EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1375

Regulamentul (UE) nr. 1375/2014 al Băncii Centrale Europene din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogat prin 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1375/oj

20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/77


REGULAMENTUL (UE) NR. 1375/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33)

(BCE/2014/51)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană (2), în special articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 19.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene prevede posibilitatea Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) de a adopta reglementări privind calcularea și determinarea rezervelor minime obligatorii necesare. Detaliile privind aplicarea rezervelor minime obligatorii sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (3).

(2)

La 3 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis modificarea frecvenței reuniunilor sale pe teme de politică monetară de la un ciclu de patru săptămâni la unul de șase săptămâni cu aplicare de la 1 ianuarie 2015 și, în mod corespunzător, extinderea perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii de la patru săptămâni la șase săptămâni.

(3)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), perioada de aplicare este perioada în cursul căreia trebuie îndeplinită obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii și pe durata căreia trebuie menținute rezervele minime obligatorii în conturile de rezerve minime obligatorii.

(4)

Modificarea duratei perioadelor de aplicare nu afectează modul de calcul al valorii rezervelor minime obligatorii care trebuie constituite în cursul unei perioade de aplicare pentru instituțiile care fac obiectul tuturor cerințelor de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (4). Aceste instituții calculează, ca și înainte, baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru o anumită perioadă de aplicare pornind de la datele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) care se referă la luna anterioară cu două luni lunii în care începe perioada de aplicare. Pe de altă parte, modificarea duratei perioadelor de aplicare afectează modul de calcul al valorii rezervelor minime obligatorii pentru instituțiile care raportează date trimestrial în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), întrucât perioada trimestrială va cuprinde acum două perioade de aplicare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Datele privind baza de calcul al rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor mici, pentru două perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii, se bazează pe datele de sfârșit de trimestru colectate de BCN în termen de 28 de zile lucrătoare de la sfârșitul trimestrului la care acestea se referă.”

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main,10 decembrie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).


Top