Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0158

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/158 a Comisiei din 4 februarie 2016 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Croația [notificată cu numărul C(2016) 501] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 31, 6.2.2016, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/158/oj

6.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/158 A COMISIEI

din 4 februarie 2016

de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Croația

[notificată cu numărul C(2016) 501]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Actul de aderare a Croației,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (1), în special articolul 12 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabilește normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, pe baza principiilor sistemului de analiză a riscurilor și a punctelor de control critice. Regulamentul prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să respecte cerințele structurale bazate pe aceste principii.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 completează normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 includ cerințe specifice pentru unitățile de prelucrare a cărnii și laptelui.

(3)

În conformitate cu anexa V la Actul de aderare a Croației, anumite cerințe structurale stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică anumitor unități din Croația până la 31 decembrie 2015. Aceste unități sunt enumerate pe site-ul internet al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (3). Croația a solicitat ca acest termen să fie prelungit până la 30 iunie 2016 pentru un număr limitat de unități din sectoarele cărnii și laptelui.

(4)

Este oportun să se prevadă o prelungire a actualelor măsuri tranzitorii în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui, pentru a le permite un timp suplimentar pentru a se adapta la standardele de siguranță alimentară ale Uniunii.

(5)

Măsurile tranzitorii actuale stabilite în partea II punctul 5 din anexa V la Actul de aderare a Croației se aplică până la 31 decembrie 2015. Pentru a evita un vid juridic, măsurile tranzitorii prevăzute în prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2016. Acestea ar trebui să fie limitate la șase luni, deoarece articolul 42 din Actul de aderare a Croației prevede că măsurile tranzitorii se pot aplica numai pentru o perioadă maximă de trei ani de la data aderării.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la cerințele specifice prevăzute în capitolul II din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în capitolele II și III din secțiunea I, capitolele II și III din secțiunea II, capitolul I din secțiunea V și în partea II.A din capitolul I din secțiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, unitățile din sectoarele cărnii și laptelui prevăzute în anexa la prezenta decizie (denumite în continuare „unitățile incluse în listă”) pot continua să producă și să prelucreze carne și lapte (denumite în continuare „produsele”), sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la articolul 2 din prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Produsele provenite de la unitățile enumerate:

(a)

sunt introduse doar pe piața națională a Croației sau pe piețele țărilor terțe în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii; sau

(b)

se utilizează doar pentru o prelucrare ulterioară în unitățile enumerate, indiferent de data comercializării.

(2)   Produsele poartă o marcă de sănătate sau de identificare diferită de cea prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(3)   Croația utilizează marca de sănătate sau de identificare pe care a comunicat-o în scris Comisiei la 29 iunie 2012 în conformitate cu punctul 3 din partea II punctul 5 din anexa V la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația.

(4)   Paragrafele (1) și (2) se aplică tuturor produselor din carne proaspătă integrată, carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic și celor originare din unitățile de prelucrare a laptelui în cazul în care o parte din unitate este inclusă în listă.

Articolul 3

Croația se asigură că unitățile din listă care nu respectă cerințele specifice stabilite în capitolul II din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în capitolele II și III din secțiunea I, capitolele II și III din secțiunea II, capitolul I din secțiunea V și în partea IIA din capitolul I din secțiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 își încetează activitățile.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2016 până la 30 iunie 2016.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf.


ANEXĂ

Lista unităților de prelucrare a cărnii

Nr.

Nr. veterinar

Numele unității

Strada sau satul/orașul/regiunea

1.

HR 14

IMES – MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO – TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko – senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko – neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Lista unităților de prelucrare a laptelui

Nr.

Nr. veterinar

Numele unității

Strada sau satul/orașul/regiunea

1.

HR 1444

LE – Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko – križevačka


Top