Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2017

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la factorii ajustați de calculare a cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2017 AL COMISIEI

din 11 noiembrie 2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la factorii ajustați de calculare a cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 109a alineatul (2) litera (c),

întrucât:

(1)

Ajustările prevăzute în prezentul regulament iau în considerare criteriile detaliate prevăzute la articolul 188 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (2).

(2)

Pentru a asigura tratamentul consecvent al monedelor raportate la euro în calcularea cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar, ar trebui prevăzuți factori ajustați pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în ceea ce privește ratele de schimb dintre euro și monedele raportate la euro, precum și în ceea ce privește rata de schimb între două monede raportate la euro.

(3)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale.

(4)

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Factori ajustați pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar atunci când moneda locală sau valuta este euro

În cazul în care moneda locală sau valuta este euro, în sensul articolului 188 alineatele (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, factorul de 25 % se înlocuiește cu:

(a)

0,39 % dacă cealaltă monedă este coroana daneză (DKK);

(b)

1,81 % dacă cealaltă monedă este leva (BGN);

(c)

2,18 % dacă cealaltă monedă este francul CFA al statelor din Africa de Vest (BCEAO) (XOF);

(d)

1,96 % dacă cealaltă monedă este francul CFA al statelor din Africa Centrală (BEAC) (XAF);

(e)

2,00 % dacă cealaltă monedă este francul comorian (KMF).

Articolul 2

Factori ajustați pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar atunci când moneda locală și valuta sunt raportate la euro

În sensul articolului 188 alineatele (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, factorul de 25 % se înlocuiește cu:

(a)

2,24 % atunci când cele două monede sunt DKK și BGN;

(b)

2,62 % atunci când cele două monede sunt DKK și XOF;

(c)

2,40 % atunci când cele două monede sunt DKK și XAF;

(d)

2,44 % atunci când cele două monede sunt DKK și KMF;

(e)

4,06 % atunci când cele două monede sunt BGN și XOF;

(f)

3,85 % atunci când cele două monede sunt BGN și XAF;

(g)

3,89 % atunci când cele două monede sunt BGN și KMF;

(h)

4,23 % atunci când cele două monede sunt XOF și XAF;

(i)

4,27 % atunci când cele două monede sunt XOF și KMF;

(j)

4,04 % atunci când cele două monede sunt XAF și KMF.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


Top