EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1610

Decizia (UE) 2016/1610 a Comisiei din 7 septembrie 2016 privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 13383-1:2002 „Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/5650

OJ L 240, 8.9.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1610/oj

8.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/6


DECIZIA (UE) 2016/1610 A COMISIEI

din 7 septembrie 2016

privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 13383-1:2002 „Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, standardele armonizate prevăzute la articolul 17 trebuie să îndeplinească cerințele sistemului armonizat prevăzut în respectivul regulament sau prin intermediul său.

(2)

În mai 2002, Comitetul European de Standardizare (CEN) a adoptat standardul armonizat EN 13383-1:2002 „Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații”. Referința standardului a fost publicată ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

La 12 august 2015, Ciprul a înaintat o obiecție oficială în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 în ceea ce privește standardul armonizat EN 13383-1:2002. Obiecția formală s-a bazat pe includerea în clauza 5.2 din standardul respectiv a unei valori minime pentru o caracteristică esențială, și anume densitatea, definind densitatea minimă a produselor în cauză ca având valoarea de 2,3 Mg/m3.

(4)

Conform autorităților cipriote, cantitățile de agregate pentru anrocamente extrase în Cipru și care respectă valoarea minimă (densitatea minimă respectivă) nu sunt suficiente pentru a răspunde cererii de produse de acest tip. În schimb, timp de mai multe decenii, autoritățile cipriote au utilizat cu succes agregate pentru anrocamente cu o densitate mai mică pentru efectuarea de lucrări de protecție costieră, fără să se confrunte cu niciun fel de probleme în ceea ce privește durabilitatea și/sau stabilitatea, conform acelorași autorități.

(5)

În plus, organismele CEN implicate au afirmat că evaluarea durabilității este reglementată în mod adecvat în cadrul EN 13383 prin alte încercări de durabilitate, chiar fără aplicarea valorii minime a densității, menționată mai sus.

(6)

În plus, Ciprul a subliniat că pentru eliminarea valorii minime în cauză se obținuse deja votul formal favorabil în cadrul CEN, în contextul elaborării unei noi versiuni a EN 13383.

(7)

Densitatea agregatelor pentru anrocamente este o caracteristică esențială pentru îndeplinirea cerințelor de bază ale lucrărilor de construcții, în contextul proiectării lucrărilor de protecție costieră. Cu toate acestea, formulele de calcul utilizate în acest context conțin și alți factori, printre care dimensiunile și mărimea agregatelor care trebuie utilizate. S-a demonstrat că se pot atinge aceleași niveluri de protecție utilizând agregate pentru anrocamente cu densitatea mai mică, dacă acest lucru este compensat prin utilizarea unor blocuri de piatră cu dimensiuni mai mari.

(8)

Pe baza conținutului standardului EN 13383-1:2002, precum și a informațiilor comunicate de Cipru, de celelalte state membre, de CEN și de industria de profil, și după consultarea comitetului instituit în temeiul articolului 64 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, așa cum se prevede la articolul 18 din regulamentul respectiv, este general acceptat faptul că valoarea minimă a densității, stabilită în clauza 5.2 a acestui standard, ar putea fi exclusă din domeniul de aplicare al referinței publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)

Pentru toate aceste motive, valoarea minimă a densității, stabilită în clauza 5.2 a standardului menționat, nu este necesară pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru acest standard armonizat în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sau prin intermediul acestuia.

(10)

Prin urmare, referința standardului EN 13383-1:2002 ar trebui să fie publicată în continuare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă cu o restricție care să excludă din domeniul său de aplicare valoarea minimă a densității, stabilită în clauza 5.2 a acestui standard,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referința standardului armonizat EN 13383-1:2002 „Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații” se publică cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această restricție exclude din domeniul de aplicare al referinței publicate valoarea minimă a densității, stabilită în clauza 5.2 a acestui standard.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.


Top