EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Decizia (UE) 2017/1493 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (BCE/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 216/23


DECIZIA (UE) 2017/1493 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 august 2017

de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (BCE/2017/23)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2), în special articolul 21 și articolul 140 alineatul (4),

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2014/29 (3) stabilește reguli privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (4).

(2)

Comisia Europeană a adoptat la 14 septembrie 2016 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei (5), care stabilește cerințe de raportare pentru instituțiile cărora li se permite să utilizeze abordări interne pentru calcularea valorilor expunerilor ponderate la risc sau a cerințelor de fonduri proprii, cu excepția riscului operațional. Aceste instituții trebuie să raporteze rezultatele calculelor efectuate prin abordările lor interne pentru expunerile sau pozițiile lor care sunt incluse în portofoliile de referință furnizate de Autoritatea Bancară Europeană.

(3)

Decizia BCE/2014/29 ar trebui să acopere informațiile care trebuie raportate de entitățile supravegheate pe baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070.

(4)

Prin urmare, Decizia BCE/2014/29 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2014/29 se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia Băncii Centrale Europene din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și (UE) 2016/2070 ale Comisiei (BCE/2014/29) (2014/477/UE)”;

2.

articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniu de aplicare

În temeiul articolului 21 din Regulamentul-cadru privind MUS, prezenta decizie stabilește procedurile privind transmiterea către BCE de date raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate pe baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, definițiile și soluțiile IT care trebuie utilizate de către instituții pentru raportarea către Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile competente în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 328, 2.12.2016, p. 1).”;"

3.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Datele de transmitere

(1)   Autoritățile naționale competente transmit BCE datele prevăzute la articolul 1 și raportate lor de entitățile supravegheate la următoarele date de transmitere:

1.

până la ora 12.00 ora Europei Centrale (CET) (*2) din a zecea zi lucrătoare următoare datelor de transmitere relevante la care se face trimitere în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și în articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate semnificative care raportează la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante;

(b)

entitățile supravegheate semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat;

(c)

entitățile supravegheate care sunt clasificate ca semnificative în conformitate cu criteriul celor mai semnificative trei instituții de credit din statul lor membru și care raportează pe bază consolidată sau pe bază individuală, în cazul în care nu trebuie să raporteze pe bază consolidată;

(d)

alte entități supravegheate care raportează pe bază consolidată sau pe bază individuală, în cazul în care nu trebuie să raporteze pe bază consolidată, care sunt incluse în lista de instituții care fac obiectul raportării către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) în conformitate cu articolul 2 din Decizia ABE/DC/2015/130 a Autorității Bancare Europene (*3) și cu articolul 2 din Decizia ABE/DC/2016/156 a Autorității Bancare Europene (*4);

2.

până la încheierea activității în cea de a douăzeci și cincea zi lucrătoare următoare datelor de transmitere relevante la care se face trimitere în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și în articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate semnificative care raportează pe bază consolidată și subconsolidată, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(b)

entitățile supravegheate semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat care raportează pe bază individuală, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(c)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care raportează la nivelul cel mai înalt de consolidare din statele membre participante, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(d)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

4.

până la încheierea activității în cea de a treizeci și cincea zi lucrătoare următoare datelor de transmitere relevante la care se face trimitere în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și în articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care raportează pe bază consolidată și subconsolidată, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctele 1 și 2;

(b)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat care raportează pe bază individuală, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile naționale competente transmit BCE datele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 la următoarele date de transmitere:

1.

până la ora 12.00 a Europei Centrale (CET) din a zecea zi lucrătoare următoare datei de 11 noiembrie din fiecare an calendaristic în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate semnificative care raportează la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante;

(b)

entitățile supravegheate semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat;

(c)

entitățile supravegheate care sunt clasificate ca semnificative în conformitate cu criteriul celor mai semnificative trei instituții de credit din statul lor membru și care raportează pe bază consolidată sau pe bază individuală, în cazul în care nu trebuie să raporteze pe bază consolidată;

(d)

alte entități supravegheate care raportează pe bază consolidată sau pe bază individuală, în cazul în care nu trebuie să raporteze pe bază consolidată, care sunt incluse în lista de instituții care fac obiectul raportării către ABE în conformitate cu articolul 2 din Decizia ABE/DC/2016/156;

2.

până la încheierea activității în cea de a douăzeci și cincea zi lucrătoare următoare datei de 11 noiembrie din fiecare an calendaristic în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate semnificative care raportează pe bază consolidată și subconsolidată, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(b)

entitățile supravegheate semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat care raportează pe bază individuală, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(c)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care raportează la nivelul cel mai înalt de consolidare din statele membre participante, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(d)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

3.

până la încheierea activității în cea de a treizeci și cincea zi lucrătoare următoare datei de 11 noiembrie din fiecare an calendaristic în ceea ce privește:

(a)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care raportează pe bază consolidată și subconsolidată, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctele 1 și 2;

(b)

entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac parte dintr-un grup supravegheat care raportează pe bază individuală, în măsura în care aceste date nu au fost transmise în conformitate cu punctul 1;

(*2)  CET ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale."

(*3)  Decizia ABE/DC/2015/130 a Autorității Bancare Europene din 23 septembrie 2015 privind raportarea către ABE de către autoritățile competente. Disponibilă pe website-ul ABE, la adresa www.eba.europa.eu."

(*4)  Decizia ABE/DC/2016/156 a Autorității Bancare Europene din 31 mai 2016 privind date pentru analiza comparativă de referință în scopul supravegherii. Disponibilă pe website-ul ABE, la adresa www.eba.europa.eu”;"

4.

la articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile naționale competente monitorizează și evaluează calitatea și fiabilitatea datelor puse la dispoziția BCE. Autoritățile naționale competente aplică normele de validare relevante elaborate, actualizate și publicate de ABE. Autoritățile naționale competente efectuează, de asemenea, verificările suplimentare privind calitatea datelor definite de BCE în cooperare cu autoritățile naționale competente.”;

5.

la articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile naționale competente transmit datele prevăzute în prezenta decizie în conformitate cu taxonomia relevantă derivată din Modelul privind punctele de date (Data Point Model) și formatul eXtensible Business Reporting Language, elaborată, actualizată și publicată de ABE.”;

6.

se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Prima raportare după data de la care Decizia (UE) 2017/1493 a Băncii Centrale Europene (ECB/2017/23) produce efecte

(1)   Autoritățile naționale competente transmit datele care le sunt raportate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1493 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/23) (*5) începând cu primele date de transmitere ulterioare datei de la care această decizie produce efecte.

(2)   Autoritățile naționale competente transmit datele care le sunt raportate în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de către instituțiile incluse în lista de instituții care fac obiectul raportării către ABE în temeiul articolului 2 din Decizia ABE/DC/2016/156 în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctul 1 litera (d), începând cu primele date de transmitere ulterioare datei de la care Decizia (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23) produce efecte.

(*5)  Decizia (UE) 2017/1493 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (BCE/2017/23) (JO L 216, 22.8.2017, p. 23).”"

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează autorităților naționale competente din statele membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 august 2017.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Decizia BCE/2014/29 din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (JO L 214, 19.7.2014, p. 34).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 al Comisiei din 14 septembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, definițiile și soluțiile IT care trebuie utilizate de către instituții pentru raportarea către Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile competente în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 328, 2.12.2016, p. 1).


Top