EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1428

Regulamentul (UE) 2015/1428 al Comisiei din 25 august 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 224, 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1428 AL COMISIEI

din 25 august 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să efectueze o analiză a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei (2) în lumina progreselor tehnologice, ținând seama în special de evoluția vânzărilor în cazul tipurilor de lămpi cu utilizare specială, pentru a verifica faptul că acestea nu sunt utilizate în scopul iluminatului general, precum și în lumina dezvoltării de noi tehnologii cum ar fi LED-urile și a fezabilității stabilirii de cerințe privind eficiența energetică la nivelul clasei „A”, astfel cum este definită în Directiva 98/11/CE a Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu dovezile prezentate în cadrul analizei Regulamentului (CE) nr. 244/2009, se pare că nu este fezabil din punct de vedere economic ca producătorii să dezvolte și să introducă pe piață, începând de la 1 septembrie 2016, lămpi cu halogen care funcționează la tensiunea rețelei și ating limita stabilită pentru „etapa 6” în tabelul 1 din Regulamentul (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește puterea nominală maximă pentru un flux luminos specificat dat. O evaluare a evoluțiilor preconizate ale tehnologiilor de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic indică faptul că momentul optim pentru introducerea limitei respective ar fi 1 septembrie 2018.

(3)

În scopul maximizării beneficiilor pentru mediu și al reducerii la minimum a oricărui impact economic negativ pentru utilizator, este necesar să se impună ca viitoarele concepții de corpuri de iluminat să fie compatibile cu soluții de iluminat eficiente din punct de vedere energetic. Riscul unui „efect de blocare” în ceea ce privește vechile tehnologii scoase din producție ar trebui redus la minimum, prin asigurarea faptului că corpurile de iluminat introduse pe piață sunt pe deplin compatibile cu lămpi cu un grad ridicat de eficiență având cel puțin clasa de eficiență energetică „A+” în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (4).

(4)

Analiza Regulamentului (CE) nr. 244/2009 a scos în evidență necesitatea de a actualiza și de a clarifica definiția lămpilor cu utilizare specială, cu scopul de a reduce folosirea de lămpi cu utilizare specială la iluminatul general și de a adapta cerințele la evoluțiile tehnologice. Cerințele de reglementare ar trebui să faciliteze, de asemenea, utilizarea soluției de iluminat celei mai eficiente din punct de vedere energetic pentru o anumită aplicație specială.

(5)

Este necesar să se asigure coerența între Regulamentul (CE) nr. 244/2009 și Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei (5) în ceea ce privește definiția și cerințele referitoare la informațiile despre produs pentru produsele cu utilizare specială, iar acest lucru se poate realiza cel mai bine prin intermediul unei modificări combinate a ambelor regulamente. Acest lucru ar trebuie să simplifice asigurarea de către producători și furnizori a conformității cu cerințele de reglementare și să sprijine o supraveghere eficace a pieței de către autoritățile naționale.

(6)

Analiza Regulamentului (CE) nr. 244/2009 concluzionează că fezabilitatea stabilirii de cerințe privind eficiența energetică la nivelul clasei „A” sau la un nivel superior trebuie examinată printr-un studiu complementar detaliat, care ar trebui, de asemenea, să evalueze fezabilitatea sporirii cerințelor de eficiență energetică pentru produsele reglementate de Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei (6) și de Regulamentul (UE) nr. 1194/2012, a extinderii domeniului de aplicare a fiecăruia pentru a optimiza reduceri ale consumului de energie, și a unificării tuturor celor trei regulamente într-o măsură unică și coerentă de implementare privind cerințele de proiectare ecologică pentru produsele de iluminat.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 identifică drept obiectul său principal energia în faza de utilizare, precum și conținutul de mercur al lămpilor. Astfel, dacă cerințele de performanță a lămpilor nu sunt însoțite fie de cerințe privind eficacitatea produselor, fie de cerințe privind conținutul de mercur, rezultă o sarcină de reglementare inutilă care ar putea duce la eliminarea treptată a unui produs din motive nesemnificative. Modificarea sferei de aplicare a cerințelor de performanță a produselor pentru a fi în conformitate cu domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui, prin urmare, să îmbunătățească adecvarea reglementării.

(8)

Având în vedere necesitatea de a revizui regulamentele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică referitoare la corpurile de iluminat, va fi necesar să se reexamineze, printre altele, derogarea privind lămpile cu dulie de tip G9 și R7s și cerințele minime de performanță energetică a lămpilor.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 244/2009

Regulamentul (CE) nr. 244/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

«lampă cu utilizare specială» înseamnă o lampă care utilizează tehnologiile reglementate de prezentul regulament, însă care este destinată utilizării în aplicații speciale, din cauza parametrilor săi tehnici, descriși în documentația tehnică. Aplicațiile speciale sunt acele aplicații care necesită parametri tehnici care nu sunt necesari în scopul iluminării suprafețelor sau a obiectelor comune în situații obișnuite. Aceste aplicații sunt de următoarele tipuri:

(a)

aplicații unde scopul principal al luminii nu este iluminatul, cum ar fi

(i)

emisia de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, lumina ultravioletă utilizată pentru conservare/uscare/întărire, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor de companie, produse pentru combaterea insectelor);

(ii)

captura de imagini și proiecția de imagini (cum ar fi blitz-urile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele);

(iii)

încălzirea (lămpile cu infraroșu);

(iv)

semnalizarea (cum ar fi lămpile de control al traficului sau balizele din aeroporturi);

(b)

aplicații de iluminat unde:

(i)

distribuția spectrală a luminii are ca scop schimbarea aspectului suprafeței sau a obiectului iluminat, pe lângă acela de a le face vizibile (cum ar fi iluminatul unui stand alimentar sau lămpile colorate, astfel cum sunt definite la punctul 1 din anexa I), cu excepția variațiilor temperaturii de culoare corelate; sau

(ii)

distribuția spectrală a luminii este adaptată la nevoile specifice ale echipamentului tehnic special, pe lângă obiectivul de a face ca suprafața sau obiectul să devină vizibile pentru oameni (cum ar fi iluminatul de studio, iluminatul de spectacol cu efecte speciale, iluminatul de teatru); sau

(iii)

suprafața sau obiectul iluminat necesită protecție specială împotriva efectelor negative ale sursei luminoase (cum ar fi iluminatul cu filtrare specială pentru pacienții fotosensibili sau iluminatul exponatelor de muzeu fotosensibile); sau

(iv)

iluminatul este necesar numai pentru situații de urgență (cum ar fi corpurile de iluminat pentru iluminatul de urgență sau dispozitivele de comandă pentru iluminatul de urgență); sau

(v)

produsele de iluminat trebuie să reziste la condiții fizice extreme (de exemplu, vibrații sau temperaturi de sub – 20 °C sau de peste 50 °C);

Lămpile cu incandescență cu o lungime de peste 60 mm nu sunt lămpi cu utilizare specială dacă rezistă doar la șocuri mecanice sau la vibrații și nu sunt lămpi cu incandescență pentru semnalizarea în trafic; sau dacă au o putere nominală de peste 25 W și se pretinde că dețin caracteristici care sunt prezente și în lămpi cu o clasă de eficiență energetică mai mare conform Regulamentului (UE) nr. 874/2012 (precum zero emisii CEM, o valoare CRI de minimum 95 și emisii UV de maximum 2 mW per 1 000 lm);”.

(b)

Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

«lampă halogen cu tungsten» înseamnă o lampă al cărei filament este din tungsten și este înconjurat de un gaz care conține halogeni sau compuși halogenați, într-un bec fabricat din cuarț sau sticlă dură, care poate asamblat într-un înveliș secundar. Aceasta poate fi prevăzută cu o sursă de alimentare integrată;”.

(c)

Se adaugă următorul punct 19:

„19.

«lampă cu incandescență pentru semnalizarea în trafic» înseamnă o lampă cu incandescență cu o tensiune nominală de peste 60 V și cu o rată de defectare de sub 2 % în primele 1 000 de ore de funcționare.”

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

(1)   Lămpile de uz casnic nondirecționale îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa II.

Fiecare cerință de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape:

 

Etapa 1: 1 septembrie 2009;

 

Etapa 2: 1 septembrie 2010;

 

Etapa 3: 1 septembrie 2011;

 

Etapa 4: 1 septembrie 2012;

 

Etapa 5: 1 septembrie 2013;

 

Etapa 6: 1 septembrie 2018.

Sub rezerva existenței unei dispoziții contrare sau în cazul înlocuirii unei cerințe, această cerință continuă să se aplice coroborat cu celelalte cerințe introduse ulterior.

(2)   Lămpile cu utilizare specială respectă următoarele cerințe:

(a)

În cazul în care coordonatele de cromaticitate ale unei lămpi se încadrează întotdeauna în intervalul următor:

 

x < 0,270 sau x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 sau y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

coordonatele de cromaticitate trebuie indicate în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE. Acest dosar trebuie să precizeze că, datorită acestor coordonate, lămpile sunt lămpi cu utilizare specială.

(b)

Pentru toate lămpile cu utilizare specială, utilizarea prevăzută este declarată în toate formele de informare cu privire la produs, împreună cu avertismentul că acestea nu sunt destinate pentru utilizarea în alte aplicații.

Dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectul de lampă să fie specific utilizării prevăzute declarate.

Dacă este necesar, parametrii pot fi enumerați în așa fel încât să se evite divulgarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial legate de drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului.

Dacă lampa este expusă în mod vizibil pentru utilizatorii finali înainte de achiziționare, următoarele informații sunt de asemenea indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj:

(i)

utilizarea prevăzută;

(ii)

faptul că nu este potrivită pentru iluminatul unei încăperi dintr-o gospodărie; și

(iii)

parametrii tehnici care fac ca proiectul de lampă să fie specific utilizării prevăzute declarate.

Informațiile de la punctul (iii) pot fi furnizate, în mod alternativ, în interiorul ambalajului.”

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 245/2009

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 245/2009 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1194/2012

Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

«produs cu destinație specială» înseamnă un produs care utilizează tehnologiile reglementate de prezentul regulament, însă care este destinat utilizării în aplicații speciale din cauza parametrilor săi tehnici, descriși în documentația tehnică. Aplicațiile speciale sunt acele aplicații care necesită parametri tehnici care nu sunt necesari în scopul iluminării suprafețelor sau a obiectelor comune în situații obișnuite. Aceste aplicații sunt de următoarele tipuri:

(a)

aplicații unde scopul principal al luminii nu este iluminatul, cum ar fi:

(i)

emisia de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, lumina ultravioletă utilizată pentru conservare/uscare/întărire, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor de companie, produse pentru combaterea insectelor);

(ii)

captura de imagini și proiecția de imagini (cum ar fi blitz-urile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele);

(iii)

încălzirea (lămpile cu infraroșu);

(iv)

semnalizarea (cum ar fi lămpile de control al traficului sau balizele din aeroporturi);

(b)

aplicații de iluminat unde:

(i)

distribuția spectrală a luminii are ca scop schimbarea aspectului suprafeței sau a obiectului iluminat, pe lângă acela de a le face vizibile (cum ar fi iluminatul unui stand alimentar sau lămpile colorate, astfel cum sunt definite la punctul 1 din anexa I), cu excepția variațiilor temperaturii de culoare corelate; sau

(ii)

distribuția spectrală a luminii este adaptată la nevoile specifice ale echipamentului tehnic special, pe lângă obiectivul de a face ca suprafața sau obiectul să devină vizibile pentru oameni (cum ar fi iluminatul de studio, iluminatul de spectacol cu efecte speciale, iluminatul de teatru); sau

(iii)

suprafața sau obiectul iluminat necesită protecție specială împotriva efectelor negative ale sursei luminoase (cum ar fi iluminatul cu filtrare specială pentru pacienții fotosensibili sau iluminatul exponatelor de muzeu fotosensibile); sau

(iv)

iluminatul este necesar numai pentru situații de urgență (cum ar fi corpurile de iluminat pentru iluminatul de urgență sau dispozitivele de comandă pentru iluminatul de urgență); sau

(v)

produsele de iluminat trebuie să reziste la condiții fizice extreme (de exemplu, vibrații sau temperaturi de sub – 20 °C sau de peste 50 °C);

Lămpile cu incandescență cu o lungime de peste 60 mm nu sunt produse cu destinație specială dacă rezistă doar la șocuri mecanice sau la vibrații și nu sunt lămpi cu incandescență pentru semnalizarea în trafic; sau dacă au o putere nominală de peste 25 W și se pretinde că dețin caracteristici care sunt prezente și în lămpi cu o clasă de eficiență energetică mai mare conform Regulamentului (UE) nr. 874/2012 (precum zero emisii CEM, o valoare CRI de minimum 95 și emisii UV de maximum 2 mW per 1 000 lm);”.

(b)

Punctul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„28.

«corp de iluminat» înseamnă un produs care distribuie, filtrează sau transformă lumina transmisă de la una sau de la mai multe lămpi și care include toate componentele necesare pentru susținerea, fixarea și protejarea lămpilor și, acolo unde este necesar, circuitele auxiliare împreună cu mijloacele pentru conectarea acestora la sursa de energie. Dacă scopul principal al unui produs nu este iluminatul, iar produsul depinde de intrarea de energie pentru îndeplinirea scopului său principal în timpul utilizării (cum ar fi frigiderele, mașinile de cusut, endoscoapele, analizoarele de sânge), acesta nu este considerat un corp de iluminat în sensul prezentului regulament;”.

(c)

Se adaugă următorul punct 31:

„31.

«lampă cu incandescență pentru semnalizarea în trafic» înseamnă o lampă cu incandescență cu o tensiune nominală de peste 60 V și cu o rată de defectare de sub 2 % în primele 1 000 de ore de funcționare.”

2.

Anexele I, III și IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la șase luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (JO L 76, 24.3.2009, p. 3).

(3)  Directiva 98/11/CE a Comisiei din 27 ianuarie 1998 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic (JO L 71, 10.3.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (JO L 342, 14.12.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 76, 24.3.2009, p. 17).


ANEXA I

Modificare adusă anexei III la Regulamentul (CE) nr. 245/2009

1.

La punctul 1.2 litera B din anexa III, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Lămpile cu sodiu de înaltă presiune cărora li se aplică cerințe privind eficacitatea lămpilor trebuie să prezinte cel puțin factorii de menținere a fluxului luminos și factorii de supraviețuire a lămpii din tabelul 13:

Tabelul 13

Factori de menținere a fluxului luminos și factori de supraviețuire a lămpii pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune – Etapa 2

Categoria de lămpi cu sodiu de înaltă presiune și ore de funcționare în scopul măsurării

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

P ≤ 75 W

LLMF și LSF măsurați la 12 000 de ore de funcționare

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

toate lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF și LSF măsurați la 16 000 de ore de funcționare

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

toate lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune

> 0,75

> 0,55

Cerințele din tabelul 13 pentru lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune sunt aplicabile timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.”

2.

Punctul 1.2 litera C din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„Cerințe aplicabile celei de a treia etape

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile cu halogenuri metalice cărora li se aplică cerințe privind eficacitatea lămpilor trebuie să prezinte cel puțin factorii de menținere a fluxului luminos și factorii de supraviețuire a lămpii din tabelul 14:

Tabelul 14

Factori de menținere a fluxului luminos și factori de supraviețuire a fluxului luminos pentru lămpi cu halogenuri metalice – Etapa 3

Ore de funcționare

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

12 000

> 0,80

> 0,80”


ANEXA II

Modificări aduse anexelor I, III și IV la Regulamentul (UE) nr. 1194/2012

1.

În anexa I, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru toate produsele cu destinație specială, utilizarea prevăzută este declarată în toate formele de informare cu privire la produs, împreună cu avertismentul că acestea nu sunt destinate pentru utilizarea în alte aplicații.

Dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectul de produs să fie specific utilizării prevăzute declarate.

Dacă este necesar, parametrii pot fi enumerați în așa fel încât să se evite divulgarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial legate de drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului.

Dacă produsul este expus în mod vizibil pentru utilizatorii finali înainte de achiziționare, următoarele informații sunt de asemenea indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj:

(a)

utilizarea prevăzută;

(b)

faptul că nu este potrivit pentru iluminatul unei încăperi dintr-o gospodărie; și

(c)

parametrii tehnici care fac ca proiectul de lampă să fie specific utilizării prevăzute declarate.

Informațiile de la litera (c) pot fi furnizate, în mod alternativ, în interiorul ambalajului.”

2.

În anexa III, punctul 2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.   Cerință de funcționalitate pentru echipamentele concepute în vederea instalării între rețea și lămpi

(a)

Începând cu etapa 2, echipamentele concepute pentru instalare între rețea și lămpi trebuie să fie conforme cu cele mai noi cerințe de compatibilitate cu lămpi al căror indice de eficiență energetică (calculat atât pentru lămpile nedirecționale, cât și pentru cele direcționale în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1.1 din prezenta anexă) este cel mult:

0,24 pentru lămpile nedirecționale (presupunând că Φutil = flux luminos specificat total);

0,40 pentru lămpile direcționale.

În cazul în care un dispozitiv de reglare a intensității este setat pe cea mai joasă poziție în care lămpile aprinse consumă energie, lămpile aprinse trebuie să emită cel puțin 1 % din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

Atunci când un corp de iluminat este introdus pe piață, iar lămpile pe care utilizatorul final le poate înlocui sunt livrate împreună cu corpul de iluminat, aceste lămpi trebuie să se încadreze într-una dintre primele două clase de energie, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012, cu care corpul de iluminat este compatibil conform etichetei.

(b)

Începând cu etapa 3, un corp de iluminat care este conceput pentru lămpi ce pot fi înlocuite de utilizatorul final și este introdus pe piață trebuie să fie pe deplin compatibil cu lămpi care au cel puțin clasa de eficiență energetică «A+» conform Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012. Dosarul cu documentația tehnică aferent acestor corpuri de iluminat, elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, trebuie să specifice cel puțin o combinație realistă de setări ale produsului și de condiții în care să fie încercat produsul.”

3.

În anexa IV, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Procedura de verificare pentru echipamentele concepute în vederea instalării între rețea și lămpi

Autoritățile statelor membre încearcă o singură unitate.

Echipamentul respectiv este considerat ca fiind conform cu cerințele stabilite în prezentul regulament dacă se constată că se respectă dispozițiile privind compatibilitatea prevăzute la punctul 2.3 din anexa III, aplicând metode și criterii de ultimă oră pentru evaluarea compatibilității, inclusiv cele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care se constată neconformitatea cu dispozițiile privind compatibilitatea prevăzute la punctul 2.3 litera (a) din anexa III, modelul este totuși considerat conform dacă îndeplinește cerințele privind informațiile despre produs de la punctul 3.3 din anexa III sau de la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012.

În plus față de cerințele de compatibilitate, dispozitivul de comandă pentru lămpi trebuie încercat și în raport cu cerințele de eficiență de la punctul 1.2 din anexa III. Încercarea se efectuează pe un singur dispozitiv de comandă pentru lămpi, și nu pe o combinație de mai multe dispozitive de comandă pentru lămpi, chiar dacă funcționarea lămpii (lămpilor) modelului necesită utilizarea altor dispozitive de comandă pentru lămpi într-o instalație dată. Se consideră că modelul respectă cerințele dacă rezultatele nu variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită. Dacă rezultatele variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită, se încearcă încă trei unități. Se consideră că modelul respectă cerințele dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare nu variază cu mai mult de 2,5 % în raport cu valorile limită.

Pe lângă cerințele de compatibilitate, corpurile de iluminat destinate comercializării către utilizatorii finali trebuie, de asemenea, să fie verificate în vederea detectării prezenței lămpilor în ambalajele lor. Modelul este considerat conform dacă în ambalaj nu se află nicio lampă sau dacă lămpile care sunt prezente sunt din clasele de energie prevăzute la punctul 2.3 din anexa III.

Pe lângă cerințele de compatibilitate, dispozitivele de reglare a intensității trebuie încercate pe lămpi cu filament atunci când dispozitivul de comandă se află în poziția de intensitate minimă. Modelul este considerat conform dacă, atunci când este instalat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, lămpile furnizează cel puțin 1 % din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

Dacă modelul nu îndeplinește criteriile de conformitate aplicabile menționate mai sus, acesta este considerat neconform. În termen de o lună de la luarea deciziei privind neconformitatea modelului, autoritățile statului membru furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei rezultatele încercărilor și alte informații relevante.”


Top