din partea fabricantului substanțelor. În plus, trebuie furnizate și fișele cu date de securitate (FDS) ale substanțelor.

4.i.   Aziridină și poliaziridină

Aziridina și poliaziridina nu sunt autorizate în substanțele utilizate la fabricarea de pardoseli (de exemplu, ca tratament de suprafață, învelișuri etc.).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate însoțită de o declarație de neutilizare de aziridină și poliaziridină din partea fabricantului substanțelor. În plus, trebuie furnizate și fișele cu date de securitate (FDS) ale substanțelor.

Criteriul 5.   Consumul de energie în procesul de producție

Media anuală a energiei consumate în timpul procesului de producție a pardoselilor se calculează după cum este indicat în tabelul 5.1 și în apendicele II și nu trebuie să depășească următoarele limite (E score – nota E):

Produsul

Nota E

Pardoseli din lemn masiv

> 11,0

Pardoseli din lemn multistratificat

Pardoseli din furnir de lemn

Pardoseli de plută și pardoseli din dale de plută aglomerată

Pardoseli din bambus

Parchete laminate

> 8,0


Tabelul 5.1

Calcularea notei E

Formulă

 

Parametru de mediu

Cerințe maxime

Formula

A

Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul total anual de energie

%

B

Energia electrică achiziționată anual

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Consumul anual de combustibil

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Unde A = raportul dintre energia provenită din surse regenerabile de energie și energia totală.

La numărătorul raportului A, se citește după cum urmează: combustibilii proveniți din surse regenerabile de energie (SRE) achiziționați (cantitatea de combustibil × valoarea standard) plus energia termică generată în situl de producție din SRE altele decât combustibilul plus 2,5 × energia electrică generată în situl de producție din SRE altele decât combustibilul plus 2,5 × energia electrică din SRE achiziționată.

La numitorul raportului A, se citește după cum urmează: combustibilii proveniți din SRE achiziționați (cantitatea de combustibil × valoarea standard) plus combustibilii din alte surse decât SRE achiziționați (cantitatea de combustibil × valoarea standard) plus energia termică generată în situl de producție din SRE altele decât combustibilul plus 2,5 × energia electrică generată în situl de producție din SRE altele decât combustibilul plus 2,5 × energia electrică din SRE achiziționată plus 2,5 × energia electrică din alte surse decât SRE achiziționată.

 

B = energia electrică achiziționată anual înseamnă suma energiei electrice achiziționate de la un furnizor extern. În cazul în care energia electrică achiziționată este energie electrică din surse regenerabile, se aplică un coeficient de 0,8.

 

C = consumul anual de combustibil înseamnă suma tuturor combustibililor achiziționați sau obținuți ca subproduse rezultate din fabricarea pardoselilor și utilizați pentru generarea de energie în situl de producție.

 

Nota E se calculează pe m2 de pardoseală produsă și ia în considerare energia directă consumată în procesul de producție a pardoselii. Consumul indirect de energie nu este luat în considerare.

Urmează o listă orientativă a activităților care trebuie incluse sau nu în calcularea consumului de energie. Activitățile încep la primirea deșeurilor din lemn (trunchiuri de copac), a plutei și a bambusului în instalațiile producătorului sau ale furnizorilor săi și durează până la sfârșitul procesului de fabricație.

Produs

Condițiile pentru consumul de energie electrică și de combustibil (listă indicativă)

Sunt incluse

Nu sunt incluse

Pardoseli din lemn masiv

uscare, măcinare și tăiere cu fierăstrăul

calibrare și tăiere

șlefuire cu șmirghel

acoperire

ambalare

și orice alte activități necesare pentru fabricare

producția de lacuri sau de orice alt preparat gata pentru utilizare

energia consumată în activitățile de control al calității

consumul indirect de energie (de exemplu pentru încălzire, iluminat, transport intern etc.).

Pardoseli de lemn multistratificat

uscare, măcinare și tăiere cu fierăstrăul

calibrare și tăiere

șlefuire cu șmirghel

presare

acoperire

ambalare

și orice alte activități necesare pentru fabricare

Pardoseli de plută și din dale de plută aglomerată

uscare, măcinare și tăiere cu fierăstrăul

calibrare și tăiere

șlefuire cu șmirghel

presare

fabricarea plăcii furniruite, în cazul în care este utilizată în structura sa

acoperire

ambalare

și orice alte activități necesare pentru fabricare

Pardoseli din bambus

Parchete laminate

fabricarea plăcii furniruite

procesul de impregnare a hârtiei decorative, a hârtiei „overlay” și a hârtiei de balans

presare

calibrare

ambalare

și orice alte activități necesare pentru fabricare

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să indice și să demonstreze:

tipul și cantitatea de energie electrică care a fost, în medie, achiziționată anual de la un furnizor extern. În cazul în care se achiziționează energie electrică provenită din surse regenerabile, trebuie furnizate garanții de origine, în conformitate cu Directiva 2009/28/CE. Dacă Directiva 2009/28/CE nu este aplicabilă în țara în care este fabricată pardoseala, se furnizează mijloace de probă echivalente;

tipul (tipurile) de combustibil și cantitățile care au fost utilizate în producția pardoselilor, cu ajutorul contractelor, facturilor sau unor documente echivalente, care să menționeze datele, cantitatea livrată/achiziționată și proprietățile combustibilului [de exemplu, proprietățile fizice și chimice, puterea calorifică netă (Low Heating Value – LHV) etc.]. Se include o declarație care să indice care dintre combustibilii utilizați provin din surse regenerabile de energie, în conformitate cu Directiva 2009/28/CE;

cantitatea de energie care a fost utilizată în etapele de fabricație incluse în calcularea notei E, însoțită de documente justificative (de exemplu, măsurători ale energiei în diferite etape de fabricație, consumul de energie al echipamentelor, astfel cum este raportat în fișele produselor etc.);

tipul și cantitatea de energie care a fost vândută. Calculele trebuie să includă tipul și cantitatea de combustibili utilizați, dacă este cazul, pentru generarea energiei vândute, datele sau perioadele în care a fost generată energia respectivă și datele la care a fost vândută;

o declarație privind cantitatea de pardoseli pentru care se solicită eticheta ecologică a UE (în m2) care a fost produsă, în medie, în fiecare an.

Documentele folosite pentru a comunica consumul de energie, achiziționarea de combustibili și generarea de energie, precum și documentele folosite pentru a comunica producția de pardoseli către autoritățile naționale pot fi utilizate pentru a demonstra conformitatea cu prezentul criteriu.

Criteriul 6.   Emisiile de COV provenite din pardoseli

Pardoselile nu trebuie să depășească valorile de emisie indicate în tabelul 6.1, măsurate într-o cameră de testare în conformitate cu standardul CEN/TS 16516. Ambalarea și livrarea eșantioanelor trimise pentru testare, tratarea și condiționarea acestora trebuie să urmeze procedurile descrise în standardul CEN/TS 16516.

Tabelul 6.1

Cerințe privind emisiile

Produse

Cerințe privind emisiile

Compus

Valoare-limită după 28 de zile de depozitare într-o cameră de testare ventilată (a se vedea CEN/TS16516) în mg/m3 de aer (d)

Pardoseli de lemn masiv

Pardoseli de lemn multistratificat

Pardoseli de furnir de lemn

Total COV minus acid acetic

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Pardoseli de plută

Pardoseli de bambus

Total COV

Parchete laminate

Total COV

< 0,16

Toate pardoselile

Total COSV

< 0,1

Pardoseli de lemn masiv

Pardoseli de lemn multistratificat

Pardoseli de furnir de lemn

Valoarea R pentru substanțe care fac obiectul LCI unor concentrații aflate la limita inferioară a normalului (lowest concentration of interest – LCI) minus acid acetic (CAS 64-19-7)

≤ 1

Pardoseli de plută

Pardoseli de bambus

Parchete laminate

Valoarea R pentru substanțele care fac obiectul LCI

≤ 1

Toate pardoselile

Substanțe cancerigene

< 0,001

În sensul prezentului criteriu, COV înseamnă toți compușii organici volatili care se dizolvă și se separă până la n-hexan și n-hexadecan inclusiv pe o coloană pentru cromatografie gazoasă și care au un punct de fierbere cuprins, aproximativ, între 68 °C și 287 °C, în condițiile în care măsurarea se realizează utilizând o coloană capilară acoperită cu 5 % fenilpolisiloxan și 95 % metilpolisiloxan;

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de conformitate însoțită de rapoartele de încercare corespunzătoare testelor efectuate în cameră în conformitate cu CEN/TS 16516 sau cu o metodă echivalentă, care să arate că limitele din tabelul 6.1 au fost respectate. Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă:

metoda de testare utilizată;

rezultatele testelor și calculele necesare indicând limitele prevăzute în tabelul 6.1.

În cazul în care valorile-limită ale concentrației în cameră precizate la 28 de zile pot fi atinse în termen de trei zile de la plasarea eșantionului în cameră sau în orice alt termen din intervalul de timp cuprins între trei și 27 de zile de la plasarea eșantionului în cameră, se poate declara conformitatea cu cerințele impuse, iar testarea poate fi oprită înainte de termen.

Datele din urma testării care sunt obținute cu maximum 12 luni înainte de depunerea cererii de acordare a etichetei ecologice a UE sunt valabile pentru produse atâta timp cât procesul de fabricație sau preparatele chimice utilizate nu au suferit modificări de natură să ducă la creșterea nivelului emisiilor de COV ale produsului final.

Un certificat valabil provenit de la etichete relevante referitoare la climatul interior poate fi utilizat, de asemenea, ca dovadă a conformității dacă eticheta referitoare la climatul interior îndeplinește cerințele prezentului criteriu și dacă acest certificat este considerat de către organismul competent ca fiind echivalent.

Criteriul 7.   Emisiile de formaldehidă din pardoseli și placa furniruită

Pardoseala fabricată cu utilizarea de plăci furniruite, adezivi, rășini sau agenți de finisare pe bază de formaldehidă și, în caz de utilizare, plăcile furniruite netratate fabricate cu utilizarea de adezivi sau rășini pe bază de formaldehidă trebuie să prezinte una dintre caracteristicile următoare:

emisiile de formaldehidă să fie mai mici de 50 % din valoarea-limită care le permite să se încadreze în categoria E1, astfel cum este definită în anexa B la standardul EN 13986+A1 (care se aplică tuturor pardoselilor și plăcilor furniruite altele decât panourile fibrolemnoase de densitate medie/mare);

emisiile de formaldehidă să fie mai mici de 65 % din valoarea-limită corespunzătoare categoriei E1, astfel cum este definită în anexa B la standardul EN 13986+A1, care se aplică plăcilor furniruite fibrolemnoase de densitate medie/mare netratate;

emisiile de formaldehidă să se situeze sub valorile-limită stabilite pentru faza II în cadrul standardelor CARB (California Air Resources Board – Consiliul statului California pentru resurse aeriene) sau cele stabilite în standardul japonez F-3 star ori F-4 star.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu. Evaluarea și verificarea pardoselilor și plăcilor furniruite care prezintă un nivel redus al emisiilor de formaldehidă diferă în funcție de sistemul de certificare în care acestea se încadrează. Documentația de verificare solicitată pentru fiecare sistem de certificare este descrisă în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1

Documentația de verificare pentru pardoselile cu un nivel redus al emisiilor de formaldehidă

Sistemul de certificare

Evaluare și verificare

E1

(astfel cum este definit în anexa B la standardul EN 13986+A1)

O declarație din partea producătorului și a furnizorului plăcii furniruite, dacă este cazul, în care să se precizeze că pardoseala și plăcile furniruite netratate altele decât panourile fibrolemnoase de densitate medie/mare respectă valoarea de 50 % din limitele de emisii ale categoriei E1, astfel cum este definită în anexa B la standardul EN 13986+A1 (11) sau, în cazul plăcilor furniruite fibrolemnoase de densitate medie/mare netratate, valoarea de 65 % din limitele de emisii ale categoriei E1, astfel cum este definită în anexa B la standardul EN 13986+A1; declarația trebuie să fie însoțită de rapoarte de încercare realizate în conformitate cu standardul EN 120, EN 717-2 sau EN 717-1 ori cu o metodă echivalentă.

CARB: valori-limită corespunzătoare fazei II

O declarație din partea producătorului și furnizorului plăcii furniruite, dacă este cazul, însoțită de rezultatele testelor efectuate în conformitate cu standardul ASTM E1333 sau ASTM D6007, care să demonstreze faptul că pardoseala respectă valorile-limită ale emisiilor de formaldehidă stabilite pentru faza II, definite în Regulamentul 93120 din California privind produsele compozite din lemn (12).

Pardoseala și placa furniruită, dacă este cazul, pot fi etichetate în conformitate cu secțiunea 93120.3 litera (e), care conține detalii cu privire la numele producătorului, numărul de serie sau de lot al produsului, precum și numărul atribuit de CARB pentru organismul de certificare terț (această parte nu este obligatorie dacă produsele sunt vândute în afara statului California sau dacă în procesul de fabricație al acestora au fost utilizate rășini fără adaos de formaldehidă sau anumite rășini cu emisii de formaldehidă extrem de reduse).

Valori-limită stabilite în standardele F-3 star sau F-4 star

O declarație din partea producătorului și furnizorului plăcii furniruite, dacă este cazul, care să confirme faptul că au fost respectate valorile-limită ale emisiilor de formaldehidă stabilite în standardele JIS A 5905 (pentru plăcile fibrolemnoase) sau JIS A 5908:2003 [pentru plăcile aglomerate din lemn (PAL) și placaj)], însoțită de rapoarte de încercare în conformitate cu metoda cu exsicator definită în JIS A 1460.

Criteriul 8.   Adecvarea pentru utilizare

Trebuie îndeplinite numai cerințele asociate tipului de pardoseală specific.

Pardoselile trebuie testate și clasificate în conformitate cu cele mai recente versiuni ale standardelor și indicațiilor incluse în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1

Standarde de testare și de clasificare a pardoselilor

Pardoseală

Metoda de încercare

Clasificare

Pardoseala de furnir de lemn (13)

EN 1534 pentru rezistența la poansonare

EN 13329 pentru umflarea în grosime

Metoda de încercare corespunzătoare pentru rezistența la impact (14)

Metoda de încercare corespunzătoare pentru rezistența la uzură (14)

ISO 24334 pentru rezistența sistemelor de blocare dintre șipci

EN ISO 10874 (1)

Pardoseli de lemn masiv și de lemn multistratificat lăcuite în fabrică

Grosimea stratului superior

Duritatea lemnului din stratul de suprafață (2)

EN 685 (2) CTBA

Pardoseală de lemn solid și neacoperit uleiat în fabrică și pardoseală de lemn multistratificat neacoperit

Pardoseli din dale de plută aglomerată

EN 12104

EN ISO 10874

Pardoseli din plută

EN 660-1 pentru grupul de uzură

EN 425 pentru scaun cu rotile

EN 425 pentru simularea mișcării unui picior de mobilă

ISO 24343-1 pentru poansonare remanentă

Pardoseli de bambus

EN 1534 pentru rezistența la poansonare

EN 13696 pentru grosimea stratului superior sau a stratului de uzură

Parchet laminat

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Pardoselile trebuie să atingă cel puțin:

Pardoseală

Limite

Pardoseală de furnir de lemn

nivelul de utilizare al clasei 23 pentru pardoseli destinate uzului privat

nivelul de utilizare al clasei 32 pentru pardoseli destinate uzului comercial

Pardoseli de lemn masiv și de lemn multistratificat lăcuite în fabrică

nivelul de utilizare al clasei 23 pentru pardoseli destinate uzului privat și uzului comercial

Pardoseală de lemn masiv neacoperit uleiat în fabrică și de lemn multistratificat neacoperit

Pardoseli din dale de plută aglomerată

nivelul de utilizare al clasei 23 pentru pardoseli destinate uzului privat

nivelul de utilizare al clasei 32 pentru pardoseli destinate uzului comercial.

Pardoseli de plută

Pardoseli de bambus

umiditate corespunzătoare echilibrului higroscopic: 8 % la 20 °C și 50 % umiditate relativă

rezistența la poansonare:

≥ 4 kg/mm2 pentru pardoseli din plăci lipite pe orizontală și pe verticală

≥ 9,5 kg/mm2 pentru pardoseli de densitate mare

Parchet laminat

nivelul de utilizare al clasei 23 pentru pardoseli destinate uzului privat

nivelul de utilizare al clasei 32 pentru pardoseli destinate uzului comercial.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu. Declarația trebuie să fie însoțită de rapoarte de încercare, iar acestea trebuie să includă:

tipul de podea;

metoda (metodele) de încercare aleasă (alese);

rezultatele testelor și clasificarea pardoselii în funcție de rezultate și de standardul corespunzător, dacă este cazul.

În cazul în care pardoseala a fost testată în conformitate cu o altă metodă de încercare decât cele specificate mai sus, acest lucru poate fi acceptabil dacă, din punctul de vedere al organismului competent, metodele de încercare respective sunt comparabile.

Criteriul 9.   Posibilitatea de reparare și garanția extinsă

Trebuie îndeplinite numai cerințele asociate tipului de pardoseală specific.

În scopul efectuării de reparații și al înlocuirii pieselor uzate, pardoseala trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Posibilitate de reparare: Trebuie incluse informații în instrucțiunile pentru consumatori sau pe site-ul web al producătorului, astfel încât acestea să fie accesibile pentru utilizatori și instalatori.

(a)

Proiectarea astfel încât repararea să fie posibilă și documentul privind reparația: în cazul pardoselilor care nu sunt destinate lipirii, acestea trebuie proiectate astfel încât să poată fi demontate pentru a facilita repararea, reutilizarea și reciclarea. Trebuie să se furnizeze instrucțiuni simple și ilustrate privind demontarea și înlocuirea elementelor deteriorate. Operațiunile de demontare și de înlocuire trebuie să poată fi efectuate folosind instrumente manuale obișnuite și de bază. Trebuie să se furnizeze informații/recomandări cu privire la păstrarea unor elemente de rezervă din pardoseală pentru eventualitatea efectuării de reparații.

Garanție extinsă a produsului:

(b)

Solicitantul trebuie să ofere, fără costuri suplimentare, o garanție de minimum cinci ani care intră în vigoare de la data livrării produsului. Această garanție trebuie să fie oferită fără a se aduce atingere obligațiilor juridice pe care producătorul și vânzătorul le au în temeiul legislației naționale.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent o declarație de conformitate însoțită de:

o copie a documentului de reparații sau orice alte materiale în care sunt furnizate informații cu privire la proiectarea produsului, astfel încât să poată fi reparat;

o copie a garanției care să indice termenii și condițiile garanției extinse a produsului furnizate în documentele de informare a consumatorilor și care să îndeplinească cerințele minime prevăzute la acest criteriu.

Criteriul 10.   Informații pentru consumatori

Informațiile relevante pentru consumatori trebuie să figureze pe ambalajul produsului comercializat sau să fie incluse în orice alte documente care însoțesc produsul comercializat. Trebuie îndeplinite numai cerințele asociate tipului de pardoseală specific.

Instrucțiunile referitoare la următoarele aspecte trebuie să fie lizibile și să fie furnizate în limba țării în care produsul este introdus pe piață și/sau să includă reprezentări grafice sau pictograme:

Informații privind subcategoria de care aparține produsul (pardoseală de lemn solid sau de lemn multistratificat, pardoseală de plută, pardoseală din dale de plută aglomerată, pardoseală de bambus, parchet laminat etc.), cantitatea de lemn, plută sau bambus din produsul final în procent de greutate și privind necesitatea sau nu a unui tratament de suprafață la locul de instalare.

Recomandări pentru instalare. Trebuie să fie incluse toate instrucțiunile relevante referitoare la cele mai bune practici de instalare pentru mediu:

se recomandă instalarea flotantă ori de câte ori este posibil. Trebuie să se facă referire la pregătirea necesară a suprafeței-suport și la materialele auxiliare necesare;

în cazul în care se recomandă o instalare prin lipire, motivul fiind o durată de viață eventual mai lungă, se include recomandarea de a utiliza un adeziv/clei certificat cu o etichetă ecologică de tip I sau un adeziv cu nivel scăzut de emisii, care respectă standardul EMICODE EC1 sau un standard echivalent;

instrucțiuni de asamblare și dezasamblare ilustrate, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.a (dacă este cazul).

Recomandări pentru tratamentul de suprafață pentru pardoselile neacoperite și parchetele care au nevoie de o suprafață uleiată:

informații relevante cu privire la tipul și cantitatea de produse de acoperire necesare (de exemplu, ulei sau lac) pentru a obține durabilitatea dorită;

informații relevante cu privire la acoperirea pardoselilor cu produse de acoperire cu niveluri scăzute de emisii, în conformitate cu Directiva 2004/42/CE;

informații despre modul în care poate fi extinsă durata de viață a pardoselii prin renovare, de exemplu, prin șlefuire cu șmirghel și tratament de suprafață.

Recomandări privind utilizarea, curățarea și întreținerea produsului:

informațiile relevante pentru curățarea de rutină sunt incluse în cazul în care acestea se aplică tipului respectiv de pardosea, făcându-se trimitere la produse de curățare care au etichetă ecologică de tip I;

instrucțiuni de întreținere, inclusiv produsele de întreținere, precum și produsele pentru renovare sau pentru curățare intensivă. Dacă este posibil, ar trebui să fie recomandate produse de întreținere care au etichetă ecologică de tip I;

o declarație clară privind zonele de utilizare a pardoselii și o declarație de conformitate cu standardele EN relevante pentru produs, astfel cum sunt menționate la criteriul 8.

Informații privind posibilitatea de reparare:

o declarație clară prin care să se recomande furnizarea de piese de schimb, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.a;

informații relevante privind termenii și condițiile de garanție ale produsului, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.b.

Informații referitoare la sfârșitul ciclului de viață al produsului:

trebuie să se pună la dispoziția consumatorului o descriere detaliată a celor mai bune modalități de eliminare a produsului (reutilizare, reciclare, valorificare energetică etc.), precum și o clasificare a acestora în funcție de impactul asupra mediului.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de un exemplar al documentului de informare a consumatorilor, care trebuie să fie furnizat cu produsul. Acest din urmă document trebuie să demonstreze conformitatea cu fiecare dintre punctele enumerate în criteriu, după caz.

Criteriul 11.   Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Logoul trebuie să fie vizibil și lizibil. Numărul de înregistrare/licență al etichetei ecologice a UE trebuie să figureze pe produs și trebuie să fie lizibil și vizibil în mod clar.

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text conține următorul text:

Material din lemn, plută sau bambus provenit din păduri gestionate în mod durabil;

Proces de fabricație cu consum redus de energie;

Produs cu un nivel scăzut de emisii.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte organismului competent o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de un exemplar al informațiilor care figurează pe eticheta ecologică a UE.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2)  Denumirea comercială înseamnă toate denumirile sub care substanța este comercializată pe piața Uniunii.

(3)  Element component înseamnă fiecare dintre straturile din care sunt alcătuite pardoselile, al căror material și a căror formă îndeplinesc o funcție specifică. Este vorba, de exemplu, de stratul rezistent la uzură sau la zgâriere, stratul cu model sau stratul de furnir, substratul sau stratul de stabilitate și stratul de susținere.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(5)  ECHA, Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru a face obiectul unei autorizări, http://www.echa.europa.eu/ro/web/guest/candidate-list-table

(6)  Registrul CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  Inventarul CE: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  ECHA, baza de date REACH a substanțelor înregistrate: http://www.echa.europa.eu/ro/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Cooperarea cu agențiile de reglementare omoloage, http://echa.europa.eu/ro/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  „Standardul EPF privind condițiile de livrare a lemnului reciclat”, octombrie 2002, disponibil la adresa: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  Testul în camera de testare trebuie efectuat în termen de 28 de zile după finalizarea tratamentului de suprafață. Până la acel moment, produsul care urmează să fie supus încercării este depozitat într-un ambalaj sigilat, la locul de producție și este livrat în această formă laboratorului de încercări.

(11)  Cerințele se aplică pardoselilor cu o umiditate corespunzătoare echilibrului higroscopic de H = 6,5 %.

(12)  Regulamentul 93120 – „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products” (Măsuri de control al substanțelor toxice din atmosferă menite să reducă emisiile de formaldehidă provenite din produse compozite de lemn), Codul de reglementări al statului California (California Code of Regulations).

(13)  Pardoseală de furnir de lemn înseamnă o pardoseală rigidă, alcătuită dintr-un strat-suport fabricat dintr-un panou pe bază de lemn, cu un strat superior din furnir de lemn și eventual un strat de balans.

(14)  În scopul stabilirii conformității, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv standardele armonizate ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea trebuie să respecte definițiile, condițiile și parametrii tehnici, astfel cum sunt descriși în manualul de utilizare a criteriilor.

(1)  Trebuie să se declare metoda de încercare utilizată pentru măsurarea rezistenței la abraziune, precum și grosimea stratului superior, dacă este cazul.

(2)  Clasificarea esențelor de lemn în ceea ce privește duritatea lemnului și corelațiile dintre clasele de utilizare din standardul EN 685, grosimea stratului superior de uzură și esențele de lemn pot fi găsite în documentul CTBA „Revetements interiors Parquet 71.01”.

APENDICELE I

Orientări privind calcularea cantității de COV aplicați

Această cerință se referă la conținutul total de COV din produsele de tratament de suprafață, în funcție de compoziția chimică pe care o au în formă umedă. Dacă a fost necesară diluarea produselor, calculul trebuie să se bazeze pe conținutul din produsul diluat.

Această metodă se bazează pe metoda de aplicare prin care se calculează cantitățile aplicate pe m2 de suprafață. Aceasta determină conținutul de solvenți organici ca procent din cantitatea aplicată de tratament de suprafață.

Cantitatea de COV aplicată se calculează cu ajutorul formulei de mai jos:

Formula

Formula constă în:

cantitatea de produs de tratament de suprafață: pentru fiecare strat de acoperire aplicat, cantitatea de tratament de suprafață adăugată în sistem trebuie să fie raportată în g/m2;

proporția de COV din produsele de tratament de suprafață: concentrația se exprimă ca procent din greutate;

eficiența tratamentului de suprafață care depinde de metoda de aplicare. Eficiența este indicată în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul tratamentelor de suprafață, astfel cum se indică în tabelul 4.2;

suma tuturor straturilor de acoperire aplicate.

Tabelul 4.2

Eficiența tratamentelor de suprafață

Tratament de suprafață

Eficiență (%)

Tratament de suprafață

Eficiență (%)

Aplicare prin pulverizare automată, fără reciclare

50

Aplicare cu ruloul

95

Aplicare prin pulverizare automată, cu reciclare

70

Aplicare în stil perdea

95

Aplicare prin pulverizare, electrostatică

65

Impregnare prin vid-presiune-vid

95

Aplicare prin pulverizare, clopot/disc

80

 

 

APENDICELE II

Orientări privind calcularea consumului de energie în procesul de producție

Consumul de energie pe m2 de pardoseală se calculează ca fiind media aritmetică anuală a ultimilor trei ani. Dacă întreprinderea nu dispune de aceste informații, organismele competente vor evalua acceptabilitatea unor date echivalente.

Dacă producătorul înregistrează un surplus de energie care este vândut ca electricitate, aburi sau căldură, cantitatea vândută poate fi dedusă din consumul de combustibili. Numai combustibilul efectiv consumat la fabricarea pardoselii trebuie să fie inclus în acest calcul.

Consumul de energie se exprimă în kWh/m2, deși calculele pot fi efectuate și în MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Conținutul energetic al combustibililor se calculează pe baza tabelului 5.2. În cazul în care energia electrică este produsă în situl de producție, se poate utiliza una dintre următoarele metode pentru calcularea consumului de combustibil:

consumul anual real de combustibil;

consumul de energie electrică produsă în situl de producție înmulțit cu 2,5, dacă sursa este o sursă regenerabilă necombustibilă.

Valorile consumului de energie se calculează cu ajutorul valorilor standard ale combustibililor. Conținutul energic al diverșilor combustibili figurează în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2

Valorile standard ale combustibililor  (1)

Combustibil

MJ/kg

Combustibil

MJ/kg

Benzină

44,0

Peleți (7 % W)

16,8

Motorină

 

Turbă

7,8-13,8

GPL

45,2

Paie (15 % W)

 

Ulei Eo1

42,3

Biogaz

 

Ulei Eo5

44,0

Așchii de lemn (45 % W)

13,8

Gaze naturale

47,2

Deșeuri de lemn

 

Cărbune pentru centrale

28,5

GJ/tonă este echivalent cu MJ/kg

Formula pentru calcularea valorii energetice a așchiilor de lemn depinde de conținutul de apă. Este nevoie de energie pentru a evapora apa din lemn. Această energie reduce puterea calorifică a așchiilor de lemn. Valoarea energetică se poate calcula după cum urmează:

Formula

Factorul 21,442 este suma dintre căldura de evaporare a apei (2,442 MJ/kg) și conținutul energetic al lemnului uscat (19,0 MJ/kg). În cazul în care solicitantul dispune de analize de laborator referitoare la puterea calorifică a unui combustibil, organismele competente pot avea în vedere utilizarea acestei puteri calorifice la calcularea conținutului energetic.


(1)  Valorile sunt prevăzute în anexa IV la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

(% W) reprezintă procentul în greutate de apă din combustibil și este reprezentat prin litera (f) în formula de mai jos. În cazul în care nu se precizează altceva, f = 0 % W și conținutul de cenușă este mediu.

APENDICELE III

Lista standardelor și a altor specificații tehnice

Tabelul III.1

Lista standardelor și a altor specificații tehnice

Standard

Titlu

Pardoseală – Definiții

EN 12466

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală – Vocabular

EN 13329

Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Specificații, condiții tehnice și metode de încercare

ISO 14021

Etichete și declarații de mediu. Declarații de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II)

Emisii de compuși organici volatili (COV)

CEN/TS 16516

Produse pentru construcții – Evaluarea eliberării de substanțe periculoase – Determinarea emisiilor în aerul din interior

EN 717-1

Plăci pe baza de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică. Emisie de aldehidă formică prin metoda camerei

EN 717-2

Plăci pe bază de lemn. Determinarea emanației de aldehidă formică. Emanație de aldehidă formică prin metoda analizei gazului

EN 120

Plăci pe bază de lemn. Determinare a conținutului de aldehidă formică. Metoda de extracție numită metodă cu perforator

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Materii prime

EPF

„Standardul EPF privind condițiile de livrare ale lemnului reciclat”, octombrie 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adezivi. Determinarea formaldehidei libere în condensatele amino și amidoformaldehidice

ISO 8214-6

Siguranța jucăriilor -- Partea 6: Anumiți esteri de ftalați în jucării și produse pentru copii

Adecvarea pentru utilizare

EN 425

Îmbrăcăminte stratificată rezistentă la șoc pentru pardoseală. Încercare la scaun cu rotile

EN 660-1

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenței la uzură. Încercarea Stuttgart

EN 685

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Clasificare

EN 1534

Pardoseli de lemn și parchet de lemn. Determinarea durității (încercarea de duritate prin metoda Brinell). Metodă de încercare

EN ISO 10874

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Clasificare

EN 12104

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală. Dale de plută aglomerată. Specificație

EN 13329

Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Specificații, condiții tehnice și metode de încercare

EN 13696

Pardoseli de lemn. Metode de încercare pentru determinarea elasticității, rezistenței la uzură și rezistenței la șoc

EN 14978

Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Elemente cu strat de suprafață pe bază de acril, tratate cu fascicule de electroni. Specificații, cerințe și metode de încercare

EN 15468

Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală. Elemente cu strat de imprimare aplicat direct și cu strat de suprafață pe bază de rășini. Specificații, condiții tehnice și metode de încercare

ISO 24343-1

Îmbrăcăminți stratificate rezistente la șoc pentru pardoseală. Determinarea poansonării și poansonării remanente. Partea 1: Poansonarea remanentă


Top