EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1165

Regulamentul (UE) 2016/1165 al Consiliului din 18 iulie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

OJ L 193, 19.7.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1165/oj

19.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/15


REGULAMENTUL (UE) 2016/1165 AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Poziției comune 2008/369/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2010/788/PESC și prevede anumite măsuri împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo, printre care și înghețarea activelor acestora.

(2)

Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2293 (2016) din 21 iunie 2016 a modificat criteriile de desemnare a persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute la punctele 9 și 11 din Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1807 (2008) și a prelungit embargoul asupra armelor. Prin Decizia (PESC) 2016/1173 a Consiliului (3), Consiliul a hotărât să extindă în mod corespunzător domeniul de aplicare al criteriilor.

(3)

Prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1b alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(d)

asistență tehnică, asistență de finanțare sau asistență financiară sau servicii de brokeraj în legătură cu alte vânzări și furnizări de arme și de materiale conexe, astfel cum au fost aprobate în prealabil de Comitetul de sancțiuni;”.

2.

Articolul 2a alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

planificarea, organizarea sau comiterea în RDC de acte care constituie încălcări sau abuzuri ale drepturilor omului sau încălcări ale dreptului umanitar internațional, după caz, inclusiv acele acte care vizează civilii, inclusiv omoruri și mutilări, violuri și alte violențe sexuale, răpiri, strămutări forțate, precum și atacuri asupra școlilor și spitalelor;”;

(b)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

sprijinirea persoanelor sau entităților, inclusiv a grupărilor armate sau a rețelelor infracționale, implicate în activități de destabilizare în RDC prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau comerțul ilicit cu acestea, inclusiv cu aur sau floră și faună sălbatică, precum și cu produse derivate din flora și fauna sălbatică;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 336, 21.12.2010, p. 30.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO L 193, 23.7.2005, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2016/1173 a Consiliului din 18 iulie 2016 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (a se vedea pagina 108 din prezentul Jurnal Oficial).


Top