Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1394

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

OJ L 215, 14.8.2015, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1394/oj

14.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1394 AL COMISIEI

din 13 august 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 12 alineatul (3),

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile inițiale

(1)

Măsurile aflate în prezent în vigoare (denumite în continuare „măsurile inițiale”) constau în nivelurile taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei (2), care variază între 0,4 % și 36,1 %. Articolul 1 alineatul (2) din acest regulament a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588 al Comisiei (3). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei (4), Comisia a instituit, de asemenea, niveluri ale taxei compensatorii cuprinse între 3,2 % și 17,1 %.

2.   Cererea de efectuare a unei noi anchete privind absorbția măsurilor

(2)

La 12 noiembrie 2014, o cerere pentru o nouă anchetă privind absorbția măsurilor antidumping inițiale a fost introdusă în conformitate cu articolul 12 din regulamentul de bază. Cererea a fost depusă de asociația EU ProSun Glass (denumită în continuare „solicitantul”), în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală de sticlă solară a Uniunii.

(3)

Solicitantul a furnizat suficiente informații care arată că, după perioada anchetei inițiale, precum și înainte și după instituirea măsurilor inițiale, prețurile de export au scăzut. Aceasta ar fi determinat o creștere a marjei de dumping, care ar fi împiedicat efectele corective preconizate ale măsurilor inițiale. De asemenea, solicitantul a furnizat elemente de probă care arată că importurile de sticlă solară au continuat să pătrundă pe piața Uniunii în cantități semnificative.

(4)

La 19 decembrie 2014, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deschiderea unei noi anchete privind absorbția măsurilor antidumping aplicabile importurilor de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (RPC) (5), în conformitate cu articolul 12 din regulamentul de bază.

3.   Părțile vizate de noua anchetă

(5)

În avizul de redeschidere, Comisia a invitat părțile interesate să o contacteze pentru a participa la anchetă. În plus, Comisia a informat în mod special solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori cunoscuți din RPC, importatorii, comercianții, utilizatorii, furnizorii, precum și autoritățile din RPC de deschiderea anchetei și i-a invitat să participe.

(6)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a prezenta observații cu privire la redeschiderea anchetei și de a solicita să fie audiate de Comisie și/sau de consilierul-auditor în cadrul procedurilor comerciale. După informarea părților, una dintre acestea a solicitat o audiere cu Comisia și a avut posibilitatea să își prezinte punctul de vedere la 23 iunie 2015.

4.   Constituirea eșantionului de producători-exportatori din RPC

(7)

În avizul său de redeschidere, Comisia a declarat că ar putea eșantiona părțile interesate, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(8)

Pentru a decide dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a solicitat tuturor producătorilor-exportatori din RPC să furnizeze informațiile specificate în avizul de redeschidere. În plus, Comisia a solicitat Misiunii Republicii Populare Chineze pe lângă Uniunea Europeană să identifice și/sau să contacteze alți eventuali producători-exportatori care ar putea fi interesați să participe la anchetă.

(9)

Cinci producători-exportatori sau grupuri de producători-exportatori din China, reprezentând aproximativ 70 % din totalul exporturilor din China către Uniune în cursul anchetei actuale, au furnizat informațiile solicitate și au acceptat să fie incluși în eșantion. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a selectat un eșantion de două grupuri de societăți bazat pe cel mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care putea fi investigat în mod rezonabil, ținând seama de timpul disponibil. Cele două grupuri de societăți selectate reprezintă peste 60 % din totalul exporturilor din China către Uniune și 94 % din exporturile societăților care au cooperat în cadrul prezentei anchete.

(10)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, toți producătorii-exportatori cunoscuți în cauză, precum și autoritățile din țara în cauză, au fost consultați cu privire la selectarea eșantionului. Nu s-au prezentat observații. Prin urmare, Comisia a decis să mențină eșantionul propus, alcătuit din două grupuri de societăți, și toate părțile interesate au fost informate în consecință cu privire la eșantionul final selectat.

(11)

Eșantionul de producători-exportatori de sticlă solară a fost, prin urmare, următorul:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd (denumit în continuare „Flat Glass Group”)

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (denumit în continuare „Xinyi Group”)

5.   Răspunsurile la chestionar

(12)

Comisia a trimis chestionare ambelor grupuri de producători-exportatori din China selectate și importatorilor neafiliați, precum și utilizatorilor care s-au făcut cunoscuți în termenele stabilite în avizul de redeschidere.

(13)

S-au primit răspunsuri la chestionare de la doi producători-exportatori din China și de la trei importatori/utilizatori neafiliați din Uniune.

6.   Vizitele de verificare

(14)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate a fi necesare în scopul efectuării noii anchete. În temeiul articolului 16 din regulamentul de bază, au fost efectuate vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, RPC

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, RPC

7.   Informarea părților

(15)

Toate părțile interesate au primit un document de informare a părților care conținea faptele și considerentele esențiale pe baza cărora Comisia a propus modificarea taxei antidumping definitive pentru sticla solară originară din Republica Populară Chineză. Toate părțile au fost informate cu privire la termenul în care pot să prezinte observații referitoare la document.

(16)

Observațiile prezentate de părțile interesate au fost examinate și luate în considerare, după caz.

8.   Perioada de anchetă

(17)

Perioada de anchetă privind absorbția măsurilor aferentă acestei noi anchete (denumită în continuare „PAAM”) a fost cuprinsă între 1 decembrie 2013 și 30 noiembrie 2014. Prețurile de export în cursul PAAM au fost comparate cu cele din perioada anchetei inițiale care a dus la instituirea măsurilor inițiale, cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2012 (denumită în continuare „PAI”).

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

(18)

Produsul care face obiectul prezentei anchete este același cu cel care a făcut obiectul anchetei inițiale și este definit drept sticlă solară, constând în sticlă sodocalcică plană temperată, cu un conținut de fier mai mic de 300 ppm, un factor de transmisie a luminii solare mai mare de 88 % (măsurat conform AM1,5 300-2 500 nm), rezistentă la o temperatură de până la 250 °C (măsurată conform EN 12150), cu o rezistență la șocuri termice de Δ 150k (măsurată conform EN 12150) și o rezistență mecanică mai mare sau egală cu 90 N/mm2 (măsurată conform EN 1288-3), originară din RPC (denumită în continuare „produsul în cauză”), încadrată în prezent la codul NC ex 7007 19 80.

(19)

Ancheta a arătat că produsul în cauză, produsul fabricat și vândut pe piața internă din RPC, produsul fabricat și vândut pe piața internă din Turcia, care a servit drept țară analogă în cadrul anchetei inițiale și produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria din Uniune au aceleași caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază, precum și aceleași utilizări de bază. Prin urmare, ele sunt considerate produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   CONSTATĂRI

(20)

O nouă anchetă privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază are drept scop să stabilească dacă, după instituirea măsurilor inițiale, prețurile de export au scăzut sau dacă a existat o variație insuficientă a prețurilor de revânzare ori a prețurilor de vânzare ulterioară în Uniune pentru sticla solară originară din RPC. În cazul în care se ajunge la concluzia că absorbția măsurilor a avut loc, trebuie calculată o nouă marjă de dumping.

1.   Scăderea prețurilor de export

(21)

În cursul PAAM, exporturile produsului în cauză au fost efectuate direct către clienți neafiliați din UE.

(22)

Comisia a comparat, pentru ambele grupuri incluse în eșantion, prețurile tipurilor de produse vândute în cursul PAAM cu prețurile acelorași tipuri de produse vândute în cursul PAI și a calculat un nivel de absorbție mediu ponderat pentru ambele grupuri.

(23)

În cursul anchetei inițiale, societățile incluse în eșantion au exportat, în principal, sticlă solară neacoperită, precum și cantități mici de sticlă acoperită. Diferența medie între prețurile de vânzare pentru sticla neacoperită și cea acoperită a fost de aproximativ 20 % în cursul anchetei inițiale. Cu toate acestea, de atunci industria panourilor solare la nivel mondial a trecut de la utilizarea sticlei neacoperite la cea a sticlei acoperite, întrucât aceasta din urmă este un produs mai eficient. În prezent, sticla acoperită este utilizată în mod curent, iar sticla solară neacoperită este utilizată în principal pentru instalațiile situate într-un mediu caracterizat prin condiții climatice adverse și dificile. Această evoluție se reflectă, de asemenea, în practica în materie de export a producătorilor-exportatori incluși în eșantion, ale căror exporturi s-au schimbat drastic, trecând de la sticla solară neacoperită la cea acoperită.

(24)

Comparația prețurilor de export din cursul PAI cu cele din cursul PAAM arată că, în cazul Flat Group, prețurile de export au scăzut, în medie, cu 17,6 %, iar în cazul Xinyi Group, cu 30,4 % pentru produsul în cauză exportat în cursul PAAM. Prin urmare, absorbția măsurilor poate fi stabilită pentru ambele grupuri de societăți.

(25)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, importatorii, utilizatorii și exportatorii au avut posibilitatea de a prezenta elemente de probă care să justifice scăderea prețurilor de export și lipsa variației prețurilor de revânzare în Uniune după instituirea măsurilor prin alte cauze decât absorbția taxei antidumping.

(26)

Un producător-exportator a afirmat (și a reiterat această afirmație în urma informării părților) că scăderea prețurilor de export nu s-a datorat absorbției măsurilor, ci unor metode de producție eficiente, unor economii de scară și unui mediu mai competitiv pentru produsul în cauză. Drept urmare, atât costul de producție, cât și prețurile de export au scăzut.

(27)

Comisia a respins această afirmație. Această afirmație se referă la costurile de producție și nu poate fi luată în considerare decât în contextul unei reexaminări a valorii normale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din regulamentul de bază, pretinsele modificări ale valorii normale se iau în considerare doar atunci când sunt furnizate Comisiei informații complete despre valorile normale revizuite. Acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât niciunul dintre grupurile de societăți incluse în eșantion nu solicitase reexaminarea valorilor normale, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (5) din regulamentul de bază și astfel cum se menționează la punctul 5.1.1 litera (a) din avizul de redeschidere. Prin urmare, costul de producție din cursul PAAM nu a fost verificat și domeniul de aplicare al anchetei este limitat, în continuare, la examinarea prețurilor de export. Orice afirmație referitoare la presupusele modificări ale costurilor de producție și/sau ale valorii normale nu poate fi abordată decât în cadrul unei reexaminări intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(28)

După informarea părților, un producător-exportator a afirmat că prețurile sale de export nu scăzuseră sau, cel puțin, nu în aceeași măsură ca prețurile de export ale societăților incluse în eșantion. El a afirmat, în continuare, că aparenta scădere a prețurilor de export ale celor doi exportatori chinezi incluși în eșantion și recalcularea marjei lor de dumping și de prejudiciu nu ar putea constitui o bază pentru reevaluarea noii sale taxe antidumping individuale. Prin urmare, el a solicitat o examinare individuală în temeiul articolului 12 alineatul (2) și al articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(29)

Comisia a respins această afirmație. Acest producător-exportator nu a cooperat la prezenta anchetă și nu a furnizat informațiile necesare în termenele prevăzute în avizul de deschidere. În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din regulamentul de bază, noua anchetă se efectuează cu diligență și se finalizează, în mod normal, în termen de șase luni de la data deschiderii noii anchete. În orice caz, această nouă anchetă se finalizează în termen de nouă luni de la deschiderea noii anchete. O examinare individuală, care nu a fost solicitată decât într-un stadiu tardiv al procedurii, după informarea părților, ar împiedica, prin urmare, încheierea anchetei în timp util.

(30)

Un importator/utilizator a susținut că industria sticlei solare din UE nu beneficiază de o aprovizionare insuficientă, în special cu sticlă solară de înaltă calitate, pentru a răspunde nevoilor industriei de module fotovoltaice din UE și, prin urmare, s-a opus instituirii de măsuri suplimentare. El a afirmat, de asemenea, că măsurile antidumping suplimentare ar conduce la o reorientare a producției de module fotovoltaice în afara UE.

(31)

Comisia a respins ambele afirmații. În primul rând, aceste afirmații ar intra în domeniul de aplicare al criteriului privind interesul Uniunii, care nu este analizat în cadrul unei noi anchete privind absorbția măsurilor. În al doilea rând, potrivit răspunsului său la chestionar, în cursul PAAM, utilizatorul a fost în măsură să se aprovizioneze în procent de 100 % cu sticlă solară de la producătorii din UE și din țări terțe. Prin urmare, această afirmație nu a fost susținută cu probe suficiente. Același lucru este valabil și în cazul afirmației potrivit căreia instituirea de măsuri suplimentare i-ar obliga pe producătorii de module fotovoltaice din UE să își externalizeze producția în afara UE. Acest scenariu pare improbabil. Astfel cum s-a stabilit în cadrul anchetei inițiale, partea corespunzătoare sticlei solare din costul de producție al unui modul fotovoltaic este limitată, fiind cuprinsă între 6 % și 8 %. Prin urmare, creșterea măsurilor va avea doar un impact limitat asupra costurilor totale ale modulelor fotovoltaice, de ordinul a 2-3 %.

2.   Dumpingul

(32)

După stabilirea absorbției măsurilor pentru ambele grupuri de societăți, marjele de dumping au fost recalculate.

2.1.   Prețurile de export

(33)

Toate vânzările producătorilor-exportatori incluși în eșantion au fost realizate către clienți neafiliați din Uniune. Prin urmare, prețurile de export s-au bazat pe prețurile efectiv plătite sau de plătit pentru produsul în cauză, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

2.2.   Comparație

(34)

Comisia a comparat valoarea normală, astfel cum a fost stabilită în cadrul anchetei inițiale, și prețul de export pe o bază franco fabrică. Marjele de dumping au fost stabilite prin compararea prețurilor franco fabrică individuale ale exportatorilor incluși în eșantion cu prețurile de vânzare pe piața internă ale producătorului din țara analogă sau cu valoarea normală construită, după caz.

(35)

Pentru a asigura o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul de export, s-au operat ajustări pentru a ține seama, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, de diferențele care influențează prețurile și comparabilitatea acestora.

(36)

Pe această bază, s-au operat ajustări pentru costurile de transport, de navlu și de asigurare, costurile de manipulare, de încărcare și cheltuielile conexe, taxele și comisioanele la export, în toate cazurile în care s-a demonstrat că aceste costuri au un impact asupra comparabilității prețurilor.

2.3.   Marja de dumping

(37)

În temeiul articolului 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, marjele de dumping pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion au fost stabilite pe baza unei comparații între valoarea normală medie ponderată construită pentru fiecare tip de produs similar din Turcia în cursul PAI și prețul mediu ponderat practicat de fiecare societate la export pentru tipul corespondent de produs în cauză în cursul PAAM, exprimate ca procentaj din prețul CIF la frontiera Uniunii, înainte de vămuire.

(38)

Prin urmare, marja de dumping pentru Xinyi Group a crescut de la 83,1 % în cursul PAI la 122,2 % în cursul PAAM, iar pentru Flat Group de la 90,1 % la 122,4 %.

3.   Nivelul de eliminare a prejudiciului

(39)

În conformitate cu regula taxei celei mai mici prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază și întrucât măsurile inițiale se bazau pe nivelul de eliminare a prejudiciului, marjele de prejudiciu au fost recalculate.

(40)

Nivelul de eliminare a prejudiciului a fost determinat pe baza unei comparații între prețul de import mediu ponderat al producătorilor-exportatori cooperanți incluși în eșantion, în cursul PAAM, și prețul mediu ponderat neprejudiciabil al produsului similar vândut de producătorii din Uniune incluși în eșantion pe piața Uniunii în cursul PAI. Eventualele diferențe rezultate din această comparație au fost ulterior exprimate ca procentaj din valoarea CIF de import medie ponderată.

(41)

În urma informării părților, un producător-exportator a pus sub semnul întrebării exactitatea metodei utilizate de către Comisie. Pentru a ilustra acest aspect, el a afirmat că, chiar dacă prețurile de export ar fi rămas, în cursul PAAM, la același nivel cu prețurile din cursul PAI, nivelul de eliminare a prejudiciului ar fi crescut.

(42)

Comisia a respins această afirmație. Producătorul-exportator a confirmat faptul că prețurile sale de export scăzuseră în cursul PAAM. Prin urmare, a fost posibilă stabilirea absorbției măsurilor și, în consecință, a fost necesar să se recalculeze marjele de dumping și de prejudiciu.

(43)

Pe această bază, marja de prejudiciu pentru Xinyi Group a crescut de la 39,3 % la 107,00 %, iar pentru Flat Group de la 42,1 % la 112,5 %.

D.   CONCLUZIE

(44)

Pe baza faptelor și a considerațiilor de mai sus, Comisia a concluzionat că producătorii-exportatori incluși în eșantion au absorbit taxa antidumping în vigoare. Prin urmare, măsurile antidumping instituite asupra importurilor de sticlă solară originară din RPC ar trebui să fie modificate în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Noul nivel al măsurii

(45)

În conformitate cu regula taxei celei mai mici prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din regulamentul de bază, Comisia a comparat mai întâi marjele de prejudiciu și marjele de dumping. Valoarea taxelor ar trebui stabilită la nivelul marjelor de prejudiciu. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) ultima teză din regulamentul de bază, valoarea noii taxe antidumping care urmează să fie instituită nu poate depăși dublul valorii taxei instituite inițial.

(46)

Întrucât ancheta antisubvenție nu este afectată de prezenta anchetă, taxa compensatorie trebuie să fie dedusă pentru a stabili noua taxă antidumping.

(47)

În consecință, noua taxă antidumping pentru Flat Group este stabilită la 71,4 % (adică dublul marjei de prejudiciu de 42,1 % aplicabile în prezent, minus taxa compensatorie de 12,8 %), iar pentru Xinyi Group la 75,4 % (adică dublul marjei de prejudiciu de 39,3 % aplicabile în prezent, minus taxa compensatorie de 3,2 %).

(48)

Având în vedere gradul ridicat de cooperare din partea producătorilor-exportatori chinezi, taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” a fost stabilită la nivelul celei mai ridicate taxe instituite pentru societățile din eșantion sau care au cooperat la anchetă. Taxa aplicabilă „tuturor celorlalte societăți” va fi aplicată societăților care nu au cooperat la anchetă, cu excepția societăților care au cooperat la ancheta inițială și care fac obiectul unei taxe individuale. Noua lor taxă antidumping este stabilită la dublul marjei lor de prejudiciu aplicabile în prezent, din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(49)

Pentru societățile cooperante neincluse în eșantion și enumerate în tabelul de mai jos, marjele de dumping și de prejudiciu au fost calculate ca medie ponderată a societăților incluse în eșantion. Pentru a stabili noua taxă antidumping, dublul marjei de prejudiciu aplicabile în prezent a fost stabilit drept limită din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(50)

Un producător-exportator necooperant, care cooperase la ancheta inițială, a afirmat că nu există un temei juridic suficient pentru a i se majora taxa antidumping existentă sau, alternativ, pentru a i se impune o creștere a taxelor antidumping atât de ridicată ca cea propusă de Comisie.

(51)

Comisia a respins această afirmație. Temeiul juridic pentru modificarea măsurilor în vigoare este articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază, potrivit căruia valoarea taxei antidumping instituite nu poate depăși dublul valorii taxei instituite inițial. Acest producător nu a cooperat la prezenta anchetă și, prin urmare, ar trebui, în mod normal, să facă obiectul taxei reziduale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din regulamentul de bază, astfel cum se menționează în considerentul 48 de mai sus, noua sa taxă antidumping este stabilită la dublul marjei sale de prejudiciu aplicabile în prezent, din care a fost dedusă taxa compensatorie aplicabilă.

(52)

Nivelul revizuit al taxei antidumping aplicabile prețului net franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, se stabilește după cum urmează:

Societate

Noua marjă de dumping

Noua marjă de prejudiciu

Limită în temeiul articolului 12 alineatul (3) (a se vedea considerentul 45)

Taxă compensatorie

(neschimbată)

Taxă antidumping definitivă revizuită

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Toate celelalte societăți

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588, se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net, franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsele descrise la alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate în continuare, se stabilește după cum urmează:

Societate

Taxă antidumping definitivă

Cod adițional TARIC

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Toate celelalte societăți

67,1 %

B999”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/588 al Comisiei din 14 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 98, 15.4.2015, p. 6).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 23).

(5)  JO C 457, 19.12.2014, p. 9.


Top