EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Decizia (UE) 2015/1293 a Consiliului din 20 iulie 2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/3


DECIZIA (UE) 2015/1293 A CONSILIULUI

din 20 iulie 2015

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 1999, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în cadrul Consiliului Europei, în numele Comunității Europene, o convenție referitoare la protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat.

(2)

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (denumită în continuare „convenția”) a fost adoptată de Consiliul Europei la 24 ianuarie 2001 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2003.

(3)

Convenția stabilește un cadru de reglementare care este aproape identic cu cel stabilit prin Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

(4)

La 21 decembrie 2011, convenția a fost semnată în numele Uniunii (2).

(5)

Încheierea convenției ar contribui la extinderea aplicării unor dispoziții similare cu cele prevăzute în Directiva 98/84/CE în afara granițelor Uniunii și la stabilirea unor norme privind serviciile bazate pe acces condiționat care ar fi aplicabile pe întregul continent european.

(6)

Convenția ar trebui aprobată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (3) se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună, în numele Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 12 din convenție, pentru a exprima acordul Uniunii de a-și asuma obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiate pe aceste servicii (JO L 320, 28.11.1998, p. 54).

(2)  Convenția a fost semnată pe baza Deciziei 2011/853/UE a Consiliului din 29 noiembrie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (JO L 336, 20.12.2011, p. 1). Decizia respectivă a fost înlocuită între timp cu Decizia 2014/243/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (JO L 128, 30.4.2014, p. 61).

(3)  Textul convenției a fost publicat în JO L 336, 20.12.2011, p. 2.


ANEXĂ

DECLARAȚIA UE  (1)

Recunoscând pe deplin obiectivele urmărite de Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, Uniunea își exprimă preocuparea în legătură cu aplicarea articolului 9 și a articolului 10 alineatul (3) din convenție, în urma aderării Uniunii la convenție, pe baza competenței sale exclusive.

Prezenta declarație nu aduce atingere procedurilor de vot din cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.


(1)  De comunicat Secretarului General al Consiliului Europei cu ocazia depunerii instrumentului de aprobare a convenției.


Top