Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Decizia (UE) 2017/175 a Comisiei din 25 ianuarie 2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare [notificată cu numărul C(2017) 299] (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/0299
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/9


DECIZIA (UE) 2017/175 A COMISIEI

din 25 ianuarie 2017

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare

[notificată cu numărul C(2017) 299]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată serviciilor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru fiecare grup de produse.

(3)

Prin Deciziile 2009/564/CE (2) și 2009/578/CE (3) ale Comisiei s-au stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și de verificare pentru serviciile de camping și, respectiv, serviciile de cazare pentru turiști, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4)

Pentru a se reflecta mai bine caracteristicile comune ale serviciilor de camping și ale serviciilor de cazare pentru turiști, pentru crearea de sinergii ca urmare a unei abordări comune pentru aceste grupuri de produse și pentru a se asigura o eficiență maximă în ceea ce privește aplicarea criteriilor, se consideră oportun să se unească cele două grupuri de produse într-un singur grup de produse denumit „unități turistice de cazare”.

(5)

Criteriile revizuite urmăresc promovarea utilizării surselor de energie regenerabile, economisirea energiei și a apei, reducerea cantității de deșeuri și îmbunătățirea mediului pe plan local. Criteriile revizuite, împreună cu cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de cinci ani de la data notificării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(6)

Un cod care corespunde grupului de produse face parte integrantă din numerele de înregistrare ale etichetei ecologice a UE. Pentru ca autoritățile competente să poată fi în măsură să atribuie un număr de înregistrare al etichetei ecologice a UE unității turistice de cazare care respectă criteriile etichetei ecologice a UE, este necesar să se atribuie un număr de cod pentru acest grup de produse.

(7)

Prin urmare, Deciziile 2009/564/CE și 2009/578/CE ar trebui abrogate.

(8)

Este potrivit să se acorde o perioadă de tranziție solicitanților ale căror servicii de cazare pentru turiști și servicii de camping au primit eticheta ecologică a UE pentru servicii de cazare pentru turiști și servicii de camping pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/564/CE și, respectiv, în Decizia 2009/578/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării cerințelor aferente criteriilor revizuite. De asemenea, ar trebui ca solicitanții să aibă posibilitatea de a depune cereri pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/564/CE și în Decizia 2009/578/CE pe o perioadă de timp suficient de lungă.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „unități turistice de cazare” include furnizarea de servicii de cazare și de servicii de camping pentru turiști și oricare dintre următoarele servicii auxiliare gestionate de furnizorul de cazare pentru turiști:

1.

servicii de alimentație publică;

2.

instalații de agrement sau de întreținere corporală;

3.

spații verzi;

4.

locații pentru evenimente izolate, cum ar fi reuniuni de afaceri, conferințe sau evenimente de formare;

5.

instalații sanitare și pentru spălat și gătit sau puncte de informare la dispoziția turiștilor din campinguri, a călătorilor și a rezidenților pentru utilizare colectivă.

(2)   Serviciile de transport și călătoriile de agrement sunt excluse din grupul de produse „unități turistice de cazare”.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„servicii de cazare pentru turiști” înseamnă furnizarea, contra cost, de servicii de cazare peste noapte în camere care includ cel puțin un pat, precum și servicii de grup sanitar individual sau comun, oferite turiștilor, călătorilor și rezidenților;

2.

„servicii de camping” înseamnă furnizarea, contra cost, de spații echipate pentru oricare din următoarele structuri: corturi, rulote, locuințe mobile, autovehicule amenajate pentru locuit, bungalouri și apartamente și furnizarea de servicii de grup sanitar individual sau comun, oferite turiștilor, călătorilor și rezidenților;

3.

„servicii de alimentație publică” înseamnă servirea micului dejun sau a altor mese;

4.

„instalații de agrement sau întreținere corporală” înseamnă saune, piscine, instalații pentru sport și centre de wellness la care au acces oaspeții și/sau nerezidenții;

5.

„spații verzi” înseamnă parcuri, grădini sau alte spații exterioare deschise turiștilor, călătorilor și rezidenților.

Articolul 3

Pentru a obține eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, o unitate turistică de cazare trebuie să se încadreze în grupul de produse „unități turistice de cazare”, definit la articolul 1 din prezenta decizie, și să îndeplinească toate cerințele următoare și cerințele de evaluare și verificare aferente stabilite în anexa la prezenta decizie:

(a)

îndeplinește toate criteriile stabilite în secțiunea A din anexa la prezenta decizie;

(b)

îndeplinește un număr suficient de criterii stabilite în secțiunea B din anexa la prezenta decizie, astfel încât să totalizeze numărul de puncte necesar conform dispozițiilor de la articolele 4 și 5.

Articolul 4

(1)   În sensul alineatului (3) litera (b), unitatea turistică de cazare trebuie să obțină cel puțin 20 de puncte.

(2)   Numărul minim de puncte cerut în conformitate cu alineatul (1) se majorează cu:

(a)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de cazare pentru turiști furnizează servicii de alimentație publică;

(b)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de cazare pentru turiști pune la dispoziția oaspeților spații verzi;

(c)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de cazare pentru turiști oferă instalațiile de agrement și de întreținere corporală sau 5 puncte în cazul în care respectivele instalații de agrement sau de întreținere corporală constau într-un centru de wellness la care au acces nerezidenții.

Articolul 5

(1)   În sensul articolului 3 litera (b), serviciul de camping trebuie să obțină cel puțin 20 de puncte sau, în cazul în care sunt furnizate servicii colective, 24 de puncte.

(2)   Numărul minim de puncte necesar prevăzut la alineatul (1) se majorează cu:

(a)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de camping furnizează servicii de alimentație publică;

(b)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de camping pune spațiile verzi la dispoziția oaspeților;

(c)

3 puncte în cazul în care administratorul sau proprietarul serviciului de camping oferă instalațiile de agrement și de întreținere corporală sau 5 puncte în cazul în care aceste instalații de agrement sau de întreținere corporală constau într-un centru de wellness la care au acces nerezidenții.

Articolul 6

Criteriile pentru obținerea etichetei ecologice a UE pentru grupul de produse „unități turistice de cazare” și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile cinci ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 7

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse „unități turistice de cazare” este „051”.

Articolul 8

Deciziile 2009/564/CE și 2009/578/CE se abrogă.

Articolul 9

Prin derogare de la articolul 8, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupurile de produse „servicii de cazare pentru turiști” sau „servicii de camping” depuse în termen de două luni de la data notificării prezentei decizii se pot baza pe criteriile prevăzute în Decizia 2009/578/CE sau în Decizia 2009/564/CE ori pe criteriile prevăzute în prezenta decizie.

Licențele pentru eticheta ecologică a UE acordate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2009/564/CE sau în Decizia 2009/578/CE pot fi utilizate timp de 20 de luni de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 ianuarie 2017.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/564/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping (JO L 196, 28.7.2009, p. 36).

(3)  Decizia 2009/578/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de cazare pentru turiști (JO L 198, 30.7.2009, p. 57).


ANEXĂ

CADRU

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare

Criterii obligatorii

Criterii privind managementul general

Criteriul 1.

Baza unui sistem de management de mediu

Criteriul 2.

Formarea personalului

Criteriul 3.

Informațiile pentru oaspeți

Criteriul 4.

Întreținerea generală

Criteriul 5.

Monitorizarea consumului

Criterii energetice

Criteriul 6.

Aparate de încălzire a incintelor și instalații pentru încălzirea apei eficiente din punct de vedere energetic

Criteriul 7.

Eficiența energetică pentru aparatele de climatizare și aparatele de încălzire cu pompe cu aer

Criteriul 8.

Iluminare eficientă din punct de vedere energetic

Criteriul 9.

Termoreglarea

Criteriul 10.

Oprirea automată a HVAC și a iluminatului

Criteriul 11.

Aparate de încălzire și climatizare în exterior

Criteriul 12.

Achiziționarea de energie electrică de la un furnizor de energie electrică obținută din surse de energie regenerabile

Criteriul 13.

Cărbune și uleiuri pentru încălzire

Criterii privind apa

Criteriul 14.

Accesorii eficiente pentru instalația de apă: robinete pentru baie și dușuri

Criteriul 15.

Accesorii eficiente pentru instalația de apă: toalete și pisoare

Criteriul 16.

Reducerea volumului de rufe de spălat prin reutilizarea prosoapelor și a lenjeriei de pat

Criterii privind deșeurile și apele reziduale

Criteriul 17.

Prevenirea generării de deșeuri: plan de reducere a risipei de alimente

Criteriul 18.

Prevenirea generării de deșeuri: articole de unică folosință

Criteriul 19.

Sortarea deșeurilor și trimiterea lor la reciclare

Alte criterii

Criteriul 20.

Interzicerea fumatului în spațiile comune

Criteriul 21.

Promovarea unor mijloace de transport preferabile din punctul de vedere al mediului

Criteriul 22.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Criterii opționale

Criterii privind managementul general

Criteriul 23.

Înregistrarea EMAS, certificatul ISO al unității turistice de cazare (până la 5 puncte)

Criteriul 24.

Înregistrarea EMAS sau certificatul ISO al furnizorilor (până la 5 puncte)

Criteriul 25.

Servicii etichetate ecologic (până la 4 puncte)

Criteriul 26.

Comunicarea și educația în domeniul social și al mediului (până la 2 puncte)

Criteriul 27.

Monitorizarea consumului: contorizarea energiei și a apei (până la 2 puncte)

Criterii energetice

Criteriul 28.

Aparate de încălzire a incintelor și instalații pentru încălzirea apei eficiente din punct de vedere energetic (până la 3 puncte)

Criteriul 29.

Aparate de climatizare și aparate de încălzire cu pompă cu aer eficiente din punct de vedere energetic (până la 3,5 puncte)

Criteriul 30.

Pompe de căldură cu aer cu o putere termică de până la 100 kW (3 puncte)

Criteriul 31.

Aparate electrocasnice și de iluminat eficiente din punct de vedere energetic (până la 4 puncte)

Criteriul 32.

Recuperarea căldurii (până la 3 puncte)

Criteriul 33.

Termoreglarea și izolarea ferestrelor (până la 4 puncte)

Criteriul 34.

Aparate/dispozitive cu oprire automată (până la 4,5 puncte)

Criteriul 35.

Încălzire/răcire centralizată și răcire produsă prin cogenerare (până la 4 puncte)

Criteriul 36.

Uscătoare electrice de mâini cu senzor de proximitate (1 punct)

Criteriul 37.

Emisiile instalațiilor de încălzire a incintelor (1,5 puncte)

Criteriul 38.

Achiziționarea de energie electrică de la un furnizor de energie electrică obținută din surse de energie regenerabile (până la 4 puncte)

Criteriul 39.

Generarea proprie de energie electrică, local, din surse de energie regenerabile (până la 5 puncte)

Criteriul 40.

Energie termică din surse de energie regenerabile (până la 3,5 puncte)

Criteriul 41.

Încălzirea piscinelor (până la 1,5 puncte)

Criterii privind apa

Criteriul 42.

Accesorii eficiente pentru instalația de apă: robinete pentru baie și duș (până la 4 puncte)

Criteriul 43.

Accesorii eficiente pentru instalația de apă: toalete și pisoare (până la 4,5 puncte)

Criteriul 44.

Consumul de apă al mașinilor de spălat vase (2,5 puncte)

Criteriul 45.

Consumul de apă al mașinilor de spălat rufe (3 puncte)

Criteriul 46.

Indicații privind duritatea apei (până la 1,5 puncte)

Criteriul 47.

Optimizarea gestionării bazinelor (până la 2,5 puncte)

Criteriul 48.

Reciclarea apei de ploaie și a „apei gri” (până la 3 puncte)

Criteriul 49.

Irigații eficiente (1,5 puncte)

Criteriul 50.

Specii indigene sau alogene neinvazive utilizate în plantații din exterior (până la 2 puncte)

Criterii privind deșeurile și apele reziduale

Criteriul 51.

Produse din hârtie (până la 2 puncte)

Criteriul 52.

Bunuri de folosință îndelungată (până la 4 puncte)

Criteriul 53.

Furnizarea băuturilor (2 puncte)

Criteriul 54.

Achiziționarea detergenților și a produselor de toaletă (până la 2 puncte)

Criteriul 55.

Reducerea la minimum a utilizării produselor de curățenie (1,5 puncte)

Criteriul 56.

Degivrarea (1 punct)

Criteriul 57.

Materiale textile și piese de mobilier uzate (până la 2 puncte)

Criteriul 58.

Compostare (până la 2 puncte)

Criteriul 59.

Tratarea apelor reziduale (până la 3 puncte)

Alte criterii

Criteriul 60.

Interzicerea fumatului în camere (1 punct)

Criteriul 61.

Politică socială (până la 2 puncte)

Criteriul 62.

Vehicule de întreținere (1 punct)

Criteriul 63.

Ofertă de mijloace de transport preferabile din punctul de vedere al mediului (până la 2,5 puncte)

Criteriul 64.

Suprafețe permeabile (1 punct)

Criteriul 65.

Produse locale și bio (până la 4 puncte)

Criteriul 66.

Evitarea pesticidelor (2 puncte)

Criteriul 67.

Măsuri suplimentare cu caracter social și privind mediul (până la 3 puncte)

EVALUARE ȘI VERIFICARE

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate la fiecare criteriu prevăzut în secțiunile A și B.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentații, analize, rapoarte privind testele sau alte dovezi prin care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi), după caz.

Organismele competente trebuie să recunoască în mod preferențial certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare și etalonare și verificările efectuate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii. Acreditarea trebuie să se efectueze în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

Informațiile extrase din declarațiile de mediu prezentate în cadrul sistemului de management de mediu și audit (2) al Uniunii (EMAS) sunt considerate mijloace de probă echivalente cu atestările menționate la alineatul anterior.

După caz, pot fi folosite și alte metode de testare față de cele indicate pentru fiecare criteriu dacă organismul competent care evaluează cererea le acceptă ca fiind echivalente.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative sau pot efectua verificări independente.

Organismele competente trebuie să efectueze o vizită inițială la fața locului înainte de atribuirea licenței ecologice a UE și pot efectua periodic vizite de monitorizare la fața locului pe parcursul duratei de atribuire.

Ca o condiție prealabilă, aceste servicii trebuie să îndeplinească toate cerințele legale în vigoare din țara sau țările în care se află „unitatea turistică de cazare”. Trebuie să se garanteze în special următoarele:

1.

Structura fizică respectă legile și reglementările locale, naționale și ale Uniunii în materie de eficiență energetică și izolare termică, surse de apă, tratarea apei și evacuarea apelor reziduale (inclusiv toaletele chimice), colectare și eliminare a deșeurilor, întreținere și reparare a echipamentelor, dispoziții referitoare la siguranță și sănătate și toate legile și reglementările aplicabile ale zonei respective privind conservarea peisajului și a biodiversității.

2.

Întreprinderea este operațională și a fost înregistrată, în conformitate cu legislația națională sau locală, iar personalul acesteia este angajat și asigurat în mod legal. În acest sens, personalul trebuie să aibă un contract juridic național scris, să primească cel puțin salariul minim sectorial la nivel național sau regional stabilit prin convenții colective (în absența unor acorduri colective sectoriale, personalul trebuie să primească cel puțin salariul minim legal la nivel național sau regional), iar orarul său de lucru trebuie să respecte legislația națională.

Solicitantul trebuie să declare și să demonstreze conformitatea serviciului cu aceste cerințe, utilizând o verificare independentă sau documente justificative, fără a se aduce atingere legislației naționale în materie de protecție a datelor (de exemplu, licența/autorizația de construcție, declarații ale tehnicienilor profesioniști care să explice modul în care clădirea respectă legislația națională și reglementările locale cu privire la aspectele menționate mai sus, copie a unei politici în domeniul social formulate în scris, copii ale contractelor, declarații privind înregistrarea angajaților în sistemul național de securitate socială/de asigurări, documente oficiale/registre în care se consemnează numele și numărul angajaților de către un inspectorat sau un agent în domeniul ocupării forței de muncă la nivelul administrației locale) și, în plus, în timpul vizitei la fața locului se pot realiza interviuri directe cu membri ai personalului aleși în mod aleator.

SECȚIUNEA A

CRITERIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 LITERA (a)

MANAGEMENT GENERAL

Criteriul 1.   Baza unui sistem de management de mediu

Unitatea turistică de cazare trebuie să fixeze bazele unui sistem de management de mediu prin implementarea următoarelor procese:

o politică de mediu care identifică cele mai relevante aspecte de mediu în materie de energie, apă și deșeuri pentru unitatea de cazare;

un program de acțiune precis care definește obiective de performanță în domeniul mediului referitoare la aspectele de mediu identificate, care se stabilesc cel puțin o dată la doi ani, luând în considerare cerințele stabilite de prezenta decizie privind eticheta ecologică a UE.

În cazul în care aspectele de mediu identificate nu sunt abordate de prezenta etichetă ecologică a UE, obiectivele ar trebui, de preferință, să aibă la bază indicatori de performanță de mediu și parametri de excelență stabiliți în documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu pentru sectorul turismului (3) (EMAS);

un proces de evaluare internă care permite verificarea cel puțin o dată pe an a performanțelor organizației în ceea ce privește atingerea obiectivelor definite în programul de acțiune și stabilirea acțiunilor corective, dacă este necesar.

Informațiile privind procesele menționate la alineatul precedent trebuie să fie disponibile pentru consultare de către oaspeți și personal.

Comentariile și feedback-ul colectate de la oaspeți prin intermediul chestionarului menționat la criteriul 3 vor fi evaluate în cursul procesului de evaluare internă și în cadrul programului de acțiune, în cazul în care este necesar.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu:

o copie a politicii de mediu,

programul de acțiune și

raportul de evaluare, care trebuie pus la dispoziția organismului competent în termen de 2 ani după depunerea cererii, și apoi, la fiecare doi ani, versiunea actualizată a acestuia.

Solicitanții înregistrați în cadrul EMAS sau certificați în conformitate cu ISO 14001 vor fi considerați conformi. În acest caz, se furnizează ca dovadă certificatul ISO 14001 sau înregistrarea EMAS. În cazul certificării ISO 14001, cererea trebuie să fie însoțită de un raport în care se sintetizează performanțele în ceea ce privește atingerea obiectivelor definite în programul de acțiune.

Criteriul 2.   Formarea personalului

(a)

Unitatea turistică de cazare trebuie să ofere personalului informații și formare (inclusiv personalului extern subcontractat), inclusiv sub formă de proceduri scrise sau manuale, pentru a asigura aplicarea măsurilor de mediu și pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la un comportament responsabil față de mediu, în conformitate cu criteriile obligatorii și opționale aplicabile în cazul prezentei etichete ecologice a UE. În special, în formarea personalului trebuie să fie incluse următoarele aspecte:

(i)

politica de mediu și planul de acțiune al unității turistice de cazare și sensibilizarea cu privire la eticheta ecologică a UE pentru unitățile turistice de cazare;

(ii)

măsurile de economisire a energiei în ceea ce privește iluminatul, sistemele de climatizare și de încălzire atunci când personalul părăsește încăperea sau atunci când sunt deschise ferestrele;

(iii)

măsurile de economisire a apei în ceea ce privește verificarea scurgerilor, irigarea, frecvența schimbării așternuturilor și a prosoapelor și procedura de curățare a bazinelor;

(iv)

măsurile de reducere la minimum a utilizării produselor chimice pentru curățare, spălarea vaselor, dezinfectare, spălarea rufelor și a altor produse de curățenie speciale (de exemplu, curățarea piscinelor), care vor fi utilizate numai atunci când sunt necesare; în cazul în care sunt disponibile informații privind dozajele, limitele de consum al produselor menționate trebuie să fie cele indicate pe ambalaj sau cele recomandate de către producător;

(v)

măsurile de reducere și de sortare a deșeurilor în ceea ce privește articolele de unică folosință și categoriile de deșeuri;

(vi)

mijloacele de transport preferabile din punctul de vedere al mediului aflate la dispoziția personalului;

(vii)

conform criteriului 3, informațiile relevante pe care personalul are obligația să le ofere oaspeților.

(b)

Trebuie să se asigure formare adecvată pentru toți angajații noi, într-un interval de patru săptămâni de la data angajării lor, precum și formare pentru actualizarea aspectelor menționate anterior pentru întregul personal, cel puțin o dată pe an.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu detalii privind programul de formare și conținutul acestuia, cu precizarea personalului instruit, a cursurilor urmate și a calendarului acestora. Datele și tipurile de formare a personalului trebuie înregistrate, constituind o dovadă că respectiva formare de actualizare a avut loc.

Criteriul 3.   Informațiile pentru oaspeți

(a)

Unitatea turistică de cazare trebuie să furnizeze, de asemenea, oaspeților informații pentru a asigura aplicarea măsurilor de mediu și pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la un comportament responsabil față de mediu, în conformitate cu criteriile obligatorii și opționale aplicabile în cazul prezentei etichete ecologice a UE. Aceste informații trebuie comunicate oaspeților în mod activ, oral sau în scris, la recepție sau în cameră și trebuie să includă, în special, următoarele aspecte:

(i)

politica de mediu a unității turistice de cazare și sensibilizare cu privire la eticheta ecologică a UE pentru unitatea turistică de cazare;

(ii)

măsurile de economisire a energiei în ceea ce privește iluminatul, sistemele de climatizare și de încălzire atunci când oaspeții părăsesc încăperea sau atunci când sunt deschise ferestrele;

(iii)

măsurile de economisire a apei în ceea ce privește verificarea scurgerilor și frecvența schimbării așternuturilor și a prosoapelor;

(iv)

măsurile de reducere și de sortare a deșeurilor în ceea ce privește articolele de unică folosință și categoriile de deșeuri, precum și obiectele care nu trebuie eliminate odată cu apa reziduală. În plus, în sălile de mic dejun și în sălile de mese trebuie să fie afișate un poster sau orice alte materiale de informare care să le ofere sfaturi cu privire la reducerea risipei de alimente;

(v)

mijloacele de transport preferabile din punctul de vedere al mediului aflate la dispoziția oaspeților;

(vi)

unitatea turistică de cazare trebuie să ofere oaspeților informații privind centrele de interes turistic locale disponibile, ghizii locali, restaurantele, piețele și centrele meșteșugărești locale.

(b)

Oaspeții trebuie să primească un chestionar, prin internet sau la sediu, în care să li se ceară opinia cu privire la aspectele de mediu generale ale unității turistice de cazare enumerate la litera (a), precum și la satisfacția lor în general cu privire la facilitățile și serviciile oferite de unitatea turistică de cazare. Trebuie să fie instituită o procedură clară care să înregistreze observațiile și reclamațiile clienților, precum și răspunsurile date și acțiunile întreprinse în vederea remedierii.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu copii ale informațiilor oferite oaspeților. Solicitantul trebuie să indice procedurile instituite pentru difuzarea și colectarea informațiilor și a chestionarului, precum și pentru luarea de măsuri în urma feedback-ului primit.

Criteriul 4.   Întreținerea generală

Întreținerea preventivă a aparatelor/echipamentelor trebuie să fie efectuată cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă este necesar conform legislației sau instrucțiunilor relevante ale producătorului. Întreținerea include inspectarea posibilelor scurgeri și asigurarea funcționării corespunzătoare cel puțin pentru instalațiile care funcționează cu energie electrică [de exemplu, aparatele de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC), sistemele frigorifice etc.] și instalațiile de apă (de exemplu, obiectele sanitare, sistemele de irigare etc.) din spațiile de cazare.

Aparatele care folosesc agenți frigorifici care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), trebuie verificate și întreținute după cum urmează:

(a)

pentru echipamentele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 5 tone echivalent CO2 sau mai mult, dar mai puțin de 50 de tone echivalent CO2: cel puțin o dată la 12 luni sau, în cazul în care este instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la 24 de luni;

(b)

pentru echipamentele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 50 de tone echivalent CO2 sau mai mult, dar mai puțin de 500 de tone echivalent CO2: cel puțin o dată la șase luni sau, în cazul în care este instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la 12 luni;

(c)

pentru echipamentele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantități de 500 de tone de CO2 echivalent sau mai mult: cel puțin o dată la trei luni sau, în cazul în care este instalat un sistem de detectare a scurgerilor, cel puțin o dată la 6 luni.

Toate activitățile de întreținere trebuie să fie înregistrate într-un registru de întreținere specific, precizându-se cantitățile aproximative ale apei scurse din instalația de alimentare cu apă.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate, împreună cu o descriere succintă a programului de întreținere, cu detalii privind persoanele sau societățile care efectuează întreținerea și cu registrul de întreținere.

Criteriul 5.   Monitorizarea consumului

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă proceduri de colectare și monitorizare lunară sau cel puțin anuală a datelor privind următoarele aspecte, ca o cerință minimă:

(a)

consumul specific de energie [kWh/oaspete-noapte și/sau kWh/m2 (de spațiu interior) anual];

(b)

procentul din consumul final de energie acoperit de energia produsă la fața locului din surse de energie regenerabile (%);

(c)

consumul de apă per oaspete-noapte (litri/oaspete-noapte), inclusiv apa utilizată pentru irigații (dacă este cazul) și pentru orice alte activități legate de consumul de apă;

(d)

generarea de deșeuri per oaspete-noapte (kg/oaspete-noapte). Risipa de alimente trebuie monitorizată separat (5);

(e)

consumul de produse chimice pentru curățenie, spălarea vaselor, spălarea rufelor și dezinfectare și a altor produse de curățenie speciale (de exemplu, pentru curățarea piscinelor) (kg sau litri/oaspete-noapte), precizându-se dacă acestea sunt gata de utilizare sau nediluate;

(f)

procentul produselor care poartă o etichetă ecologică ISO de tipul I (%) utilizate potrivit criteriilor opționale aplicabile în prezenta decizie privind eticheta ecologică a UE.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu descrierea procedurilor de colectare și monitorizare. Unitatea turistică de cazare trebuie să prezinte un rezumat al datelor colectate pentru parametrii de consum enumerați anterior, împreună cu raportul de evaluare internă menționat la criteriul 1, care trebuie pus la dispoziția autorității competente în termen de doi ani după depunerea cererii și apoi actualizat la fiecare doi ani.

ENERGIE

Criteriul 6.   Aparate de încălzire a incintelor și instalații pentru încălzirea apei eficiente din punct de vedere energetic

(a)

Aparatele de încălzire a incintelor pe bază de apă instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie:

(i)

să fie o unitate de cogenerare cu randament ridicat, astfel cum este definită în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6) sau

(ii)

să aibă eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii incintelor și/sau valorile limită ale emisiilor de GES în conformitate cu valorile din tabelele următoare, calculate astfel cum se prevede în Decizia 2014/314/UE a Comisiei (7):

Tipul de centrală termică cu apă pentru încălzirea incintelor

Indicator de eficiență

Toate aparatele de încălzire a incintelor, cu excepția centralelor termice cu cazan pe combustibil solid din biomasă și a celor cu pompă de căldură

Eficiența energetică sezonieră minimă a încălzirii incintelor

s) ≥ 98 %

Centrale termice cu cazan pe combustibil solid din biomasă

Eficiența energetică sezonieră minimă a încălzirii incintelor

s) ≥ 79 %

Centrale termice cu pompă de căldură [ambele opțiuni sunt valabile pentru pompele de căldură care utilizează agenți frigorifici cu potențial de încălzire globală (GWP) ≤ 2 000 , opțiunea 2 este obligatorie pentru pompele de căldură care utilizează agenți frigorifici cu GWP ≤ 2 000 ]

Opțiunea 1 – Eficiența energetică sezonieră minimă a încălzirii incintelor/ valorile GWP ale agenților frigorifici

ηs ≥ 107 %/[0-500]

ηs ≥ 110 %/(500-1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 -2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Opțiunea 2Valorile limită ale emisiilor de gaze cu efect de seră

150 g echivalent CO2/kWh de putere termică

(b)

Aparatele locale de încălzire a incintelor instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie să respecte eficiența energetică sezonieră minimă a încălzirii incintelor prevăzută în Regulamentul (UE) 2015/1185 al Comisiei (8) sau în Regulamentul (UE) 2015/1188 al Comisiei (9).

(c)

Aparatele de încălzire a apei instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie să aibă cel puțin următorii indicatori relevanți de eficiență energetică:

Tipul de instalație pentru încălzirea apei

Energie indicator de eficiență

Toate instalațiile pentru încălzirea apei cu profilul de sarcină declarat ≤ S

Clasa energetică A (b)

Toate instalațiile pentru încălzirea apei, cu excepția celei cu pompă de căldură, cu profilul de sarcină declarat > S și ≤ XXL

Clasa energetică Ar (b)

Instalațiile pentru încălzirea apei cu pompă de căldură cu profilul de sarcină declarat > S și ≤ XXL

Clasa energetică A+ (b)

Toate instalațiile pentru încălzirea apei cu profilul de sarcină declarat > XXL (3XL și 4XL)

Randamentul energetic aferent încălzirii apei ≥ 131 % (c)

(d)

Unitățile de cogenerare existente trebuie să respecte definiția randamentului ridicat din anexa III la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) sau din anexa II la Directiva 2012/27/UE, în cazul în care sunt instalate după 4 decembrie 2012.

(e)

Cazanele de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, definite în Directiva 92/42/CEE a Consiliului (11) trebuie să respecte cerințele de randament echivalente cu cel puțin trei stele, după cum prevede directiva în cauză. Randamentul cazanelor excluse din domeniul de aplicare al Directivei 92/42/CEE trebuie să respecte instrucțiunile producătorului, precum și legislația națională și locală cu privire la randament, dar pentru astfel de cazane (cu excepția cazanelor care funcționează cu biomasă) nu se acceptă un randament mai mic de 88 %.

Evaluare și verificare

În ceea ce privește cerințele de la literele (a), (b) și (c), titularul licenței trebuie să informeze organismul competent cu privire la noua instalație în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE a aparatelor relevante și să furnizeze specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea aparatelor de încălzire a incintelor și instalațiilor pentru încălzirea apei, indicând modul în care este atins randamentul cerut. Se consideră că produsele de încălzire bazate pe apă care au eticheta ecologică a UE îndeplinesc cerințele de la litera (a) punctul (ii). Se consideră că produsele cu altă etichetă ISO de tipul I care îndeplinesc oricare dintre cerințele enumerate la literele (a)-(e) îndeplinesc cerințele de la punctul respectiv al prezentului criteriu. În cazul în care se utilizează produse de încălzire cu apă care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj, care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2014/314/UE. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tip I sau o copie a etichetei de pe ambalaj și să indice cerințele etichetării ISO de tip I enumerate la literele (a)-(e). În ceea ce privește cerințele de la literele (d) și (e), solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea aparatelor de încălzire a incintelor și a instalațiilor pentru încălzirea apei, indicând modul în care este atins randamentul cerut.

Criteriul 7.   Eficiența energetică pentru aparatele de climatizare și aparatele de încălzire cu pompe cu aer

Aparatele de climatizare și aparatele de încălzire cu pompe cu aer de uz casnic instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie să aibă cel puțin următoarele clase de eficiență energetică, astfel cum sunt definite în Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei (12):

Tip

Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3-4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4-5 kW

A+++/A++

Monosplit 5-6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6-7 kW

A++/A+

Monosplit 7-8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multisplit

A++/A+

Notă: Acest criteriu se aplică aparatelor de climatizare alimentate de la rețeaua electrică și în cazul pompelor de căldură cu aer care au o capacitate nominală ≤ 12 kW pentru răcire sau pentru încălzire, dacă produsul nu are funcție de răcire. Acest criteriu nu se aplică în cazul aparatelor care folosesc alte surse de energie decât energia electrică și al aparatelor la care condensatorul sau evaporatorul sau ambele nu folosesc aerul ca agent de transfer al căldurii.

Evaluare și verificare

Titularul licenței trebuie să informeze organismul competent cu privire la noua instalare a aparatelor menționate mai sus în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE și să furnizeze specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea sistemului de climatizare, indicând modul în care este atins randamentul cerut.

Criteriul 8.   Iluminarea eficientă din punct de vedere energetic

(a)

La data atribuirii licenței pentru eticheta ecologică a UE:

(i)

cel puțin 40 % din toate dispozitivele de iluminat din unitatea turistică de cazare trebuie să aibă cel puțin clasa A, astfel cum este stabilită în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (13);

(ii)

cel puțin 50 % din iluminatul în locuri în care este posibil ca lămpile să fie aprinse peste cinci ore pe zi trebuie să aibă cel puțin clasa A, stabilită în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012.

(b)

În maximum 2 ani de la data atribuirii licenței pentru eticheta ecologică a UE:

(i)

cel puțin 80 % din toate dispozitivele de iluminat din unitatea turistică de cazare trebuie să aibă cel puțin clasa A, astfel cum este stabilită în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012;

(ii)

100 % din iluminatul în locuri în care este posibil ca lămpile să fie aprinse peste cinci ore pe zi trebuie să aibă cel puțin clasa A, stabilită în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012.

Notă: Procentele sunt stabilite în funcție de iluminatul total pentru care se pot utiliza dispozitive de iluminat cu consum redus de energie. Obiectivele prezentate anterior nu se aplică corpurilor de iluminat ale căror caracteristici fizice nu permit utilizarea de dispozitive de iluminat cu consum redus de energie.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent rapoarte scrise în care indică numărul total de lămpi și de corpuri de iluminat care pot utiliza dispozitive de iluminat cu consum redus de energie, orele de funcționare și numărul de lămpi și corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic de cel puțin clasa A, astfel cum este stabilită în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012. Rapoartele trebuie să includă, de asemenea, o explicație privind imposibilitatea de a înlocui lămpile și corpurile de iluminat în cazurile în care caracteristicile fizice nu permit utilizarea de lămpi și corpuri de iluminat cu consum redus de energie. Trebuie prezentate două rapoarte, primul la data depunerii cererii, iar al doilea în termen de maximum 2 ani de la data atribuirii.

Printre caracteristicile fizice care ar putea împiedica utilizarea de becuri cu consum redus de energie se numără: iluminatul decorativ care necesită lămpi și corpuri de iluminat speciale; iluminatul de intensitate variabilă; situațiile în care iluminatul cu consum redus de energie nu ar putea fi disponibil. În acest caz, este necesar să se aducă dovezi pentru a demonstra de ce nu pot fi utilizate lămpile și corpurile de iluminat cu consum redus de energie. Acestea pot include, de exemplu, dovezi fotografice ale tipului de iluminat instalat.

Criteriul 9.   Termoreglarea

Temperatura din fiecare spațiu comun (de exemplu, restaurante, saloane și săli de conferință) trebuie să fie reglată individual în următoarele intervale de valori fixate:

(i)

pe durata verii, temperatura spațiului comun stabilită în modul de răcire este de 22 °C sau peste această valoare (+/– 2 °C la cererea clienților);

(ii)

pe durata iernii, temperatura spațiului comun stabilită în modul de încălzire este de 22 °C sau sub această valoare (+/– 2 °C la cererea clienților).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația privind sistemele sau procedurile de termoreglare urmate pentru a se stabili intervalele de temperatură fixate.

Criteriul 10.   Oprirea automată a climatizării și a iluminatului

(a)

Sistemele/aparatele de climatizare instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de oprire automată la deschiderea ferestrelor și în momentul în care oaspeții părăsesc camera.

(b)

Sistemele automate (de exemplu, senzori, cheie/card centralizat etc.) care întrerup funcționarea dispozitivelor de iluminat în momentul în care oaspeții părăsesc camera trebuie să se monteze la construirea și/sau renovarea tuturor locuințelor oferite spre închiriere și/sau a camerelor de oaspeți noi sau renovate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE.

Notă: Unitățile mici de cazare (având cel mult 5 camere) sunt scutite de această obligație.

Evaluare și verificare

Titularul licenței trebuie să informeze organismul competent cu privire la instalarea în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE a unui nou sistem de întrerupere automată a sistemelor sau aparatelor de climatizare și de iluminat și să furnizeze specificațiile tehnice ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea sau întreținerea acestor sisteme/aparate.

Criteriul 11.   Aparate de încălzire și climatizare în exterior

Unitățile turistice de cazare nu trebuie să folosească niciun aparat de încălzire și climatizare în exterior.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu. Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

Criteriul 12.   Achiziționarea de energie electrică de la un furnizor de energie electrică obținută din surse de energie regenerabile

(a)

În cazul în care există între 1 și 4 furnizori de tarife ecologice individuale care oferă 50 % din energia electrică din surse de energie regenerabile sau dacă există garanții de origine separate certificate în locul unde este situată unitatea de cazare:

Unitatea turistică de cazare trebuie să contracteze cel puțin 50 % din energia sa electrică de la un producător de energie din surse regenerabile, astfel cum este definită în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14). În acest scop:

Unitatea turistică de cazare trebuie să încheie în mod preferențial un contract individual de tarificare a energiei electrice în cadrul căruia cel puțin 50 % din energia electrică provine din surse de energie regenerabile. Această cerință este îndeplinită dacă combinația de combustibil totală comercializată de furnizor este prezentată ca fiind obținută în proporție de cel puțin 50 % din surse de energie regenerabile sau dacă combinația de combustibil corespunzătoare tarifului contractat este prezentată ca fiind obținută în proporție de cel puțin 50 % din surse de energie regenerabile

sau,

alternativ, cantitatea de minimum 50 % provenită din surse de energie regenerabile poate fi, de asemenea, dobândită prin achiziționarea separată de garanții de origine, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (j) din Directiva 2009/28/CE, care sunt comercializate în conformitate cu principiile și normele de funcționare a sistemului european de certificare a energiei (SECE). Pentru această alternativă trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

(i)

reglementările naționale ale țării exportatoare și ale țării importatoare să prevadă protocoale pe domeniu care sunt acreditate de către Asociația organismelor emitente, în conformitate cu principiile și normele de funcționare a sistemului european de certificare a energiei, pentru a se evita dubla contabilizare în cazul în care clientul optează pentru o achiziționare separată de garanții de origine;

(ii)

cantitatea de garanții de origine dobândite prin achiziționare separată corespunde cu adevărat consumului de energie electrică al solicitantului în aceeași perioadă de timp.

(b)

În cazul în care există cel puțin 5 furnizori de energie electrică la tarife individuale care oferă energie electrică obținută în proporție de 100 % din surse de energie regenerabile în zona unde se află unitatea turistică de cazare, aceasta din urmă trebuie să se aprovizioneze cu energie electrică obținută în proporție de 100 % din surse de energie regenerabile în baza unui contract individual cu tarif verde. Această cerință este îndeplinită dacă combinația de combustibil totală comercializată de furnizor este prezentată ca fiind obținută în proporție de 100 % din surse de energie regenerabile sau dacă combinația de combustibil corespunzătoare tarifului contractat este prezentată ca fiind obținută în proporție de 100 % din surse de energie regenerabile.

Notă: Unitățile turistice de cazare care nu se încadrează în cazurile (a) sau (b) sunt scutite de această obligație. Numai furnizorii care oferă puterea și tensiunea cerute de unitatea de cazare turistică sunt contabilizați în numărul minim de furnizori menționat în cazurile (a) și (b).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea furnizorului (furnizorilor) de energie electrică/garanții de origine sau contractul (contractele) încheiat (încheiate) cu acesta (aceștia), în care se indică natura sursei (surselor) de energie regenerabile și procentul de energie electrică furnizată care provine dintr-o sursă de energie regenerabilă, precum și lista furnizorilor de energie la tarife verzi, care asigură energie electrică verde în zona în care se află unitatea de cazare. În plus, pentru solicitanții care utilizează achiziționarea separată menționată la litera (a), trebuie să fie prezentate declarații din partea furnizorilor de garanții de origine care să demonstreze respectarea condițiilor menționate la litera (a).

Solicitanții care nu au acces la furnizori care să ofere energie electrică la tariful descris mai sus sau garanții de origine în zona în care este situată unitatea de cazare trebuie să furnizeze documente justificative privind lipsa accesului la furnizori de energie la tarife verzi și de garanții de origine separate.

În conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE, „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse de energie regenerabile nefosile, respectiv eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energia hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor reziduale și biogaz.

Criteriul 13.   Cărbune și uleiuri pentru încălzire

Nu se folosesc ca surse de energie uleiuri cu un conținut de sulf mai mare de 0,1 % și nici cărbuni.

Notă: Acest criteriu se aplică numai unităților turistice de cazare care au sistem de încălzire propriu.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, indicând natura surselor de energie utilizate. Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

APĂ

Criteriul 14.   Accesorii eficiente pentru instalația de apă: robinete pentru baie și dușuri

Fără a se aduce atingere reglementărilor locale sau naționale privind debitul apei la robinete pentru baie și dușuri, debitul mediu al apei la robinetele pentru baie și la dușuri nu trebuie să depășească 8,5 litri/minut.

Notă: Sunt exceptate căzile de baie, dușurile cu jet de ploaie și dușurile cu masaj.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu și documente relevante, inclusiv o explicație privind modul în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu (de exemplu, utilizarea unui debitmetru sau a unei găleți mici și a unui ceas). Produsele de robinetărie sanitară cu eticheta ecologică a UE sau produsele cu alte etichete ISO de tipul I care îndeplinesc cerințele menționate anterior vor fi considerate a fi conforme. În cazul în care se utilizează articole de robinetărie sanitară care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2013/250/UE (15). În cazul în care se folosesc alte produse cu etichetă de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului etichetei ISO de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj și să indice cerințele etichetării ISO de tipul I identice cu cele menționate anterior.

Criteriul 15.   Accesorii eficiente pentru instalația de apă: toalete și pisoare

Fără a se aduce atingere reglementărilor locale sau naționale privind evacuarea pentru toalete și pisoare,

(a)

nu este permisă curgerea continuă a apei în pisoarele din unitatea de cazare;

(b)

toaletele instalate în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE trebuie să aibă un jet de evacuare a toaletei efectiv ≤ 4,5 l.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare. În ceea ce privește cerința (b), titularul licenței trebuie să furnizeze organismului competent informații cu privire la instalarea de noi toalete în perioada de valabilitate a licenței pentru eticheta ecologică a UE, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare. Toaletele cu apă și pisoarele cu eticheta ecologică a UE sau alte toalete și pisoare cu eticheta ISO de tipul I care îndeplinesc cerințele menționate anterior vor fi considerate a fi conforme. În cazul în care se utilizează toalete și pisoare cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2013/641/UE a Comisiei (16). În cazul în care se folosesc produse cu alte etichete ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului etichetei de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj și să indice cerințele etichetării ISO de tipul I care sunt identice cu cele menționate anterior.

Criteriul 16.   Reducerea volumului de rufe de spălat prin reutilizarea prosoapelor și a lenjeriei de pat

Unitatea turistică de cazare trebuie să schimbe lenjeria de pat și prosoapele cu frecvența stabilită prin programul său de acțiune privind mediul, care trebuie să fie inferioară frecvenței zilnice, cu excepția cazului în care legislația și reglementările naționale prevăd o altă frecvență sau când aceasta este stabilită de un sistem de certificare al unui terț la care participă unitatea de cazare. Acestea se schimbă mai des doar la cererea explicită a oaspeților.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documente relevante privind frecvența stabilită de unitatea turistică de cazare sau de certificarea de către o parte terță sau de legislația ori reglementările naționale.

DEȘEURI ȘI APE REZIDUALE

Criteriul 17.   Prevenirea generării de deșeuri: plan de reducere a risipei de alimente

Fără a se aduce atingere reglementărilor locale sau naționale privind furnizarea de servicii de alimentație publică:

(a)

în vederea reducerii deșeurilor de ambalaje: în serviciile de alimentație publică nu trebuie să se folosească porții ambalate individual pentru alimente neperisabile [de exemplu, cafea, zahăr, ciocolată sub formă de pudră (cu excepția pliculețelor de ceai)];

(b)

în vederea unui echilibru între deșeurile de ambalaje și risipa de alimente, în funcție de sezon: în cazul tuturor alimentelor perisabile (de exemplu, iaurt, gem, miere, mezeluri, produse de patiserie), unitatea turistică de cazare trebuie să gestioneze furnizarea de alimente către oaspeți astfel încât să reducă la minimum atât risipa de alimente, cât și deșeurile de ambalaje. În acest scop, unitatea turistică de cazare trebuie să urmeze o procedură consemnată într-un document legată de programul de acțiune (criteriul 1) care specifică modul în care se optimizează echilibrul între risipa de alimente/deșeurile de ambalaje în funcție de numărul de oaspeți.

Sunt exceptate de la acest criteriu: magazinele și distribuitoarele automate aflate în administrarea unității turistice de cazare și porțiile individuale de zahăr și cafea din camere, cu condiția ca produsele utilizate în acest scop să fie certificate ca produse provenind din comerțul echitabil sau ca produse bio, iar capsulele de cafea utilizate (dacă este cazul) să fie restituite producătorului în vederea reciclării.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, precum și proceduri consemnate în documente care să descrie modul în care atât risipa de alimente, cât și deșeurile de ambalaje sunt reduse la minimum. Trebuie să fie furnizate, de asemenea, toate actele legislative care impun utilizarea de produse ambalate în porții individuale. Dacă este cazul, trebuie să fie prezentată documentația care să demonstreze îndeplinirea condițiilor necesare pentru a beneficia de o exceptare (de exemplu, declarația de restituire a capsulelor de cafea de la producătorul acestora, eticheta de pe ambalaj care atestă că produsul este bio și/sau provine din comerțul echitabil). Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

Alimentele perisabile sunt definite drept alimente care se degradează sau se distrug, de obicei produse alimentare care au fost, de exemplu, prelucrate într-o foarte mică măsură sau care nu au fost conservate și care trebuie să fie depozitate în condiții de refrigerare pentru a se reduce rata de degradare și pierderea calității (Codex Alimentarius).

Criteriul 18.   Prevenirea generării de deșeuri: articole de unică folosință

(a)

Articolele de toaletă de unică folosință (căști de duș, perii, pile de unghii, șampoane, săpunuri etc.) nu trebuie să fie puse la dispoziția oaspeților în camere decât dacă acestea sunt solicitate de către oaspeți sau există o obligație legală sau este o cerință a sistemului independent de evaluare/certificare a calității ori a politicii în domeniul calității a lanțului hotelier al cărui membru este unitatea turistică de cazare respectivă.

(b)

Articolele de unică folosință pentru alimentație (veselă, tacâmuri și căni de apă) nu trebuie să fie puse la dispoziția clienților în camere și în restaurant/bar decât dacă solicitantul a încheiat un acord cu un sistem de reciclare pentru astfel de articole.

(c)

Nu trebuie folosite în camere lenjerie de pat și prosoape de unică folosință (cu excepția alezelor).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația relevantă care descrie modul în care acesta este îndeplinit. Trebuie să fie furnizate, de asemenea, toate actele legislative sau sistemul independent de evaluare/certificare a calității care impune utilizarea articolelor de unică folosință. Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

Criteriul 19.   Sortarea deșeurilor și trimiterea lor la reciclare

(a)

Fără a se aduce atingere reglementărilor locale sau naționale privind sortarea deșeurilor, trebuie puse la dispoziția oaspeților, în camere și/sau pe fiecare palier și/sau în punctul central al unității turistice de cazare, pubele adaptate pentru sortarea deșeurilor.

(b)

Deșeurile trebuie sortate de unitatea turistică de cazare pe categoriile impuse sau sugerate de instalațiile de gestionare a deșeurilor disponibile la nivel local, acordânduse o atenție deosebită deșeurilor de articole de toaletă și celor periculoase, de exemplu, tonere, cerneluri, echipamente de refrigerare și electrice, baterii, becuri economice, produse farmaceutice și grăsimi/uleiuri.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu menționarea diverselor categorii de deșeuri acceptate de autoritățile locale și/sau contractele relevante încheiate cu serviciile de reciclare. Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

ALTE CRITERII

Criteriul 20.   Interzicerea fumatului în spațiile comune și în camere

(a)

Fumatul trebuie interzis în toate spațiile interioare comune.

(b)

Fumatul trebuie interzis în cel puțin 80 % din camerele oaspeților sau spațiile de cazare oferite spre închiriere (rotunjit la următorul număr întreg).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu și documente justificative, cum ar fi fotografii ale semnelor afișate în interiorul unității turistice de cazare. Solicitantul trebuie să indice numărul și tipul de camere pentru oaspeți și trebuie să precizeze în care dintre acestea fumatul este interzis.

Criteriul 21.   Promovarea unor mijloace de transport preferabile din punctul de vedere al mediului

Trebuie să fie puse la dispoziția oaspeților și a personalului pe site-ul internet al unității de cazare (în cazul în care există) și la fața locului informații privind următoarele aspecte:

(a)

detalii privind mijloacele de transport preferabile din punctul de vedere al mediului disponibile pe plan local pentru vizitarea orașului/satului în care este situată unitatea turistică de cazare (transport public, biciclete etc.);

(b)

detalii privind mijloacele de transport preferabile din punctul de vedere al mediului disponibile pe plan local pentru sosirea în/plecarea din orașul/satul în care este situată unitatea turistică de cazare;

(c)

în cazul în care sunt disponibile, ofertele speciale sau acordurile cu agenții de transport în baza cărora unitatea turistică respectivă de cazare poate să asigure transportul oaspeților și al personalului (de exemplu, serviciu de preluare a oaspeților, autobuz rezervat personalului, mașini electrice etc.)

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu copii ale materialelor informative disponibile, de exemplu, pe site-uri internet, în broșuri etc.

Criteriul 22.   Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text trebuie să conțină următorul text:

„Această unitate turistică de cazare ia în mod activ măsuri pentru a reduce impactul asupra mediului

promovând utilizarea surselor de energie regenerabile,

economisind energie și apă și

reducând deșeurile.”

Orientările privind utilizarea etichetei opționale prevăzute cu spațiu pentru text pot fi găsite în documentul „Ghidul de utilizare a logo-ului etichetei ecologice a UE”, publicat la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu explicații privind suportul pe care intenționează să afișeze logo-ul.

SECȚIUNEA B

CRITERIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 LITERA (b)

MANAGEMENT GENERAL

Criteriul 23.   Înregistrarea în EMAS, certificatul ISO al unității turistice de cazare (până la 5 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să fie înregistrată în sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al Uniunii (5 puncte) sau certificată în conformitate cu standardul ISO 14001 (3 puncte) sau certificată în conformitate cu standardul ISO 50001 (2 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte dovada corespunzătoare a înregistrării EMAS sau a certificării (certificărilor) ISO.

Criteriul 24.   Înregistrarea EMAS sau certificatul ISO al furnizorilor (până la 5 puncte)

Cel puțin doi dintre principalii furnizori sau prestatori de servicii ai unității turistice de cazare trebuie să fie înregistrați în EMAS (5 puncte) sau să fie certificați în conformitate cu ISO 14001 (2 puncte) sau să fie certificați în conformitate cu standardul ISO 50001 (1,5 puncte).

În sensul acestui criteriu, prestator local de servicii este considerat a fi prestatorul aflat pe o rază de 160 de kilometri față de unitatea turistică de cazare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze dovezi corespunzătoare pentru înregistrarea în EMAS sau pentru certificarea (certificările) ISO pentru cel puțin doi dintre furnizorii săi principali.

Criteriul 25.   Servicii etichetate ecologic (până la 4 puncte)

Toate serviciile de spălare a rufelor și/sau de curățenie externalizate sunt efectuate de un prestator care a primit o etichetă ecologică ISO de tipul I (2 puncte pentru fiecare serviciu, până la o valoare maximă de 4 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze dovezile corespunzătoare pentru certificarea ISO de tipul I a prestatorilor de servicii de spălare a rufelor și/sau de curățenie.

Criteriul 26.   Comunicarea și educația în domeniul social și al mediului (până la 2 puncte)

(a)

Unitatea turistică de cazare trebuie să pună la dispoziția oaspeților comunicări și fișe educative privind măsurile întreprinse pe plan local pentru conservarea biodiversității, a peisajelor și a naturii (1 punct).

(b)

Printre modalitățile de agrement puse la dispoziție oaspeților se numără elementele de educație în domeniul mediului (de exemplu, cărți, animație, evenimente) (1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare.

Criteriul 27.   Monitorizarea consumului: contorizarea energiei și a apei (până la 2 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă instalate contoare de energie și de apă, astfel încât să permită colectarea de date privind consumul diverselor activități și/sau aparate, precum următoarele categorii (1 punct pentru fiecare categorie, până la o valoare maximă de 2 puncte):

(a)

camere;

(b)

terenuri;

(c)

servicii de spălătorie;

(d)

bucătării;

(e)

aparate specifice (de exemplu, frigidere, mașini de spălat).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu o hartă în care sunt indicate locurile unde sunt plasate contoarele.

ENERGIE

Criteriul 28.   Aparate de încălzire a incintelor și instalații pentru încălzirea apei eficiente din punct de vedere energetic (până la 3 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să dețină cel puțin:

(a)

un aparat de încălzire a incintelor pe bază de apă care îndeplinește criteriul 6 litera (a) (1 punct);

(b)

un aparat pentru încălzirea locală a incintelor care are cel puțin clasa energetică A, astfel cum este definită în Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei (17) (1 punct);

(c)

o instalație pentru încălzirea apei care îndeplinește criteriul 6 litera (c) (1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea aparatelor de încălzire a incintelor și a instalațiilor pentru încălzirea apei, indicând modul în care este obținut randamentul necesar prevăzut la criteriul 6 literele (a), (b) și (c). Se consideră că produsele de încălzire bazate pe apă care au eticheta ecologică a UE îndeplinesc cerințele de la criteriul 6 litera (a) punctul (ii). Produsele cu alte etichete ecologice ISO de tipul I care îndeplinesc oricare dintre cerințele prevăzute la criteriul 6 literele (a), (b) și (c) sunt considerate conforme. În cazul în care se utilizează produse de încălzire cu apă care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2014/314/UE. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tip I sau o copie a etichetei de pe ambalaj și să indice cerințele etichetării ISO de tip I enumerate la literele (a), (b) și (c).

Criteriul 29.   Aparate de climatizare și aparate de încălzire cu pompă cu aer eficiente din punct de vedere energetic (până la 3,5 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să respecte unul din următoarele praguri:

(a)

50 % din aparatele de climatizare sau pompele de căldură cu aer, de uz casnic (rotunjit la următorul număr întreg), al căror randament energetic este cu cel puțin 15 % mai mare decât pragul stabilit la criteriul 7 (1,5 puncte).

(b)

50 % din aparatele de climatizare sau pompele de căldură cu aer, de uz casnic (rotunjit la următorul număr întreg), al căror randament energetic este cu cel puțin 30 % mai mare decât pragul stabilit la criteriul 7 (3,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea sistemelor de climatizare, indicând modul în care este atins randamentul cerut.

Criteriul 30.   Pompe de căldură cu aer cu o putere termică de până la 100 kW (3 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă cel puțin o pompă de căldură cu aer care îndeplinește criteriul 7 (dacă este cazul, a se vedea nota de la criteriul 7) și să i se fi atribuit eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2007/742/CE a Comisiei (18) sau o altă etichetă ISO de tipul I.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea pompelor de căldură cu aer, indicând modul în care este atins randamentul cerut (dacă este cazul). În cazul în care se utilizează pompe de căldură care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2007/742/CE. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 31.   Aparate electrocasnice și de iluminat eficiente din punct de vedere energetic (până la 4 puncte)

Unitatea de cazare turistică trebuie să dispună de aparate eficiente din punct de vedere energetic pentru următoarele categorii (0,5 puncte sau 1 punct pentru fiecare dintre următoarele categorii, până la o valoare maximă de 4 puncte):

(a)

aparate frigorifice de uz casnic, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă eticheta energetică a UE de clasa A++ sau superioară, astfel cum este prevăzută în anexa IX la Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei (19);

(b)

cuptoare electrice de uz casnic, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă eticheta energetică a UE de clasa A++ sau superioară, astfel cum este prevăzută în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei (20);

(c)

mașini de spălat vase de uz casnic, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă etichetă energetică a UE de clasa A++ sau superioară, astfel cum este prevăzută în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei (21);

(d)

mașini de spălat rufe de uz casnic, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă eticheta energetică a UE de clasa A++ sau superioară, astfel cum este prevăzută în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei (22);

(e)

echipamente de birou din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să poarte eticheta ENERGY STAR astfel cum e definită de Energy Star v6.1 pentru calculatoare și în acordul prevăzut în Decizia (UE) 2015/1402 a Comisiei (23), de Energy Star v6.0 pentru dispozitivele de afișare, de Energy Star v2.0 pentru echipamentele de procesare a imaginii, de Energy Star v1.0 pentru sursele de alimentare neîntreruptibile și/sau de Energy Star v2.0 pentru servere ale întreprinderilor și în acordul prevăzut în Decizia 2014/202/UE a Comisiei (24).

(f)

uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă eticheta energetică a UE de clasa A++ sau superioară, astfel cum e prevăzută în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei (25);

(g)

aspiratoare de uz casnic, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) (rotunjit la următorul număr întreg) să aibă eticheta energetică a UE de clasa A sau superioară, astfel cum este prevăzută în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei (26);

(h)

lămpi electrice și corpuri de iluminat, din care cel puțin 50 % (0,5 puncte) sau 90 % (1 punct) trebuie să aibă cel puțin clasa A++, astfel cum este prevăzută în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012.

Notă: Criteriul nu se aplică în cazul aparatelor și al dispozitivelor de iluminat care nu intră sub incidența regulamentului menționat pentru fiecare categorie (de exemplu, echipamentele industriale).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o documentație care indică clasa energetică [certificatul Energy Star pentru categoria (e)] a tuturor aparatelor care intră în categoria aplicabilă.

Criteriul 32.   Recuperarea căldurii (până la 3 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să dispună de un sistem de recuperare a căldurii pentru una (1,5 puncte) sau două (3 puncte) dintre următoarele categorii: sisteme de refrigerare, ventilatoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, piscine și apă reziduală menajeră.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația privind sistemele de recuperare a căldurii (de exemplu, o copie a proiectului sistemului existent de recuperare a căldurii, descrierea din partea unui tehnician etc.)

Criteriul 33.   Termoreglarea și izolarea ferestrelor (până la 4 puncte)

(a)

Temperatura din fiecare cameră pentru oaspeți trebuie să fie reglată de către aceștia. Sistemul de termoreglare trebuie să permită reglarea individuală în următorul interval fixat (2 puncte):

(i)

temperatura camerei în modul de răcire se stabilește la 22 °C sau peste această valoare pe durata verii;

(ii)

temperatura camerei în modul de încălzire se stabilește la 22 °C sau sub această valoare pe durata iernii.

(b)

90 % dintre ferestrele din încăperile încălzite și/sau climatizate și din spațiile comune trebuie să fie izolate cu vitraj dublu cel puțin sau echivalent (2 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația relevantă privind sistemele sau procedurile de termoreglare urmate pentru a se stabili intervalele de temperatură fixate sau cu poze ale ferestrelor. Trebuie prezentată o declarație din partea unui expert în cazul în care se folosește o izolare a ferestrelor echivalentă cu cea în care se utilizează vitraj multiplu.

Criteriul 34.   Oprirea automată a aparatelor/dispozitivelor (până la 4,5 puncte)

(a)

90 % dintre camerele pentru oaspeți din unitatea turistică de cazare (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să fie echipate cu dispozitive de oprire automată a sistemelor de climatizare instalate la deschiderea ferestrelor și în momentul în care oaspeții părăsesc camera (1,5 puncte);

(b)

90 % dintre camerele pentru oaspeți din unitatea turistică de cazare (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să fie echipate cu un sistem automat care întrerupe iluminatul în momentul în care oaspeții părăsesc camera (1,5 puncte).

(c)

90 % din iluminatul exterior (rotunjit la următorul număr întreg) care nu este necesar din motive de securitate trebuie să se oprească automat după un interval de timp definit sau să fie activat printr-un senzor de proximitate (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea și/sau întreținerea aparatelor/dispozitivelor respective.

Criteriul 35.   Încălzire/răcire centralizată și răcire produsă prin cogenerare (până la 4 puncte)

(a)

Încălzirea și/sau răcirea unității turistice de cazare trebuie să fie asigurată cu sisteme eficiente de încălzire sau răcire centralizată. Pentru eticheta ecologică a UE, acestea sunt definite după cum urmează: un sistem de încălzire sau răcire centralizată care utilizează cel puțin 50 % energie din surse de energie regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică cogenerată sau 50 % dintr-o combinație de energie și căldură de tipul celor menționate mai sus, conform definiției din Directiva 2012/27/UE (2 puncte).

(b)

Răcirea unității turistice de cazare trebuie să fie asigurată de o unitate de cogenerare cu randament ridicat, conform Directivei 2012/27/UE (2 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația privind sistemul de încălzire și/sau de răcire centralizată asigurată prin cogenerare.

Criteriul 36.   Uscătoare electrice de mâini cu senzor de proximitate (1 punct)

Toate uscătoarele electrice de mâini trebuie să fie dotate cu senzori de proximitate sau să le fi fost atribuită o etichetă ecologică ISO de tipul I.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o documentație justificativă adecvată din care să reiasă modul în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu. În cazul în care se folosesc produse cu etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 37.   Emisiile instalațiilor de încălzire a incintelor (1,5 puncte)

În cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor din unitatea turistică de cazare, conținutul de oxid de azot (NOx) al gazului evacuat nu trebuie să depășească valorile limită indicate în tabelul de mai jos, calculate în conformitate cu următoarele acte:

(a)

pentru instalațiile de încălzire cu apă care funcționează cu combustibili lichizi și gazoși, Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei (27);

(b)

pentru instalațiile de încălzire cu apă a incintelor care funcționează cu combustibili solizi, Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei (28);

(c)

pentru instalațiile de încălzire a incintelor care funcționează cu combustibili lichizi și gazoși, Regulamentul (UE) 2015/1188;

(d)

pentru instalațiile de încălzire a incintelor care funcționează cu combustibili solizi, Regulamentul (UE) 2015/1185.

Tehnologia generatorului de căldură

Valoarea limită a emisiilor de NOx

Centrale termice cu gaz

Pentru instalațiile de încălzire cu apă echipate cu motor cu ardere internă: 240 mg/kWh de energie de intrare corespunzătoare PCS

Pentru instalațiile de încălzire cu apă și cele locale echipate cu motor cu ardere externă (cazane): 56 mg/kWh de energie de intrare corespunzătoare PCS

Instalații de încălzire care funcționează cu combustibili lichizi

Pentru instalațiile de încălzire cu apă echipate cu motor cu ardere internă: 420 mg/kWh de energie de intrare corespunzătoare PCS

Pentru instalațiile de încălzire cu apă și cele locale echipate cu motor cu ardere externă (cazane): 120 mg/kWh de energie de intrare corespunzătoare PCS

Instalații de încălzire care funcționează cu combustibili solizi

Instalațiile de încălzire cu apă a incintelor: 200 mg/Nm3 la 10 % O2

Instalațiile de încălzire locală a incintelor: 200 mg/Nm3 la 13 % O2

Pentru cazanele cu combustibil solid și instalațiile pentru încălzire locală a incintelor cu combustibil solid din unitatea turistică de cazare, emisiile de particule în suspensie ale gazelor evacuate nu trebuie să depășească valorile limită prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1189 și, respectiv, în Regulamentul (UE) 2015/1185.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu instalarea, comercializarea sau întreținerea aparatelor de încălzire a incintelor, indicând modul în care este obținut randamentul necesar. Se consideră că produsele de încălzire cu apă care au eticheta ecologică a UE sunt conforme. Produse cu alte etichete ISO de tipul I care îndeplinesc cerințele menționate anterior sunt considerate a fi conforme. În cazul în care se utilizează produse de încălzire cu apă care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2014/314/UE. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tip I sau o copie a etichetei de pe ambalaj și să indice cerințele etichetării ISO de tip I care corespund cerințelor menționate mai sus.

Criteriul 38.   Achiziționarea de energie electrică de la un furnizor de energie electrică obținută din surse de energie regenerabile (până la 4 puncte)

(a)

Unitatea de cazare turistică trebuie să încheie un contract individual de tarificare pentru energia electrică ce conține 100 % (totalitatea combinațiilor de combustibili comercializate de furnizor sau combinația de combustibili care corespunde tarifului achiziționat) din energia electrică obținută din surse de energie regenerabile, conform definiției din Directiva 2009/28/CE (3 puncte) și certificată cu o etichetă ecologică pentru energia electrică (4 puncte).

(b)

Alternativ, 100 % din energia electrică obținută din surse de energie regenerabile certificată cu o etichetă ecologică pentru energia electrică poate fi, de asemenea, dobândită prin achiziționarea separată de garanții de origine, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (j) din Directiva 2009/28/CE (3 puncte).

În sensul acestui criteriu, eticheta ecologică pentru energia electrică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

standardele de calitate ale etichetei sunt verificate de o organizație independentă (terț);

2.

energia electrică certificată provine din noi capacități de producere de energie electrică din surse de energie regenerabile instalate în ultimii doi ani sau promovează investițiile în noi capacități de producere de energie din surse de energie regenerabile.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea furnizorului (furnizorilor) de electricitate [sau un contract cu acesta (aceștia)] indicând natura sursei/surselor regenerabile, procentul de energie electrică furnizat care provine dintr-o sursă regenerabilă și, dacă este relevant, faptul că 100 % din energia electrică achiziționată este certificată sau deține o etichetă ecologică certificată atribuită de către un terț. În plus, pentru litera (b), trebuie să fie prezentate, de asemenea, declarații din partea furnizorului de garanții de origine care să demonstreze îndeplinirea condițiilor menționate la criteriul 12 litera (a).

Criteriul 39.   Generarea proprie de energie electrică, local, din surse de energie regenerabile (până la 5 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă pe situl său o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile, conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE, care poate include: un sistem fotovoltaic (panou solar) sau un sistem hidroelectric local, o capacitate de producere a energiei electrice de tip geotermal, cu biomasă locală sau eolian care generează:

(a)

cel puțin 10 % din consumul total de energie electrică pe an (1 punct);

(b)

cel puțin 20 % din consumul total de energie electrică pe an (3 puncte);

(c)

cel puțin 50 % din consumul total de energie electrică pe an (5 puncte).

În sensul acestui criteriu, prestator local de servicii este considerat a fi prestatorul aflat pe o rază de 160 de kilometri față de unitatea turistică de cazare.

În cazul în care generarea proprie de energie electrică din surse de energie regenerabile conduce la emiterea de garanții de origine, generarea proprie poate fi luată în considerare numai dacă garanțiile de origine nu ajung pe piață, ci sunt anulate pentru acoperirea consumului local.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația privind sistemul fotovoltaic, hidroelectric, geotermal, cu biomasă sau eolian și cu date privind randamentul său real. În cazul în care se utilizează biomasă locală, solicitantul trebuie să furnizeze dovezi privind disponibilitatea la nivel local a biomasei (de exemplu, contractul cu un furnizor de biomasă). În plus, în cazul în care se utilizează un sistem hidroelectric, solicitantul trebuie să furnizeze un permis/o autorizație/o concesiune valabilă în conformitate cu legislația și reglementările naționale aplicabile. Calculul procentului de energie generată din consumul global al anului precedent cererii poate fi utilizat pentru a demonstra capacitatea de a îndeplini acest criteriu.

Criteriul 40.   Energie termică din surse de energie regenerabile (până la 3,5 puncte)

(a)

Cel puțin 70 % din cantitatea totală de energie folosită pentru încălzirea sau răcirea camerelor (1,5 puncte) și/sau încălzirea apei menajere (1 punct) trebuie să provină din surse de energie regenerabile, conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE.

(b)

100 % din cantitatea totală de energie folosită pentru încălzirea sau răcirea camerelor (2 puncte) și/sau încălzirea apei menajere (1,5 puncte) trebuie să provină din surse de energie regenerabile, conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu date privind energia consumată și documentație din care să reiasă că cel puțin 70 % sau 100 % din această energie provine din surse de energie regenerabile.

Criteriul 41.   Încălzirea piscinelor (până la 1,5 puncte)

(a)

Cel puțin 50 % din cantitatea totală de energie folosită pentru încălzirea apei din piscine trebuie să provină din surse de energie regenerabile, conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE (1 punct).

(b)

Cel puțin 95 % din cantitatea totală de energie folosită pentru încălzirea apei din piscine trebuie să provină din surse de energie regenerabile, conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2009/28/CE (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul prezintă o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu datele privind energia consumată pentru încălzirea apei din piscine și cu documentația din care să reiasă cantitatea de energie utilizată care provine din surse de energie regenerabile.

APĂ

Criteriul 42.   Accesorii eficiente pentru instalația de apă: robinete pentru baie și dușuri (până la 4 puncte)

(a)

Debitul mediu al apei la dușuri nu trebuie să depășească 7 litri/minut, iar la robinetele pentru baie (cu excepția căzilor de baie) nu trebuie să depășească 6 litri/minut (2 puncte).

(b)

Cel puțin 50 % din robinetele pentru baie și duș (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE, în conformitate cu Decizia 2013/250/UE, sau o altă etichetă ISO de tipul I (2 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu și documente relevante, inclusiv o explicație privind modul în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu (de exemplu, utilizarea unui debitmetru sau a unei găleți mici și a unui ceas). Produsele de robinetărie sanitară cu etichetă ecologică a UE și produsele cu alte etichete ISO de tipul I care îndeplinesc cerințele menționate anterior sunt considerate a fi conforme. În cazul în care se utilizează produse de robinetărie sanitară care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2013/250/UE. În cazul în care se folosesc produse cu alte etichete ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 43.   Accesorii eficiente pentru instalația de apă: toalete și pisoare (până la 4,5 puncte)

(a)

Toate pisoarele trebuie să folosească un sistem fără apă (1,5 puncte).

(b)

Cel puțin 50 % dintre pisoare (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2013/641/UE sau o altă etichetă ISO de tipul I (1,5 puncte).

(c)

Cel puțin 50 % dintre toalete (rotunjit la următorul număr întreg) trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2013/641/UE sau o altă etichetă ISO de tipul I (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare. Toaletele cu apă și pisoarele care dețin eticheta ecologică a UE sau produsele cu altă etichetă ISO de tipul I care îndeplinesc cerințele menționate anterior sunt considerate a fi conforme. În cazul în care se utilizează toalete cu apă și pisoare care dețin eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că aceasta a fost atribuită în conformitate cu Decizia 2013/641/UE. În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 44.   Consumul de apă al mașinilor de spălat vase (2,5 puncte)

Consumul de apă al mașinilor de spălat vase la folosirea ciclului standard de spălare trebuie să fie mai mic sau egal cu pragul prevăzut în tabelul de mai jos, măsurat în conformitate cu standardul EN 50242:

Subgrup de produse

Consumul de apă (Wt)

[litri/ciclu]

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 15 seturi

10

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 14 seturi

10

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 13 seturi

10

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 12 seturi

9

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 9 seturi

9

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 6 seturi

7

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 4 seturi

9,5

Notă: Acest criteriu se aplică doar mașinilor de spălat vase de uz casnic reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei (29).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor responsabili cu fabricarea, comercializarea sau întreținerea mașinilor de spălat vase. În cazul în care este furnizat doar consumul anual, se ia în considerare un număr total de 280 de cicluri standard de spălare pe an.

Criteriul 45.   Consumul de apă al mașinilor de spălat rufe (3 puncte)

Mașinile de spălat rufe folosite în cadrul unității turistice de cazare de către oaspeți și personal sau cele folosite de prestatorul de servicii de spălare a rufelor al unității turistice de cazare trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele cerințe:

(a)

consumul de apă al mașinilor de spălat rufe de uz casnic la folosirea ciclului standard de spălare (programul pentru bumbac, la temperatura de 60 °C) trebuie să fie mai mic sau egal cu pragul prevăzut în tabelul de mai jos, măsurat în conformitate cu standardul EN 60456:

Subgrup de produse

Consumul de apă: [litri/ciclu]

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 3,5 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 4,5 kg

40

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 5 kg

39

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 6 kg

37

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 7 kg

43

Mașini de spălat rufe de uz casnic cu o capacitate nominală de 8 kg

56

(b)

pentru mașinile de spălat rufe comerciale sau profesionale, consumul mediu de apă la spălarea rufelor este ≤ 7 l/kg de rufe spălate.

Notă: Cerințele de la litera (a) se aplică doar mașinilor de spălat rufe de uz casnic reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (30).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificațiile tehnice ale producătorului sau ale tehnicienilor responsabili cu fabricarea, comercializarea sau întreținerea mașinilor de spălat rufe. Pentru a se demonstra respectarea cerinței de la litera (a), în cazul în care este furnizat doar consumul anual, se ia în considerare un număr total de 220 de cicluri standard de spălare pe an.

Criteriul 46.   Indicații privind duritatea apei (până la 1,5 puncte)

Solicitantul trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele cerințe:

(a)

În apropierea spațiilor sanitare/mașinilor de spălat rufe/mașinilor de spălat vase trebuie să fie afișate explicații privind duritatea apei locale, pentru a permite o mai bună folosire a detergenților de către oaspeți și personal (0,5 puncte).

(b)

Trebuie să se utilizeze un sistem de dozare automată care optimizează folosirea detergenților în funcție de duritatea apei pentru mașinile de spălat rufe/mașinile de spălat vase folosite în cadrul unității turistice de cazare de către oaspeți și personal (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația relevantă din care să reiasă modul de informare a oaspeților sau cu informații relevante privind sistemul de dozare automată utilizat.

Criteriul 47.   Optimizarea gestionării piscinelor (până la 2,5 puncte)

(a)

Pe timpul nopții, piscinele încălzite și bazinele exterioare încălzite cu jacuzzi trebuie să fie acoperite. Piscinele neîncălzite și bazinele exterioare neîncălzite cu jacuzzi umplute cu apă trebuie acoperite atunci când nu sunt folosite mai mult de o zi, pentru a se reduce evaporarea (1 punct).

(b)

Piscinele și bazinele cu jacuzzi din exterior trebuie să dispună de un sistem automat care să optimizeze consumul de clor prin optimizarea dozării sau prin utilizarea unor metode suplimentare de dezinfectare, precum ozonizarea și tratarea cu ultraviolete (0,5 puncte) sau trebuie să fie de tip natural – care încorporează sisteme de filtrare naturală pe bază de plante pentru purificarea apei la standardele de igienă necesare (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documente justificative corespunzătoare (de exemplu, fotografii cu piscinele acoperite, sistemele de dozare automată sau tipul de piscină, procedura consemnată într-un document de utilizare a sistemelor de dozare automată).

Criteriul 48.   Reciclarea apei de ploaie și a „apei gri” (până la 3 puncte)

Unitățile de cazare trebuie să utilizeze următoarele surse alternative de apă în scopuri menajere sau ca apă nepotabilă în spațiul de cazare:

(i)

apa recuperată sau apa „gri” care rezultă în urma spălării rufelor și/sau de la dușuri și chiuvete (1 punct);

(ii)

apele pluviale de pe acoperiș (1 punct);

(iii)

apa obținută în urma condensării de la sistemele de aclimatizare (1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu fotografii ale sistemelor alternative de distribuire a apei și cu asigurări adecvate privind separarea completă a furnizării apei menajere de cea a apei potabile.

Criteriul 49.   Irigații eficiente (1,5 puncte)

Solicitantul trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele cerințe:

(a)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă o procedură consemnată într-un document pentru irigarea spațiilor/plantelor exterioare, inclusiv detalii cu privire la modul în care s-au optimizat timpii de irigare și s-a redus la minimum consumul de apă. Aceasta poate include, de exemplu, situațiile în care spațiile din exterior nu sunt irigate deloc (1,5 puncte).

(b)

Unitatea turistică de cazare trebuie să utilizeze un sistem automat care optimizează timpii de irigare și consumul de apă pentru spațiile/plantele exterioare (1,5 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documente justificative corespunzătoare care includ detalii privind sistemul/procedura consemnată într-un document de irigare sau fotografii cu sistemele automate de irigare.

Criteriul 50.   Specii indigene sau alogene neinvazive utilizate în plantații din exterior (până la 2 puncte)

În timpul perioadei de valabilitate a etichetei ecologice a UE, vegetația spațiilor exterioare, inclusiv orice vegetație acvatică, trebuie să fie alcătuită din specii indigene și/sau alogene neinvazive:

(i)

absența speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune (0,5 puncte) (alte specii alogene invazive pot fi prezente);

(ii)

numai specii alogene neinvazive (1 punct);

(iii)

numai specii indigene și/sau alogene neinvazive (1,5 puncte);

(iv)

numai specii indigene (2 puncte).

În sensul prezentei etichete ecologice a UE, specii native înseamnă specii de plante care cresc în mod natural în țara respectivă.

În sensul prezentei etichete ecologice a UE, specii neinvazive înseamnă specii de plante care nu cresc în mod natural în țara respectivă și pentru care nu există dovezi care să ateste faptul că acestea s-ar reproduce, stabili și răspândi cu ușurință sau că acestea ar putea avea un impact negativ asupra biodiversității indigene.

În plantațiile din exterior trebuie să fie excluse speciile alogene invazive de interes pentru Uniune în sensul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (31).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte specificația relevantă privind modul în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare redactată de un expert.

DEȘEURI ȘI APE REZIDUALE

Criteriul 51.   Produse din hârtie (până la 2 puncte)

90 % din următoarele categorii de produse din hârtie utilizate trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE sau alte etichete ecologice ISO de tipul I (0,5 puncte pentru fiecare dintre categoriile următoare, până la cel mult 2 puncte):

(a)

hârtia igienică;

(b)

hârtia absorbantă;

(c)

hârtia de birou;

(d)

hârtia tipărită;

(e)

hârtia prelucrată (de exemplu, plicuri).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date și documentație (inclusiv facturile relevante) indicând cantitățile utilizate din aceste produse și cantitățile din produsele care au o etichetă ecologică. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care indică faptul că aceasta a fost acordată în conformitate, dacă este cazul, cu Decizia 2014/256/UE a Comisiei (32) sau cu Decizia 2012/481/UE a Comisiei (33) sau cu Decizia 2011/333/UE a Comisiei (34) sau cu Decizia 2009/568/CE a Comisiei (35). În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 52.   Bunuri de folosință îndelungată (până la 4 puncte)

Cel puțin 40 % (rotunjit la următorul număr întreg) din cel puțin una dintre următoarele categorii de bunuri de folosință îndelungată prezente în unitatea turistică de cazare trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE sau alte etichete ecologice ISO de tipul I (1 punct pentru fiecare categorie, până la cel mult 4 puncte):

(a)

lenjerie de pat, prosoape și fețe de masă;

(b)

calculatoare;

(c)

televizoare;

(d)

saltele de pat;

(e)

mobilier din lemn;

(f)

aspiratoare;

(g)

materiale de acoperire a pardoselilor;

(h)

echipamente de înregistrare și redare a imaginii.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date și documentație, indicând cantitățile din aceste bunuri pe care le posedă și cantitățile care au o etichetă ecologică. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care indică faptul că aceasta a fost acordată în conformitate, după caz, cu Decizia 2014/350/UE a Comisiei (36) sau cu Decizia 2009/300/CE a Comisiei (37) sau cu Decizia 2014/391/UE a Comisiei (38) sau cu Decizia 2010/18/CE a Comisiei (39) sau cu Decizia 2016/1332/UE a Comisiei (40) sau cu Decizia 2009/607/CE a Comisiei (41). În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 53.   Furnizarea băuturilor (2 puncte)

Atunci când băuturile sunt oferite în locuri (de exemplu, în restaurant/bar, în magazine și la automate) aflate în proprietatea sau în administrarea directă a unității turistice de cazare, cel puțin 50 % (1 punct) sau 70 % (2 puncte) din furnizarea băuturilor trebuie să fie în recipiente returnabile/reutilizabile.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare, după caz.

Criteriul 54.   Achiziționarea detergenților și a produselor de toaletă (până la 2 puncte)

Cel puțin 80 % din volumul sau greutatea a cel puțin una dintre următoarele categorii de detergenți și produse de toaletă utilizate în unitatea turistică de cazare trebuie să fi primit eticheta ecologică a UE sau alte etichete ISO de tipul I (0,5 puncte pentru fiecare categorie, până la cel mult 2 puncte):

(a)

detergenți de vase pentru spălat manual;

(b)

detergenți pentru mașini de spălat vase;

(c)

detergenți de rufe;

(d)

detergenți universali;

(e)

detergenți pentru instalații sanitare;

(f)

săpunuri și șampoane;

(g)

balsam de păr.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să furnizeze date și documentație indicând cantitățile din aceste bunuri pe care le posedă și cantitățile care au o etichetă ecologică. În cazul în care se utilizează produse cu eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE sau o copie a etichetei de pe ambalaj care indică faptul că aceasta a fost acordată în conformitate, după caz, cu Decizia 2011/382/UE a Comisiei (42) sau cu Decizia 2011/263/UE a Comisiei (43) sau cu Decizia 2011/264/UE a Comisiei (44) sau cu Decizia 2011/383/UE a Comisiei (45) sau cu Decizia 2014/893/UE a Comisiei (46). În cazul în care se folosesc produse cu altă etichetă ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de tipul I sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 55.   Reducerea la minimum a utilizării produselor de curățenie (1,5 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă proceduri precise pentru utilizarea eficientă a produselor de curățenie, precum folosirea produselor din microfibră sau a altor materiale de curățare cu efecte similare și activitățile de curățire cu apă sau alte activități de curățire cu efecte similare. Pentru a îndeplini acest criteriu, curățirea trebuie efectuată printr-o metodă bazată pe utilizarea eficientă a produselor de curățenie, cu excepția cazurilor impuse de legislație sau de practicile de siguranță în ceea ce privește igiena sau sănătatea.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare, după caz (de exemplu, copii ale procedurilor, detalii tehnice ale produselor utilizate).

Criteriul 56.   Degivrarea (1 punct)

În cazul în care este necesară degivrarea drumurilor, iar aceasta este realizată de furnizorul serviciului de cazare, trebuie folosite mijloace mecanice, nisip/pietriș sau agenți de degivrare cărora li s-a atribuit o etichetă ISO de tipul I pentru a face sigure, în caz de îngheț sau de zăpadă, drumurile de pe terenul unde se află unitatea turistică de cazare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare. În cazul în care se folosesc agenți de degivrare cărora li s-a atribuit o etichetă ecologică ISO de tipul I, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului etichetei produsului sau o copie a etichetei de pe ambalaj.

Criteriul 57.   Materiale textile și piese de mobilier uzate (până la 2 puncte)

Unitatea turistică de cazare turistică trebuie să aibă instituită o procedură pentru:

(a)

toate activitățile de donare a tuturor pieselor de mobilier sau materialelor textile care ajung la sfârșitul duratei lor de viață utilă în unitatea turistică de cazare, dar sunt încă utilizabile. Printre utilizatorii finali trebuie să se numere angajații, asociațiile caritabile sau alte asociații care colectează și redistribuie bunuri (1 punct);

(b)

toate activitățile de achiziționare de piese de mobilier reutilizate/la mâna a doua. Printre furnizori trebuie să se numere piețele de vechituri sau alte asociații/cooperative care vând sau redistribuie bunuri folosite (1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documente justificative corespunzătoare, de exemplu, procedura scrisă, inclusiv datele de contact ale utilizatorului final, încasările și inventarul bunurilor utilizate sau donate anterior etc.

Criteriul 58.   Compostare (până la 2 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să sorteze cel puțin una din următoarele categorii de deșeuri relevante și să asigure că deșeurile sunt transformate în compost sau utilizate pentru producția de biogaz în conformitate cu instrucțiunile autorităților locale (de exemplu, de către administrația locală, de către personalul unității de cazare sau de către o agenție privată) (1 punct pentru fiecare categorie, până la cel mult 2 puncte):

(a)

deșeuri de grădină;

(b)

deșeuri alimentare provenite de la serviciile de alimentație publică;

(c)

produse biodegradabile (de exemplu, articolele de unică folosință confecționate din materiale pe bază de porumb);

(d)

deșeuri biodegradabile generate de oaspeți în camera/spațiul în care sunt cazați.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare, după caz.

Criteriul 59.   Tratarea apelor reziduale (până la 3 puncte)

(a)

Dacă sunt puse la dispoziție facilități de spălare a autovehiculelor în unitatea turistică de cazare, aceasta trebuie să poată avea loc doar în spații special amenajate pentru colectarea apei și a detergenților utilizați și direcționarea lor către sistemul de canalizare (1 punct).

(b)

În cazul în care nu este posibil să se trimită apele reziduale pentru tratare centralizată, tratarea apelor reziduale la fața locului trebuie să includă pretratarea (sită/grătar, egalizare și sedimentare) urmată de tratarea biologică prin îndepărtarea > 95 % a CBO (consum biochimic de oxigen), > 90 % a nitrificării și digestia anaerobă (în afara amplasamentului) a nămolului în exces (2 puncte).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documente justificative corespunzătoare [de exemplu, fotografii pentru cerința (a) și specificațiile tehnice ale tehnicienilor profesioniști responsabili cu fabricarea, comercializarea sau întreținerea sistemului pentru apele reziduale pentru cerința (b)].

ALTE CRITERII

Criteriul 60.   Camere pentru nefumători (1 punct)

Fumatul trebuie să fie interzis în camerele sau în spațiile de cazare închiriate oaspeților.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu și documente justificative, cum ar fi fotografii ale semnelor afișate în interiorul camerelor sau al spațiilor de cazare închiriate.

Criteriul 61.   Politică socială (până la 2 puncte)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă o politică socială formulată în scris pentru a garanta cel puțin una dintre următoarele prestații sociale pentru personal (0,5 puncte pentru fiecare prestație, până la o valoare maximă de 2 puncte):

(a)

timp liber pentru educație;

(b)

mese gratuite sau bonuri de masă;

(c)

uniforme și îmbrăcăminte de lucru gratuite;

(d)

reduceri la produsele/serviciile oferite de unitatea turistică de cazare;

(e)

sistem de transport durabil subvenționat;

(f)

garanții pentru obținerea unui credit ipotecar.

Politica socială formulată în scris trebuie să fie actualizată și comunicată anual personalului. Personalul trebuie să semneze documentul privind politica socială cu ocazia sesiunii de comunicare. Documentul trebuie să fie disponibil la recepție pentru toți angajații.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o copie a documentului privind politica socială semnat în mod corespunzător de personal și o declarație pe propria răspundere în care explică modul în care sunt îndeplinite cerințele de mai sus. În plus, organismul competent poate cere documente justificative și/sau poate efectua interviuri directe cu membri ai personalului aleși în mod aleator, în timpul vizitelor la fața locului.

Criteriul 62.   Vehicule de întreținere(1 punct)

Nu trebuie să se folosească vehicule cu motoare cu combustie pentru întreținerea unității turistice de cazare (1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare.

Criteriul 63.   Ofertă de mijloace de transport preferabile din punctul de vedere al mediului (până la 2,5 puncte)

(a)

Unitatea turistică de cazare trebuie să ofere oaspeților cel puțin unul dintre următoarele mijloace de transport preferabile din punctul de vedere al mediului (1 punct pentru fiecare, până la cel mult 2 puncte):

(i)

vehicule electrice pentru servicii de preluare sau de agrement oferite oaspeților;

(ii)

borne (stații de încărcare) pentru vehiculele electrice;

(iii)

cel puțin o bicicletă la 5 amplasamente sau unități sau camere de cazare.

(b)

Unitatea turistică de cazare trebuie să aibă încheiate parteneriate active cu societățile care furnizează vehicule electrice sau biciclete (0,5 puncte). „Parteneriat activ” înseamnă un acord între o unitate turistică de cazare și o societate care închiriază vehicule electrice sau biciclete. Informațiile privind parteneriatul activ trebuie să fie vizibile în cadrul sitului. În cazul în care societatea care închiriază nu se află pe situl unității turistice de cazare, trebuie să fie luate unele măsuri practice (de exemplu, o societate de închiriere a bicicletelor poate livra biciclete la unitatea turistică de cazare).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare și cu toate informațiile care urmează a fi oferite oaspeților.

Criteriul 64.   Suprafețe permeabile (1 punct)

Cel puțin 90 % din suprafața zonei în aer liber aflată în administrarea unității turistice de cazare nu este acoperită cu asfalt/ciment sau cu alte materiale impermeabile care împiedică drenajul și buna aerisire a solului.

În cazul în care se colectează apa de ploaie și apa „gri”, apa de ploaie și apa „gri” neutilizate trebuie să fie tratate și infiltrate în parcela de teren în aer liber.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație a modului în care unitatea turistică de cazare îndeplinește acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare.

Criteriul 65.   Produse locale și bio (până la 4 puncte)

(a)

La fiecare masă, inclusiv la micul dejun, trebuie oferite cel puțin două produse alimentare de proveniență locală și de sezon (în cazul fructelor și legumelor proaspete) (1 punct).

(b)

Unitatea turistică de cazare alege în mod activ furnizori locali de bunuri și servicii (1 punct).

(c)

Cel puțin 2 produse (1 punct) sau 4 produse (2 puncte) utilizate în pregătirea zilnică a meselor sau vândute de către furnizorul de cazare trebuie să fi fost produse prin metode de agricultură ecologică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (47).

În sensul acestui criteriu, „local” înseamnă aflat pe o rază de 160 de kilometri față de unitatea turistică de cazare.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu documentația justificativă corespunzătoare. În cazul în care se utilizează produse bio, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificării produsului sau o copie a etichetei de pe ambalaj care atestă că certificarea a fost atribuită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În unele țări, este posibil ca restaurantelor și hotelurilor să li se acorde certificări de către unele sisteme de etichetare atunci când utilizează numai produse bio. În cazul în care unei unități turistice de cazare i se acordă o certificare de către astfel de sisteme, aceste informații pot fi furnizate ca dovadă a îndeplinirii acestui criteriu.

Criteriul 66.   Evitarea pesticidelor (2 puncte)

În zonele exterioare aflate în administrarea unității turistice de cazare nu trebuie să se folosească deloc pesticide.

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o explicație detaliată a modului în care unitatea turistică de cazare evită dăunătorii și administrează zonele exterioare. Acest lucru este verificat în timpul vizitei la fața locului.

Criteriul 67.   Măsuri suplimentare cu caracter social și privind mediul (până la 3 puncte)

Conducerea unității turistice de cazare trebuie să ia măsuri, în plus față de cele prevăzute în prezenta secțiune sau în secțiunea A, pentru a îmbunătăți performanțele de mediu sau cu caracter social ale unității turistice de cazare:

(a)

măsuri suplimentare privind mediul (până la 0,5 puncte fiecare, până la cel mult 2 puncte);

și/sau

(b)

măsuri suplimentare cu caracter social (până la 0,5 puncte fiecare, până la cel mult 1 punct).

Evaluare și verificare

Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, împreună cu descrierea completă (inclusiv beneficiile pentru mediu sau sociale asociate măsurii, susținute de documente justificative) a fiecărei măsuri suplimentare de care solicitantul dorește să se țină seama.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2016/611 a Comisiei din 15 aprilie 2016 privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (JO L 104, 20.4.2016, p. 27).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (JO L 150, 20.5.2014, p. 195).

(5)  Aplicabil în cazul în care sunt furnizate servicii de alimentație publică, iar instalațiile locale de gestionare a deșeurilor permit colectarea separată a deșeurilor organice.

(6)  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

(7)  Decizia 2014/314/UE a Comisiei din 28 mai 2014 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apă (JO L 164, 3.6.2014, p. 83).

(8)  Regulamentul (UE) 2015/1185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid (JO L 193, 21.7.2015, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/1188 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală (JO L 193, 21.7.2015, p. 76).

(b)  Astfel cum e definită în Anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei (1).

(c)  Astfel cum e definit în Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 814/2013 al Comisiei (2).

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 83).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 814/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă (JO L 239, 6.9.2013, p. 162).

(10)  Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE (JO L 52, 21.2.2004, p. 50).

(11)  Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă (JO L 167, 22.6.1992, p. 17).

(12)  Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4 mai 2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare (JO L 178, 6.7.2011, p. 1).

(13)  Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

(14)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(15)  Decizia 2013/250/UE a Comisiei din 21 mai 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru robinetăria sanitară (JO L 145, 31.5.2013, p. 6).

(16)  Decizia 2013/641/UE a Comisiei din 7 noiembrie 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă și pisoare (JO L 299, 9.11.2013, p. 38).

(17)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală (JO L 193, 21.7.2015, p. 20).

(18)  Decizia 2007/742/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 privind stabilirea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze (JO L 301, 20.11.2007, p. 14).

(19)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 17).

(20)  Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei din 1 octombrie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic (JO L 29, 31.1.2014, p. 1).

(21)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 1).

(22)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).

(23)  Decizia (UE) 2015/1402 a Comisiei din 15 iulie 2015 de stabilire a poziției Uniunii Europene în ceea ce privește o decizie a autorităților administrative, în temeiul Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificațiilor pentru computere incluse în anexa C la acord (JO L 217, 18.8.2015, p. 9).

(24)  Decizia 2014/202/UE a Comisiei din 20 martie 2014 de stabilire a poziției Uniunii Europene în ceea ce privește o decizie a autorităților administrative, în temeiul Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la adăugarea de specificații pentru computerele-server și pentru sursele de alimentare neîntreruptibile la anexa C la acord și cu privire la revizuirea specificațiilor pentru dispozitivele de afișare și echipamentele de procesare a imaginii incluse în anexa C la acord (JO L 114, 16.4.2014, p. 68).

(25)  Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (JO L 123, 9.5.2012, p. 1).

(26)  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO L 192, 13.7.2013, p. 1).

(27)  Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă (JO L 239, 6.9.2013, p. 136).

(28)  Regulamentul (UE) 2015/1189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (JO L 193, 21.7.2015, p. 100).

(29)  Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 31).

(30)  Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 293, 11.11.2010, p. 21).

(31)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

(32)  Decizia 2014/256/UE a Comisiei din 2 mai 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele din hârtie prelucrată (JO L 135, 8.5.2014, p. 24).

(33)  Decizia 2012/481/UE a Comisiei din 16 august 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită (JO L 223, 21.8.2012, p. 55).

(34)  Decizia 2011/333/UE a Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat și hârtia grafică (JO L 149, 8.6.2011, p. 12).

(35)  Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă (JO L 197, 29.7.2009, p. 87).

(36)  Decizia 2014/350/UE a Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele textile (JO L 174, 13.6.2014, p. 45).

(37)  Decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (JO L 82, 28.3.2009, p. 3).

(38)  Decizia 2014/391/UE a Comisiei din 23 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru saltelele de pat (JO L 184, 25.6.2014, p. 18).

(39)  Decizia 2010/18/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn (JO L 8, 13.1.2010, p. 32).

(40)  Decizia 2016/1332/UE a Comisiei din 28 iulie 2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier (JO L 210, 4.8.2016, p. 100).

(41)  Decizia 2009/607/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îmbrăcăminte rezistentă (JO L 208, 12.8.2009, p. 21).

(42)  Decizia 2011/382/UE a Comisiei din 24 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor (JO L 169, 29.6.2011, p. 40).

(43)  Decizia 2011/263/UE a Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase (JO L 111, 30.4.2011, p. 22).

(44)  Decizia 2011/264/UE a Comisiei din 28 aprilie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți de rufe (JO L 111, 30.4.2011, p. 34).

(45)  Decizia 2011/383/UE a Comisiei din 28 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare (JO L 169, 29.6.2011, p. 52).

(46)  Decizia 2014/893/UE a Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire (JO L 354, 11.12.2014, p. 47).

(47)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).


Top