EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0016

Decizia (UE) 2017/936 a Băncii Centrale Europene din 23 mai 2017 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2017/16)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogat prin 32020D1331 . Latest consolidated version: 16/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/936/oj

1.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/26


DECIZIA (UE) 2017/936 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 mai 2017

privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2017/16)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (1), în special articolele 4 și 5,

având în vedere Decizia (UE) 2017/935 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea și privind evaluarea cerințelor de competență și onorabilitate (BCE/2016/42) (2), în special articolul 2,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (3), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Pentru a face față numărului considerabil de decizii pe care Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să le adopte pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, a fost instituită o procedură pentru adoptarea de decizii delegate specifice.

(2)

O decizie de delegare produce efecte la adoptarea unei decizii de către Comitetul executiv privind desemnarea unuia sau mai multor șefi de unități operative care să ia decizii pe baza unei decizii de delegare.

(3)

Importanța deciziei de delegare și numărul de destinatari cărora trebuie transmise decizii delegate ar trebui luate în considerare de Comitetul executiv la desemnarea șefilor de unități operative.

(4)

Președintele Consiliului de supraveghere a fost consultat cu privire la șefii de unități operative către care ar trebui delegată competența de a adopta decizii privind competența și onorabilitatea,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizii delegate privind competența și onorabilitatea

Deciziile delegate în conformitate cu articolul 2 din Decizia (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sunt adoptate de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială IV responsabil pentru decizii privind competența și onorabilitatea sau, în cazul în care directorul general adjunct nu este disponibil, șeful Serviciului autorizare, și unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II; sau

(c)

în cazul în care un director general nu este disponibil, directorul general adjunct al acestuia.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 mai 2017.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  A se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.


Top