Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0006

Regulamentul delegat (UE) 2015/6 al Comisiei din 31 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2011, 2012 și 2013 Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 3, 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/6 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2011, 2012 și 2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Valoarea masei medii utilizată pentru calculul emisiilor specifice de CO2 corespunzătoare fiecărui autoturism nou se ajustează la fiecare trei ani, pentru a se ține seama de modificările survenite în masa medie a vehiculelor noi înmatriculate în Uniune.

(2)

Pe baza monitorizării masei în ordine de mers a autoturismelor noi înmatriculate în anii calendaristici 2011, 2012 și 2013, este evident faptul că masa medie a crescut și că valoarea M0 menționată la punctul 1 litera (b) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 ar trebui adaptată în consecință.

(3)

În mod excepțional, pentru această primă ajustare, este necesar să se ia în considerare diferențele dintre calitatea datelor monitorizate în anii 2011, 2012 și 2013. Noua valoare ar trebui, prin urmare, să fie determinată luându-se în considerare numai acele valori ale masei care au putut fi verificate de către producătorii în cauză, excluzându-se din calcul valorile care au fost în mod evident incorecte, adică cele situate peste 2 840 kg sau sub 500 kg, precum și valorile referitoare la vehiculele care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 443/2009. În plus, noua valoare se bazează pe media ponderată, ținându-se cont de numărul de înmatriculări noi în fiecare din anii de referință.

(4)

În acest context, valoarea M0 care trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2016 ar trebui să crească cu 20,4 kg, de la 1 372,0 la 1 392,4,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul 1 litera (b) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Din 2016:

Emisiile specifice de CO2 = 130 + a × (M – M0)

unde:

M

=

masa vehiculului în kilograme (kg);

M0

=

1 392,4;

a

=

0,0457.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 1.


Top