EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Regulamentul (UE) 2015/1298 al Comisiei din 28 iulie 2015 de modificare a anexelor II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/22


REGULAMENTUL (UE) 2015/1298 AL COMISIEI

din 28 iulie 2015

de modificare a anexelor II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1),

după consultarea Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor,

întrucât:

(1)

Substanța 3-benziliden camfor este autorizată în prezent pentru a fi utilizată în produsele cosmetice ca filtru UV, la o concentrație maximă de până la 2,0 %. Ea este înscrisă la numărul de referință 19 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(2)

În avizul său din 18 iunie 2013, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) (2) a concluzionat că, din cauza unei marje de siguranță sub 100, utilizarea substanței 3-benziliden camfor ca filtru UV în produsele cosmetice la o concentrație de până la 2,0 % este considerată periculoasă.

(3)

Pentru a asigura siguranța produselor de protecție solară pentru sănătatea umană, este necesar să se elimine substanța 3-benziliden camfor din lista filtrelor UV admise în produsele cosmetice care figurează în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(4)

Având în vedere că substanța 3-benziliden camfor este cunoscută nu numai ca filtru UV, ci și ca absorbant de ultraviolete, ar trebui interzisă utilizarea sa în produsele cosmetice.

(5)

Prin urmare, anexele II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificate în consecință.

(6)

Aplicarea acestei restricții ar trebui amânată pentru a permite industriei să realizeze ajustările necesare la formulările produselor. În special, întreprinderilor ar trebui să li se acorde un termen de șase luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a introduce pe piață produse conforme și pentru a retrage de pe piață produsele neconforme.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

De la 18 februarie 2016, numai produsele cosmetice care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt introduse și puse la dispoziție pe piața Uniunii.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de abrogare a Deciziei 2004/210/CE (JO L 241, 10.9.2008, p. 21).


ANEXĂ

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II se adaugă următoarea rubrică:

Numărul de referință

Denumirea chimică/INN

Număr CAS

Număr CE

„1379

3-benziliden camfor

15087-24-8

239-139-9”

2.

În anexa VI se elimină rubrica referitoare la numărul de referință 19.


Top