Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0636

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/636 al Comisiei din 22 aprilie 2016 de retragere a aprobării substanței active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/2253

OJ L 108, 23.4.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/636/oj

23.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 108/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/636 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2016

de retragere a aprobării substanței active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special a doua alternativă de la articolul 21 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/127/CE a Comisiei (2) a inclus substanța activă Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3). Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/308 al Comisiei (4) a solicitat notificatorului să prezinte informații de confirmare cu privire la specificațiile materialului tehnic, astfel cum a fost fabricat comercial, inclusiv informații privind eventualele impurități relevante, până la 30 iunie 2015.

(2)

Substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE se consideră a fi fost autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și sunt enumerate în partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (5).

(3)

Notificatorul nu a prezentat informațiile de confirmare solicitate până la termenul de 30 iunie 2015. După ce a fost informat de către Comisie cu privire la consecințele neprezentării informațiilor respective, solicitantul nu și-a exprimat intenția de a prezenta informațiile de confirmare necesare.

(4)

În consecință, este oportun să se retragă aprobarea pentru substanța activă Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il.

(5)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp pentru a retrage autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il.

(7)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, perioada respectivă ar trebui să expire cel târziu la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Retragerea aprobării

Se retrage aprobarea substanței active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

În partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei, se elimină rândul 259, Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il.

Articolul 3

Măsuri tranzitorii

Statele membre retrag autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il ca substanță activă până la 13 noiembrie 2016.

Articolul 4

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 13 noiembrie 2017.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2008/127/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor substanțe active (JO L 344, 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/308 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-izobutirat de docosatetraen-1-il (JO L 56, 27.2.2015, p. 9).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


Top