Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0011

Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/11 a Comisiei din 5 ianuarie 2016 de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/11/oj

6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/48


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/11 A COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (1), în special articolul 24,

întrucât:

(1)

Punctul 2 litera (b) din secțiunea I a anexei II la Directiva 2002/57/CE stabilește puritatea minimă de soi a semințelor de hibrizi de rapiță.

(2)

Actualul standard de puritate de 90 %, care este aplicabil atât pentru soiurile hibride de rapiță de primăvară, cât și pentru soiurile hibride de rapiță de iarnă, nu mai reflectă nici caracteristicile tehnice speciale, nici limitările producției de semințe de rapiță de primăvară.

(3)

Condițiile pentru producția de semințe prevăzute în Directiva 2002/57/CE se bazează pe standardele acceptate la nivel internațional ale sistemelor pentru semințe instituite de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

(4)

Standardul de puritate de soi pentru semințele de rapiță de primăvară ar trebui adaptat la standardul stabilit de OCDE.

(5)

Prin urmare, anexa II la Directiva 2002/57/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificare a anexei II la Directiva 2002/57/CE

În secțiunea I a anexei II la Directiva 2002/57/CE, punctul 2 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Puritatea minimă de soi a semințelor este:

semințe de bază, componentă feminină: 99,0 %;

semințe de bază, componentă masculină: 99,9 %;

semințe certificate de soiuri de rapiță de iarnă: 90,0 %;

semințe certificate de soiuri de rapiță de primăvară: 85,0 %.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2016 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2017.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74.


Top