EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0629

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/629 a Comisiei din 20 aprilie 2016 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2016) 2229]

C/2016/2229

JO L 106, 22.4.2016, p. 26–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/629/oj

22.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/629 A COMISIEI

din 20 aprilie 2016

de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

[notificată cu numărul C(2016) 2229]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 6 alineatele (2) și (4),

întrucât:

(1)

Anexa 1 secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 la Directiva 2008/68/CE conțin liste cu derogări naționale, care permit luarea în considerare a unor circumstanțe naționale specifice. Anumite state membre au solicitat câteva derogări naționale noi și câteva modificări ale unor derogări autorizate.

(2)

Aceste derogări ar trebui să fie autorizate.

(3)

Întrucât anexa I secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 trebuie, prin urmare, să fie adaptate, este adecvat, din motive de claritate, ca acestea să fie înlocuite în întregime.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/68/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase instituit prin Directiva 2008/68/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre enumerate în anexă sunt autorizate să pună în aplicare derogările stabilite în aceasta cu privire la transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu.

Aceste derogări se aplică fără discriminare.

Articolul 2

Anexa I secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 la Directiva 2008/68/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.


ANEXĂ

Anexele I și II la Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, secțiunea I.3 se înlocuiește cu următorul text:

„I.3.   Derogări naționale

Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RO-a/bi/bii-SM-nn

RO = transport rutier

a/bi/bii = articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii

SM = abreviere pentru «stat membru»

nn = număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

AT Austria

RO-a-AT-1

Subiect: Cantități mici din toate clasele, cu excepția 1, 6.2 și 7

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.4

Conținutul anexei la directivă: Transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate

Conținutul legislației naționale: Până la 30 kg sau l de mărfuri periculoase care nu fac parte din categoria de transport 0 sau 1 în ambalaje interioare pentru cantități limitate (LQ) sau in ambalaje în conformitate cu ADR sau, dacă este vorba de articole solide, pot fi ambalate împreună în cutii X testate.

Utilizatorii finali au dreptul de a le obține de la punctul de desfacere și de a le aduce înapoi, comercianții cu amănuntul au dreptul să le transporte către utilizatorii finali sau între propriile puncte de desfacere.

Limita per unitate de transport este de 333 kg sau l, iar perimetrul permis este de 100 km.

Cutiile trebuie să fie marcate în mod uniform și însoțite de un document de transport simplificat.

Se aplică doar câteva dispoziții de încărcare și de manipulare.

Trimitere inițială la legislația națională: —

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

BE Belgia

RO–a–BE–1

Subiect: Clasa 1 – Cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6

Conținutul anexei la directivă: limita prevăzută la 1.1.3.6 pentru cantitatea de explozibili de mină care se poate transporta într-un vehicul obișnuit este de 20 kg

Conținutul legislației naționale: Operatorii depozitelor situate la distanță mare de centrele de aprovizionare pot fi autorizați să transporte cel mult 25 kg de dinamită sau explozibili puternici și 300 de detonatoare în autovehicule obișnuite, sub rezerva respectării condițiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.

Trimitere inițială la legislația națională: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–a–BE–2

Subiect: Transportul containerelor goale, necurățate, care au conținut produse din diferite clase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Conținutul legislației naționale: documentul de transport poartă mențiunea «ambalaje goale, necurățate, care au conținut produse din diferite clase».

Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 6-97.

Observații: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–a–BE–3

Subiect: Adoptarea RO–a–UK–4.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–a–BE–4

Subiect: exceptarea de la toate cerințele ADR pentru transportul național a maximum 1 000 de detectoare de fum ionice uzate de la gospodării către instalația de tratare din Belgia, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute în scenariul de colectare selectivă a detectoarelor de fum.

Trimitere la ADR: toate cerințele.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE:

Conținutul legislației naționale: utilizarea casnică a detectoarelor de fum ionice nu este supusă unui control reglementar din punct de vedere radiologic dacă tipul de detector de fum utilizat este omologat. Transportul acestor detectoare de fum către utilizatorul final este de asemenea exceptat de la cerințele ADR [a se vedea 2.2.7.1.2. litera (d)].

Directiva 2002/96/CE (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) impune colectarea selectivă a detectoarelor de fum în scopul tratării plăcilor de circuite și, în cazul detectoarelor de fum ionice, în scopul îndepărtării substanțelor radioactive. Pentru a face posibilă această colectare selectivă, s-a creat un scenariu care să stimuleze gospodăriile private să predea detectoarele de fum uzate la un punct de colectare, de la care aceste detectoare pot fi transportate către o instalație de tratare, uneori prin intermediul unui al doilea punct de colectare sau al unui loc de depozitare intermediară.

La punctele de colectare se vor pune la dispoziție ambalaje metalice cu capacitatea de maximum 1 000 de detectoare de fum. De la aceste puncte, un astfel de ambalaj conținând detectoare de fum poate fi transportat, împreună cu alte deșeuri, la un punct de depozitare intermediară sau la o instalație de tratare. Ambalajul va purta inscripția «detector de fum».

Trimitere inițială la legislația națională: scenariul pentru colectarea selectivă a detectoarelor de fum face parte din condițiile eliminării aparatelor omologate menționate la articolul 3.1.d.2 din Decretul regal din 20 iulie 2001: regulamentul general privind protecția împotriva radiațiilor.

Observații: această derogare este necesară pentru a face posibilă colectarea selectivă a detectoarelor de fum ionice uzate.

Data expirării: 30 iunie 2020

DE Germania

RO–a–DE–1

Subiect: ambalarea în comun și încărcarea în comun a pieselor de automobile cu clasificarea 1.4G împreună cu anumite mărfuri periculoase (n4).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10 și 7.5.2.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea în comun și încărcarea în comun.

Conținutul legislației naționale: numerele ONU 0431 și ONU 0503 pot fi încărcate împreună cu anumite mărfuri periculoase (produse destinate construcției de automobile) în anumite cantități, specificate în derogare. Nu trebuie depășită valoarea de 1 000 (comparabilă cu 1.1.3.6.4).

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observații: derogarea este necesară pentru a se asigura livrarea rapidă a pieselor de siguranță pentru automobile în funcție de cererea locală. Datorită marii diversități a acestei game de produse, nu se obișnuiește depozitarea acestor produse în garajele locale.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE–2

Subiect: exceptare de la cerința de a avea asupra sa un document de transport și o declarație de transportator pentru anumite cantități de mărfuri periculoase conform 1.1.3.6 (n1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 și 5.4.1.1.6

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția clasei 7: nu este necesar niciun document de transport în cazul în care cantitatea de mărfuri transportate nu depășește cantitățile prevăzute la 1.1.3.6.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: informațiile furnizate de marcajul și de etichetarea ambalajelor sunt considerate suficiente pentru transporturile naționale, deoarece un document de transport nu este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.

Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE–3

Subiect: transportul de joje și de pompe de carburant (goale, necurățate).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: dispoziții aplicabile numerelor ONU 1202, 1203 și 1223.

Conținutul anexei la directivă: instrucțiuni privind ambalarea, marcarea, documentele, transportul și manipularea, instrucțiuni pentru echipajele vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: specificații privind reglementările aplicabile și dispozițiile auxiliare pentru aplicarea derogării; până la 1 000 l: comparabil cu ambalajele goale, necurățate; peste 1 000 l: respectarea anumitor reglementări referitoare la cisterne; transport – doar goale și necurățate.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observații: lista nr. 7, 38, 38a.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE–5

Subiect: autorizarea ambalării combinate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării combinate.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2021

DK Danemarca

RO–a–DK–2

Subiect: transportul rutier, în același vehicul, al ambalajelor care conțin substanțe explozive și al ambalajelor care conțin detonatoare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea în comun.

Conținutul legislației naționale: trebuie respectate normele ADR în cazul transportului rutier de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Observații: există nevoia practică de a putea ambala substanțe explozive împreună cu detonatoare în același vehicul în momentul transportului acestor mărfuri de la locul de depozitare la locul de utilizare și invers.

La modificarea legislației daneze referitoare la transportul de mărfuri periculoase, autoritățile daneze vor permite aceste transporturi în următoarele condiții:

1.

Transportarea a maximum 25 kg de substanțe explozive din grupa D.

2.

Transportarea a maximum 200 de bucăți de detonatoare din grupa B.

3.

Detonatoarele și substanțele explozive trebuie să fie ambalate separat în ambalaje certificate de ONU în conformitate cu dispozițiile Directivei 2000/61/CE de modificare a Directivei 94/55/CE.

4.

Distanța dintre ambalajul care conține detonatoare și ambalajul care conține substanțe explozive trebuie să fie de cel puțin un metru. Această distanță trebuie respectată chiar și în cazul unei frânări bruște. Ambalajul care conține substanțe explozive și ambalajul care conține detonatoare trebuie să fie amplasate într-un mod care să permită descărcarea rapidă a acestora din vehicul.

5.

Trebuie respectate toate celelalte norme referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DK–3

Subiect: transportul rutier de ambalaje și de articole care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării și de la întreprinderi în vederea eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile și capitolele 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 și 8.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, cerințe generale privind unitățile de transport și echipamentul de la bordul acestora, precum și cerințe în materie de formare.

Conținutul legislației naționale: ambalajele interioare și articolele care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private sau de la întreprinderi în vederea eliminării, pot fi ambalate împreună în anumite ambalaje exterioare și/sau supraambalaje și pot fi transportate în cadrul unor proceduri de transport speciale, care includ restricții speciale privind ambalarea și marcarea. Cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport face obiectul unor restricții.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii de deșeuri a tuturor dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeuri care conțin cantități reziduale de mărfuri periculoase au fost colectate, în scopul eliminării, din gospodării private și din întreprinderi. Deșeurile sunt păstrate, de obicei, în ambalajele vândute în comerțul cu amănuntul.

Data expirării: 1 ianuarie 2019

FI Finlanda

RO-a-FI-1

Subiect: transportul de mărfuri periculoase, în anumite cantități, în autobuze

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 4 și 5

Conținutul anexei la directivă: derogări, dispoziții privind ambalarea, marcare și documentație.

Conținutul legislației naționale:

în autocarele cu pasageri, cantități mici de anumite mărfuri periculoase pot fi transportate ca marfă, astfel încât cantitatea totală să nu depășească 200 de kilograme. Într-un autobuz, un particular poate transporta mărfuri periculoase menționate la punctul 1.1.3, în cazul în care mărfurile în cauză sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul și sunt destinate uzului personal. Cantitatea totală de lichide inflamabile în recipiente reîncărcabile nu trebuie să depășească 5 litri.

Trimitere inițială la legislația națională:

Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase și Decretul guvernamental privind transportul rutier de mărfuri periculoase (194/2002)

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–FI–2

Subiect: descrierea cisternelor goale în documentul de transport.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 5, 5.4.1

Conținutul anexei la directivă:

dispoziții speciale pentru transportul în vehicule cisternă sau în unități de transport cu mai mult de o cisternă

Conținutul legislației naționale:

în cazul vehiculelor-cisternă goale și necurățate sau al unităților de transport având una sau mai multe cisterne marcate în conformitate cu punctul 5.3.2.13, ultima substanță transportată marcată în documentul de transport poate fi substanța cu cel mai scăzut punct de aprindere.

Trimitere inițială la legislația națională:

Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Data expirării: 30 iunie 2021

RO-a-FI-3

Subiect: placardarea și marcarea unității de transport pentru explozibili.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind marcarea cu placă de culoare portocalie

Conținutul legislației naționale:

unităților de transport (în mod normal, camionete) care transportă cantități mici de explozibili (maximum 1 000 kg masă netă) către cariere și șantiere li se poate aplica, în partea din față și în partea din spate, placa din modelul nr. 1.

Trimitere inițială la legislația națională:

Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Data expirării: 30 iunie 2021

FR Franța

RO–a–FR–2

Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele ADR pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–FR–5

Subiect: transportul de mărfuri periculoase în vehicule pentru transportul public de persoane (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul de pasageri și de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, sub formă de bagaje de mână în vehicule pentru transportul public: se aplică doar dispozițiile stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4 referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Observații: se permite ca bagajele de mână să conțină doar mărfuri periculoase destinate uzului personal sau profesional propriu. Se permite transportarea de recipiente portabile de gaz pentru pacienții cu probleme respiratorii, în cantitatea necesară pentru un voiaj.

Data expirării: 28 februarie 2022

RO–a–FR–6

Subiect: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: obligativitatea deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu este supus obligației de a deține un document de transport prevăzut la 5.4.1.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data expirării: 28 februarie 2022

RO–a–FR–7

Subiect: transportul rutier al eșantioanelor de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri periculoase, în scopul supravegherii pieței

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții speciale și exceptări referitoare la transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate, dispoziții privind utilizarea ambalajelor și a cisternelor, proceduri de transport, cerințe privind construirea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, manipularea, încărcarea și descărcarea, cerințe privind echipamentele de transport și operațiunile de transport, cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: eșantioanele de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri periculoase și care sunt transportate în scopul analizării în cadrul activității de supraveghere a pieței se ambalează în ambalaje combinate. Acestea respectă normele privind cantitățile maxime pentru ambalajele interioare, în funcție de mărfurile periculoase în cauză. Ambalajele exterioare respectă condițiile prevăzute pentru cutiile din plastic solide (4H2, capitolul 6.1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE). Pe ambalajele exterioare trebuie să figureze marcajul prevăzut la punctul 3.4.7 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE și textul «Eșantioane pentru analiză» (în limba franceză: «Echantillons destinés à l'analyse»). Sub rezerva respectării acestor dispoziții, transportul nu face obiectul dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Observații: exceptarea prevăzută în anexa I secțiunea I.1 punctul 1.1.3 la Directiva 2008/68/CE nu prevede transportarea de eșantioane de mărfuri periculoase destinate analizei, prelevate de către autoritățile competente sau în numele acestora. Pentru a asigura supravegherea eficace a pieței, Franța a introdus o procedură bazată pe un sistem aplicabil cantităților limitate, în scopul garantării siguranței transportului de eșantioane care conțin mărfuri periculoase. Întrucât nu este întotdeauna posibil să se aplice dispozițiile din tabelul A, limita cantitativă pentru ambalajele interioare a fost definită într-un mod mai operațional.

Data expirării: 1 ianuarie 2019

HU Ungaria

RO-a-HU-1

Subiect: adoptarea RO-a-DE-2

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data expirării: 30 ianuarie 2020

RO–a-HU-2

Subiect: adoptarea RO-a-UK-4

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data expirării: 30 ianuarie 2020

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Subiect: exceptarea de la cerința de la punctul 5.4.0 din ADR privind documentul de transport pentru transportul de pesticide din clasa ADR 3, enumerate la 2.2.3.3 ca pesticide FT2 (punct de aprindere < 23 °C) și din clasa ADR 6.1, enumerate la 2.2.61.3 ca pesticide lichide T6 (punct de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C), în cazul în care cantitățile de mărfuri periculoase transportate nu depășesc cantitățile indicate la punctul 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4

Conținutul anexei la directivă: obligația deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru transportul pesticidelor din clasele ADR 3 și 6.1 nu este necesar un document de transport, în cazul în care cantitatea de mărfuri periculoase transportate nu depășește cantitățile stabilite la punctul 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Observații: cerință inutilă și oneroasă pentru transportul și livrarea pe plan local a unor astfel de pesticide.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–4

Subiect: exceptarea de la cerințele de la punctele 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR cu privire la transportul buteliilor de gaz pentru dozatoare (de băuturi), în cazul în care acestea sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4 și 7 și anexa B.

Conținutul anexei la directivă: marcarea vehiculelor, documentele care trebuie să fie deținute și dispozițiile privind echipamentele de transport, precum și operațiunile de transport.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele de la punctele 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR în ceea ce privește buteliile de gaz utilizate pentru dozatoarele de băuturi, în cazul în care buteliile respective sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Observații: principala activitate constă în distribuirea de băuturi ambalate, care nu sunt substanțe relevante pentru ADR, împreună cu cantități reduse de butelii mici care conțin gazele necesare dozării acestora.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–5

Subiect: exceptarea, pentru transportul național pe teritoriul Irlandei, de la cerințele privind construirea și testarea recipientelor și de la dispozițiile privind utilizarea acestora, prevăzute la punctele 6.2 și 4.1 din ADR pentru buteliile și recipientele sub presiune care conțin gaze din clasa 2 și au făcut obiectul unui transport multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, în cazul în care (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite, testate și utilizate în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt reumplute în Irlanda, ci sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal și (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective se distribuie la nivel local în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 și 6.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la transportul multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, utilizarea buteliilor și a recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa ADR 2, precum și construirea și testarea buteliilor și a recipientelor sub presiune respective pentru gazele din clasa ADR 2.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile de la 4.1 și 6.2 nu se aplică buteliilor și recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2, cu următoarele condiții: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite și testate în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt utilizate în conformitate cu codul IMDG, (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective au fost transportate la expeditor prin intermediul transportului multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, (iv) transportul buteliilor și al recipientelor sub presiune respective până la utilizatorul final se realizează într-un singur transport, definitivat în aceeași zi, de la destinatarul transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior], (v) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt reumplute pe teritoriul statului respectiv și sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior] și (vi) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt distribuite la nivel local pe teritoriul statului respectiv în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Observații: gazele conținute în buteliile și recipientele sub presiune menționate respectă specificațiile prevăzute de utilizatorii finali, din care decurge necesitatea de a le importa din exteriorul zonei ADR. După utilizare, buteliile și recipientele sub presiune respective, nominal goale, trebuie să fie returnate în țara de origine pentru reumplere cu gazele specificate în mod expres – reumplerea acestora nu trebuie să aibă loc pe teritoriul Irlandei și nici în orice altă parte din zona ADR. Chiar dacă nu respectă ADR, acestea respectă codul IMDG și sunt acceptate conform acestuia. Transportul multimodal, care începe din exteriorul zonei ADR, este prevăzut să se finalizeze la sediul importatorului, de unde se intenționează distribuirea la nivel local pe teritoriul Irlandei, în cantități mici, a buteliilor și a recipientelor sub presiune respective către utilizatorul final. Transportul pe teritoriul Irlandei s-ar încadra la dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (9), modificat, din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–6

Subiect: exceptarea de la anumite dispoziții din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea, marcarea și etichetarea unor cantități mici (sub limitele fixate la 1.1.3.6) de articole pirotehnice cu termenul expirat având codurile de clasificare 1.3G, 1.4G și 1.4S din clasa 1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE, care poartă numerele de identificare a substanțelor respective ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 sau ONU 0507, pentru transportarea până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, în scopul eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 2, 4, 5 și 6

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții privind ambalarea, dispoziții privind transportul, construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea, marcarea și etichetarea articolelor pirotehnice expirate care poartă numerele de identificare ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 sau ONU 0507, pentru transportarea până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, nu sunt aplicabile, cu condiția respectării dispozițiilor generale privind ambalarea prevăzute în anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE și a includerii informațiilor suplimentare în documentul de transport. Această derogare se aplică doar transportului local, până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, al unor cantități mici de materiale pirotehnice expirate menționate, în vederea eliminării în condiții de siguranță.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul S.I. 349 din 2011, articolul 57 literele (f) și (g)

Observații: transportul unor cantități mici de articole pirotehnice maritime «cu termenul expirat», în special de către proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, în vederea eliminării lor în condiții de siguranță, a creat dificultăți, în special cu privire la cerințele de ambalare. Derogarea se aplică unor cantități mici (inferioare celor specificate la 1.1.3.6) în cadrul transportului local, care cuprind toate numerele ONU alocate articolelor pirotehnice maritime.

Data expirării: 30 ianuarie 2020

RO–a–IE–7

Subiect: adoptarea RO-a-UK-4

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 iunie 2022

PT Portugalia

RO-a-PT-3

Subiect: adoptarea RO-a-UK-4

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 ianuarie 2022

SE Suedia

RO-a-SE-1

Subiect: Adoptarea RO-a-FR-7

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE (cantități mici)

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Contextul directivei:

Trimitere la legislația internă: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

UK Regatul Unit

RO–a–UK–1

Subiect: transportul anumitor produse radioactive cu risc redus, cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă (E1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor ADR

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de materiale radioactive. (Un dispozitiv luminos destinat a fi purtat de o persoană; în orice vehicul sau vehicul feroviar, nu mai mult de 500 de detectoare de fum de uz casnic cu o activitate individuală care nu depășește 40 kBq; sau în orice vehicul sau vehicul feroviar, nu mai mult de cinci dispozitive de iluminare cu tritiu gazos cu o activitate individuală care nu depășește 10 GBq).

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observații: această exceptare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când în ADR se vor introduce modificări similare cu cele ale reglementărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică («AIEA»).

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–2

Subiect: exceptare de la condiția de a avea asupra sa un document de transport pentru anumite cantități de mărfuri periculoase (altele decât cele din clasa 7) conform 1.1.3.6 (E2).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 și 1.1.3.6.3.

Conținutul anexei la directivă: exceptări de la anumite cerințe pentru anumite cantități per unitate de transport.

Conținutul legislației naționale: documentul de transport nu este necesar pentru cantități limitate, cu excepția cazului în care acestea constituie o parte a unei încărcături mai mari.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observații: exceptarea menționată este adecvată transportului național, în cadrul căruia un document de transport nu este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–3

Subiect: exceptare de la aplicarea cerinței, pentru vehiculele care transportă materiale cu nivel scăzut de radioactivitate, de a avea la bord echipamente de stingere a incendiilor (E4).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Conținutul anexei la directivă: cerința ca vehiculele să poarte la bord echipamente de stingere a incendiilor.

Conținutul legislației naționale: eliminarea cerinței de a purta stingătoare de incendiu atunci când se transportă numai ambalaje exceptate (ONU 2908, 2909, 2910 și 2911).

Restricționează cerința de a transporta doar un număr mic de pachete.

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Observații: dotarea cu echipament pentru stingerea incendiilor nu este relevantă în practică pentru transporturile de ONU 2908, 2909, 2910 și ONU 2911, care adesea pot fi transportate în vehicule mici.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–4

Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau către utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali (N1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară alocarea unui marcaj RID/ADR sau ONU ambalajelor sau marcarea lor în alt mod în cazul în care conțin mărfurile prevăzute în anexa 3.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observații: cerințele ADR sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate fără ambalaj exterior pe tronsonul final al traseului de distribuție locală.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–5

Subiect: permiterea unor «cantități totale maxime per unitate de transport» diferite pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.6.3 (N10).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 și 1.1.3.6.4.

Conținutul anexei la directivă: exceptări referitoare la cantitățile transportate per unitate de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozibililor.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observații: pentru a permite limitări cantitative diferite pentru mărfurile din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1 și «500» pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria de transport 1 și «2» pentru categoria de transport 2.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–6

Subiect: creșterea masei nete maxime autorizate de articole explozibile în vehiculele EX/II (N13).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Conținutul anexei la directivă: limitări privind cantitățile de substanțe și de articole explozibile transportate.

Conținutul legislației naționale: limitări privind cantitățile de substanțe și de articole explozibile transportate.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observații: reglementările din Regatul Unit autorizează o masă netă maximă de 5 000 kg în vehicule de tipul II pentru grupele de compatibilitate 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1 J.

Multe dintre articolele din clasa 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1 J care sunt transportate în Uniune sunt mari sau voluminoase și au o lungime aproximativă de peste 2,5 metri. Acestea sunt în principal articole explozive de uz militar. Limitele impuse construcției de vehicule EX/III (care sunt obligatoriu vehicule închise) fac dificilă încărcarea și descărcarea acestor articole. Pentru unele articole ar fi necesar un echipament specializat de încărcare și de descărcare la începutul și la sfârșitul călătoriei. În practică, acest tip de echipament este rareori disponibil. Nu există decât câteva vehicule EX/III în uz în Regatul Unit și pentru acest sector ar fi extrem de oneros să solicite construirea altor vehicule speciale de tipul EX/III pentru transportul tipului de explozibil menționat.

În Regatul Unit, explozibilii militari sunt transportați, în majoritatea cazurilor, de transportatori comerciali care, prin urmare, nu pot beneficia de exceptarea acordată vehiculelor militare în temeiul Directivei 2008/68/CE. Pentru a rezolva această problemă, Regatul Unit a permis întotdeauna transportul a până la 5 000 kg din aceste articole cu vehicule EX/II. Limita actuală nu este întotdeauna suficientă, deoarece un articol poate să conțină mai mult de 1 000 kg de explozibil.

Începând din anul 1950 s-au înregistrat doar două incidente (ambele în anii 1950) care au implicat explozibili minieri cu o greutate mai mare de 5 000 kg Incidentele au fost provocate de explozia unei anvelope și de supraîncălzirea sistemului de eșapament, care a aprins blindajul. Incendiile s-ar fi putut produce și în cazul unei încărcături mai mici. Nu s-au înregistrat victime sau vătămări.

Dovezile empirice sugerează că, în cazul articolelor explozive ambalate corect, este improbabilă amorsarea acestora la impact, de exemplu în cazul coliziunii vehiculelor. Dovezile din rapoartele militare și din datele încercărilor de impact ale rachetelor arată că pentru amorsarea cartușelor este necesară o viteză de impact mai mare decât cea creată la încercarea la șoc prin cădere de la înălțimea de 12 m.

Standardele de siguranță actuale nu ar fi afectate.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–7

Subiect: exceptarea de la cerințele de supraveghere pentru anumite mărfuri din clasa 1 (N12) în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.4 și 8.5 S1(6).

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la supravegherea vehiculelor care transportă anumite cantități de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: prevede instalații de staționare și de supraveghere sigure, dar nu impune supravegherea în permanență a anumitor încărcături din clasa 1, așa cum prevede 8.5 S1(6) din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observații: cerințele de supraveghere din ADR nu sunt întotdeauna fezabile în context național.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–8

Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, în vehicule și în containere (N4/5/6).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozibililor cu alte mărfuri periculoase. Orice variație va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol ori de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».

Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:

1.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de mărfuri ONU 1942 al cărei transport este autorizat se limitează prin asimilare cu un explozibil 1.1D.

2.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 de kg sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu depășească 500 de kg.

3.

Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice și neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 de kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 de kg.

4.

Articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate împreună cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–9

Subiect: alternativă la aplicarea de plăci portocalii pentru transportul în cantități mici de materiale radioactive în vehicule mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind aplicarea plăcilor portocalii pe vehiculele mici care transportă materiale radioactive.

Conținutul legislației naționale: permite orice derogare aprobată în conformitate cu această procedură. Derogarea solicitată este:

vehiculele trebuie să fie:

(a)

placardate în conformitate cu dispozițiile aplicabile prevăzute la punctul 5.3.2 din ADR; sau

(b)

în cazul unui vehicul care transportă mai puțin de zece ambalaje care conțin materiale radioactive nefisile sau fisile exceptate, iar suma indicilor de transport ai acestor ambalaje nu este mai mare de 3, poate, ca alternativă, să prezinte un aviz în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația națională.

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–10

Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: toate dispozițiile.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele din anexa I secțiunea I.1 pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire, care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate de cel mult 15 kg

Trimitere inițială la legislația națională: Această derogare urmează a fi introdusă în cadrul constituit de «The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011».

Data expirării: 1 ianuarie 2017

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

BE Belgia

RO–bi–BE–4

Subiect: transportul de mărfuri periculoase în cisterne în vederea eliminării prin incinerare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.2.

Conținutul legislației naționale: prin derogare de la tabelul de la 3.2, este permisă în anumite condiții utilizarea unui container-cisternă cu codul de cisternă L4BH în locul codului de cisternă L4DH pentru transportul de lichid hidroreactiv, toxic, III, dacă nu se specifică altfel.

Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 012002.

Observații: regulamentul menționat se poate aplica doar la transportul deșeurilor periculoase pe o distanță scurtă.

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–bi–BE–5

Subiect: transportul deșeurilor la instalațiile de eliminare a deșeurilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (regulamentul vechi: A5, 2X14, 2X12).

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și cerințele referitoare la ambalare.

Conținutul legislației naționale: în locul clasificării deșeurilor în conformitate cu ADR, deșeurile sunt clasificate în diferite grupe (solvenți inflamabili, vopsele, acizi, baterii etc.) pentru a evita reacții periculoase în cadrul unei grupe. Cerințele privind fabricarea ambalajelor sunt mai puțin restrictive.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Observații: acest regulament se poate utiliza pentru transportul de cantități mici de deșeuri la instalațiile de eliminare.

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–bi–BE–6

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–5

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–bi–BE–7

Subiect: adoptarea RO–bi–SE-6

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–bi–BE–8

Subiect: adoptarea RO–bi–UK–2

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data expirării: 30 iunie 2020

RO–bi–BE–9

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–3.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data expirării: 15 ianuarie 2018

RO–bi–BE–10

Subiect: transportul în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe un drum public.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: derogările se referă la documentația legată de ambalaje, la etichetarea și marcarea acestora, precum și la certificatul conducătorului auto.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Observații: lista de mai jos conține numărul derogării din legislația națională, distanța permisă și mărfurile periculoase implicate.

derogarea 2-2001

:

300 m (clasele 3, 6.1 și 8) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 6-2004

:

maximum 5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 7-2005

:

traversarea unui drum public (ONU 1202) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 1-2006

:

600 m (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 13-2007

:

8 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 2-2009

:

350 m (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 3-2009

:

maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 5-2009

:

maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 9-2009

:

maximum 20 km (substanțe din clasa 2 ambalate) – data expirării: 9 septembrie 2015

derogarea 16-2009

:

200 m (IBC) – data expirării: 15 ianuarie 2018

Data expirării: 15 ianuarie 2018

DE Germania

RO–bi–DE–1

Subiect: renunțarea la anumite mențiuni din documentul de transport (n2).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția claselor 1 (cu excepția 1.4S), 5.2 și 7:

nu este necesară nicio mențiune în documentul de transport:

(a)

referitoare la destinatar, în cazul distribuției locale (cu excepția încărcăturii complete și a transportului pe anumite rute);

(b)

referitoare la numărul și tipul ambalajelor, dacă nu se aplică dispozițiile prevăzute la 1.1.3.6 șidacă vehiculul este în conformitate cu toate dispozițiile din anexele A și B;

(c)

pentru cisternele goale, necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: aplicarea tuturor dispozițiilor nu ar fi realizabilă în ceea ce privește tipul de trafic în cauză.

Derogarea a fost înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–3

Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–4

Subiect: adoptarea RO-bi-BE-1

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 1 ianuarie 2017

RO–bi–DE–5

Subiect: transportul local de ONU 3343 (amestec de nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 %) în containere-cisternă, cu derogare de la dispozițiile subpunctului 4.3.2.1.1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind utilizarea containerelor-cisternă

Conținutul legislației naționale: transportul local de nitroglicerină (ONU 3343) în containere-cisternă, pe distanțe scurte, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

1.   Cerințe privind containerele-cisternă

1.1.

Se pot utiliza numai containere-cisternă autorizate în mod expres pentru acest scop și care respectă, totodată, dispozițiile privind construcția, echipamentele, autorizarea modelului de construcție, încercările, etichetarea și exploatarea prevăzute în capitolul 6.8 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.

1.2.

Mecanismul de închidere a containerului-cisternă trebuie să prezinte o supapă care să reziste la o presiune internă de 300 kPa (3 bari) peste presiunea normală și, astfel, să elibereze o deschidere în partea superioară cu o zonă de eliberare a presiunii de cel puțin 135 cm2 (diametru de 132 mm). Deschiderea respectivă nu trebuie să se închidă la loc după activare. Ca instalație de siguranță, se pot folosi unul sau mai multe elemente cu același model de activare și cu o zonă corespunzătoare de eliberare a presiunii. Tipul de construcție al instalației de siguranță trebuie să treacă cu succes încercarea de tip și omologarea de tip de către autoritatea responsabilă.

2.   Etichetarea

Fiecare container-cisternă trebuie etichetat pe ambele fețe cu o etichetă de pericol în conformitate cu modelul 3 de la subpunctul 5.2.2.2.2 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.

3.   Dispoziții privind operarea

3.1.

Trebuie asigurat faptul că, pe parcursul transportului, nitroglicerina este distribuită în mod uniform în mediul de gelatinizare și că nu se poate produce separarea amestecului.

3.2.

Pe parcursul încărcării și al descărcării, nu este permis să se rămână în sau pe vehicul decât în scopul operării echipamentelor de încărcare și de descărcare.

3.3.

Containerele-cisternă trebuie golite complet la locul de descărcare. Dacă nu pot fi golite complet, ele trebuie închise ermetic după descărcare până când sunt umplute din nou.

Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: derogare Renania de Nord-Westfalia

Observații: aceasta vizează transportul rutier local în containere-cisternă pe distanțe scurte efectuat în cadrul unui proces industrial între două locuri fixe de producție. În scopul producerii unui produs farmaceutic, de la locul de producție A se livrează către locul de producție B, în cadrul unui transport conform cu normele, în containere-cisternă de 600 de litri, o soluție de rășini inflamabilă (ONU 1866), grupul de ambalare II. În locul de producție B, se adaugă o soluție de nitroglicerină și se amestecă, producându-se un amestec gelatinos care conține nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 % (ONU 3343) pentru utilizări ulterioare. Transportul de întoarcere a substanței la locul de producție A se realizează de asemenea în containerele-cisternă menționate, care au fost verificate și aprobate în mod expres de către autoritatea competentă pentru această operațiune specifică de transport și poartă codul de container L10DN.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 30 iunie 2022

RO–bi–DE–6

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimitere inițială la legislația națională: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–7

Subiect: adoptarea RO-bi-BE-10

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 20 martie 2021

DK Danemarca

RO–bi–DK–1

Subiect: numerele ONU 1202, 1203, 1223 și clasa 2 – fără document de transport.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport necesar.

Conținutul legislației naționale: în cazul în care se transportă produse din uleiuri minerale din clasa 3, ONU 1202, 1203 și 1223, și gaze din clasa 2 în vederea distribuirii (mărfuri care urmează să fie livrate către doi sau mai mulți destinatari și colectarea mărfurilor returnate în situații similare), nu este necesar un document de transport, cu condiția ca instrucțiunile scrise, în afara informațiilor cerute în conformitate cu ADR, să conțină informații cu privire la numărul ONU, la nume și la clasă.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observații: derogarea națională respectivă este justificată de dezvoltarea unui echipament electronic care permite, de exemplu pentru companiile petroliere care îl utilizează, transmiterea continuă către vehicule de informații cu privire la clienți. Deoarece acest tip de informații nu sunt disponibile la începutul operațiunii de transport și vor fi transmise vehiculului în timpul transportului, nu este posibilă întocmirea documentelor de transport înainte de începerea transportului. Aceste tipuri de transport sunt limitate la zone restrânse.

Danemarca beneficiază de o derogare pentru o dispoziție similară în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DK–2

Subiect: adoptarea RO–bi–SE-6

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, astfel cum a fost modificată.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DK–3

Subiect: adoptarea RO–bi–UK–1

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, astfel cum a fost modificată.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DK–4

Subiect: transportul rutier de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private și de la întreprinderi, spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, încărcarea, descărcarea și manipularea, cerințe privind echipajul, echipamentele, exploatarea și documentele vehiculelor, precum și cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: în anumite condiții, mărfurile periculoase provenind de la gospodării private și de la întreprinderi pot fi transportate spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării. Trebuie respectate dispoziții diferite, în funcție de natura transportului și de riscurile asociate acestuia, cum ar fi cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport, precum și de caracterul auxiliar sau neauxiliar al transportului de mărfuri periculoase în raport cu activitatea principală a întreprinderii.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii și întreprinderile de deșeuri a tuturor dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeuri care pot conține reziduuri de mărfuri periculoase sunt transportate de la gospodării private și/sau de la întreprinderi spre puncte de colectare a deșeurilor aflate în apropiere, în scopul eliminării. Deșeurile constau, în mod normal, din ambalaje care au fost transportate inițial în conformitate cu exceptarea prevăzută în anexa I secțiunea I.1 punctul 1.1.3.1 litera (c) la Directiva 2008/68/CE și/sau vândute cu amănuntul. Cu toate acestea, scutirea de la punctul 1.1.3.1 litera (c) nu se aplică transportului spre punctele de colectare a deșeurilor, iar dispozițiile din anexa I secțiunea I.1 capitolul 3.4 la Directiva 2008/68/CE nu se aplică transportului de ambalaje interioare utilizate.

Data expirării: 1 ianuarie 2019

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Subiect: derogare de la cerințele de siguranță pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), înmatriculate înainte de 31 decembrie 2001, pentru transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construcția, echipamentul, omologarea de tip, controalele și încercările, precum și marcarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), a cisternelor demontabile, a containerelor-cisternă și a cutiilor mobile-cisternă, ale căror carcase sunt construite din materiale metalice, precum și a vehiculelor-baterie și a CGEM-urilor.

Conținutul legislației naționale: dispoziție tranzitorie: cisternele fixe (vehiculele-cisternă), cisternele demontabile și containerele-cisternă înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1 ianuarie 1985 și 31 decembrie 2001 pot fi utilizate în continuare. Dispoziția tranzitorie menționată se referă la vehiculele utilizate pentru transportul următoarelor materiale periculoase (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Ea este destinată să acopere transportul în cantități mici sau transportul local pentru vehiculele înmatriculate în perioada respectivă. Dispoziția tranzitorie menționată se aplică vehiculelor-cisternă adaptate în conformitate cu următoarele:

1.

Punctele din ADR referitoare la inspecții și la încercări: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Grosimea minimă a peretelui rezervorului de 3 mm pentru cisternele cu o capacitate a compartimentelor rezervorului de până la 3 500 l și de cel puțin 4 mm în cazul oțelului moale pentru cisterne ale căror compartimente au o capacitate de până la 6 000 l, indiferent de tipul sau de grosimea pereților despărțitori.

3.

În cazul în care materialul utilizat este aluminiul sau alt metal, cisternele ar trebui să îndeplinească cerințele privind grosimea și alte specificații tehnice care decurg din desenele tehnice avizate de autoritatea locală din țara în care au fost înmatriculate anterior. În absența desenelor tehnice, cisternele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Cisternele trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctele marginale 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), la punctul 6.8.2.2 cu subpunctele 6.8.2.2.1 și 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Mai exact, vehiculele-cisternă cu o masă mai mică de 4 tone folosite numai în scopul transportului local al motorinei (ONU 1202), înmatriculate pentru prima dată înainte de 31.12.2002, a căror grosime a pereților este mai mică de 3 mm, pot fi utilizate doar dacă sunt transformate în conformitate cu punctul marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Dispoziții privind construcția, echipamentele, inspecțiile și încercările cisternelor fixe (vehicule-cisternă) și cisternelor demontabile aflate în circulație, pentru anumite categorii de mărfuri periculoase].

Data expirării: 30 iunie 2017

RO–bi–EL–2

Subiect: derogare de la dispozițiile privind construcția vehiculelor de bază, referitoare la vehiculele proiectate pentru transportul local de mărfuri periculoase, care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția vehiculelor de bază.

Conținutul legislației naționale: derogarea se aplică vehiculelor destinate transportului local de mărfuri periculoase (categoriile ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208,1230, 3262 și 3257), care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Vehiculele trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctul 9 (9.2.1-9.2.6) din anexa B la Directiva 94/55/CE, cu următoarele excepții.

Respectarea cerințelor de la 9.2.3.2 este necesară doar în cazul în care vehiculul a fost echipat de către producător cu un sistem de frânare antiblocare; vehiculul trebuie prevăzut cu un sistem de frânare de anduranță definit la 9.2.3.3.1, dar care nu respectă în mod necesar dispozițiile de la 9.2.3.3.2 și 9.2.3.3.3.

Alimentarea cu energie electrică a tahografului trebuie asigurată prin intermediul unui dispozitiv de siguranță conectat direct la baterie (punctul marginal 220 514) și echipamentul electric al mecanismului pentru ridicarea osiei boghiului trebuie instalat în poziția în care a fost instalat inițial de către producătorul vehiculului și trebuie să fie protejat de o carcasă corespunzătoare, închisă etanș (punctul marginal 220 517).

Mai precis, vehiculele-cisternă cu o masă maximă mai mică de 4 tone destinate transportului local de motorină pentru încălzire (ONU 1202) trebuie să respecte cerințele de la 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 și 9.2.4.5, dar respectarea celorlalte cerințe nu este neapărat necesară.

Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Cerințe tehnice pentru vehiculele aflate în uz, destinate a fi utilizate în transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase).

Observații: numărul vehiculelor vizate este mic în comparație cu numărul total de vehicule deja înmatriculate și, în afară de aceasta, ele sunt destinate doar transportului local. Forma derogării solicitate, dimensiunea parcului de vehicule în cauză și tipul mărfurilor transportate nu creează o problemă de siguranță rutieră.

Data expirării: 30 iunie 2016

ES Spania

RO–bi–ES–2

Subiect: echipament special pentru distribuirea amoniacului anhidru.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: pentru a evita orice pierdere de conținut în cazul unei avarii la instalațiile exterioare (conducte, dispozitive laterale de închidere), supapa interioară de închidere și suportul acesteia trebuie să fie protejate contra riscului de smulgere sub efectul presiunilor exterioare sau să fie proiectate astfel încât să reziste la aceste presiuni. Dispozitivele de umplere și de golire (inclusiv flanșele sau bușoanele filetate) și capacele de protecție (dacă există) trebuie să poată fi asigurate împotriva oricărei deschideri accidentale.

Conținutul legislației naționale: cisternele utilizate în scopuri agricole pentru distribuirea și aplicarea amoniacului anhidru care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1997 pot fi echipate cu dispozitive de siguranță exterioare în locul celor interioare, cu condiția să asigure o protecție cel puțin echivalentă cu protecția oferită de peretele cisternei.

Trimitere inițială la legislația națională: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Observații: înainte de 1 ianuarie 1997, un tip de cisternă echipată cu dispozitive de siguranță externe a fost utilizat exclusiv în agricultură pentru aplicarea amoniacului anhidru direct pe sol. În prezent, se află încă în funcțiune diverse cisterne de acest tip. Acestea sunt rareori conduse încărcate pe drumurile publice, utilizându-se doar pentru împrăștierea îngrășămintelor în exploatările agricole mari.

Data expirării: 28 februarie 2022

FI Finlanda

RO–bi–FI–1

Subiect: modificarea informațiilor din documentul de transport referitor la substanțe explozive.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 litera (a)

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru clasa 1.

Conținutul legislației naționale:

în documentul de transport, se permite indicarea numărului de detonatoare (1 000 de detonatoare corespund la 1 kg de explozibil) în locul masei nete reale a substanțelor explozive.

Trimitere inițială la legislația națională:

Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Observații:

informația se consideră a fi suficientă pentru transportul național. Prezenta derogare se utilizează în principal pentru transportul local de cantități mici de explozibili pentru sectorul minier.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–FI–3

Subiect: adoptarea RO–bi–DE–1

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 28 februarie 2022

FR Franța

RO–bi–FR–1

Subiect: utilizarea documentului maritim ca document de transport pentru călătorii pe distanțe scurte după descărcarea navei.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1

Conținutul anexei la directivă: informații care trebuie să figureze în documentul utilizat ca document de transport pentru mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: documentul maritim se utilizează ca document de transport pe o rază de 15 km.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–FR–3

Subiect: transportul cisternelor fixe pentru GPL (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: transportul cisternelor fixe pentru GPL se supune unor norme speciale. Se aplică doar pe distanțe scurte.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO-bi-FR-4

Subiect: adoptarea Ro-bi-UK-2

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data expirării: 30 ianuarie 2022

HU Ungaria

RO–bi-HU--1

Subiect: adoptarea RO-bi-SE-3

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data expirării: 30 ianuarie 2020

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Subiect: exceptare pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autorităților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau S1 de la 8.5.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5 și 8.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, la descărcare și la manipulare.

Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Observații: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină foarte oneroasă pentru autoritățile competente.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–6

Subiect: exceptare de la cerința de la 4.3.4.2.2, care prevede ca tuburile flexibile de umplere și de golire care nu sunt conectate permanent la rezervorul unui vehicul-cisternă să fie goale în timpul transportului.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.3

Conținutul anexei la directivă: utilizarea vehiculelor-cisternă.

Conținutul legislației naționale: furtunurile flexibile rulate (inclusiv conductele fixe asociate acestora) instalate pe vehiculele-cisternă utilizate la distribuția cu amănuntul a produselor petroliere cu numerele de identificare a substanțelor ONU 1011, 1202, 1223, 1863 și 1978 nu este obligatoriu să fie goale în timpul transportului rutier, cu condiția adoptării de măsuri specifice pentru a preveni orice pierdere de conținut.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Observații: furtunurile flexibile instalate pe vehiculele-cisternă care livrează la domiciliu trebuie să rămână pline în permanență, chiar și în timpul transportului. Sistemul de golire, cunoscut sub numele de sistem «țeavă umedă», impune ca furtunul și contorul vehiculului-cisternă să fie amorsate, astfel încât să asigure primirea de către client a cantității corecte de produs.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–7

Subiect: exceptarea de la unele cerințe de la 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11 din ADR pentru transportul în vrac al îngrășământului nitrat de amoniu ONU 2067 din porturi până la destinatari.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind deținerea unui document de transport separat, care să indice cantitatea totală corectă a încărcăturii individuale, pentru fiecare operațiune de transport, precum și cerința privind curățarea vehiculului înainte și după fiecare transport.

Conținutul legislației naționale: derogare propusă pentru a permite modificări ale cerințelor ADR privind documentul de transport și curățarea vehiculului, pentru a ține seama de aspectele practice ale transportului în vrac între port și destinatar.

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Observații: dispozițiile ADR impun (a) un document de transport separat care să indice masa totală a mărfurilor periculoase transportate în încărcătura respectivă și (b) dispoziția specială «CV24» privind curățarea pentru fiecare încărcătură transportată între port și destinatar în timpul descărcării unui vrachier. Deoarece transportul are caracter local și implică descărcarea unui vrachier, care presupune transportul mai multor încărcături din aceeași substanță (în aceeași zi sau în zile consecutive) între vrachier și destinatar, un document de transport unic care să indice o masă totală aproximativă pentru fiecare încărcătură ar trebui să fie suficient, iar respectarea dispoziției speciale «CV24» nu ar mai trebui să fie necesară.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–8

Subiect: transportul de mărfuri periculoase între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a clădirilor sau între două părți ale unor clădiri private situate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar separate de un drum public.

Trimitere la anexa la directivă: anexa I secțiunea 1.1 la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: excluderea din sfera de aplicare a reglementărilor în cazul în care un vehicul este utilizat pentru transferul de mărfuri periculoase

(a)

între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a clădirilor în cauză; sau

(b)

între două părți ale clădirilor private aflate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar care pot fi separate de un drum public,

cu condiția ca transportul să se efectueze pe itinerarul cel mai scurt.

Trimitere inițială la legislația națională: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Observații: diverse situații pot apărea în cazul în care mărfurile sunt transferate între două părți ale unor clădiri private sau între clădiri private și un vehicul asociat acestor clădiri, care sunt separate de un drum public. Această formă de transport nu constituie un transport de mărfuri periculoase în sensul obișnuit al termenului și, prin urmare, reglementările referitoare la transportul de mărfuri periculoase nu trebuie să fie aplicate. A se vedea, de asemenea, RO-bi-SE-3 și RO-bi-UK-1.

Data expirării: 30 ianuarie 2020

NL Țările de Jos

RO–bi–NL–13

Subiect: programul din 2015 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 și 9.

Conținutul anexei la directivă: exceptări pentru anumite cantități, dispoziții speciale, utilizarea ambalajelor, utilizarea supraambalajelor, documentație, construirea și testarea ambalajelor, încărcarea, descărcarea și manipularea, efectivele, echipamentele, operarea, vehiculele și documentele, construirea și omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: dispoziții privind transportul de cantități mici de deșeuri menajere periculoase, precum și de deșeuri menajere periculoase colectate de la întreprinderi, care sunt ambalate corespunzător în recipiente cu o capacitate maximă de 60 de litri. Date fiind cantitățile reduse transportate și dată fiind natura diferită a diverselor substanțe, nu este posibil ca operațiunile de transport să fie realizate cu respectarea deplină a normelor ADR. În consecință, în cadrul programului menționat mai sus se stipulează o variantă simplificată, bazată pe o serie de dispoziții din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015.

Observații: programul a fost instituit pentru a permite persoanelor fizice și întreprinderilor să depoziteze cantități mici de deșeuri chimice într-un amplasament unic. Prin urmare, substanțele respective constau în reziduuri cum ar fi deșeurile de vopsele. Gradul de risc este redus prin alegerea unui mijloc de transport care include, printre altele, utilizarea unor elemente speciale de transport și avize de tipul «fumatul interzis», plus un girofar galben, clar vizibile publicului. În ceea ce privește transportul, ideea de bază este ca siguranța să fie garantată. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin transportarea substanțelor în ambalaje sigilate, astfel încât să se evite dispersia sau riscul emiterii sau acumulării de vapori toxici în vehicul. Vehiculul este dotat cu unități adecvate pentru depozitarea diverselor categorii de deșeuri, care oferă protecție împotriva deplasării accidentale sau în cursul manevrelor, precum și împotriva deschiderii din neatenție. În același timp, deși cantitățile de deșeuri sunt reduse, operatorul de transport trebuie să dețină un certificat de competență profesională, dată fiind diversitatea substanțelor respective. Din cauza lipsei de cunoștințe a persoanelor fizice în ceea ce privește nivelurile de pericol aferente acestor substanțe, ar trebui să se pună la dispoziție instrucțiuni scrise, conform celor prevăzute în anexa la program.

Data expirării: 30 iunie 2021

PT Portugalia

RO–bi–PT–1

Subiect: documentele de transport pentru ONU 1965.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.

Conținutul legislației naționale: denumirea corectă pentru expediție care trebuie indicată în documentul de transport, astfel cum se prevede în secțiunea 5.4.1 din RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pentru gazele butan și propan din comerț, prevăzute la rubrica colectivă «Nr. ONU 1965 hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.s.a.», transportate în butelii, poate fi înlocuită cu alte denumiri comerciale, după cum urmează:

 

«ONU 1965 Butan» în cazul amestecurilor A, A01, A02 și A0, descrise în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportate în butelii;

 

«ONU 1965 Propan» în cazul amestecului C, descris în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportat în butelii.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de abril de 2004, ao abrigo do artigo 5.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 267-A/2003 de 27 de outubro.

Observații: se recunoaște că este important să se faciliteze completarea de către operatorii economici a documentelor de transport pentru mărfurile periculoase, cu condiția ca siguranța acestor operațiuni să nu fie afectată.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–PT–2

Subiect: documentele de transport pentru cisterne și containere goale necurățate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru călătoriile de retur ale cisternelor și ale containerelor goale în care au fost transportate mărfuri periculoase, documentul de transport menționat în secțiunea 5.4.1 a RPE poate fi înlocuit cu documentul de transport eliberat pentru călătoria imediat anterioară, efectuată pentru livrarea mărfurilor.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de julho de 2004, ao abrigo do artigo 5.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de outubro.

Observații: obligația ca transportul cisternelor și al containerelor goale care au conținut mărfuri periculoase să fie însoțite de un document de transport în conformitate cu RPE creează, în anumite cazuri, dificultăți practice, care pot fi menținute la un nivel minim fără a aduce atingere siguranței.

Data expirării: 30 iunie 2021

SE Suedia

RO–bi–SE–1

Subiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se efectuează, cu câteva excepții, în conformitate cu dispozițiile ADR, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.

Principalele excepții sunt:

ambalajele mici (mai puțin de 30 kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în ambalaje, inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor de la subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă. În cazul ambalajelor, inclusiv al IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un eșantion reprezentativ de ambalaje interioare mici.

Această excepție este permisă cu condiția ca:

ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunile 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa I secțiunea I.1 la prezenta directivă;

ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; și

ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; și

următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport «Ambalat în conformitate cu partea 16 din ADR-S»

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: Subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa I secțiunea I.1 la prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–2

Subiect: numele și adresa expeditorului în documentul de transport.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Conținutul anexei la directivă: informații generale care trebuie să figureze în documentul de transport.

Conținutul legislației naționale: legislația națională precizează că numele și adresa expeditorului nu sunt necesare în cazul în care ambalajele goale necurățate sunt returnate în cadrul unui sistem de distribuție.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: ambalajele goale necurățate care sunt returnate vor conține, în majoritatea cazurilor, cantități mici de mărfuri periculoase.

Această derogare este utilizată în principal de către uzine la returnarea recipientelor de gaz goale, necurățate, în schimbul celor pline.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–3

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumuri publice între diferitele zone ale amplasamentelor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumuri publice între diferitele zone ale amplasamentelor. Derogările se referă la etichetarea și marcarea ambalajelor, la documentele de transport, la certificatul conducătorului auto și la certificatul de omologare conform părții 9.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: există câteva situații în care mărfurile periculoase se transferă între locuri situate pe laturile opuse ale unui drum public. Această formă de transport nu constituie transport de mărfuri periculoase pe un drum privat și, prin urmare, ar trebui să se aplice cerințele specifice. A se compara, de asemenea, cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–4

Subiect: transportul mărfurilor periculoase confiscate de autorități.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: se pot autoriza abateri de la reglementări dacă acestea se justifică din motive de protecția muncii, de prevenire a riscurilor aferente descărcării, de depunere de dovezi etc.

Abaterile de la reglementări se autorizează doar în cazul în care se asigură nivele de siguranță satisfăcătoare în timpul transportului în condiții normale.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: aceste derogări se pot aplica doar de către autoritățile care confiscă mărfuri periculoase.

Această derogare este destinată transportului local, de exemplu de mărfuri care au fost confiscate de poliție, precum explozibili sau bunuri furate. Problema care apare în cazul acestor tipuri de mărfuri este că nu se poate face o clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu ADR. În fiecare an poliția efectuează câteva sute de astfel de transporturi. În cazul băuturilor alcoolice de contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit pentru păstrarea probelor și apoi la o instalație de eliminare, ultimele două amplasamente putându-se afla la distanțe mari unul de altul. Abaterile permise sunt: (a) nu este necesară etichetarea fiecărui ambalaj și (b) nu este necesară utilizarea de ambalaje autorizate. Cu toate acestea, fiecare palet care conține astfel de ambalaje trebuie corect etichetat. Toate celelalte cerințe trebuie îndeplinite. În fiecare an se efectuează aproximativ 20 de transporturi de acest tip.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–5

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a porturilor și în cadrul porturilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Conținutul anexei la directivă: documentele care trebuie să se afle la bordul unității de transport; fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotată cu echipamentele specificate; omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale:

nu sunt necesare documente la bordul unității de transport (cu excepția certificatului conducătorului auto).

Nu este necesară dotarea unității de transport cu echipamentele specificate la 8.1.5.

Pentru tractoare nu este necesar un certificat de omologare.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: a se compara cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–6

Subiect: certificatul de formare ADR al inspectorilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Conținutul anexei la directivă: conducătorii vehiculelor trebuie să urmeze cursuri de formare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca inspectorii care efectuează inspecția tehnică anuală a vehiculelor să frecventeze cursurile de formare menționate la 8.2 sau să dețină un certificat de formare ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: în unele cazuri, este posibil ca vehiculele verificate în cadrul inspecției tehnice să transporte o încărcătură de mărfuri periculoase, de ex. cisterne goale necurățate.

Dispozițiile de la 1.3 și 8.2.3 sunt încă în vigoare.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–7

Subiect: distribuția locală a produselor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în autocisterne.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Conținutul anexei la directivă: pentru cisternele și containerele-cisternă goale necurățate, descrierea se face în conformitate cu 5.4.1.1.6. Numele și adresele destinatarilor multipli pot fi menționate în alte documente.

Conținutul legislației naționale: pentru cisternele și containerele-cisternă goale necurățate, nu este necesară descrierea în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.6 în cazul în care cantitatea de substanță din planul de încărcare este marcată cu 0 (zero). Numele și adresa destinatarilor nu sunt necesare în niciun document aflat la bordul vehiculului.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–9

Subiect: transportul local legat de terenurile agricole sau de șantierele de construcții.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 și 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport, construcția cisternelor, certificatul de omologare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca transportul local legat de terenurile agricole sau de șantierele de construcții să respecte dispozițiile anumitor reglementări:

(a)

nu este necesară declararea mărfurilor periculoase;

(b)

se pot utiliza în continuare cisternele/rezervoarele mai vechi care nu au fost construite în conformitate cu dispozițiile prevăzute la 6.8, ci în conformitate cu vechea legislație națională și sunt instalate pe rulote de șantier;

(c)

autocisternele mai vechi, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 6.7 sau la 6.8, destinate transportului de substanțe cu numerele ONU 1268, 1999, 3256 și 3257, cu sau fără echipamente pentru acoperirea suprafeței de drum, se pot utiliza în continuare pentru transporturi locale și în imediata apropiere a șantierelor de construcții de drumuri;

(d)

nu sunt necesare certificate de omologare pentru rulotele de șantier și autocisternele cu sau fără echipament de acoperire a suprafeței de drum.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: o rulotă de șantier este un tip de caravană pentru o echipă de lucru, cu o cabină pentru echipă și dotată cu o cisternă/un rezervor pentru motorină, neomologat(ă), destinată funcționării tractoarelor forestiere.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–10

Subiect: transportul de explozibili în cisterne.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Conținutul anexei la directivă: explozibilii se pot ambala doar în conformitate cu 4.1.4.

Conținutul legislației naționale: autoritatea națională competentă va omologa vehiculele destinate transportului explozibililor în cisterne. Transportul în cisterne este permis doar pentru explozibilii enumerați în regulament sau printr-o autorizație specială eliberată de autoritatea competentă.

Un vehicul încărcat cu explozibil în cisterne trebuie marcat și etichetat în conformitate cu punctele 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 și 5.3.1.4. Un singur vehicul din unitatea de transport poate conține mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase și cu regulamentul suedez SÄIFS 1993:4.

Observații: această derogare se aplică doar transportului intern, în cazul în care transportul respectiv are, de regulă, un caracter local. Dispozițiile în cauză erau în vigoare în Suedia înaintea aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Doar două companii efectuează transporturi de explozibili în vehicule-cisternă. În viitorul apropiat se prevede trecerea la emulsii.

Fosta derogare nr. 84.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–11

Subiect: permisul de conducere.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la formarea echipajului vehiculului.

Conținutul legislației naționale: formarea conducătorilor auto nu este permisă pe niciunul dintre vehiculele menționate la 8.2.1.1

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transport local.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–12

Subiect: transportul de artificii cu numărul ONU 0335.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexa B, 7.2.4, V2 (1)

Conținutul anexei la directivă: dispoziții pentru utilizarea vehiculelor EX/II și EX/III.

Conținutul legislației naționale: în cazul transportului de artificii ONU 0335, dispoziția specială V2 (1) de la 7.2.4 se aplică numai pentru un conținut net de explozibili mai mare de 3 000 kg (4 000 kg cu remorcă), cu condiția ca artificiile să fi fost incluse în categoria ONU 0335 conform tabelului de clasificări predefinite a artificiilor de la subpunctul 2.1.3.5.5 din cadrul ediției a paisprezecea revizuită a

Recomandărilor ONU privind transportul de mărfuri periculoase. O astfel de includere se efectuează de comun acord cu autoritatea competentă. Verificarea acesteia se realizează la bordul unității de transport.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transportul de artificii este limitat în timp la două perioade scurte ale anului, și anume în momentul trecerii de la un an la altul și la trecerea de la luna aprilie la luna mai. Transportul de la expeditor la terminale poate fi efectuat fără prea mari probleme de vehiculele omologate EX din actualul parc auto. Totuși, distribuția atât a artificiilor de la terminale la zonele de comercializare, cât și a surplusurilor înapoi la terminal este limitată, din cauza numărului mic de vehicule omologate EX. Companiile de transport nu sunt interesate să investească în astfel de omologări, deoarece se află în imposibilitatea de a-și recupera costurile. Acest lucru pune în pericol întreaga existență a expeditorilor de artificii, deoarece produsele acestora nu pot ajunge pe piață.

În caz de utilizare a prezentei derogări, clasificarea artificiilor trebuie efectuată în baza listei predefinite în cadrul Recomandărilor ONU, pentru a beneficia de cea mai actualizată clasificare posibilă.

O excepție similară există și pentru artificiile ONU 0336, încorporată în Dispoziția specială 651, 3.3.1 din ADR 2005.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–13

Subiect: adoptarea RO-bi-DK-4

Temei juridic: Directiva 2008/68/CE, articolul 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) (transportul local pe distanțe scurte)

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Conținutul anexei la directivă:

Trimiterea la legislația națională: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

UK Regatul Unit

RO–bi–UK–1

Subiect: traversarea drumurilor publice de către vehiculele care transportă mărfuri periculoase (N8).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: neaplicarea normelor privind transportul de mărfuri periculoase între amplasamente private separate de un drum public. Pentru clasa 7, această derogare nu se aplică la niciuna dintre dispozițiile Regulamentului din 2002 privind transportul rutier al materialelor radioactive [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observații: poate apărea cu ușurință o situație în care mărfurile sunt transferate între amplasamente private situate pe ambele părți ale unui drum public. Acesta nu constituie un transport de mărfuri periculoase pe un drum public în sensul normal al termenului și, în acest caz, nu este necesar să se aplice niciuna dintre dispozițiile regulamentului privind mărfurile periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–2

Subiect: exceptarea de la interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase într-un lanț de distribuție locală, de la depozitul de distribuție locală până la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator final și de la comerciantul cu amănuntul până la utilizatorul final (cu excepția clasei 7) (N 11).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Conținutul anexei la directivă: interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: interdicția de a deschide ambalajele este restricționată de clauza «cu excepția cazului în care conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto este autorizat în acest sens de către operatorul vehiculului».

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Observații: luată ad litteram, interdicția astfel formulată în anexă poate să creeze probleme serioase în cadrul distribuției pentru comercializare cu amănuntul.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–3

Subiect: dispoziții de transport alternative pentru cutiile de lemn care conțin substanțe ONU 3065 din grupul de ambalare III.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 și 5.3.

Conținutul anexei la directivă: cerințe de ambalare și de etichetare.

Conținutul legislației naționale: permite transportul băuturilor alcoolice cu un conținut de alcool în volum mai mare de 24 % însă mai mic de 70 % (grup de ambalare III) în cutii de lemn neomologate cu număr ONU, fără etichete de periculozitate, ce se supun unor cerințe mai stricte de încărcare și privitoare la vehicul.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Observații: acestea sunt produse cu valoare ridicată care fac obiectul unor accize guvernamentale și care trebuie transportate între distilerie și antrepozitele vamale în vehicule sigilate securizate, purtând sigiliul autorităților guvernamentale. În cadrul cerințelor suplimentare privind asigurarea siguranței se iau în considerare cerințe mai puțin stricte privitoare la ambalare și la etichetare.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–4

Subiect: adoptarea RO–bi–SE-12

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–5

Subiect: colectarea de baterii uzate pentru eliminare sau reciclare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: dispoziția specială 636

Conținutul legislației naționale: permite următoarele condiții alternative pentru dispoziția specială 636 din capitolul 3.3:

Acumulatorii și bateriile de litiu uzate (ONU 3090 și ONU 3091), colectate și prezentate pentru transport, în vederea eliminării, între punctul de colectare de la consumator și instalația de prelucrare intermediară, precum și alte baterii sau acumulatori care nu conțin litiu (ONU 2800 și ONU 3028) nu intră sub incidența celorlalte dispoziții ale ADR în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:

 

sunt ambalate în butoaie IH2 sau în cutii 4H2, corespunzând nivelului de performanță al grupului de ambalare II pentru solide;

 

fiecare ambalaj conține maximum 5 % baterii cu litiu și cu litiu-ion;

 

masa brută maximă a fiecărui ambalaj nu depășește 25 de kg;

 

cantitatea totală de ambalaje per unitate de transport nu depășește 333 de kg;

 

nu se poate transporta nicio altă marfă periculoasă.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Observații: punctele de colectare de la consumatori se află, în general, în puncte de vânzare cu amănuntul și este dificil să se instruiască publicul larg în privința trierii și ambalării bateriilor uzate în conformitate cu ADR. Sistemul britanic ar funcționa în temeiul orientărilor stabilite prin Programul de acțiune privind deșeurile și resursele (Waste and Resources Action Programme) al Regatului Unit și ar implica furnizarea de ambalaje conforme cu prevederile ADR și a instrucțiunilor corespunzătoare.

Data expirării: 30 iunie 2021”.

2.

În anexa II, secțiunea II.3 se înlocuiește cu următorul text:

„II.3.   Derogări naționale

Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RA–a/bi/bii–SM–nn

RA = transport feroviar

a/bi/bii = articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii

SM = abreviere pentru «stat membru»

nn= număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Subiect: autorizarea ambalării combinate.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării combinate.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasa 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2021

FR Franța

RA–a–FR–3

Subiect: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații referitoare la materialele periculoase care trebuie să figureze în scrisoarea de trăsură.

Conținutul legislației naționale: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar al unor cantități care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de declarare a încărcăturii.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–FR–4

Subiect: exceptare de la etichetare a anumitor vagoane de mesagerie.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a aplica etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: se etichetează numai vagoanele de mesagerie care transportă mai mult de 3 tone dintr-un material din aceeași clasă (alta decât 1, 6.2 sau 7).

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Data expirării: 30 iunie 2021

SE Suedia

RA–a–SE–1

Subiect: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: este necesară afișarea etichetelor pe vagoanele de cale ferată încărcate cu mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: există limite cantitative în RID pentru mărfurile desemnate ca mărfuri expres. Prin urmare, este vorba de cantități mici.

Data expirării: 30 iunie 2021

UK Regatul Unit

RA–a–UK–1

Subiect: transportul unor articole care conțin anumite materiale cu nivel scăzut de radioactivitate, cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor RID.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de materiale radioactive.

Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observații: prezenta derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce în RID modificări similare cu reglementările AIEA.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–UK–2

Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, în vehicule și în containere (N4/5/6).

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.

Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozibililor cu alte mărfuri periculoase. Orice variație va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol sau de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».

Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:

1.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de explozibil cu numărul ONU 1942 care poate fi transportată se limitează prin asimilare cu un explozibil de tipul 1.1D.

2.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 de kg sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu depășească 500 de kg.

3.

Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 de kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 de kg.

4.

Articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate împreună cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–UK–3

Subiect: să permită cantități totale maxime pe unitatea de transport diferite pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 specificate în tabelul de la punctul 1.1.3.1.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Conținutul anexei la directivă: exceptări legate de natura operațiunii de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozibililor.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Observații: pentru a permite limite diferite pentru cantitățile limită și factori de multiplicare diferiți pentru încărcăturile mixte în cazul mărfurilor din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1 și «500» pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria de transport 1 și «2» pentru categoria de transport 2.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–UK–4

Subiect: adoptarea RA–a–FR-6.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Conținutul anexei la directivă: relaxarea cerințelor de placardare pentru transportul cu vagoane purtătoare (de tip piggy-back).

Conținutul legislației naționale: cerința de placardare nu se aplică în cazurile în care plăcile vehiculelor sunt clar vizibile.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Observații: aceasta a fost întotdeauna o dispoziție națională în Regatul Unit.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–UK–5

Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca ambalajelor să li se fi alocat un marcaj RID/ADR sau ONU.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Observații: cerințele RID sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate fără ambalaj exterior pe traseul feroviar al distribuției locale.

Data expirării: 30 iunie 2021

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (așa cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–bi–DE–3

Subiect: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I, în vagoane-cisternă de cale ferată.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind construcția de cisterne și de vagoane-cisternă. Capitolul 6.8 subpunctul 6.8.2.3 prevede omologarea de tip pentru cisternele care transportă substanța cu numărul ONU 1381 (fosfor, galben, în apă).

Conținutul legislației naționale: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I, pe distanțe scurte (de la Sassnitz-Mukran la Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz și Bitterfeld) în vagoane-cisternă de cale ferată construite în conformitate cu standarde rusești. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Data expirării: 30 ianuarie 2020 (autorizație extinsă)

DK Danemarca

RA–bi–DK–1

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Great Belt (Storebælt). Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

RA–bi–DK–2

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Øresund. Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Observații:

Data expirării: 28 februarie 2022

SE Suedia

RA–bi–SE–1

Subiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se efectuează în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.

Principalele excepții sunt:

ambalajele mici (mai puțin de 30 de kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în ambalaje, inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor de la subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă. În cazul ambalajelor, inclusiv al IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un eșantion reprezentativ de ambalaje interioare mici.

Această excepție este permisă cu condiția ca:

ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunile 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa II secțiunea II.1 la prezenta directivă;

ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; și

ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; și

următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport «ambalat în conformitate cu partea 16 din RID-S».

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul feroviar național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: Subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa II secțiunea II.1 la prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.

Data expirării: 30 iunie 2021

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Subiect: Transportul local de ONU 1051 (cianură de hidrogen, stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă), în vagoane-cisternă de cale ferată, cu derogare de la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: Interzicere a transportului de ONU 1051 (cianură de hidrogen), stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă, în vagoane-cisternă de cale ferată (cisterne RID).

Conținutul legislației naționale: transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un proces industrial specific și este strict controlat în condiții clar definite. Transportul se efectuează în vagoane-cisternă autorizate expres în acest scop, ale căror construcție și echipamente sunt adaptate constant în conformitate cu cele mai recente cerințe de siguranță. Procesul de transport este reglementat în detaliu prin dispoziții suplimentare de siguranță în exploatare, în acord cu autoritățile competente din domeniul siguranței și al intervențiilor de urgență, și este monitorizat de autoritățile de supraveghere relevante.

Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 1 ianuarie 2023

RA–bii–DE–2

Subiect: transportul local, pe rute stabilite, de ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de ambalaje I, în containere amplasate pe vagoane.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind transportul în vrac. Capitolul 3.2, tabelul A, interzice transportul în vrac al carbonatului de calciu.

Conținutul legislației naționale: transportul local pe calea ferată al ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de ambalaje I, pe rute special stabilite, în cadrul unui proces industrial definit și controlat îndeaproape în condiții specificate clar. Încărcăturile se transportă în containere special construite, în vagoane. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Data expirării: 15 ianuarie 2018”.


Top