EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Decizia (UE) 2015/727 a Băncii Centrale Europene din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/36


DECIZIA (UE) 2015/727 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 aprilie 2015

privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (ECB/2014/41) (1), în special articolul 9 și articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să stabilească valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute prin emiterea de comunicări ale taxei pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate și să publice aceste informații pe website-ul său până la 30 aprilie din perioada de taxare relevantă.

(2)

Comunicarea taxei pentru prima perioadă de taxare, respectiv noiembrie-decembrie 2014, este emisă împreună cu comunicarea taxei pentru perioada de taxare 2015. Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere percepute în 2015 ar trebui, prin urmare, să reflecte cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere începând cu noiembrie 2014.

(3)

Aceste cheltuieli constau în principal din costurile legate în mod direct de atribuțiile de supraveghere ale BCE, de exemplu supravegherea entităților semnificative, monitorizarea supravegherii entităților mai puțin semnificative, îndeplinirea atribuțiilor orizontale și desfășurarea serviciilor specializate. Ele includ și costurile legate indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, de exemplu serviciile furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv cele privind sediile, administrarea resurselor umane și tehnologia informației.

(4)

Pentru a calcula taxele anuale de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat, costurile totale sunt împărțite în două: entități și grupuri semnificative și entități și grupuri mai puțin semnificative. Costurile sunt împărțite pe baza cheltuielilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative.

(5)

Cheltuielile legate de atribuțiile în materie de supraveghere bancară suportate de BCE în prima perioadă de taxare și recuperate prin taxe de supraveghere au fost incluse în conturile anuale ale BCE pentru 2014 (2).

(6)

Cheltuielile anuale estimate pentru perioada de taxare 2015 sunt derivate din bugetul aprobat al BCE, avându-se în vedere orice evoluții ale cheltuielilor anuale estimate ale BCE cunoscute atunci când prezenta decizie a fost elaborată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3) și Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolul 2

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 este de 325 986 085 EUR, corespunzător costurilor efective suportate de BCE pentru noiembrie și decembrie 2014 și unei estimări a costurilor anuale ale BCE pentru 2015, astfel cum sunt prezentate în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate plătește valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere prevăzută în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 29 aprilie 2015.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 aprilie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 311, 31.10.2014, p. 23.

(2)  Publicat pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu în februarie 2015.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANEXA I

(EUR)

 

2014

2015

Total

Salarii și prestații

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Chirie și întreținerea sediilor

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Alte cheltuieli de funcționare

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Total

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ANEXA II

(EUR)

 

2014

2015

Total

Taxe de supraveghere

29 973 012

296 013 073

325 986 085

din care:

 

 

 

Taxe percepute entităților semnificative sau grupurilor semnificative

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Taxe percepute entităților mai puțin semnificative sau grupurilor mai puțin semnificative

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top