EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1175

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1175 a Comisiei din 15 iulie 2016 privind clauzele și condițiile autorizației unui produs biocid care conține spinosad, transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4385] (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/4385

OJ L 193, 19.7.2016, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1175/oj

19.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 193/113


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1175 A COMISIEI

din 15 iulie 2016

privind clauzele și condițiile autorizației unui produs biocid care conține spinosad, transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 4385]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 36 alineatul (3)

întrucât:

(1)

La 29 iunie 2015, Societatea Scotts Celaflor GmbH (denumită în continuare „solicitantul”) a depus o cerere completă adresată Germaniei („statul membru vizat”) pentru recunoașterea reciprocă a unei autorizații acordate de Regatul Unit („statul membru de referință”) pentru un produs biocid insecticid care conține substanța activă spinosad sub formă de granule în compoziția unei momeli solide care se aplică direct sau se diluează și se utilizează ca lichid de stropire (denumit în continuare „produsul contestat”).

(2)

Statul membru de referință a autorizat, la 23 aprilie 2015, produsul contestat pentru a fi utilizat de către publicul larg la exterior împotriva furnicilor prin aplicare directă pe cuiburile de furnici. Autorizația a fost ulterior recunoscută reciproc de către Irlanda.

(3)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, statul membru în cauză a comunicat grupului de coordonare, la 26 octombrie 2015, un punct de dezacord, indicând faptul că produsul contestat nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din respectivul regulament.

(4)

Statul membru în cauză consideră că produsul contestat nu îndeplinește cerințele stabilite la punctul 66 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, deoarece raportul PEC/PNEC pentru sol este mai mare decât 1 și, în consecință, produsul contestat prezintă un risc inacceptabil pentru mediu, chiar dacă numai în arii foarte mici și pentru perioade foarte scurte de timp.

(5)

Secretariatul grupului de coordonare a invitat celelalte state membre și solicitantul să prezinte în scris observații cu privire la această sesizare. Belgia, Franța, Țările de Jos, Regatul Unit și solicitantul și-au prezentat observațiile. Comunicarea respectivă a fost, de asemenea, discutată de autoritățile competente ale statelor membre în domeniul produselor biocide, în cadrul reuniunilor grupului de coordonare din 17 noiembrie 2015 și 20 ianuarie 2016.

(6)

Întrucât în cadrul grupului de coordonare nu s-a ajuns la niciun acord, statul membru de referință a transmis Comisiei la 5 februarie 2016 o informare detaliată asupra aspectelor cu privire la care statele membre nu au putut ajunge la un acord și motivele dezacordului, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. O copie a informării respective a fost, de asemenea, transmisă statelor membre vizate și solicitantului.

(7)

În ceea ce privește obiecția nesoluționată comunicată Comisiei, punctul 66 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 prevede că, în cazul în care raportul PEC/PNEC este mai mare de 1, organismul de evaluare apreciază, de la caz la caz, elementele sau măsurile de reducere a riscurilor care trebuie luate în considerare pentru a stabili dacă produsul biocid respectă articolul 19 alineatul (1) litera (b) punctul (iv).

(8)

Din discuțiile purtate în cadrul grupului de coordonare, se pare că există o lipsă de orientări convenite din partea Uniunii pentru a ajuta organismul de evaluare în luarea unei astfel de hotărâri.

(9)

În urma discuțiilor respective rezultă, de asemenea, că nivelul inacceptabil de risc identificat este limitat din cauza modului de utilizare a produsului, care se aplică numai pe suprafețe mici (de exemplu pe cuiburile de furnici) și se așteaptă ca aceasta să se descompună într-o perioadă scurtă de timp, astfel încât speciile nevizate să poată recoloniza zona tratată după utilizare.

(10)

În absența unor orientări convenite din partea Uniunii, concluzia statului membru de referință s-a bazat pe informațiile disponibile și pe avizul experților săi, în conformitate cu punctul 12 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(11)

În acest context și atât timp cât nu sunt adoptate în mod oficial orientări convenite, concluzia la care a ajuns statul membru de referință cu privire la elementul de dezacord este considerată valabilă până la reînnoirea autorizației produsului.

(12)

Din discuțiile purtate în cadrul grupului de coordonare rezultă, de asemenea, că termenii și condițiile autorizației produsului ar trebui să descrie mai bine domeniul de utilizare a produsului contestat și ar trebui să furnizeze unele informații cu privire la modul de aplicare al acestuia. Prin urmare, clauzele și condițiile ar trebui să fie modificate în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică produsului identificat prin numărul de referință UK-0008829-0000 în registrul produselor biocide.

Articolul 2

Produsul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Articolul 3

(1)   Domeniul de utilizare în autorizația produsului se modifică după cum urmează: „A se utiliza în exterior (numai pentru aplicarea directă pe cuiburile de furnici din proximitatea locuințelor private)”.

(2)   Propoziția „se aplică direct numai pe cuib”, care figurează în autorizația produsului atât ca instrucțiune de utilizare, cât și ca măsură de atenuare a riscurilor, se înlocuiește cu următorul text: „Se aplică acest produs biocid direct și numai pe cuiburile de furnici. Nu împrăștiați granule uscate, nici nu vărsați lichid pe suprafețele dure sau pe solul sterp utilizate ca piste de către furnici”.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.


Top