EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(01)

Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015)

OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–66 (DE)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–39 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2015/corrigendum/2016-04-02/oj

2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/35


Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015 )

1.

Pe copertă și la pagina 1, titlul:

în loc de:

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii”,

se citește:

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii”.

2.

La pagina 4, considerentul 31 se citește:

„(31)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a codului și pentru a oferi clarificări cu privire la normele detaliate pe baza cărora dispozițiile CVU pot fi puse în practică, inclusiv specificațiile și procedurile care trebuie îndeplinite, ar trebui să fie incluse cerințe și clarificări privind condițiile pentru cererea de rambursare sau de remitere, notificarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea, formalitățile și termenul pentru adoptarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea. Dispozițiile generale ar trebui să fie aplicabile atunci când deciziile se iau de către autoritățile vamale ale statelor membre, în timp ce este necesar să se stabilească o procedură specifică pentru cazurile în care se ia o decizie de către Comisie. Prezentul regulament reglementează procedura privind decizia de rambursare sau de remitere care urmează a fi luată de către Comisie, în special în ceea ce privește transmiterea dosarului către Comisie, notificarea deciziei și aplicarea dreptului de a fi audiat, luând în considerare interesul Uniunii pentru a se garanta că sunt respectate dispozițiile vamale și interesele operatorilor economici care acționează cu bună-credință.”

3.

La pagina 11, titlul articolului 2 se citește:

„Cerințele comune în materie de date”.

4.

La pagina 11, titlul articolului 3 se citește:

„Conținutul datelor din înregistrarea EORI”.

5.

La pagina 11, titlul articolului 4 se citește:

„Prezentarea de date în vederea înregistrării în EORI”.

6.

La pagina 11, titlul articolului 5 se citește:

„Operatori economici stabiliți în afara teritoriului vamal al Uniunii”.

7.

La pagina 48, articolul 88, alineatul (3) se citește:

„(3)   Limita de 10 EUR menționată la alineatele (1) și (2) se aplică pentru fiecare acțiune de recuperare.”

8.

La pagina 63, articolul 131 se citește:

„Articolul 131

Transbordarea

[Articolul 6 alineatul (3) din cod]

(1)   În caz de transbordare a produselor și a mărfurilor menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe alte nave receptoare decât navele de pescuit ale Uniunii sau navele-fabrică ale Uniunii, dovada statutului vamal de mărfuri unionale se face printr-un exemplar tipărit al declarației de transbordare a navei receptoare, însoțit de un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al datelor din sistemul de monitorizare a navelor, după caz, ale navei de pescuit a Uniunii sau ale navei-fabrică a Uniunii de pe care produsele sau mărfurile au fost transbordate.

(2)   În cazul mai multor transbordări se prezintă, de asemenea, un exemplar tipărit al tuturor declarațiilor de transbordare.”

9.

La pagina 96, articolul 217 se citește:

„Articolul 217

Termenele pentru încheierea regimului de admitere temporară, în cazul mijloacelor de transport și al containerelor

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

Încheierea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene, calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:

(a)

pentru mijloace de transport feroviar: 12 luni;

(b)

pentru mijloace de transport neferoviar utilizate în scop comercial: intervalul de timp necesar pentru efectuarea operațiunilor de transport;

(c)

pentru mijloacele de transport rutier utilizate în scop privat:

(i)

de către studenți: durata șederii lor pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul unic de a-și urma studiile;

(ii)

de către persoane care duc la îndeplinire misiuni cu o durată specificată: durata șederii lor pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul unic de a-și îndeplini misiunea;

(iii)

în alte cazuri, inclusiv animale înșeuate sau de tractare și vehiculele tractate de acestea: 6 luni;

(d)

pentru mijloacele de transport aerian utilizate în scop privat: 6 luni;

(e)

pentru mijloacele de transport maritim și fluvial utilizate în scop privat: 18 luni;

(f)

pentru containere, echipamentul și accesoriile lor: 12 luni.”

10.

La pagina 109, în cuprins, se elimină rândul privind anexa 22-13 – Declarația pe factură.

11.

La pagina 111, în anexa A, titlul se citește:

„CERINȚE COMUNE ÎN MATERIE DE DATE PENTRU CERERI ȘI DECIZII

Note introductive la tabelele cerințelor în materie de date pentru cereri și decizii

Dispoziții generale

12.

La pagina 142, titlul II, titlul se citește:

„Cererea și decizia cu privire la informațiile tarifare obligatorii”.

13.

La pagina 143, titlul III, titlul se citește:

„Cererea și decizia cu privire la informațiile de origine obligatorii”.

14.

La pagina 145, titlul IV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de operator economic autorizat”.

15.

La pagina 147, titlul V, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”.

16.

La pagina 148, titlul VI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri”.

17.

La pagina 149, titlul VII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”.

18.

La pagina 150, titlul VIII, titlul se citește:

„Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export”.

19.

La pagina 152, titlul IX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară”.

20.

La pagina 153, titlul X, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de serviciu de transport maritim regulat”.

21.

La pagina 153, titlul XI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat”.

22.

La pagina 154, titlul XII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de utilizare a declarației simplificate”.

23.

La pagina 155, titlul XIII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru vămuire centralizată”.

24.

La pagina 156, titlul XIV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin introducerea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”.

25.

La pagina 157, titlul XV, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru autoevaluare”.

26.

La pagina 158, titlul XVI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane”.

27.

La pagina 159, titlul XVII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare activă”.

28.

La pagina 159, titlul XVIII, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru utilizarea regimului de perfecționare pasivă”.

29.

La pagina 160, titlul XIX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor”.

30.

La pagina 161, titlul XX, titlul se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de expeditor agreat pentru tranzitul unional”.

31.

La pagina 162, titlul XXI, titlul se citește:

„Cererea și autorizația de a utiliza sigilii speciale”.

32.

La pagina 190, titlul II, titlul se citește:

„Note referitoare la cerințele în materie de date”.

33.

La pagina 266, în anexa B-02, titlul se citește:

„DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI”.

34.

La pagina 271, în anexa B-04, titlul se citește:

„DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE TRANZIT/SECURITATE («TSAD»)”.

35.

La pagina 279, în anexa 22-01, titlul se citește:

„Note introductive și lista operațiunilor de prelucrare sau transformare substanțială care conferă originea nepreferențială”.

36.

La pagina 300, în anexa 22-01, în tabel, coloana a treia, rândul corespunzător poziției 5511 se citește:

„Fabricare din:

fibre naturale necardate, nepieptănate sau pregătite în alt mod pentru filare;

grej sau deșeuri de mătase;

materiale chimice sau din paste textile; sau

fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate și nepregătite în alt mod pentru filare

sau

Imprimare sau vopsire a firelor sau a monofilamentelor, nealbite sau prealbite, însoțită de operațiuni pregătitoare sau de finisare (răsucirea sau texturarea nefiind considerate ca făcând parte din aceste operațiuni), valoarea materialelor neoriginare (inclusiv firele) nedepășind 48 % din prețul franco fabrică al produsului”.

37.

La pagina 338, în anexa 22-02, titlul se citește:

„Cerere pentru un certificat de informații INF 4 și certificatul de informații INF 4”.

38.

La pagina 395, în anexa 22-03, în tabel, notele de final de la 1 la 12 se citesc:

„(1)

A se vedea nota introductivă 4.2.

(2)

Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea notele introductive 8.1 și 8.3.

(3)

Pentru condițiile speciale legate de „tratamente specifice”, a se vedea nota introductivă 8.2.

(4)

„Grupă” înseamnă orice parte a textului de la o poziție, separată de restul textului prin punct și virgulă.

(5)

În cazul produselor compuse din materiale clasificate la pozițiile 3901-3906, pe de o parte, și la pozițiile 3907-3911, pe de altă parte, prezenta restricție se aplică numai acelui grup de materiale care este predominant din punctul de vedere al greutății în produs.

(6)

Următoarele benzi trebuie considerate ca fiind foarte transparente: benzile a căror opacitate optică, măsurată conform ASTM-D 1003-16 cu instrumentul Gardner de măsurat opacitatea (factor de opacitate) este sub 2 %.

(7)

Pentru condițiile speciale legate de produsele confecționate dintr-un amestec de materiale textile, a se vedea nota introductivă 6.

(8)

Utilizarea acestui material este limitată la fabricarea țesăturilor de tipul celor utilizate la mașinile de fabricare a hârtiei.

(9)

A se vedea nota introductivă 7.

(10)

A se vedea nota introductivă 6.

(11)

Pentru articolele tricotate sau croșetate, neelastice sau necauciucate, obținute prin coaserea sau asamblarea unor bucăți de țesături tricotate sau croșetate (croite), a se vedea nota introductivă 7.

(12)

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institutul de Echipamente și Materiale Semiconductoare).”

39.

La pagina 400, în anexa 22-05, titlul se citește:

„Prelucrările excluse din cumulul regional al sistemului generalizat de preferințe (produse textile).”

40.

La pagina 401, în anexa 22-11, titlul se citește:

„Note introductive și lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracterul de produs originar.”

41.

La pagina 463, în anexa 22-11:

în loc de:

„ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 and ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii, și alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte pentru copii, brodate

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)”,

 

se citește:

„ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 and ex 6211

Îmbrăcăminte pentru femei, fete și copii, și alte accesorii confecționate de îmbrăcăminte pentru copii, brodate

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)”.

 

42.

La pagina 479, în tabel, a doua coloană, rândul corespunzător ex capitolului 83 se citește:

„Articole diverse din metale comune; cu excepția:”.

43.

La pagina 514, se elimină anexa 22-13 – Declarația pe factură.

44.

La pagina 532, în anexa 62-01, titlul se citește:

„B.   

PARTE REZERVATĂ AUTORITĂȚILOR VAMALE”.


Top