EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0463

Regulamentul (UE) 2015/463 al Comisiei din 19 martie 2015 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru alcool polivinilic (E 1203) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 76, 20.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/463/oj

20.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/42


REGULAMENTUL (UE) 2015/463 AL COMISIEI

din 19 martie 2015

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru alcool polivinilic (E 1203)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (3) stabilește specificații pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(2)

Specificațiile pot fi actualizate în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

La 7 septembrie 2011, a fost depusă o cerere de modificare a specificațiilor privind aditivul alimentar alcool polivinilic (E 1203). Cererea a fost pusă la dispoziția statelor membre în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(4)

Specificațiile actuale în ceea ce privește solubilitatea aditivului alimentar alcool polivinilic (E 1203) prevede „Solubil în apă, greu solubil în etanol”. Institutul pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor (IHCP) din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a efectuat studii privind solubilitatea (4) alcoolului polivinilic pentru a actualiza datele privind solubilitatea prevăzute de specificațiile existente în Uniune în ceea ce privește solubilitatea sa în etanol.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a evaluat rezultatele testului de solubilitate cu alcool polivinilic efectuat de IHCP și informațiile furnizate de solicitant (5). Autoritatea consideră că modificarea specificațiilor privind solubilitatea alcoolului polivinilic în etanol nu are implicații privind siguranța alcoolului polivinilic ca aditiv alimentar.

(6)

Având în vedere cererea depusă, studiile efectuate de IHCP și evaluarea efectuată de către autoritate, este necesar să se modifice descrierea solubilității aditivului alimentar alcool polivinilic (E 1203) în etanol (≥ 99,8 %) ca „practic insolubil sau insolubil”.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 231/2012 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).

(4)  João F. A. Lopes și Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 p.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(9):3820.


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012, la rubrica referitoare la E 1203 alcool polivinilic, specificația privind solubilitatea se înlocuiește cu următorul text:

„Solubilitate

Solubil în apă; practic insolubil sau insolubil în etanol (≥ 99,8 %)”


Top