Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2337

Regulamentul (UE) 2016/2337 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 354, 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

23.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 354/20


REGULAMENTUL (UE) 2016/2337 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 decembrie 2016

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 91 și 109,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului (4) permite statelor membre să acorde, unui număr de 40 de întreprinderi feroviare enumerate, compensații pentru plata unor obligații pe care întreprinderile care operează alte moduri de transport nu trebuie să le îndeplinească. Aplicarea corectă a normelor privind standardizarea are drept rezultat faptul că statele membre sunt scutite de obligațiile de notificare a ajutoarelor de stat.

(2)

Au fost adoptate o serie de acte juridice ale Uniunii care au deschis către concurență piețele transportului feroviar de marfă și transportului feroviar internațional de călători, printre care Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) stabilind anumite principii fundamentale care includ administrarea întreprinderilor feroviare în conformitate cu principiile care se aplică societăților comerciale; separarea entităților responsabile pentru alocarea capacităților și tarifarea infrastructurii feroviare de entitățile care operează servicii feroviare și separarea conturilor; accesul, în condiții echitabile și nediscriminatorii, al oricărei întreprinderi feroviare autorizate în conformitate cu criteriile Uniunii la infrastructura feroviară; și că administratorii infrastructurilor pot beneficia de finanțare din partea statului.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 este incoerent și incompatibil cu măsurile legislative în vigoare. În special, în contextul unei piețe liberalizate în cadrul căreia întreprinderile feroviare se află în concurență directă cu întreprinderile feroviare enumerate, diferențierile între cele două grupuri de întreprinderi nu mai sunt justificate.

(4)

Pentru a înlătura incoerențele existente în ordinea juridică a Uniunii și pentru a contribui la simplificare prin eliminarea unui act juridic care a devenit caduc, ar trebui prin urmare ca Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 să fie abrogat.

(5)

Statele membre pot plăti compensații pentru costurile instalațiilor de trecere la nivel, în baza articolului 8 din Directiva 2012/34/UE. Cu toate acestea, statele membre ar putea avea nevoie de timp pentru modificarea legislației naționale și a actelor administrative astfel încât să se țină seama de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1192/69. În consecință, această abrogare nu ar trebui să aibă efect imediat în cazurile care intră sub incidența anexei IV la Regulamentul (CEE) nr. 1192/69,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 se abrogă, cu excepția dispozițiilor acestuia aplicabile standardizării conturilor privind cazurile din clasa IV aflate sub incidența anexei IV la respectivul regulament. Dispozițiile respective continuă să se aplice până la 31 decembrie 2017.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 14 decembrie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


(1)  JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

(3)  Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 17 octombrie 2016 (JO C 430, 22.11.2016, p. 1). Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului din 26 iunie 1969 privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (JO L 156, 28.6.1969, p. 8).

(5)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).


Top