EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni

OJ L 334, 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2014

de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 97 alineatul (2),

După consultarea Comitetului pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, autoritățile de gestionare din statele membre trebuie să furnizeze Comisiei datele relevante cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare până la sfârșitul anului anterior, inclusiv principalele caracteristici ale beneficiarilor și ale operațiunilor.

(2)

Pentru a asigura coerența și exhaustivitatea datelor cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare, este necesar să se prevadă specificații tehnice comune și norme comune pentru prezentarea datelor cumulative în cauză. În acest scop, este necesar să se consulte structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei (2).

(3)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autoritățile de gestionare respectă specificațiile tehnice și normele privind prezentarea datelor cumulative cu privire la operațiunile selectate pentru finanțare, inclusiv principalele caracteristici ale beneficiarilor și ale operațiunilor, astfel cum se prevede la articolul 97 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, în conformitate cu formularele și tabelele incluse în anexele la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind informațiile care trebuie transmise de statele membre, precum și privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date (a se vedea pagina 39 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

3

Denumirea operațiunii

5

Cod NUTS

6

Beneficiar

7

Sexul beneficiarului

8

Mărimea întreprinderii

9

Stadiul de avansare a operațiunii

10

Costuri eligibile totale

11

Costuri publice eligibile totale

12

Sprijin din FEPAM

13

Data aprobării

14

Cheltuieli eligibile totale

15

Cheltuieli publice eligibile totale

16

Cheltuieli eligibile din FEPAM

17

Data plății finale către beneficiar

18

Măsura vizată

19

Indicator de realizare


ANEXA II

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune, doar atunci când aceasta privește măsuri privind flota de pescuit, pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

4

Numărul navei — „Numărul din registrul flotei comunitare” (CFR)


ANEXA III

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune cu privire la datele privind implementarea proiectelor pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

20

Date privind implementarea operațională

21

Valoarea datelor privind implementarea


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate pentru fiecare operațiune privind indicatorii de rezultat pentru următoarele câmpuri menționate în structura bazei de date prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1243/2014

Date cumulative privind operațiunile selectate pentru finanțare între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie …

Câmp

Conținutul câmpului

1

CCI

2

Identificatorul unic al operațiunii (ID)

22

Indicator(i) de rezultat cu privire la operațiune

23

Rezultat orientativ așteptat de beneficiar

24

Valoarea indicatorului de rezultat, validată după implementare


ANEXA V

Tabele de referință

Tabelul 1 — date privind implementarea proiectului

Codul măsurii

Măsuri în FEPAM

Date privind implementarea proiectului

Codul datelor privind implementarea

Valoare posibilă și tip de valoare

Numărul din registrul flotei comunitare (CFR) este obligatoriu (da sau nu)

Coloana 18

Coloana 20

Coloana 21

Capitolul I: Dezvoltarea durabilă a pescăriilor

I.1

Articolul 26 și articolul 44 alineatul (3)

Inovare

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de inovare: produse și echipamente; procedee și tehnici; sistem de organizare și de gestionare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Număr de persoane care beneficiază de operațiune în mod direct, în întreprinderile sprijinite

3

Numeric

I.2

Articolul 27 și articolul 44 alineatul (3)

Servicii de consiliere

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de serviciu de consiliere: studii de fezabilitate și servicii de consiliere; consiliere profesională; strategii comerciale

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

I.3

Articolul 28 și articolul 44 alineatul (3)

Parteneriat între oamenii de știință și pescari

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: rețele; acorduri de parteneriat sau de asociere; colectarea și gestionarea datelor; studii; proiecte-pilot; diseminare; seminare; cele mai bune practici

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de oameni de știință implicați în parteneriat

3

Numeric

Numărul de pescari implicați în parteneriat

4

Numeric

Numărul celorlalte organisme care beneficiază de operațiune

5

Numeric

I.4

Articolul 29 alineatele (1) și (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — formare, crearea de rețele, dialog social, sprijin pentru soți/soții și parteneri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: formare și învățare; crearea de rețele; dialog social

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de soți/soții și parteneri care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Numărul de persoane sau organizații care beneficiază de operațiune (participanți la formare, membri ai rețelelor, organizații implicate în acțiunile de dialog social)

4

Numeric

I.5

Articolul 29 alineatul (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (a)

Promovarea capitalului uman, a creării de locuri de muncă și a dialogului social — persoane în formare la bordul unor nave de coastă mici

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de activități: formare și învățare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de persoane în formare care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.6

Articolul 30 și articolul 44 alineatul (4)

Diversificare și noi forme de venituri

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de diversificare: investiții la bord; turism pentru pescuitul cu undița; restaurante; servicii privind protecția mediului activități educative

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul pescarilor vizați

3

Numeric

I.7

Articolul 31 și articolul 44 alineatul (2)

Sprijin acordat tinerilor pescari pentru demararea de activități de pescuit

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Vârsta tinerilor pescari care beneficiază de operațiune

2

Numeric

I.8

Articolul 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b)

Sănătate și siguranță

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul echipamentului: investiție la bord; echipament individual

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul pescarilor vizați de operațiune

3

Numeric

I.9

Articolul 33

Încetarea temporară a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

1

Numeric

Da

Numărul de zile în cauză

2

Numeric

I.10

Articolul 34

Încetarea definitivă a activităților de pescuit

Numărul pescarilor vizați

1

Numeric

Da

I.11

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Crearea fondului

Denumirea fondului mutual

1

Șir de caractere

Nu

I.12

Articolul 35

Fond mutual pentru fenomene meteorologice nefavorabile și pentru incidente de mediu — Compensații plătite

Compensații plătite pentru: fenomene meteorologice nefavorabile; incidente de mediu: costuri de salvare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Da

Numărul membrilor de echipaj vizați

2

Numeric

I.13

Articolul 36

Sprijin pentru sistemele de alocare a posibilităților de pescuit

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare; monitorizare; evaluare; gestionare.

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

I.14

Articolul 37

Sprijin pentru proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare și a cooperării regionale

Tipul de activitate: proiectare; dezvoltare și monitorizare; participarea părților interesate; repopulare directă

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul stocurilor în cauză (dacă este cazul)

2

Numeric

Suprafața totală vizată de proiect (în km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

I.15

Articolul 38 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de investiție: selectivitatea uneltelor; reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a celor nedorite; eliminarea efectelor asupra ecosistemului și a fundului mării; protejarea uneltelor de pescuit și a capturilor de mamifere și păsări; dispozitiv de atragere a peștilor în regiunile ultraperiferice

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.16

Articolul 39 și articolul 44 alineatul (1) litera (c)

Inovarea legată de conservarea resurselor biologice marine

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune:: dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului; dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile; introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.17

Articolul 40 alineatul (1) litera (a)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Da

I.18

Articolul 40 alineatul (1) literele (b)-(g) și (i) și articolul 44 alineatul (6)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor, construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații fixe sau mobile, pregătirea unor planuri de protecție și gestionare legate de siturile NATURA 2000 și de zonele de protecție speciale, gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate, inclusiv a siturilor NATURA 2000, sensibilizarea la problemele de mediu, participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească biodiversitatea și serviciile ecosistemice

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: investiție în instalații; gestionarea resurselor; planuri de gestionare pentru siturile NATURA 2000 și ariile de protecție specială; gestionarea siturilor NATURA 2000; gestionarea zonelor marine protejate; sporirea gradului de conștientizare; alte acțiuni de promovare a biodiversității

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

Suprafața totală vizată de ZMP (în km2) (dacă este cazul)

4

Numeric

Numărul pescarilor vizați

5

Numeric

I.19

Articolul 40 alineatul (1) litera (h)

Protejarea și refacerea biodiversității marine — scheme pentru compensarea daunelor aduse capturilor de către mamifere și păsări

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

I.20

Articolul 41 alineatul (1) literele (a)-(c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — investiții la bord, audituri și programe privind eficiența energetică, studii

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim [numai pentru articolul 41 alineatul (1) litera (a)]

Tipul de operațiune: echipamente la bord; unelte de pescuit; audituri și scheme privind eficiența energetică; studii

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Scăderea consumului de combustibil (%)

4

Numeric

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

5

Numeric

I.21

Articolul 41 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (1) litera (d)

Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: înlocuirea motorului; modernizare

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

kW înainte de intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

3

Numeric

kW după intervenție (putere certificată sau inspectată fizic)

4

Numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

5

Numeric

Scăderea consumului de combustibil (%)

6

Numeric

Reducerea emisiilor de CO2 (%) (dacă este cazul)

7

Numeric

I.22

Articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e)

Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Tipul de operațiune: investiții care oferă valoare adăugată produselor; investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

3

Numeric

I.23

Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele

1

A se vedea codul din tabelul 2, numeric

Da, dacă operațiunea privește pescuitul maritim

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi

2

A se vedea codul din tabelul 5, numeric

Tipul de investiție: calitate; control și trasabilitate; eficiența energetică; protecția mediului; siguranță și condiții de lucru

3

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

4

Numeric

Numărul de alți utilizatori portuari sau alți lucrători care beneficiază de operațiune

5

Numeric

I.24

Articolul 43 alineatul (2)

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții pentru a facilita respectarea obligației de a debarca integral capturile

Categoria de investiție: porturi de pescuit; locuri de debarcare; centre de licitații; adăposturi

1

A se vedea codul din tabelul 5, numeric

Nu

Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Capitolul II: Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

II.1

Articolul 47

Inovare

Tipul de inovare: dezvoltarea cunoștințelor; introducerea de noi specii; studii de fezabilitate

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de organism de cercetare implicat

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Număr de angajați care beneficiază de operațiune, care au legătură directă cu întreprinderile sprijinite

3

Numeric

II.2

Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)

Investiții productive în acvacultură –

Tipul de investiție: productivă; diversificare; modernizare; sănătatea animalelor; calitatea produselor; restaurare; activități complementare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.3

Articolul 48 alineatul (1) literele (e), (i) și (j)

Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

Tipul de investiție: mediu și resurse; utilizarea și calitatea apei; sisteme închise

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

II.4

Articolul 48 alineatul (1) litera (k)

Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Tipul de investiție: eficiența energetică; energie regenerabilă

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

II.5

Articolul 49

Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Tipul de operațiune: instituire de sisteme de gestionare; achiziție de servicii de consiliere agricolă servicii de înlocuire și de consiliere (cu accent pe respectarea legislației de mediu); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe evaluarea impactului asupra mediului); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe respectarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate și siguranță și sănătate publică); servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe comercializare și strategii comerciale)

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.6

Articolul 50

Promovarea capitalului uman și a participării la rețele

Tipul de activitate: formare profesională; învățare pe tot parcursul vieții; diseminare; aptitudini profesionale noi; îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă; participarea la rețele și schimbul de experiență

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de soți/soții și parteneri de viață care beneficiază de operațiune

3

Numeric

II.7

Articolul 51

Creșterea potențialului siturilor de acvacultură

Tipul de operațiune: identificarea domeniilor; îmbunătățirea instalațiilor de sprijin și a infrastructurilor; prevenirea daunelor grave; acțiuni în urma detectării unei creșteri a mortalității sau a prezenței bolilor

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.8

Articolul 52

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii să practice acvacultura durabilă

Suprafață totală vizată (în km2)

1

Numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

II.9

Articolul 53

Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică

Tipul de operațiune: conversia la acvacultura ecologică; participarea la EMAS

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Suprafață totală vizată (în km2)

3

Numeric

II.10

Articolul 54

Acvacultura care furnizează servicii de mediu

Tipul de operațiune: acvacultură în zonele Natura 2000; conservare și reproducere ex situ; activități de acvacultură, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Suprafața totală vizată de Natura 2000 (în km2)

3

Numeric

Suprafața totală din afara Natura 2000 (în km2)

4

Numeric

II.11

Articolul 55

Măsuri de sănătate publică

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

II.12

Articolul 56

Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

Tipul de operațiune: controlul și eradicarea bolilor; cele mai bune practici și coduri de conduită; reducerea dependenței de medicamente veterinare; studii în domeniul farmaceutic sau veterinar și bune practici; grupuri pentru protecția sănătății; compensații pentru cultivatorii de moluște

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

2

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

II.13

Articolul 57

Asigurarea stocurilor din acvacultură

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

Capitolul III: Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și acvacultură

III.1

Articolul 62 alineatul (1) litera (a)

Sprijinul pregătitor

Tipul de beneficiar

1

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Nu

III.2

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală selectarea GALP (grup de acțiune locală pentru pescuit) (1)

Populația totală acoperită de GALP (în unități)

1

Numeric

Nu

Numărul de parteneri publici în GALP

2

Numeric

Numărul de parteneri privați în GALP

3

Numeric

Numărul de parteneri din societatea civilă în GALP

4

Numeric

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru administrare

5

Numeric

Numărul de echivalente normă întreagă angajați de GALP pentru animare

6

Numeric

III.3

Articolul 63

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală

Proiecte sprijinite de GALP (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Tipul de operațiune: valoare adăugată; diversificare; mediu; sociocultură; guvernanță; costuri de funcționare și animare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

III.4

Articolul 64

Activitățile de cooperare

Tipul de operațiune: sprijin pregătitor; proiecte din același stat membru; proiecte cu alte state membre; proiecte cu parteneri din afara UE

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de parteneri (dacă este cazul)

2

Numeric

Capitolul IV: Măsuri legate de comercializare și prelucrare

IV.1

Articolul 66

Planurile de producție și de comercializare

Numărul de membri implicați din cadrul organizațiilor de producători

1

Numeric

Nu

IV.2

Articolul 67

Ajutor de depozitare

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

1

Numeric

Nu

IV.3

Articolul 68

Măsuri de marketing

Tipul de operațiune: crearea de organizații ale producătorilor, asociație sau organizații interprofesionale; găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe specii cu potențial de comercializare); găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe capturile nedorite); găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe produse cu impact redus sau produse ecologice); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe certificarea și promovarea produselor durabile); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe sistemele de calitate); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe marketing direct); promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe ambalare); transparența producției; trasabilitate și etichete ecologice; modele de contract; campanii de comunicare și de promovare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

 

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de membri ai organizațiilor de producători care beneficiază de operațiune

3

Numeric

IV.4

Articolul 69

Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Tipul de investiție: economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului; îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă; prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman; prelucrarea produselor secundare; prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică; produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Numărul de întreprinderi sprijinite

2

Numeric

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Capitolul V: Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele obținute din pescuit și din acvacultură

V.1

Articolul 70

Sistemul de compensații

Costuri suplimentare compensate

1

Numeric

Nu

Numărul de firme care beneficiază de operațiune

2

Numeric

Numărul de angajați care beneficiază de operațiune

3

Numeric

Capitolul VI: Măsuri de însoțire pentru politica comună în domeniul pescuitului în cadrul gestiunii partajate

VI.1

Articolul 76

Control și executare

Tipul de operațiune: achiziție, instalare și dezvoltare de tehnologie; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor pentru asigurarea transmiterii datelor; dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor necesare pentru asigurarea trasabilității; implementarea de programe pentru schimbul și analiza de date; modernizarea și achiziția de nave, aeronave și elicoptere de patrulare; achiziția de alte mijloace de control; dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și proiecte pilot; programe de formare profesională și de schimb de experiență; analize cost/beneficiu și evaluarea auditurilor; seminare și instrumente de media; costuri operaționale; implementarea planului de acțiune

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Da, în cazul investițiilor la bord

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VI.2

Articolul 77

Colectarea datelor

Tipul de beneficiar

1

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

Nu

Capitolul VII: Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

VII.1

Articolul 78

Asistența tehnică la inițiativa statelor membre

Tipul de operațiune: implementarea programului operațional; sisteme IT; îmbunătățirea capacității administrative; activități de comunicare; evaluare; studii; control și audit, rețeaua GALP; altele

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Capitolul VIII: Încurajarea implementării politicii maritime integrate

VIII.1

Articolul 80 alineatul (1) litera (a)

Supravegherea maritimă integrată (SMI)

Tipul de operațiune: contribuție la SMI; contribuție la CISE

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VIII.2

Articolul 80 alineatul (1) litera (b)

Promovarea protejării mediului marin și a utilizării durabile a resurselor marine și costiere

Tipul de operațiune: ZMP; NATURA 2000

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Suprafața din ZMP acoperită (km2) (dacă este cazul)

2

Numeric

Suprafața din NATURA 2000 acoperită (km2) (dacă este cazul)

3

Numeric

Tipul de beneficiar

4

A se vedea codul din tabelul 4, numeric

VIII.3

Articolul 80 alineatul (1) litera (c)

Îmbunătățirea cunoștințelor privind starea mediului marin

Tipul de operațiune: stabilirea programului de monitorizare; stabilirea măsurilor pentru Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”

1

A se vedea codul din tabelul 3, numeric

Nu

Tipul de beneficiar

2

A se vedea codul din tabelul 4, numeric


Tabelul 2 — tipul de pescuit

Cod

Descriere

1

Pescuit maritim

2

Pescuit în apele interioare

3

Ambele


Tabelul 3 — tip de operațiune

Cod

Descriere

Legat de codul măsurii/măsurilor

1

Produse și echipamente

I.1

2

Procedee și tehnici

I.1

3

Sistem de organizare și de gestionare

I.1

4

Studii de fezabilitate și servicii de consiliere

I.2

5

Consiliere profesională

I.2

6

Strategii comerciale

I.2

7

Rețele

I.3

8

Acorduri de parteneriat sau de asociere

I.3

9

Colectarea și gestionarea datelor

I.3

10

Studii

I.3

11

Proiecte pilot

I.3

12

Diseminare

I.3

13

Seminare

I.3

14

Cele mai bune practici

I.3

15

Formare și învățare

I.4, I.5

16

Participare la rețele

I.4

17

Dialog social

I.4

18

Investiții la bord

I.6

19

Turism pentru pescuitul cu undița

I.6

20

Restaurante

I.6

21

Servicii privind protecția mediului

I.6

22

Activități educative

I.6

23

Investiții la bord

I.8

24

Echipament individual

I.8

25

Fenomene meteorologice nefavorabile

I.12

26

Incident de mediu

I.12

27

Costuri de salvare

I.12

28

Proiectare

I.13, I.14

29

Dezvoltare

I.13, I.14

30

Monitorizare

I.13, I.14

31

Evaluare

I.13

32

Gestionare

I.13

33

Participarea părților interesate

I.14

34

Repopulare directă

I.14

35

Selectivitatea uneltelor

I.15

36

Reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a celor nedorite

I.15

37

Eliminarea efectelor asupra ecosistemului și a fundului mării

I.15

38

Protejarea uneltelor de pescuit și a capturilor de mamifere și păsări

I.15

39

Dispozitiv de atragere a peștilor în regiunile ultraperiferice

I.15

40

Dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului

I.16

41

Introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru reducerea impactului

I.16

42

Dezvoltarea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

I.16

43

Introducerea unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale pentru obținerea unei utilizări durabile

I.16

44

Investiție în instalații

I.18

45

Gestionarea resurselor

I.18

46

Planuri de gestionare pentru siturile NATURA 2000 și ariile de protecție specială

I.18

47

Gestionarea siturilor NATURA 2000

I.18

48

Gestionarea zonelor marine protejate

I.18

49

Sporirea gradului de conștientizare

I.18

50

Alte acțiuni de promovare a biodiversității

I.18

51

Echipamente la bord

I.20

52

Unelte de pescuit

I.20

53

Audituri și scheme privind eficiența energetică

I.20

54

Studii

I.20

55

Înlocuirea motorului

I.21

56

Modernizare

I.21

57

Investiții care oferă valoare adăugată produselor

I.22

58

Investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

I.22

59

Calitate

I.23

60

Control și trasabilitate

I.23

61

Eficiență energetică

I.23

62

Protecția mediului

I.23

63

Siguranță și condiții de lucru

I.23

64

Dezvoltarea cunoștințelor

II.1

65

Introducerea de noi specii

II.1

66

Studii de fezabilitate

II.1

67

Investiții productive

II.2

68

Diversificare

II.2

69

Modernizare

II.2

70

Sănătatea animalelor

II.2

71

Calitatea produselor

II.2

72

Restaurare

II.2

73

Activități complementare

II.2

74

Mediu și resurse

II.3

75

Utilizarea și calitatea apei

II.3

76

Sisteme închise

II.3

77

Eficiență energetică

II.4

78

Energie din surse regenerabile

II.4

79

Instituire de sisteme de gestionare

II.5

80

Achiziție de servicii de consiliere agricolă

II.5

81

Servicii de înlocuire și de consiliere (cu accent pe respectarea legislației de mediu)

II.5

82

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe evaluarea impactului asupra mediului)

II.5

83

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe respectarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, sănătate și siguranță și sănătate publică)

II.5

84

Servicii de înlocuire și de consiliere (accent pe comercializare și strategii comerciale)

II.5

85

Formarea profesională

II.6

86

Învățare pe tot parcursul vieții

II.6

87

Diseminare

II.6

88

Aptitudini profesionale noi

II.6

89

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea securității în muncă

II.6

90

Participarea la rețele și schimbul de experiență

II.6

91

Identificarea domeniilor

II.7

92

Îmbunătățirea instalațiilor de sprijin și a infrastructurilor

II.7

93

Prevenirea daunelor grave

II.7

94

Acțiuni în urma detectării unei creșteri a mortalității sau a prezenței bolilor

II.7

95

Conversia la acvacultura ecologică

II.9

96

Participarea la EMAS

II.9

97

Acvacultură în zonele Natura 2000

II.10

98

Conservare și reproducere ex situ

II.10

99

Activități de acvacultură, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității

II.10

100

Controlul și eradicarea bolilor

II.12

101

Cele mai bune practici și coduri de conduită

II.12

102

Reducerea dependenței de medicamente veterinare

II.12

103

Studii în domeniul farmaceutic sau veterinar și bune practici

II.12

104

Grupuri pentru protecția sănătății

II.12

105

Compensații pentru cultivatorii de moluște

II.12

106

Valoare adăugată

III.3

107

Diversificare

III.3

108

Mediu

III.3

109

Sociocultură

III.3

110

Guvernanță

III.3

111

Costuri de funcționare și animare

III.3

112

Sprijin pregătitor

III.4

113

Proiecte din același stat membru

III.4

114

Proiecte cu alte state membre

III.4

115

Proiecte cu parteneri din afara UE

III.4

116

Crearea de organizații ale producătorilor, asociație sau organizații interprofesionale

IV.3

117

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe specii cu potențial de comercializare)

IV.3

118

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe capturile nedorite)

IV.3

119

Găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor pieței (accent pe produse cu impact redus sau produse ecologice)

IV.3

120

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe certificarea și promovarea produselor durabile)

IV.3

121

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe sistemele de calitate)

IV.3

122

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe marketing direct)

IV.3

123

Promovarea calității și a valorii adăugate (accent pe ambalare)

IV.3

124

Transparența producției

IV.3

125

Trasabilitate și etichete ecologice

IV.3

126

Modele de contract

IV.3

127

Campanii de comunicare și de promovare

IV.3

128

Economisirea energiei și reducerea impactului asupra mediului

IV.4

129

Îmbunătățirea siguranței, a igienei, a sănătății și a condițiilor de muncă

IV.4

130

Prelucrarea capturilor care nu sunt destinate consumului uman

IV.4

131

Prelucrarea produselor secundare

IV.4

132

Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică

IV.4

133

Produse noi sau îmbunătățite, procese sau sistem de gestionare

IV.4

134

Achiziție, instalare și dezvoltare de tehnologie

VI.1

135

Dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor pentru asigurarea transmiterii datelor

VI.1

136

Dezvoltarea, achiziția și instalarea componentelor necesare pentru asigurarea trasabilității

VI.1

137

Implementarea de programe pentru schimbul și analiza de date

VI.1

138

Modernizarea și achiziția de nave, aeronave și elicoptere de patrulare

VI.1

139

Achiziția de alte mijloace de control

VI.1

140

Dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și proiecte pilot

VI.1

141

Programe de formare profesională și de schimb de experiență

VI.1

142

Analize cost/beneficiu și evaluarea auditurilor

VI.1

143

Seminare și instrumente de media

VI.1

144

Costuri operaționale

VI.1

145

Implementarea planului de acțiune

VI.1

146

Implementarea programului operațional

VII.1

147

Sisteme informatice

VII.1

148

Îmbunătățirea capacității administrative

VII.1

149

Activități de comunicare

VII.1

150

Evaluare

VII.1

151

Studii

VII.1

152

Control și audit

VII.1

153

Rețea GALP

VII.1

154

Altele

VII.1

155

Contribuție la SMI

VIII.1

156

Contribuție la CISE

VIII.1

157

ZMP

VIII.2

158

NATURA 2000

VIII.2

159

Stabilirea programului de monitorizare

VIII.3

160

Stabilirea măsurilor pentru Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”

VIII.3


Tabelul 4 — tip de beneficiar

Cod

Descriere

1

Autoritate publică

2

Persoană juridică

3

Persoană fizică

4

Organizație de pescari

5

Organizații de producători

6

ONG

7

Centru de cercetare/universitate

8

Mixt


Tabelul 5 — Categorii de investiție

Cod

Descriere

Legat de codul măsurii/măsurilor

1

Porturi de pescuit

I.23, I.24

2

Locuri de debarcare

I.23, I.24

3

Centre de licitații

I.23, I.24

4

Adăposturi

I.23, I.24


(1)  Informații care trebuie furnizate numai dacă este selectat GALP.


Top