EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2092

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2092 a Comisiei din 28 noiembrie 2016 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 7569] (Text cu relevanță pentru SEE )

C/2016/7569

OJ L 324, 30.11.2016, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2092/oj

30.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/11


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2092 A COMISIEI

din 28 noiembrie 2016

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 7569]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf și articolul 29 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 96/23/CE stabilește măsuri de monitorizare a substanțelor și a grupelor de reziduuri prevăzute în anexa I la directiva respectivă. Articolul 29 din directiva respectivă prevede ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte un plan de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare (denumit în continuare „planul”). Planul ar trebui să se aplice cel puțin în cazul grupelor de reziduuri și substanțe enumerate în anexa I.

(2)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (2) aprobă planurile prezentate de anumite țări terțe pentru animalele și produsele de origine animală enumerate în lista din anexa la decizia respectivă.

(3)

Având în vedere planurile recente prezentate de anumite țări terțe și informațiile suplimentare obținute de Comisie din țările terțe respective, este necesar să se actualizeze lista țărilor terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite animale și produse de origine animală, enumerate în prezent în anexa la Decizia 2011/163/UE (denumită în continuare „lista”), astfel cum se prevede în Directiva 96/23/CE.

(4)

Cu toate că Emiratele Arabe Unite nu au furnizat un plan de monitorizare a reziduurilor pentru acvacultură produse pe plan intern, Emiratele Arabe Unite au furnizat garanții în ceea ce privește materiile prime pentru acvacultură provenite fie din statele membre, fie din țări terțe care sunt autorizate să exporte astfel de materii prime în Uniunea Europeană. Prin urmare, acvacultura ar trebui inclusă în listă la rubrica aferentă Emiratelor Arabe Unite, însoțită de o notă de subsol corespunzătoare.

(5)

Gambia este inclusă, în prezent, pe listă pentru acvacultură. Cu toate acestea, Gambia nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE și a declarat că exportul în UE nu mai este în curs de desfășurare. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la acvacultură, ar trebui eliminată din listă. Gambia a fost informată în mod corespunzător.

(6)

Georgia a prezentat Comisiei un plan pentru miere. Planul respectiv oferă garanții suficiente și ar trebui aprobat. Prin urmare, Georgia ar trebui inclusă în listă pentru miere.

(7)

Kenya este inclusă, în prezent, pe listă pentru lapte. Cu toate acestea, Kenya nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE și a declarat că testarea reziduurilor nu este, în prezent, în curs de desfășurare și nu se așteaptă ca aceasta să fie pusă în aplicare în 2016, precum și că exportul în UE nu ar mai putea să aibă loc. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la lapte, ar trebui eliminată din listă. Kenya a fost informată în mod corespunzător.

(8)

Libanul este inclus, în prezent, pe listă pentru miere. Cu toate acestea, Libanul nu a furnizat un plan în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE. Prin urmare, rubrica aferentă țării terțe respective, referitoare la miere, ar trebui eliminată din listă. Libanul a fost informat în mod corespunzător.

(9)

Pentru a se evita perturbarea comerțului, ar trebui prevăzută o perioadă tranzitorie pentru transporturile relevante provenite din Liban, care au fost certificate și expediate către Uniune înainte de data aplicării prezentei decizii.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Pentru o perioadă de tranziție până la 1 februarie 2017, statele membre acceptă transporturi de miere din Liban, cu condiția ca importatorul să poată demonstra că aceste transporturi au fost certificate și expediate către Uniune înainte de 15 decembrie 2016, în conformitate cu Decizia 2011/163/UE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Cod ISO2

Țară

Bovine

Ovine/ caprine

Porcine

Ecvidee

Păsări de curte

Acvacultură

Lapte

Ouă

Iepuri

Vânat sălbatic

Vânat de crescătorie

Miere

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia și Herțegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Elveția

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

China

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Columbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Republica Dominicană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Insulele Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Insulele Feroe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenlanda

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Coreea de Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Republica Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Muntenegru

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republica Uniunii Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexic

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambic

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Noua Caledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Noua Zeelandă

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Insulele Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudită

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailanda

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Statele Unite

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Africa de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Doar lapte de cămilă.

(2)  Export către Uniune de ecvidee vii destinate sacrificării (numai animale destinate producției de alimente).

(3)  Țări terțe care utilizează doar materii prime provenite fie din statele membre, fie din alte țări terțe din care sunt autorizate importurile de astfel de materii prime în Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(4)  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei; denumirea definitivă a acestei țări va fi adoptată în urma negocierilor care au loc în prezent la nivelul ONU.

(5)  Cu excepția Kosovo (această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo).

(6)  Numai pentru reni provenind din regiunile Murmansk și Yamalo-Nenets.

(7)  Înțeles în continuare Statul Israel, cu excepția teritoriilor aflate sub administrația israeliană începând cu iunie 1967, și anume Înălțimile Golan, Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și restul Cisiordaniei.

(8)  Numai pentru produse din carne proaspătă provenind din Noua Zeelandă, destinate Uniunii și care sunt descărcate, reîncărcate și tranzitate prin Singapore cu sau fără depozitare.”


Top