Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0747

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/747 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015

OJ L 119, 12.5.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/747/oj

12.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 119/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/747 AL COMISIEI

din 11 mai 2015

de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 78 primul paragraf litera (b) și articolul 78 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (2) prevede data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază.

(2)

Statele membre s-au confruntat cu unele dificultăți cu ocazia punerii efective în aplicare a noilor scheme de plăți directe și măsuri de dezvoltare rurală. În consecință, s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor, a cererilor de plată și a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază.

(3)

Această situație a afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

(4)

Având în vedere această situație, este necesar să se prevadă o derogare de la articolul 13 alineatul (1) și articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, derogare care să permită statelor membre să fixeze pentru anul 2015 date finale, ulterioare celor prevăzute la respectivele articole, pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată și pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază. Dat fiind că data menționată la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 este legată de data finală prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din respectivul regulament, ar trebui să se prevadă o derogare similară pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată.

(5)

Întrucât aceste derogări ar trebui să se refere la cererea unică, la cererile de ajutor și la cererile de plată, la modificările cererilor unice sau ale cererilor de plată și la cererile de alocare a drepturilor la plată pentru anul 2015, este oportun ca prezentul regulament să se aplice cererilor și cererilor de plată pentru anul 2015.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2015, datele finale care urmează să fie stabilite de statele membre pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată nu pot depăși data de 15 iunie.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și în cazul în care statele membre utilizează derogarea prevăzută la articolele 1 și 3 din prezentul regulament, pentru anul 2015, modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în conformitate cu alineatul (1) al respectivului articol trebuie notificate autorității competente în scris până la data de 15 iunie.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, pentru anul 2015, data care urmează să fie stabilită de statele membre pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază nu poate depăși data de 15 iunie.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor și cererilor de plată referitoare la anul 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top