Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 48/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150

a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4),

având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015,

având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului European la 17 septembrie 2015,

având în vedere scrisorile rectificative nr. 1/2016 și 2/2016 ale Comisiei la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

având în vedere Rezoluția adoptată de Parlamentul European la 28 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

având în vedere amendamentele la proiectul de buget general adoptate de Parlamentul European la 28 octombrie 2015,

având în vedere scrisoarea adresată de Președintele Consiliului la 28 octombrie 2015, în care se precizează că Consiliul nu este în măsură să aprobe toate amendamentele adoptate de Parlament,

având în vedere scrisoarea din 28 octombrie 2015 adresată Președintelui Consiliului, în care se convoacă comitetul de conciliere,

având în vedere faptul că comitetul de conciliere a ajuns la un acord privind un proiect comun în termenul de 21 de zile menționat la articolul 314 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere aprobarea proiectului comun de către Consiliu la 24 noiembrie 2015,

având în vedere aprobarea proiectului comun de către Parlament la 25 noiembrie 2015,

având în vedere articolele 90 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 este adoptat definitiv.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2015.

Președintele

M. SCHULZ


(1)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


CUPRINS

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 12
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 21
C. Schema de personal 152
D. Clădiri 153

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea I: Parlamentul 160
— Venituri 161
— Cheltuieli 176
— Personal 236
Secțiunea II: Consiliul European și Consiliul 238
— Venituri 239
— Cheltuieli 256
— Personal 300
Secțiunea III: Comisia 302
— Venituri 303
— Cheltuieli 378
— Personal 1898
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii Europene 1947
— Venituri 1948
— Cheltuieli 1960
— Personal 1996
Secțiunea V: Curtea de Conturi 1997
— Venituri 1998
— Cheltuieli 2010
— Personal 2041
Secțiunea VI: Comitetul Economic și Social European 2043
— Venituri 2044
— Cheltuieli 2056
— Personal 2094
Secțiunea VII: Comitetul Regiunilor 2095
— Venituri 2096
— Cheltuieli 2109
— Personal 2144
Secțiunea VIII: Ombudsmanul European 2145
— Venituri 2146
— Cheltuieli 2154
— Personal 2182
Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 2183
— Venituri 2184
— Cheltuieli 2190
— Personal 2221
Secțiunea X: Serviciul European de Acțiune Externă 2222
— Venituri 2223
— Cheltuieli 2241
— Personal 2283

CUPRINS

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 12
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 21

— Titlul 1:

Resurse proprii 22

— Titlul 3:

Excedente, solduri și ajustări 46

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 60

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituțiilor 74

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 88

— Titlul 7:

Penalități de întârziere și amenzi 132

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 138

— Titlul 9:

Venituri diverse 150
C. Schema de personal 152
D. Clădiri 153

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea I: Parlamentul 160
— Venituri 161

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 162

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 165

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 172

— Titlul 9:

Venituri diverse 174
— Cheltuieli 176

— Titlul 1:

Personalul instituției 178

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 200

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale 213

— Titlul 4:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice 227

— Titlul 5:

Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente 231

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 233
— Personal 236
Secțiunea II: Consiliul European și Consiliul 238
— Venituri 239

— Titlul 4:

Diverse taxe, prelevări și redevențe ale Uniunii 240

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 243

— Titlul 6:

Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 249

— Titlul 7:

Penalități de întârziere 252

— Titlul 9:

Venituri diverse 254
— Cheltuieli 256

— Titlul 1:

Personalul instituției 257

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare 280

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 298
— Personal 300
Secțiunea III: Comisia 302
— Venituri 303

— Titlul 4:

Venituri provenite de la persoane care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii și în cadrul altor organisme ale acesteia 304

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 309

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 318

— Titlul 7:

Penalități de întârziere și amenzi 363

— Titlul 8:

Operațiuni de împrumut și de credit 369

— Titlul 9:

Venituri diverse 376
RECAPITULARE GENERALĂ A CREDITELOR (2016 ȘI 2015) ȘI A EXECUȚIEI (2014) 378

— Titlul XX:

Cheltuieli administrative alocate domeniilor de politică 381

— Titlul 01:

Afaceri economice și financiare 398

— Titlul 02:

Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri 435

— Titlul 03:

Concurență 510

— Titlul 04:

Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune 515

— Titlul 05:

Agricultură și dezvoltare rurală 595

— Titlul 06:

Mobilitate și transporturi 687

— Titlul 07:

Mediu 738

— Titlul 08:

Cercetare și inovare 770

— Titlul 09:

Rețele de comunicare, conținut și tehnologie 827

— Titlul 10:

Cercetare directă 881

— Titlul 11:

Afaceri maritime și pescuit 910

— Titlul 12:

Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital 953

— Titlul 13:

Politică regională și urbană 968

— Titlul 14:

Impozitare și uniune vamală 1044

— Titlul 15:

Educație și cultură 1058

— Titlul 16:

Comunicare 1109

— Titlul 17:

Sănătate și siguranță alimentară 1133

— Titlul 18:

Migrație și afaceri interne 1194

— Titlul 19:

Instrumente de politică externă 1252

— Titlul 20:

Comerț 1284

— Titlul 21:

Cooperare internațională și dezvoltare 1295

— Titlul 22:

Vecinătate și negocieri privind extinderea 1387

— Titlul 23:

Ajutor umanitar și protecție civilă 1429

— Titlul 24:

Luptă antifraudă 1451

— Titlul 25:

Coordonarea politicilor Comisiei și consultanță juridică 1458

— Titlul 26:

Administrația Comisiei 1470

— Titlul 27:

Buget 1522

— Titlul 28:

Audit 1531

— Titlul 29:

Statistici 1535

— Titlul 30:

Pensii și cheltuieli conexe 1544

— Titlul 31:

Servicii lingvistice 1557

— Titlul 32:

Energie 1567

— Titlul 33:

Justiție și consumatori 1610

— Titlul 34:

Politici climatice 1651

— Titlul 40:

Rezerve 1663

Anexe

— Spațiul Economic European 1671
— Lista rubricilor bugetare deschise pentru țările candidate și, dacă este cazul, pentru potențialii candidați din Balcanii de Vest 1685
— Operațiuni de împrumut și de credit – Operațiuni de împrumut și de credit garantate de bugetul Uniunii (cu titlu indicativ) 1688
— Informații privind instrumentele financiare, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar 1724
— Oficiul pentru Publicații 1790
— Venituri 1791
— Cheltuieli 1796
— Oficiul European de Luptă Antifraudă 1809
— Venituri 1810
— Cheltuieli 1815
— Oficiul European pentru Selecția Personalului 1829
— Venituri 1830
— Cheltuieli 1835
— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale 1850
— Venituri 1851
— Cheltuieli 1856
— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Bruxelles 1866
— Venituri 1867
— Cheltuieli 1872
— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Luxemburg 1882
— Venituri 1883
— Cheltuieli 1888
— Personal 1898
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii Europene 1947
— Venituri 1948

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 1949

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 1952

— Titlul 9:

Venituri diverse 1958
— Cheltuieli 1960

— Titlul 1:

Personalul instituției 1961

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 1978

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice 1992

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 1994
— Personal 1996
Secțiunea V: Curtea de Conturi 1997
— Venituri 1998

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituției 1999

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2002

— Titlul 9:

Venituri diverse 2008
— Cheltuieli 2010

— Titlul 1:

Personalul instituției 2011

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2026

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2039
— Personal 2041
Secțiunea VI: Comitetul Economic și Social European 2043
— Venituri 2044

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2045

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2048

— Titlul 9:

Venituri diverse 2054
— Cheltuieli 2056

— Titlul 1:

Personalul instituției 2057

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2076

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2092
— Personal 2094
Secțiunea VII: Comitetul Regiunilor 2095
— Venituri 2096

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2097

— Titlul 5:

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției 2100

— Titlul 9:

Venituri diverse 2107
— Cheltuieli 2109

— Titlul 1:

Personalul instituției 2110

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2127

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2142
— Personal 2144
Secțiunea VIII: Ombudsmanul European 2145
— Venituri 2146

— Titlul 4:

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii 2147

— Titlul 6:

Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii 2150

— Titlul 9:

Venituri diverse 2152
— Cheltuieli 2154

— Titlul 1:

Cheltuieli privind personalul instituției 2155

— Titlul 2:

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse 2167

— Titlul 3:

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale 2174

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2180
— Personal 2182
Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 2183
— Venituri 2184

— Titlul 4:

Diverse impozite, prelevări și taxe ale Uniunii 2185

— Titlul 9:

Venituri diverse 2188
— Cheltuieli 2190

— Titlul 1:

Cheltuieli privind personalul instituției 2191

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli cu funcționarea instituției 2203

— Titlul 3:

Comitetul european pentru protecția datelor 2207

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2219
— Personal 2221
Secțiunea X: Serviciul European de Acțiune Externă 2222
— Venituri 2223

— Titlul 4:

Diverse taxe, prelevări și redevențe ale Uniunii 2224

— Titlul 5:

Venituri din funcționarea administrativă a instituției 2227

— Titlul 6:

Contribuții și rambursări în cadrul acordurilor și programelor Uniunii 2234

— Titlul 7:

Penalități de întârziere 2237

— Titlul 9:

Venituri diverse 2239
— Cheltuieli 2241

— Titlul 1:

Personalul de la sediul central 2242

— Titlul 2:

Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare la sediul central 2255

— Titlul 3:

Delegații 2273

— Titlul 10:

Alte cheltuieli 2281
— Personal 2283

A.   INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

INTRODUCERE

Bugetul general al Uniunii este instrumentul care stabilește și autorizează, pentru fiecare exercițiu financiar, suma totală a veniturilor și a cheltuielilor considerate necesare pentru Uniunea Europeană și pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Bugetul este întocmit și executat în conformitate cu următoarele principii: unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, bună gestiune financiară și transparență.

Principiul unității și principiul exactității bugetare implică înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor Uniunii, în cazul în care acestea sunt prevăzute de buget, într-un document unic.

Principiul anualității implică adoptarea bugetului pentru fiecare exercițiu bugetar și utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât și a creditelor de angajament pentru exercițiul bugetar în cursul anului respectiv.

Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru exercițiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exercițiul respectiv: operațiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii și nu sunt autorizate.

În conformitate cu principiul unității de cont, bugetul se întocmește și se execută în euro, iar conturile se prezintă în euro.

Principiul universalității implică faptul că veniturile totale acoperă creditele totale de plată, cu excepția unor anumite venituri, determinate în mod limitat, alocate pentru finanțarea unor anumite cheltuieli. Veniturile și cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între ele.

Principiul specificității implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o anumită destinație și să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii oricărei confuzii între credite.

Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile economiei, eficienței și eficacității.

Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenței, asigurând o bună informare privind execuția bugetară și conturile.

Prezentarea creditelor și a resurselor în buget se face în funcție de destinație, adică întocmirea bugetului pe activități (activity-based budgeting), în vederea consolidării transparenței în gestiunea bugetului în ceea ce privește obiectivele bunei gestiuni financiare, în special obiectivele eficienței și eficacității.

Cheltuielile autorizate prin prezentul buget ajung la totalul de 155 004 173 148 EUR în credite de angajament și 143 885 295 484 EUR în credite de plăți, care reprezintă o rată a variației de – 4,48 % și respectiv, de + 1,84 % în comparație cu bugetul exercițiului 2015.

Veniturile bugetare ajung la totalul de 143 885 295 484 EUR. Rata uniformă de apel pentru resurse din TVA este de 0,30 % în timp ce cea pentru VNB este de 0,7134 %. Resursele proprii tradiționale (taxe vamale și cotizații pentru zahăr) reprezintă 12,92 % din finanțarea bugetului pentru exercițiul 2016. Resursele din TVA reprezintă 13,07 % iar resursele din VNB 72,88 %. Alte venituri pentru prezentul exercițiu financiar sunt estimate la 1 616 701 373 EUR.

Resursele proprii necesare să finanțeze bugetul exercițiului 2016 reprezintă 0,97 % din VNB total, fiind astfel sub pragul de 1,23 % din VNB calculat prin metoda prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Decizia Consiliului 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

Tabelele următoare prezintă, pas cu pas, metoda utilizată pentru calcularea finanțării bugetului 2016.

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2016, în temeiul articolului 1 din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

CHELTUIELI

Descriere

Buget 2016

Buget 2015 (1)

Variație (%)

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Creștere economică durabilă: resurse naturale

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Securitate și cetățenie

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Europa globală

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administrație

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Compensări

p.m.

p.m.

Instrumente speciale

389 000 000

384 505 583

+1,17

Total cheltuieli  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


VENITURI

Descriere

Buget 2016

Buget 2015 (3)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Excedent de resurse proprii generat de rambursarea excedentului de la Fondul de garantare pentru acțiuni externe (capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

p.m.

Sold de resurse proprii provenite din TVA și de resurse proprii bazate pe PIB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1 și 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Total venituri pentru titlurile 3-9

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Total venituri  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (6)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgaria

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgaria

Republica Cehă

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Danemarca

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Germania

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Estonia

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Irlanda

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grecia

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Spania

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Franța

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Croația

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Croația

Italia

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Cipru

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Cipru

Letonia

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Lituania

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luxemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luxemburg

Ungaria

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Țările de Jos

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austria

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polonia

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugalia

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

România

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovenia

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovacia

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Finlanda

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Suedia

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Regatul Unit

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Total

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgaria

210 674 788

0,300

63 202 436

Republica Cehă

669 395 447

0,300

200 818 634

Danemarca

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Germania

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Estonia

100 673 730

0,300

30 202 119

Irlanda

730 296 000

0,300

219 088 800

Grecia

737 959 500

0,300

221 387 850

Spania

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Franța

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Croația

213 619 232

0,300

64 085 770

Italia

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Cipru

82 274 500

0,300

24 682 350

Letonia

94 350 984

0,300

28 305 295

Lituania

150 145 740

0,300

45 043 722

Luxemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Ungaria

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Țările de Jos

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austria

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polonia

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugalia

808 661 500

0,300

242 598 450

România

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovenia

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovacia

266 308 000

0,300

79 892 400

Finlanda

932 204 500

0,300

279 661 350

Suedia

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Regatul Unit

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Total

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgaria

421 349 576

 

300 610 862

Republica Cehă

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Danemarca

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Germania

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Estonia

206 957 500

 

147 653 341

Irlanda

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grecia

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Spania

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Franța

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Croația

427 238 463

 

304 812 275

Italia

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Cipru

164 549 000

 

117 397 096

Letonia

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Lituania

384 106 522

 

274 039 893

Luxemburg

319 485 000

 

227 935 821

Ungaria

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Țările de Jos

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austria

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polonia

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugalia

1 766 052 500

 

1 259 985 996

România

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovenia

376 395 000

 

268 538 126

Slovacia

773 099 500

 

551 566 017

Finlanda

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Suedia

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Regatul Unit

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Total

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABELUL 4

Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2015, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (8) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă

19,4288

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

130 016 348 031

5.

Cheltuieli legate de extindere (9)

 

36 305 752 879

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Avantajul Regatului Unit (10)

 

2 212 027 407

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (11)

 

–50 550 782

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABELUL 5

Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de – 5 283 248 305 EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgaria

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Republica Cehă

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Danemarca

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Germania

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Estonia

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Irlanda

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grecia

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Spania

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Franța

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Croația

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Italia

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Cipru

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Letonia

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Lituania

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luxemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Ungaria

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Țările de Jos

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austria

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polonia

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugalia

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

România

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovenia

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovacia

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Finlanda

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Suedia

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Regatul Unit

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 6

Rezumatul finanțării (12) bugetului general pe tip de resurse proprii și pe stat membru

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Total resurse proprii (13)

Cotizații nete pentru zahăr (75 %)

Taxe vamale nete (75 %)

Total net resurse proprii tradiționale (75 %)

Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” ( %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgaria

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Republica Cehă

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Danemarca

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Germania

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Estonia

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Irlanda

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grecia

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Spania

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Franța

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Croația

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Italia

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Cipru

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Letonia

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Lituania

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luxemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Ungaria

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Țările de Jos

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austria

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polonia

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugalia

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

România

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovenia

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovacia

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Finlanda

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Suedia

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Regatul Unit

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Total

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

Titlul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

1

RESURSE PROPRII

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

VENITURI DIVERSE

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

TOTAL GENERAL

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

% 2014/2016

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Cotizații pentru stocarea zahărului

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Taxe pe producție

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Prelevare din excedent

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

p.m.

p.m.

0,—

 

 

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Titlul 1 — Total

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

CAPITOLUL 1 1 —

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM]

CAPITOLUL 1 2 —

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 3 —

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 4 —

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLUL 1 5 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 1 6 —

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

CAPITOLUL 1 1 —   COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM]

1 1 0
Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Comentarii

Organizarea comună a pieței în sectorul zahărului prevedea obligația producătorilor de zahăr, izoglucoză și sirop de inulină de a plăti taxe pe producția de bază și B. Aceste taxe erau destinate să acopere cheltuielile legate de măsurile de susținere a pieței. În prezent, sumele înscrise la acest articol sunt o consecință a revizuirii cotizațiilor stabilite în trecut. Cotizațiile pentru campania de comercializare 2007/2008 și pentru campaniile următoare sunt înscrise la articolul 117 din acest capitol drept „taxe pe producție”.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 178, 30.6.2001, p. 1).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (UE) nr. 1360/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire, pentru anii de comercializare 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului, pentru anii de comercializare 2001/2002 și 2004/2005, a coeficientului necesar pentru calcularea cotizației suplimentare și a sumelor care urmează a fi plătite vânzătorilor de sfeclă de zahăr de către producătorii de zahăr, având în vedere diferența dintre valoarea maximă a cotizațiilor și valoarea acestor cotizații care urmează a fi încasată pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004 și 2005/2006 (JO L 343, 19.12.2013, p. 2).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulgaria

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Danemarca

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Germania

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Franța

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Croația

0,—

Italia

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Cipru

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

–37 347,10

Lituania

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luxemburg

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Austria

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Polonia

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugalia

p.m.

p.m.

– 552 030,26

România

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovacia

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finlanda

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Suedia

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Regatul Unit

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Articolul 1 1 0 – Total

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Cotizații pentru stocarea zahărului

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze venitul pretins de noile state membre în situația neeliminării stocurilor de zahăr considerate a fi excedent în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 60/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei la Uniunea Europeană (JO L 9, 15.1.2004, p. 8).

Acesta este destinat, de asemenea, să înregistreze veniturile provenite din cotizațiile existente pentru stocarea zahărului, având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 178, 30.6.2001, p. 1) a eliminat cotizația pentru stocare.

Acest articol acoperă, de asemenea, sumele restante datorate în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 65/82 al Comisiei din 13 ianuarie 1982 de stabilire a normelor de aplicare pentru reportarea zahărului în anul de comercializare următor (JO L 9, 14.1.1982, p. 14), în cazul în care nu se respectă obligația de stocare a zahărului reportat și sumele datorate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1789/81 al Consiliului din 30 iunie 1981 de stabilire a normelor generale privind regimul stocurilor minime în sectorul zahărului (JO L 177, 1.7.1981, p. 39), în cazul în care nu se respectă normele generale privind regimul stocurilor minime în sectorul zahărului.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

0,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

0,—

Franța

p.m.

p.m.

0,—

Croația

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipru

p.m.

p.m.

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

România

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0,—

Suedia

p.m.

p.m.

0,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 1 – Total

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Sumele corespunzătoare taxelor percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată. Acestea includ, de asemenea, taxele percepute pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CEE) nr. 2670/81 al Comisiei din 14 septembrie 1981 de stabilire a normelor de aplicare pentru producția de zahăr care depășește cotele (JO L 262, 16.9.1981, p. 14).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

0,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

0,—

Franța

p.m.

p.m.

0,—

Croația

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipru

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

România

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0,—

Suedia

p.m.

p.m.

0,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Taxe pe producție

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Comentarii

Conform organizării comune actuale a piețelor în sectorul zahărului, se percepe o taxă întreprinderilor producătoare de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 16.

Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (JO L 178, 1.7.2006, p. 39).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), în special articolul 51.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671), în special articolul 128.

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaria

400 000

400 000

401 391,00

Republica Cehă

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Danemarca

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Germania

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Spania

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Franța

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Croația

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Italia

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Cipru

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

800 000

800 000

812 268,00

Luxemburg

0,—

Ungaria

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,—

Țările de Jos

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polonia

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugalia

100 000

100 000

56 250,00

România

900 000

900 000

749 593,27

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finlanda

700 000

700 000

728 991,00

Suedia

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Regatul Unit

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Articolul 1 1 7 – Total

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Se prelevă o sumă unică pe cota suplimentară de zahăr sau cota suplimentară de izoglucoză care au fost alocate întreprinderilor în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 8 și articolul 9 alineatele (2) și (3).

Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (JO L 178, 1.7.2006, p. 39).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

0,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

0,—

Franța

p.m.

p.m.

0,—

Croația

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipru

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

România

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0,—

Suedia

p.m.

p.m.

0,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 8 – Total

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Prelevare din excedent

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Comentarii

Statele membre vor percepe o prelevare din excedentul înregistrat de întreprinderile respective situate pe teritoriul lor, în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1), în special articolul 15.

Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (JO L 176, 30.6.2006, p. 22).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), în special articolul 64.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

1 954,96

Danemarca

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Germania

p.m.

p.m.

16 886,63

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

0,—

Franța

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Croația

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipru

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

66 688,72

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

România

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0,—

Suedia

p.m.

p.m.

0,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 9 – Total

p.m.

p.m.

7 272 590,08

CAPITOLUL 1 2 —   TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 2 0
Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Comentarii

Alocarea taxelor vamale, în calitate de resurse proprii, pentru finanțarea cheltuielilor comune este urmarea firească a liberei circulații a mărfurilor în cadrul Uniunii. Acest articol poate cuprinde cotizații, prime, sume suplimentare sau compensatorii, sume sau elemente suplimentare, taxe din Tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește comerțul cu țările terțe, precum și taxe vamale pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în prezent expirat.

Cifrele sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare).

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgaria

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Republica Cehă

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Danemarca

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Germania

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Estonia

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Irlanda

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grecia

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Spania

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Franța

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Croația

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Italia

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Cipru

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Letonia

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Lituania

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luxemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Ungaria

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Țările de Jos

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austria

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polonia

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugalia

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

România

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovenia

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovacia

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finlanda

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Suedia

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Regatul Unit

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Articolul 1 2 0 – Total

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

CAPITOLUL 1 3 —   RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 3 0
Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Comentarii

Rata uniformă valabilă pentru toate statele membre aplicată bazelor de calcul armonizate de evaluare a TVA, determinate conform normelor Uniunii, este fixată la 0,30 %. Baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depășește 50 % din VNB al fiecărui stat membru.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 alineatul (4).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgaria

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Republica Cehă

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Danemarca

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Germania

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Estonia

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Irlanda

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grecia

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Spania

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Franța

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Croația

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Italia

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Cipru

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Letonia

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Lituania

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luxemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Ungaria

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Țările de Jos

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austria

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polonia

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugalia

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

România

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovenia

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovacia

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finlanda

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Suedia

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Regatul Unit

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Articolul 1 3 0 – Total

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

CAPITOLUL 1 4 —   RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică venitului național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,7134 %.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgaria

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Republica Cehă

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Danemarca

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Germania

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Estonia

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Irlanda

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grecia

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Spania

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Franța

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Croația

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Italia

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Cipru

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Letonia

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Lituania

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luxemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Ungaria

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Țările de Jos

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austria

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polonia

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugalia

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

România

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovenia

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovacia

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finlanda

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Suedia

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Regatul Unit

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Articolul 1 4 0 — Total

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

CAPITOLUL 1 5 —   CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

1 5 0
Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Comentarii

Mecanismul de corectare a dezechilibrului bugetar în favoarea Regatului Unit (corecția în favoarea Regatului Unit) a fost instituit de Consiliul European de la Fontainebleau în iunie 1984 și de decizia aferentă privind resursele proprii din 1985. Scopul mecanismului este reducerea dezechilibrului bugetar al Regatului Unit printr-o reducere a plăților sale către Uniune.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgaria

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Republica Cehă

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Danemarca

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Germania

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Estonia

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Irlanda

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grecia

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Spania

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Franța

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Croația

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Italia

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Cipru

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Letonia

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Lituania

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luxemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Ungaria

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Țările de Jos

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austria

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polonia

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugalia

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

România

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovenia

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovacia

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finlanda

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Suedia

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Regatul Unit

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Articolul 1 5 0 — Total

0

0

– 172 034 533,05

CAPITOLUL 1 6 —   REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

1 6 0
Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării reducerilor brute ale contribuțiilor anuale bazate pe VNB ale anumitor state membre în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10 alineatul (9).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 2 alineatul (5).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Republica Cehă

p.m.

p.m.

0,—

Danemarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spania

p.m.

p.m.

0,—

Franța

p.m.

p.m.

0,—

Croația

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipru

p.m.

p.m.

0,—

Letonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0,—

Ungaria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Țările de Jos

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portugalia

p.m.

p.m.

0,—

România

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacia

p.m.

p.m.

0,—

Finlanda

p.m.

p.m.

0,—

Suedia

p.m.

p.m.

0,—

Regatul Unit

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 6 0 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TITLUL 3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

% 2014/2016

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe

p.m.

p.m.

0,—

 

 

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3

Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Articolul 3 1 0 — Total

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3

Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Articolul 3 2 0 — Total

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Ajustare pentru urmările neparticipării anumitor state membre la anumite politici în domeniul libertății, securității și justiției

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 5 0 4

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Articolul 3 5 0 — Total

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 6 0 4

Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Articolul 3 6 0 — Total

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Titlul 3 — Total

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

CAPITOLUL 3 0 —

EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

CAPITOLUL 3 1 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

CAPITOLUL 3 2 —

SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

CAPITOLUL 3 4 —

AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

CAPITOLUL 3 5 —

REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 6 —

REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

CAPITOLUL 3 0 —   EXCEDENT PROVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT

3 0 0
Excedent provenit din exercițiul financiar precedent

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie în bugetul exercițiului următor ca venit, în cazul unui excedent, sau cheltuială, în cazul unui deficit.

Estimările relevante ale acestor venituri sau cheltuieli se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și, dacă este cazul, printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul financiar. Acestea se stabilesc în conformitate cu principiile menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

După închiderea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, orice diferență față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor prin intermediul unui buget rectificativ, care trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la prezentarea conturilor provizorii.

Un deficit se înscrie la articolul 27 02 01 din situația cheltuielilor din secțiunea III „Comisia”.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunității Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1).

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolul 7.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 18.

3 0 2
Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009, acest articol este destinat să cuprindă eventualul excedent din Fondul de garantare pentru acțiuni externe, odată ce se depășește suma țintă.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1), în special articolul 7 alineatul (2).

CAPITOLUL 3 1 —   SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0
Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 1 0 3
Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Comentarii

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, statele membre transmit Comisiei, înainte de 31 iulie, o situație a sumei totale a bazei resurselor TVA pentru anul calendaristic anterior.

Fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată pe baza situației respective, conform normelor Uniunii, și este creditat cu cele 12 plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent. Comisia stabilește soldul și îl comunică fiecărui stat membru în timp util pentru ca statul membru să îl poată înregistra în contul Comisiei prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

Orice corecție adusă situațiilor menționate anterior în urma controalelor efectuate de Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 și/sau orice modificare a VNB-ului aferent exercițiilor financiare anterioare care are un efect asupra reducerii bazei „TVA” va duce la ajustarea soldurilor „TVA”.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10 alineatele (4), (5) și (8).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgaria

p.m.

1 525 000

782 111,42

Republica Cehă

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Danemarca

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Germania

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Estonia

p.m.

608 000

– 459 385,02

Irlanda

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Grecia

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Spania

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Franța

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Croația

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Italia

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Cipru

p.m.

11 239 000

0,—

Letonia

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Lituania

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luxemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Ungaria

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Țările de Jos

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austria

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polonia

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugalia

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

România

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovenia

p.m.

1 905 000

0,—

Slovacia

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finlanda

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Suedia

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Regatul Unit

p.m.

161 126 000

0,—

Postul 3 1 0 3 – Total

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

CAPITOLUL 3 2 —   SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PRODUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0
Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

3 2 0 3
Aplicarea articolului 10 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Comentarii

Pe baza cifrelor pentru venitul național brut agregat și pentru componentele acestuia pentru exercițiul precedent, astfel cum sunt transmise de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul 1287/2003, fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată conform normelor Uniunii și este creditat cu cele douăsprezece plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent.

Comisia stabilește soldul pentru fiecare stat membru și îl comunică acestuia în timp util pentru ca statul membru respectiv să își poată înregistra soldul în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

Orice modificare a produsului național brut/venitului național brut pentru exercițiile financiare anterioare în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, sub rezerva articolelor 4 și 5 din acest regulament, duce la o ajustare de către statul membru în cauză a soldului stabilit în temeiul articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10 alineatele (6), (7) și (8).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgaria

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Republica Cehă

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Danemarca

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Germania

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Estonia

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Irlanda

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Grecia

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Spania

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Franța

p.m.

300 400 000

0,—

Croația

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Italia

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Cipru

p.m.

55 184 000

0,—

Letonia

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Lituania

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luxemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Ungaria

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Țările de Jos

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austria

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polonia

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugalia

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

România

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovenia

p.m.

14 745 000

0,—

Slovacia

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Finlanda

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Suedia

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Regatul Unit

p.m.

4 644 573 000

0,—

Postul 3 2 0 3 – Total

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

CAPITOLUL 3 4 —   AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI

3 4 0
Ajustare pentru urmările neparticipării anumitor state membre la anumite politici în domeniul libertății, securității și justiției

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Comentarii

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Danemarcei și cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste state membre beneficiază de o derogare integrală de la suportarea consecințelor financiare ale unor domenii specifice din politicile privind libertatea, securitatea și justiția, cu excepția costurilor administrative conexe. Prin urmare, statele menționate anterior pot obține o ajustare a resurselor proprii vărsate pentru fiecare exercițiu financiar la care nu participă.

Contribuția fiecărui stat membru la mecanismul de ajustare este calculată prin aplicarea, la cheltuielile bugetare care decurg din această operație sau politică, a cheii venitului național brut agregat și a componentelor acestuia din exercițiile precedente, puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) of Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

Comisia stabilește soldul pentru fiecare stat membru și îl comunică acestuia în timp util pentru ca statul membru respectiv să își poată înregistra soldul în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an, în conformitate cu articolul 10a din regulamentul respectiv.

Temei juridic

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), în special articolul 10a.

Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 3, și Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 5.

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgaria

p.m.

p.m.

210 680,74

Republica Cehă

p.m.

p.m.

697 292,21

Danemarca

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Germania

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Estonia

p.m.

p.m.

94 419,01

Irlanda

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Grecia

p.m.

p.m.

944 652,73

Spania

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Franța

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Croația

p.m.

p.m.

110 312,49

Italia

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Cipru

p.m.

p.m.

91 301,32

Letonia

p.m.

p.m.

120 648,96

Lituania

p.m.

p.m.

177 930,11

Luxemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Ungaria

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Țările de Jos

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Austria

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Polonia

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugalia

p.m.

p.m.

859 755,01

România

p.m.

p.m.

740 086,79

Slovenia

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovacia

p.m.

p.m.

372 965,33

Finlanda

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Suedia

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Regatul Unit

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Articolul 3 4 0 – Total

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

CAPITOLUL 3 5 —   REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

3 5 0
Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 5 0 4
Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Comentarii

Rezultatul calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit.

Cifrele pentru 2014 corespund rezultatului calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiul 2010.

Cifrele pentru 2015 corespund rezultatului calculului definitiv al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiul 2011.

Temei juridic

Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 253, 07.10.2000, p. 42), în special articolele 4 și 5.

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgaria

p.m.

1 392 513

562 835,00

Republica Cehă

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Danemarca

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Germania

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Estonia

p.m.

364 152

334 638,00

Irlanda

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Grecia

p.m.

2 741 329

452 777,00

Spania

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Franța

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Croația

0,—

Italia

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Cipru

p.m.

1 207 563

919 896,00

Letonia

p.m.

244 042

379 038,23

Lituania

p.m.

768 575

527 852,00

Luxemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Ungaria

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Țările de Jos

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Austria

p.m.

1 172 371

439 387,00

Polonia

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugalia

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

România

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovenia

p.m.

702 416

896 466,00

Slovacia

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finlanda

p.m.

4 044 692

822 308,00

Suedia

p.m.

1 743 115

839 645,02

Regatul Unit

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Post 3 5 0 4 – Total

p.m.

0.

–18 021 343,00

CAPITOLUL 3 6 —   REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT

3 6 0
Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

3 6 0 4
Rezultatul actualizărilor intermediare ale calculului finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Comentarii

Acest post este destinat să înregistreze diferența dintre suma înscrisă ultima dată în buget și cea mai recentă actualizare intermediară a corecției în favoarea Regatului Unit înainte de efectuarea calculelor finale.

Cifrele pentru 2014 corespund rezultatului calculului intermediar al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiul 2011.

Cifrele pentru 2015 corespund rezultatului calculului intermediar al finanțării corectării dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit în ceea ce privește corectarea pentru exercițiile 2012 și 2013.

Temei juridic

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17), în special articolele 4 și 5.

Stat membru

Buget 2016

Buget 2015

Execuție 2014

Belgia

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgaria

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Republica Cehă

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Danemarca

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Germania

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Estonia

p.m.

2 731 925

885 630,00

Irlanda

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Grecia

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Spania

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Franța

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Croația

p.m.

2 783 075

0,—

Italia

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Cipru

p.m.

3 521 069

479 335,00

Letonia

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Lituania

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luxemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Ungaria

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Țările de Jos

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Austria

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Polonia

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugalia

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

România

p.m.

19 182 854

307 073,59

Slovenia

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovacia

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finlanda

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Suedia

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Regatul Unit

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Postul 3 6 0 4 – Total

p.m.

0

–19 260 403,04

TITLUL 4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

% 2014/2016

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii și ale membrilor organismelor de conducere ale Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Centrale Europene, ale Fondului european de investiții și ale membrilor personalului și beneficiarilor de pensii ai acestora

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

CAPITOLUL 4 1

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Transferul sau răscumpărarea drepturilor la pensie de către personal

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Contribuția la sistemul de pensii a funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

CAPITOLUL 4 1 — TOTAL

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

CAPITOLUL 4 2

4 2 0

Contribuția agențiilor descentralizate și a organizațiilor internaționale, în calitate de angajatori, la sistemul de pensii

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Contribuții ale membrilor Parlamentului European la sistemul de pensii

p.m.

p.m.

0,—

 

 

CAPITOLUL 4 2 — TOTAL

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Titlul 4 — Total

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

CAPITOLUL 4 0 —

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

CAPITOLUL 4 1 —

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

CAPITOLUL 4 2 —

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

CAPITOLUL 4 0 —   IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

4 0 0
Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii și ale membrilor organismelor de conducere ale Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Centrale Europene, ale Fondului european de investiții și ale membrilor personalului și beneficiarilor de pensii ai acestora

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Comentarii

Aceste venituri reprezintă impozitele pe remunerații, salarii și retribuții de orice tip, cu excepția beneficiilor și a alocațiilor de familie plătite membrilor Comisiei, funcționarilor, celorlalți agenți și persoanelor care primesc plăți compensatorii la încheierea activității la care se face referire la capitolul 01 din fiecare titlu al situației cheltuielilor, precum și beneficiarilor de pensii.

Parlamentul European

 

73 484 272

Consiliu

 

25 490 000

Comisie:

 

475 896 378

— administrație

(379 720 000)

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(18 676 561)

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(16 683 776)

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(3 255 000)

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(684 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(2 604 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(873 000)

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(1 308 000)

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(3 398 000)

 

— Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(231 893)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

(575 397)

 

— Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

(26 543)

 

— Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

(70 671)

 

— Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

(198 436)

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(271 893)

 

— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA, fosta EAHC)

(205 450)

 

— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

(1 258 625)

 

— Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL ex-ARTEMIS & ENIAC)

(132 131)

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex)

(879 355)

 

— Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

(229 585)

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(4 335 231)

 

— Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

(1 324 237)

 

— Agenția Europeană pentru Îmbunătățirea Cooperării Judiciare (Eurojust)

(803 500)

 

— Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(1 619 141)

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

(564 801)

 

— Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

(3 638 825)

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(1 353 711)

 

— Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(328 585)

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(1 726 786)

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(743 061)

 

— Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (Galileo)

(520 980)

 

— Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(139 683)

 

— Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(161 678)

 

— Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(625 754)

 

— Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

(2 058 636)

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(963 262)

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(5 461 786)

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(565 560)

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

(258 185)

 

— Colegiul European de Poliție (CEPOL)

(173 018)

 

— Oficiul European de Poliție (Europol)

(2 846 113)

 

— Întreprinderea comună feroviară europeană (Shipt2Rail)

(10 529)

 

— Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)

(917 935)

 

— Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(915 273)

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(842 296)

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(504 570)

 

— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME, fosta EACI)

(815 240)

 

— Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH)

(131 711)

 

— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA, fosta TEN-TEA)

(532 406)

 

— Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

(271 910)

 

— Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

(234 397)

 

— Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

(4 301 236)

 

— Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(1 307 504)

 

— Comitetul unic de rezoluție (SRB)

(909 095)

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(1 186 360)

 

Curtea de Justiție

 

27 907 000

Curtea de Conturi

 

11 192 000

Comitetul Economic și Social European

 

4 567 558

Comitetul Regiunilor

 

3 636 656

Ombudsmanul European

 

644 005

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

495 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

19 861 000

Banca Europeană de Investiții

 

43 900 000

Banca Centrală Europeană

 

27 800 000

Fondul european de investiții

 

3 449 000

 

Total

718 322 869

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76 al Consiliului din 29 iunie 1976 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 214, 6.8.1976, p. 24).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (OJ L 113, 4.5.1994, p. 15).

Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor (JO L 183, 12.7.2002, p. 1).

Decizia 2009/909/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a președintelui Consiliului European (JO L 322, 9.12.2009, p. 35).

Decizia nr. 2009/910/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (JO L 322, 9.12.2009, p. 36).

Decizia nr. 2009/912/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene (JO L 322, 9.12.2009, p. 38).

4 0 3
Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Comentarii

Dispozițiile privind contribuția temporară au fost aplicabile până la 30 iunie 2003. Prin urmare, această linie va acoperi orice venituri din suma reziduală a contribuției temporare care afectează salariile membrilor Comisiei, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate.

Parlamentul European

 

p.m.

Consiliu

 

p.m.

Comisia:

 

p.m.

— administrație

(p.m.)

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(p.m.)

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(p.m.)

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(p.m.)

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(p.m.)

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(p.m.)

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(p.m.)

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(p.m.)

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(p.m.)

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(p.m.)

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(p.m.)

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(p.m.)

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(p.m.)

 

— Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

(p.m.)

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(p.m.)

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

p.m.

Curtea de Conturi

 

p.m.

Comitetul Economic și Social European

 

p.m.

Comitetul Regiunilor

 

p.m.

Ombudsmanul European

 

p.m.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

p.m.

 

Total

p.m.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunității Europene, în special articolul 66a în forma în vigoare înainte de 15 decembrie 2003.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

4 0 4
Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor membrilor instituțiilor, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze veniturile din prelevarea specială și din taxa de solidaritate aplicate remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate, în conformitate cu articolul 66a din Statutul funcționarilor.

Parlamentul European

 

10 797 731

Consiliu

 

3 192 000

Comisie:

 

54 463 584

— administrație

(33 925 000)

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(4 668 696)

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(3 955 390)

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(654 000)

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(131 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(443 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(153 000)

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(246 000)

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(687 000)

 

— Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(70 939)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

(67 652)

 

— Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

(4 248)

 

— Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

(18 066)

 

— Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

(42 820)

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(55 164)

 

— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA, fosta EAHC)

(39 877)

 

— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

(210 161)

 

— Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL ex-ARTEMIS & ENIAC)

(28 558)

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex)

(267 941)

 

— Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

(51 249)

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(1 027 061)

 

— Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

(186 645)

 

— Agenția Europeană pentru Îmbunătățirea Cooperării Judiciare (Eurojust)

(123 513)

 

— Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(216 261)

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

(133 677)

 

— Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

(624 311)

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(215 937)

 

— Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(81 532)

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(410 436)

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(134 366)

 

— Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (Galileo)

(146 103)

 

— Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(40 536)

 

— Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(47 040)

 

— Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(139 567)

 

— Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

(451 994)

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(276 665)

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(716 620)

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(153 182)

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

(64 034)

 

— Colegiul European de Poliție (CEPOL)

(30 070)

 

— Oficiul European de Poliție (Europol)

(656 819)

 

— Întreprinderea comună feroviară europeană (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)

(194 656)

 

— Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(236 326)

 

— Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(175 045)

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(175 912)

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(110 215)

 

— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME, fosta EACI)

(120 826)

 

— Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH)

(34 624)

 

— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA, fosta TEN-TEA)

(100 006)

 

— Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

(58 707)

 

— Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

(51 542)

 

— Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

(921 184)

 

— Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(229 524)

 

— Comitetul unic de rezoluție (SRB)

(140 479)

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(260 159)

 

Curtea de Justiție

 

5 147 000

Curtea de Conturi

 

1 800 000

Comitetul Economic și Social European

 

880 233

Comitetul Regiunilor

 

706 771

Ombudsmanul European

 

70 335

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

83 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

3 767 000

 

Total

80 907 654

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului de Primă Instanță, precum și al președintelui, membrilor și grefierului Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO 187, 8.8.1967, p. 1).

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 2290/77 al Consiliului din 18 octombrie 1977 de stabilire a regimului financiar al membrilor Curții de Conturi (JO L 268, 20.10.1977, p. 1).

Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (OJ L 113, 4.5.1994, p. 15).

Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor (JO L 183, 12.7.2002, p. 1).

Decizia 2009/909/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a președintelui Consiliului European (JO L 322, 9.12.2009, p. 35).

Decizia nr. 2009/910/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (JO L 322, 9.12.2009, p. 36).

Decizia nr. 2009/912/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de stabilire a condițiilor de angajare a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene (JO L 322, 9.12.2009, p. 38).

CAPITOLUL 4 1 —   CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 1 0
Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Comentarii

Venitul reprezintă contribuțiile personalului la finanțarea sistemului de pensii.

Parlamentul European

 

59 667 459

Consiliu

 

21 733 000

Comisie:

 

292 000 614

— administrație

(182 465 000)

 

— cercetare și dezvoltare tehnologică

(18 468 895)

 

— cercetare (acțiuni indirecte)

(16 477 720)

 

— Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(3 302 000)

 

— Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

(907 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB)

(4 724 000)

 

— Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg (OIL)

(1 446 000)

 

— Oficiul de Administrație și Plată a Drepturilor Individuale (PMO)

(2 396 000)

 

— Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP)

(4 340 000)

 

— Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

(430 236)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

(827 848)

 

— Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

(37 417)

 

— Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

(113 262)

 

— Întreprinderea comună Clean Sky (CSJU)

(191 657)

 

— Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

(297 514)

 

— Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA, fosta EAHC)

(288 996)

 

— Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

(1 980 724)

 

— Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL ex-ARTEMIS & ENIAC)

(156 557)

 

— Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex)

(1 438 297)

 

— Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

(367 562)

 

— Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

(5 167 979)

 

— Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

(947 222)

 

— Agenția Europeană pentru Îmbunătățirea Cooperării Judiciare (Eurojust)

(1 161 506)

 

— Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

(1 572 724)

 

— Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

(752 900)

 

— Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

(3 534 056)

 

— Agenția Europeană de Mediu (AEM)

(1 270 415)

 

— Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

(399 690)

 

— Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

(2 514 865)

 

— Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

(726 087)

 

— Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (Galileo)

(827 978)

 

— Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

(239 850)

 

— Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

(341 753)

 

— Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

(747 532)

 

— Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

(2 645 185)

 

— Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)

(1 471 858)

 

— Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

(4 390 382)

 

— Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

(730 558)

 

— Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

(391 208)

 

— Colegiul European de Poliție (CEPOL)

(176 023)

 

— Oficiul European de Poliție (Europol)

(3 489 707)

 

— Întreprinderea comună feroviară europeană (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)

(1 002 769)

 

— Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

(973 209)

 

— Fundația Europeană de Formare (ETF)

(905 763)

 

— Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

(642 697)

 

— Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME, fosta EACI)

(1 156 340)

 

— Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (PCH)

(153 548)

 

— Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA, fosta TEN-TEA)

(785 921)

 

— Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

(278 112)

 

— Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

(260 787)

 

— Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

(5 086 470)

 

— Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)

(2 478 891)

 

— Comitetul unic de rezoluție (SRB)

(325 335)

 

— Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

(1 481 553)

 

Curtea de Justiție

 

18 451 000

Curtea de Conturi

 

7 496 000

Comitetul Economic și Social European

 

5 338 577

Comitetul Regiunilor

 

3 772 117

Ombudsmanul European

 

518 510

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

394 000

Serviciul European de Acțiune Externă

 

17 099 000

 

Total

426 470 277

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 1860/76 al Consiliului din 29 iunie 1976 de stabilire a condițiilor de încadrare a personalului Fundației europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă (JO L 214, 6.8.1976, p. 24).

4 1 1
Transferul sau răscumpărarea drepturilor la pensie de către personal

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Comentarii

Venitul reprezintă plata către Uniune a echivalentului statistic sau a valorii de răscumpărare a drepturilor de pensie dobândite de funcționari la locurile de muncă anterioare.

Parlamentul European

 

9 100 000

Consiliu

 

p.m.

Comisia

 

91 492 938

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

p.m.

Curtea de Conturi

 

p.m.

Comitetul Economic și Social European

 

p.m.

Comitetul Regiunilor

 

p.m.

Ombudsmanul European

 

p.m.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

p.m.

Serviciul European de Acțiune Externă

 

p.m.

 

Total

100 592 938

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

4 1 2
Contribuția la sistemul de pensii a funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

110 000

110 000

97 727,29

Comentarii

Funcționarii și ceilalți agenți aflați în concediu în interes personal pot continua să acumuleze drepturi de pensie cu condiția ca aceștia să suporte de asemenea costul contribuției angajatorului.

Parlamentul European

 

10 000

Consiliu

 

p.m.

Comisia

 

100 000

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

p.m.

Curtea de Conturi

 

p.m.

Comitetul Economic și Social European

 

p.m.

Comitetul Regiunilor

 

p.m.

Ombudsmanul European

 

p.m.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

p.m.

Serviciul European de Acțiune Externă

 

p.m.

 

Total

110 000

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

CAPITOLUL 4 2 —   ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 2 0
Contribuția agențiilor descentralizate și a organizațiilor internaționale, în calitate de angajatori, la sistemul de pensii

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Comentarii

Venitul reprezintă contribuția agențiilor descentralizate și a organizațiilor internaționale, în calitate de angajatori, la sistemul de pensii.

Comisia

 

21 623 969

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

4 2 1
Contribuții ale membrilor Parlamentului European la sistemul de pensii

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Venitul reprezintă contribuțiile membrilor Parlamentului European la finanțarea sistemului de pensii.

Parlamentul European

 

p.m.

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

Articolul

Postul

Rubrică

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

% 2014/2016

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de materiale de transport — Venituri alocate

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Articolul 5 0 0 — Total

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

CAPITOLUL 5 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

CAPITOLUL 5 1

5 1 0

Încasări din închirierea de mobilier și echipamente — Venituri alocate

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Articolul 5 1 1 — Total

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

CAPITOLUL 5 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

CAPITOLUL 5 2

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi, încasate în conturile instituțiilor

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile organizațiilor care beneficiază de subvenții și transferate către Comisie

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Dobânzi generate de prefinanțări

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Venituri provenite din conturi fiduciare — Venituri alocate

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

CAPITOLUL 5 2 — TOTAL

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

CAPITOLUL 5 5

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de delegație plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

CAPITOLUL 5 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

CAPITOLUL 5 7

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției — Venituri alocate

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Venituri provenite din contribuția Comisiei la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) pentru personalul Comisiei din delegațiile Uniunii — Venituri alocate

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

CAPITOLUL 5 7 — TOTAL

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

CAPITOLUL 5 8

5 8 0

Venituri proveni