EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1028

Directiva delegată (UE) 2016/1028 a Comisiei din 19 aprilie 2016 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/2205

OJ L 168, 25.6.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2016/1028/oj

25.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/13


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2016/1028 A COMISIEI

din 19 aprilie 2016

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din anumite dispozitive

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Plumbul se utilizează la contactele electrice ale senzorilor criogenici din dispozitivele medicale și din instrumentele de monitorizare și control, pentru a preveni formarea fazelor intermetalice cu grosime mare, a excrescențelor de tip „whiskers” și a ciumei staniului. În anumite aplicații, acești senzori se utilizează pentru măsurarea temperaturilor foarte scăzute, pe perioade scurte de timp.

(3)

Aliajele de lipit fără plumb nu pot fi utilizate în aplicații criogenice, deoarece acestea pot fi afectate de ciuma staniului, fenomen care compromite grav fiabilitatea aparatelor. În cazul senzorilor criogenici utilizați în mod tipic, s-a dovedit că, în afară de sudură, nu sunt disponibile și fiabile alte tehnologii de realizare a contactelor electrice.

(4)

Prin urmare, aliajele de lipit care conțin plumb din contactele externe ale senzorilor de temperatură utilizați periodic la temperaturi sub – 150 °C trebuie să facă obiectul unei derogări până la 30 iunie 2021, similară derogării de la punctul 26 din anexa IV la Directiva 2011/65/UE. Având în vedere ciclurile de inovare pentru dispozitivele medicale și instrumentele de monitorizare și control, este puțin probabil ca durata acestei derogări să aibă efecte negative asupra inovării.

(5)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa IV la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, cel mai târziu până la 30 aprilie 2017. Statele membre comunică Comisiei fără întârziere textul actelor respective.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa IV la Directiva 2011/65/UE, punctul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„26.

Plumbul din următoarele aplicații care sunt utilizate pentru perioade lungi de timp la o temperatură sub – 20 °C în condiții normale de funcționare și depozitare:

(a)

aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate;

(b)

stratul acoperitor al terminațiilor componentelor electrice și electronice și stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate;

(c)

aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor și a cablurilor;

(d)

aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor și a senzorilor.

Plumbul din aliajele de lipit ale contactelor electrice ale senzorilor de temperatură din dispozitivele proiectate pentru a fi utilizate periodic la temperaturi sub – 150 °C.

Aceste derogări expiră la 30 iunie 2021.”


Top