EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0886

Decizia (UE) 2015/886 a Comisiei din 8 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior [notificată cu numărul C(2015) 3782] (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2015/3782

OJ L 144, 10.6.2015, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/886/oj

10.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/12


DECIZIA (UE) 2015/886 A COMISIEI

din 8 iunie 2015

de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior

[notificată cu numărul C(2015) 3782]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2014/312/UE a Comisiei (2) prevede o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru vopsele și lacuri de interior și exterior, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru adaptarea produselor la criteriile și cerințele revizuite. Statele membre au informat însă Comisia că, în perioada de 12 luni alocată, nu vor fi în măsură să verifice produsele cu etichetă ecologică, din cauza numărului mare de produse și a cerințelor suplimentare. Pentru a asigura o tranziție lină, este necesară o perioadă suplimentară.

(2)

Experții tehnici au notificat Comisia și unele state membre că actuala formulare a punctului 14 de la articolul 2 nu este clară. Definiția furnizată permite o interpretare greșită a referinței la „sisteme polare”. Termenul de „sistem polar”, care se referă la sistemul analitic, și nu la sistemul de acoperire, trebuie clarificat. În plus, s-a recomandat să se precizeze în definiție și un alt parametru tehnic, și anume presiunea vaporilor. Din motive de coerență și claritate, orice modificare în redactarea punctului 14 de la articolul 2 trebuie să se reflecte și în redactarea punctului 13 de la articolul 2, care se referă la COV.

(3)

Pe baza discuțiilor din cadrul reuniunii Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene și al reuniunii Forumului organismelor competente, care au avut loc în noiembrie 2014, este necesar să se clarifice faptul că criteriul 3(a) și referința asociată din tabelul 2 se aplică pentru grundurile semitransparente, dar nu se aplică pentru grundurile de aderență sau orice alte acoperiri transparente.

(4)

Din motive de coerență, în Decizia 2014/312/UE, la criteriul 3 (Eficiența în utilizare), în tabelul 2, la a cincea coloană [Acoperiri decorative cu o consistență mare pentru interior și exterior (l)], pe prima linie [care corespunde criteriului 3(a) privind puterea de acoperire], unitatea de măsură (1 m2/L) trebuie înlocuită cu „1 m2/kg”.

(5)

Criteriul 5(a)(i) din Decizia 2014/312/UE prevede o listă a grupurilor de substanțe, despre care se indică în mod explicit că sunt supuse evaluării și verificării în ceea ce privește îndeplinirea criteriului 5(a). S-a dovedit însă că această listă de substanțe nu este completă și că mai trebuie adăugat un grup de substanțe, și anume „8. Substanțe prezente în lianți și în dispersii de polimeri 8a. Lianți și agenți de reticulare 8b. Produse de reacție și reziduuri”. În plus, din motive de claritate, lista grupurilor de substanțe trebuie mutată pentru a fi inclusă în textul privind evaluarea și verificarea îndeplinirii criteriului, întrucât această listă este utilizată pentru evaluare și verificare.

(6)

În apendicele la Decizia 2014/312/UE, punctul 7 litera (a) stabilește limitele de concentrație pentru prezența formaldehidei în produsul final, dar limitele de concentrație din tabel sunt plasate greșit. Tabelul respectiv trebuie să indice în mod clar că limita de concentrație pentru toate produsele este 0,0010 %, cu excepția cazului în care se aplică derogări.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010.

(8)

Prin urmare, Decizia 2014/312/UE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/312/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.

«compuși organici volatili» (COV) înseamnă orice compus organic cu punct inițial de fierbere, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa, mai mic sau egal cu 250 °C, astfel cum este definit în Directiva 2004/42/CE, care, într-o coloană capilară, se dizolvă și se separă până la n-tetradecan (C14H30) inclusiv;”

.

2.

La articolul 2, punctul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14.

«compuși organici semivolatili» (COSV) înseamnă orice compus organic cu punct de fierbere, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa, mai mare de 250 °C, dar mai mic de 370 °C, care, într-o coloană capilară, se dizolvă și se separă în limitele domeniului de retenție cuprins între n-tetradecan (C14H30) și n-docosan (C22H46) inclusiv;”

.

3.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Licențele pentru eticheta ecologică a UE acordate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2009/543/CE sau în Decizia 2009/544/CE pot fi utilizate timp de 21 de luni după data adoptării prezentei decizii.”

4.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2015.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2014/312/UE a Comisiei din 28 mai 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (JO L 164, 3.6.2014, p. 45).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 2014/312/UE se modifică după cum urmează:

1.

La criteriul 3 (Eficiența în utilizare), în tabelul 2, denumirea criteriului 3(a) se înlocuiește cu următorul text: „3(a) Puterea de acoperire (numai pentru vopsele albe sau de culoare deschisă, inclusiv pentru vopselele de bază albe utilizate în sistemele de nuanțare) – ISO 6504/1. Nu se aplică pentru lacuri, vopsea lazur, grunduri transparente de aderență sau orice alte acoperiri transparente.”

2.

La criteriul 3 (Eficiența în utilizare), în tabelul 2, în a opta și a noua coloană, referitoare la„Grund (g)” și, respectiv, „Substrat și grund (h)”, textul „6 m2/L (fără opacitate)” se înlocuiește cu următorul text: „6 m2/L (fără opacitate sau proprietăți specifice)”.

3.

La criteriul 3(a), al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Grundurile și substraturile semitransparente trebuie să aibă o putere de acoperire de cel puțin 6 m2, iar cele cu opacitate, de cel puțin 8 m2. Grundurile opace cu proprietăți specifice de blocare/etanșare sau penetrare/mărire a aderenței și grundurile cu proprietăți speciale de aderență trebuie să aibă o putere de acoperire de cel puțin 6 m2 pe litru de produs.”

4.

Criteriul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la al patrulea paragraf, următoarea teză „Substanțele marker menționate în tabelul 4 se folosesc drept bază pentru delimitarea rezultatelor prin cromatografie în fază gazoasă pentru COSV” se înlocuiește cu „Testul se efectuează folosind sistemul analitic indicat în Manualul de utilizare a criteriilor.”;

(b)

tabelul 4 se elimină;

(c)

în secțiunea „Evaluare și verificare”, la al doilea paragraf, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„La efectuarea testului se ține seama de modificările standardului ISO 11890-2 indicate în Manualul de utilizare a criteriilor.”

5.

Criteriul 5(a)(i) se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește grupul de produse în cauză, au fost acordate derogări pentru anumite grupuri de substanțe care pot fi prezente în produsul final. Aceste derogări precizează clasificările de risc care fac obiectul derogării pentru fiecare grup de substanțe și condițiile de derogare aferente, precum și limitele de concentrație aplicabile. Derogările sunt indicate în apendice.”

6.

La criteriul 5(a)(ii), la al doilea paragraf, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

ingredientele din compoziția vopselei sau a lacului, care se încadrează în grupele de substanțe enumerate mai jos:

1.

Produse de protecție adăugate în coloranți, lianți și produsul final

(a)

produse de protecție utilizate în interiorul recipientelor;

(b)

produse de protecție pentru dispozitive de nuanțare;

(c)

produse de protecție pentru peliculă uscată;

(d)

stabilizatori pentru produsele de protecție.

2.

Agenți de uscare și antiexfoliere

(a)

agenți de uscare;

(b)

agenți antiexfoliere.

3.

Inhibitori de coroziune

(a)

inhibitori de coroziune;

(b)

substanțe care previn apariția stratului de cocleală.

4.

Agenți tensioactivi

(a)

agenți tensioactivi de uz general;

(b)

alchilfenoletoxilați (AFEO);

(c)

agenți tensioactivi perfluorurați.

5.

Diverse substanțe funcționale cu aplicare generală

(a)

emulsie de rășini siliconice în vopsele albe, coloranți și baze de nuanțare;

(b)

metale și compuși ai metalelor;

(c)

materii prime minerale, inclusiv materiale de umplutură;

(d)

agenți de neutralizare;

(e)

înălbitori optici;

(f)

pigmenți.

6.

Diverse substanțe funcționale cu aplicări specializate

(a)

agenți de protecție împotriva razelor UV și agenți de stabilizare;

(b)

plastifianți.

7.

Substanțe reziduale care pot fi prezente în produsul final

(a)

formaldehidă;

(b)

solvenți;

(c)

monomeri care nu au reacționat;

(d)

compuși aromatici volatili și compuși halogenați.

8.

Substanțe prezente în lianți și în dispersii de polimeri

(a)

lianți și agenți de reticulare;

(b)

produse de reacție și reziduuri

și sunt prezente în concentrații mai mari de 0,010 %.”

7.

În apendice, intrarea referitoare la formaldehide se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Substanțe reziduale care pot fi prezente în produsul final

(a)

Formaldehidă

Aplicabilitate:

toate produsele

În produsul final nu trebuie adăugată în mod intenționat formaldehidă liberă. Produsul final trebuie testat pentru a se determina conținutul de formaldehidă liberă. Cerințele privind prelevarea de mostre pentru testare trebuie să reflecte gama de produse.

Se aplică următoarea limită pentru suma totală:

Se aplică următoarele derogări de la cerința stabilită la primul paragraf:

(i)

dacă este necesar ca produsele de protecție care eliberează formaldehidă să fie utilizate ca produse de protecție în interiorul recipientelor pentru protejarea unui anumit tip de vopsea sau lac și dacă substanța care eliberează formaldehidă este utilizată în locul produselor de protecție pe bază de izotiazolinonă;

(ii)

dacă dispersiile de polimeri (lianți) eliberează formaldehidă, ca urmare a nivelurilor reziduale de formaldehidă, în locul produselor de protecție utilizate în interiorul recipientelor.

În ambele cazuri (i) și (ii), suma totală nu trebuie să depășească următoarea valoare limită:

 

Verificare:

Conținutul de formaldehidă liberă se determină pentru baza de culoare albă sau pentru baza de nuanțare transparentă care, conform estimărilor, conține cea mai mare cantitate teoretică de formaldehidă. Trebuie să se determine, de asemenea, conținutul de nuanță colorată care, conform estimărilor, conține cea mai mare cantitate teoretică de formaldehidă.

Metoda de testare:

 

Valoare limită de 0,0010 %:

determinarea concentrației în interiorul recipientelor folosind metoda Merckoquant. Dacă rezultatul obținut cu această metodă nu este concludent, se utilizează cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC) pentru a confirma concentrația în interiorul recipientelor.

 

Valoare limită de 0,010 %:

1.

toate vopselele: determinarea concentrației de formaldehidă în interiorul recipientelor printr-o analiză care utilizează metoda VdL-RL 03 sau prin cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC);

2.

vopselele și lacurile de interior: determinarea prin analiză, în conformitate cu ISO 16000-3. Emisiile nu trebuie să depășească 0,25 ppm la prima aplicare și trebuie să fie mai mici de 0,05 ppm după 24 de ore de la prima aplicare.”

0,0010 %

0,010 %


Top