Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Regulamentul (UE) nr. 1368/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 366, 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 366/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 1368/2014 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 48,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 72 litera (f),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolele 8, 9 și 92,

întrucât:

(1)

Statele membre au înaintat solicitări către Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în vederea modificării unor intrări din anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 pentru a armoniza anexa în cauză cu evoluțiile din legislația țărilor respective.

(2)

Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 urmărește să ofere o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor de punere în aplicare a acordurilor bilaterale dintre statele membre care rămân în vigoare în temeiul articolului 8 alineatul (1) din regulamentul în cauză sau care sunt încheiate și inventariate în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (2) din același regulament.

(3)

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a făcut propuneri relevante Comisiei în ceea ce privește modificările solicitate în temeiul articolului 72 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(4)

Comisia a fost de acord să includă propunerile pentru modificările tehnice la anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei (3), prin articolul 1 alineatul (2), a modificat în mod eronat anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Dispoziția de modificare ar trebui, prin urmare, să fie eliminată. Din motive de claritate juridică, eliminarea articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 ar trebui să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2014.

(6)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 987/2009 și (UE) nr. 1372/2013 trebuie modificate în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)

Anexa 1 se modifică după cum urmează:

(a)

Se elimină secțiunea „DANEMARCA–ITALIA”;

(2)

În secțiunea „FRANȚA–LUXEMBURG”, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 și schimbul de scrisori din 10 iulie și 30 august 2013”

.

Articolul 2

La articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1372/2013, alineatul (2) se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015, cu excepția articolului 2, care se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (JO L 346, 20.12.2013, p. 27).


Top