EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Decizia (UE) 2015/509 a Băncii Centrale Europene din 18 februarie 2015 de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare (BCE/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; abrogare implicită prin 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/1


DECIZIA (UE) 2015/509 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 februarie 2015

de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare (BCE/2015/9)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolul 12.1 și articolul 34.1 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Pentru claritate și consecvență și pentru simplificarea cadrului aplicabil colateralului în Eurosistem, obligațiile prevăzute în Decizia BCE/2013/6 (1) și Decizia BCE/2013/35 (2) și la articolul 1 din Decizia BCE/2014/23 (3) au fost incluse în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (4), care constituie principalul act normativ în ceea ce privește instrumentele și procedurile de politică monetară din Eurosistem.

(2)

Pentru claritate și consecvență și pentru simplificarea cadrului normativ din Eurosistem, prevederile articolului 3 din Decizia BCE/2014/23 au fost incluse în Orientarea BCE/2012/27 (5), iar prevederile articolului 4 din Decizia BCE/2014/23 au fost incluse în Orientarea BCE/2014/9 (6).

(3)

Deciziile BCE/2013/6 și BCE/2013/35 și articolele 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 ar trebui, prin urmare, abrogate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziilor BCE/2013/6 și BCE/2013/35 și a articolului 1 din Decizia BCE/2014/23

(1)   Deciziile BCE/2013/6 și BCE/2013/35 se abrogă.

(2)   Articolul 1 din Decizia BCE/2014/23 se abrogă.

(3)   Trimiterile la deciziile și articolul abrogate, astfel cum sunt menționate la alineatele (1) și (2), se interpretează ca trimiteri la Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolul 2

Abrogarea articolelor 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23

(1)   Articolele 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 se abrogă.

(2)   Trimiterile la articolul 3 abrogat din Decizia BCE/2014/23 se interpretează ca trimiteri la articolul 12 alineatul (5) din anexa II la Orientarea BCE/2012/27.

(3)   Trimiterile la articolul 4 abrogat din Decizia BCE/2014/23 se interpretează ca trimiteri la articolul 5 alineatele (2) și (3) din Orientarea BCE/2014/9.

Articolul 3

Intrare în vigoare

(1)   Articolul 1 din prezenta decizie intră în vigoare la 1 mai 2015.

(2)   Articolul 2 din prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 februarie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2013/6 din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat (JO L 95, 5.4.2013, p. 22).

(2)  Decizia BCE/2013/35 din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 301, 12.11.2013, p. 6).

(3)  Decizia BCE/2014/23 din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare (JO L 168, 7.6.2014, p. 115).

(4)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului politicii monetare din Eurosistem (BCE/2014/60) (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).

(6)  Orientarea BCE/2014/9 din 20 februarie 2014 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (JO L 159, 28.5.2014, p. 56).


Top