Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2315 al Comisiei din 8 decembrie 2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/50


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2315 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2015

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta (2). Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod-NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol care constă într-o carcasă din material plastic conținând 4 borne din metal, diode și cabluri cu conectori [așa-numita „cutie de joncțiuni fotovoltaice (PV)”].

Cutia de joncțiuni fotovoltaice este un dispozitiv pentru transmiterea (prin cablu) a energiei electrice cu o tensiune de maximum 1 000 V, generată de un panou solar, către un alt modul fotovoltaic sau un invertor fotovoltaic. Diodele au doar funcția de a proteja articolul împotriva supratensiunii (așa-numitele „puncte fierbinți”).

A se vedea imaginea (1)

8544 42 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 90.

Clasificarea la poziția 8541 ca diode este exclusă, deoarece diodele nu modifică în mod semnificativ caracteristicile și proprietățile articolului – o cutie de joncțiuni fotovoltaice. Funcția principală a articolului este considerată a fi conectarea circuitelor electrice.

Având în vedere că articolul este prevăzut cu cabluri, clasificarea la poziția 8536 ca aparatură pentru conectarea circuitelor electrice este de asemenea exclusă [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8536, grupa (III) (A)].

În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC 8544 42 90, alți conductori electrici prevăzuți cu conectori.

Image

(1)  Imaginea are un caracter strict informativ.


Top