Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2236

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2236 al Comisiei din 12 decembrie 2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/8212

OJ L 337, 13.12.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2236/oj

13.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2236 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2016

de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

UE și-a asumat cu mult timp în urmă angajamentul de a încuraja echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Standardele minime în acest domeniu sunt stabilite prin Directivele privind concediul de maternitate (2) și, respectiv, concediul pentru creșterea copilului (3). De asemenea, UE a stabilit obiective pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor („Obiectivele de la Barcelona”), iar în cadrul semestrului european 2016 s-au emis recomandări specifice fiecărei țări privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

(2)

În Programul de lucru pentru 2016 (4), Comisia își prezintă planurile de a elabora o inițiativă vizând provocările cu care se confruntă părinții și îngrijitorii în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

(3)

Prin urmare, este esențială monitorizarea provocărilor privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și a progresului din acest domeniu. La fel de importantă este și îmbunătățirea colectării datelor.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei (5) stabilește un modul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

(5)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei (6) specifică și descrie domeniile de informații specializate („submodule ad-hoc”) care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

(6)

Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, precum și termenul până la care trebuie transmise rezultatele.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2018 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, filtrele și codurile care trebuie utilizate și termenul până la care trebuie transmise rezultatele către Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).

(3)  Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE (JO L 68, 18.3.2010, p. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 99, 9.4.2013, p. 11).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 42).


ANEXĂ

Prezenta anexă prevede caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie programat să fie efectuat în 2018. De asemenea, anexa stabilește termenele pentru transmiterea datelor către Comisie.

Termenul pentru transmiterea rezultatelor către Comisie: 31 martie 2019.

Filtre și coduri care trebuie utilizate pentru trimiterea datelor: astfel cum se prevede în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei (1).

Coloane rezervate pentru factorii de ponderare opționali, de utilizat în cazurile de subeșantionare sau non-răspuns: coloanele 223-226, ce conțin numere întregi, și coloanele 227-228, ce conțin zecimale.

1.   Submodulul 1: Responsabilitățile de îngrijire

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

CARERES

 

Existența responsabilităților de îngrijire

VÂRSTA = 18-64

211

 

Îngrijirea regulată a copiilor proprii sau ai partenerului (< 15 ani) sau a rudelor aflate în incapacitate (15 ani sau mai mult)

 

 

1

Fără responsabilități de îngrijire

 

 

2

Numai pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie

 

 

3

Numai pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la altă adresă

 

 

4

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și la altă adresă

 

 

5

Numai pentru rude aflate în incapacitate

 

 

6

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

7

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la altă adresă și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

8

Pentru copiii proprii sau ai partenerului domiciliați la adresa proprie și la altă adresă și pentru rude aflate în incapacitate

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Utilizarea serviciilor profesionale de îngrijire a copiilor pentru toți sau o parte dintre copii

 

 

1

Nu

 

 

2

Da, pentru o parte dintre copii

 

 

3

Da, pentru toți copiii

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Factori care determină neutilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Principalul motiv de a nu utiliza (mai mult) serviciile de îngrijire a copiilor pentru copiii proprii sau ai partenerului

 

 

01

Lipsa unor servicii accesibile/disponibile

 

 

02

Costurile

 

 

03

Calitatea/tipul serviciilor

 

 

04

Alte impedimente legate de servicii

 

 

05

Îngrijirea este asigurată de către părinte/împreună cu partenerul

 

 

06

Îngrijirea este asigurată cu ajutorul unui sprijin exterior neoficial

 

 

07

Serviciile profesionale utilizate (numai pentru o parte dintre copii) sunt suficiente

 

 

08

Copiii se îngrijesc singuri

 

 

09

Alte motive personale

 

 

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Efectul responsabilităților de îngrijire a copiilor asupra locului de muncă

CARERES = 2-4,6-8 și WSTATOR = 1,2

215

 

Principalul mod în care salariații își adaptează programul de lucru pentru a facilita îngrijirea copiilor

 

 

1

Orice schimbare menită să crească veniturile

 

 

2

Reducerea programului de lucru

 

 

3

Reducerea dificultății sarcinilor

 

 

4

Și-a schimbat postul sau angajatorul pentru a facilita armonizarea

 

 

5

Se află în concediu pentru creșterea copilului

 

 

6

Altă situație

 

 

7

Niciun efect

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

2.   Submodulul 2: Flexibilitatea organizării muncii

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

POSSTEND

 

Flexibilitatea programului de lucru

STAPRO = 3 și CARERES = 2-8

216

 

Posibilitatea de a varia ora de început și/sau de sfârșit a programului de lucru la locul de muncă principal, pentru a facilita îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

 

 

1

În general este posibil

 

 

2

Rareori este posibil

 

 

3

Imposibil

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Flexibilitatea de a își lua zile libere pentru îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

STAPRO = 3 și CARERES = 2-8

217

 

Posibilitatea de a își organiza timpul de lucru astfel încât să se poată lua zile libere la locul de muncă principal pentru a facilita îndeplinirea responsabilităților de îngrijire

 

 

1

În general este posibil

 

 

2

Rareori este posibil

 

 

3

Imposibil

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Principalul impediment profesional în calea armonizării

WSTATOR = 1,2 și CARERES = 2-8

218

 

Caracteristicile postului principal care îngreunează cel mai mult armonizarea

 

 

1

Niciun impediment

 

 

2

Program de lucru prelungit

 

 

3

Program de lucru imprevizibil sau dificil

 

 

4

Distanță mare între domiciliu și locul de muncă

 

 

5

Sarcini dificile sau extenuante

 

 

6

Lipsă de sprijin din partea angajatorilor și a colegilor

 

 

7

Alte impedimente

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

3.   Submodulul 3: Întreruperile de carieră și concediul pentru creșterea copilului

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

STOPWORK

 

Întreruperea carierei pentru îngrijirea copiilor

VÂRSTA = 18-64

219

 

Și-a întrerupt lucrul cel puțin o lună, conform istoricului angajărilor, pentru a avea grijă de copiii proprii sau ai partenerului

 

 

1

Da

 

 

2

Nu a lucrat niciodată, din motive legate de îngrijirea copiilor

 

 

3

Nu (dar a fost/este angajat/ă și are copii)

 

 

4

Nu a lucrat niciodată, din alte motive

 

 

5

Nu a avut niciodată copii

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Durata totală a întreruperilor de carieră pentru îngrijirea copiilor

STOPWORK = 1

220

 

Durata totală a întreruperilor de carieră de cel puțin o lună

 

 

1

Sub 6 luni

 

 

2

Între 6 luni și 1 an

 

 

3

Între 1 an și 2 ani

 

 

4

Între 2 ani și 3 ani

 

 

5

Între 3 ani și 5 ani

 

 

6

Peste 5 ani

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Utilizarea concediului pentru creșterea copilului

STOPWORK = 1

221

 

Utilizarea concediului pentru creșterea copilului și/sau a concediului de maternitate/paternitate în cadrul întreruperilor de carieră pentru îngrijirea copiilor

 

 

1

A beneficiat doar de concediu pentru creșterea copilului

 

 

2

Combinație de concedii din motive familiale

 

 

3

A beneficiat doar de concediu de maternitate/paternitate

 

 

4

Nu a beneficiat de concedii din motive familiale

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Întreruperea carierei pentru rudele aflate în incapacitate

VÂRSTA = 18-64 și (EXISTPR = 1 sau WSTATOR = 1,2)

222

 

Nu a lucrat sau și-a redus programul de lucru timp de cel puțin o lună, conform istoricului angajărilor, pentru a îngriji rudele aflate în incapacitate (în vârstă de cel puțin 15 ani)

 

 

1

Și-a întrerupt lucrul

 

 

2

Doar și-a redus programul de lucru

 

 

3

Nu a beneficiat de întreruperi sau reduceri ale programului de lucru

 

 

4

Nu a avut niciodată în îngrijire rude aflate în incapacitate

 

 

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

 

 

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

 


(1)  Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).


Top