EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

C/2016/4295

JO L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1141 AL COMISIEI

din 13 iulie 2016

de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 prevede că trebuie adoptată o listă de specii alogene invazive de interes pentru Uniune („lista Uniunii”) pe baza criteriilor stabilite la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul menționat, cu respectarea condițiilor de la articolul 4 alineatul (6), care prevede că trebuie luate în considerare în mod corespunzător costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, rentabilitatea și aspectele de ordin socioeconomic.

(2)

Comisia a concluzionat, pe baza dovezilor științifice disponibile și a evaluărilor de risc efectuate în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, că toate criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul menționat sunt îndeplinite pentru următoarele specii alogene invazive: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) [Pueraria lobata (Willd.) Ohwi], Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Comisia a concluzionat, de asemenea, că aceste specii alogene invazive îndeplinesc toate condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014. Mai precis, unele dintre aceste specii există deja pe teritoriul Uniunii sau sunt chiar larg răspândite în anumite state membre și pot exista cazuri în care aceste specii nu pot fi eradicate fără costuri exagerate. Includerea acestor specii pe lista Uniunii este însă oportună, întrucât există alte măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor care pot fi puse în aplicare: prevenirea cazurilor noi de introducere sau a răspândirii în continuare pe teritoriul Uniunii, promovarea detectării timpurii și a eradicării rapide a speciilor care nu sunt încă prezente sau care nu sunt încă răspândite pe scară largă și gestionarea acestora în funcție de circumstanțele specifice ale statului membru în cauză, inclusiv prin pescuire, vânare, utilizare de capcane sau prin orice alt tip de capturare pentru consum sau pentru export, cu condiția ca aceste activități să se desfășoare în cadrul unui program național de gestionare.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru specii alogene invazive,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista care figurează în anexa la prezentul regulament constituie lista inițială a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 4.11.2014, p. 35.


ANEXĂ

LISTA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE DE INTERES PENTRU UNIUNE

Specie

Coduri NC pentru exemplare vii

Coduri NC pentru părțile care se pot reproduce

Categorii de bunuri asociate

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (butași de rădăcină și plante tinere)

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semințe)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (icre de pește fecundate pentru incubație)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

[Pueraria lobata (Willd.) Ohwi]

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semințe)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (ouă fecundate pentru incubație)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Note la tabel:

Coloana (i): Specie

Această coloană indică denumirea științifică a speciei. Sinonimele sunt incluse în paranteze.

Coloana (ii): Coduri NC pentru exemplare vii

Această coloană indică codurile din Nomenclatura combinată (NC) pentru exemplarele vii. Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Nomenclatura combinată (NC), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se bazează pe Sistemul armonizat mondial de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”) elaborat de Consiliul pentru Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilor (OMV), și instituit prin Convenția internațională încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobată în numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului (1) (denumită în continuare „convenția SA”). NC reproduce pozițiile și subpozițiile de șase cifre din SA, numai cifrele a șaptea și a opta creând noi subpoziții specifice acesteia.

În cazul în care numai anumite produse corespunzătoare unui cod de patru, șase sau opt cifre trebuie supuse controalelor și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în NC, se adaugă ex în fața codului (de exemplu, ex 0106 49 00, întrucât codul NC 0106 49 00 cuprinde toate celelalte specii de insecte, nu numai speciile de insecte care figurează în tabel).

Coloana (iii): Coduri NC pentru părțile care se pot reproduce

Această coloană indică, după caz, codurile din Nomenclatura combinată (NC) pentru părțile din specie care se pot reproduce. A se vedea, de asemenea, nota pentru coloana (ii). Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Coloana (iv): Categorii de bunuri asociate

Această coloană indică, după caz, codurile NC ale mărfurilor cu care speciile alogene invazive sunt, în general, asociate. Mărfurile clasificate sub codurile NC din această coloană nu fac obiectul unor controale oficiale în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014. A se vedea, de asemenea, nota pentru coloana (ii). În special, cifrele menționate în coloana (iv) se referă la codurile NC de mai jos:

(1)

0301 11 00: Pești ornamentali de apă dulce

(2)

0301 93 00: Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Alți pești de apă dulce

(5)

ex 0602: Plante destinate plantării în substraturi de cultură

(6)

1211 90 86: Alte plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere

(7)

ex 2530 90 00: Pământ sau substraturi de cultură

(8)

4401: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare

(9)

4403: Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat

(10)

ex 6914 90 00: Vase din ceramică pentru grădinărit

(11)

ex capitolul 10: Semințe de cereale destinate însămânțării


(1)  JO L 198, 20.7.1987, p. 1.


Top