EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1394

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1394 al Comisiei din 16 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

C/2016/5198

JO L 225, 19.8.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrogare implicită prin 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1394/oj

19.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 225/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1394 AL COMISIEI

din 16 august 2016

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 (1) ale Consiliului, în special articolul 58 alineatul (1) literele (a)-(c), articolul 59 alineatele (1), (2) și (5) și articolul 62 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 19a alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 (2) al Comisiei stabilește norme privind sancțiunile administrative reduse în cazul supradeclarării suprafețelor în cadrul unei anumite scheme de ajutor sau măsuri de sprijin legate de suprafață, în cazul în care o astfel de sancțiune nu a fost încă aplicată beneficiarului pentru această schemă de ajutor sau măsură de sprijin legată de suprafață. În conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și pentru a împiedica utilizarea abuzivă a sistemului și a încuraja declarații corecte în viitor, soldul ar trebui să fie rambursat în cazul în care beneficiarul se confruntă din nou cu o sancțiune administrativă menționată la articolele 19a și 21 din regulamentul respectiv pentru această schemă de ajutor sau măsură de sprijin legată de suprafață în anul de cerere următor. Prin urmare, este oportun să se definească o rată de control specifică pentru monitorizarea acestei dispoziții.

(2)

Este necesar să se clarifice faptul că, în scopul controalelor la fața locului menționate la articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (3), sumele plăților anticipate sau intermediare ar trebui luate în considerare pentru calculul ratei minime de control de 5 % pentru controalele la fața locului. Prin urmare, este necesar să se modifice articolul 50 alineatul (1) al doilea paragraf din respectivul regulament.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Comitetul pentru plăți directe și Comitetul pentru dezvoltare rurală nu au emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 se modifică după cum urmează:

(1)

Se introduce următorul articol 33a:

„Articolul 33a

Rata de control suplimentar pentru controalele la fața locului în scopul monitorizării beneficiarilor menționați la articolul 19a alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014

1.   Beneficiarii care au făcut obiectul unei sancțiuni administrative reduse în conformitate cu articolul 19a alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 pentru o schemă de ajutor sau măsură de sprijin legată de suprafață în urma unei supradeclarări identificate în cursul unui control la fața locului fac obiectul unei monitorizări la fața locului pentru respectiva schemă de ajutor sau măsură de sprijin în cursul anului de cerere următor.

2.   Monitorizarea la fața locului prevăzută la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care supradeclararea identificată a dus la o actualizare a parcelelor de referință în cauză în sistemul de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 în anul în care a avut loc constatarea.”

(2)

La articolul 50 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care o operațiune care face obiectul unui control la fața locului a beneficiat de plăți anticipate sau intermediare, respectivele plăți sunt luate în considerare în cheltuielile aferente controalelor la fața locului menționate la primul paragraf.”

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică cererilor de ajutor, cererilor de sprijin și cererilor de plată referitoare la anii de cerere sau la perioadele de primă care încep din 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, p. 48).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top