EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 209/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 763/2014 AL COMISIEI

din 11 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 119 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 119 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 stabilește normele generale în materie de informare și de publicitate care trebuie aplicate tuturor programelor operaționale și tuturor operațiunilor finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (denumit în continuare „FEPAM”). Normele detaliate referitoare la măsurile de informare și de publicitate adresate publicului și la măsurile de informare adresate solicitanților și beneficiarilor sunt stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(2)

Pentru a se asigura o identitate vizuală armonizată în cazul măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiunile din domeniul politicii de coeziune a Uniunii, inclusiv pentru operațiunile finanțate din FEPAM, ar trebui să se stabilească instrucțiuni pentru crearea emblemei Uniunii și să se definească culorile standard, precum și caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și pentru referirea la fondul sau la fondurile care sprijină operațiunea,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Menționarea sprijinului din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

Statul membru sau autoritatea de management au responsabilitatea de a se asigura că toate măsurile de informare și de publicitate destinate beneficiarilor, beneficiarilor potențiali și publicului menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, afișând următoarele elemente:

(a)

emblema Uniunii, în conformitate cu articolul 2, însoțită de o referire la Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 3;

(b)

o referire la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime sau, în cazul unei operațiuni finanțate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale și de investiții europene, în conformitate cu articolul 4.

Articolul 2

Emblema Uniunii

(1)   Emblema Uniunii este creată în conformitate cu normele grafice enunțate în anexă.

(2)   Emblema Uniunii este afișată color pe site-urile de internet. În toate celelalte mijloace de comunicare în masă, culoarea este utilizată ori de câte ori este posibil. O versiune monocromatică poate fi utilizată doar în cazuri justificate.

(3)   Emblema Uniunii este întotdeauna clar vizibilă și ocupă o poziție de prim-plan. Poziția și dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a documentului utilizat. Înălțimea minimă a emblemei Uniunii este de 1 cm. În cazul articolelor promoționale de dimensiuni mici, înălțimea minimă a emblemei Uniunii este de 5 mm.

(4)   Atunci când emblema Uniunii este afișată pe un site de internet, ea trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

(5)   În cazul în care sunt afișate alte logouri alături de emblema Uniunii, aceasta din urmă trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, în înălțime sau în lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE să fie amplasată separat de logoul organizației terțe.

Articolul 3

Referirea la Uniunea Europeană

(1)   Denumirea „Uniunea Europeană” este întotdeauna menționată în totalitate. Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma și Verdana. Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

(2)   Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu face obiectul niciunei cerințe speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.

(3)   Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor este „reflex blue”, neagră sau albă, în funcție de fundal.

Articolul 4

Referirea la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

În cazul în care Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime sau fondurile structurale și de investiții europene sunt menționate pe un site de internet, această referire trebuie să fie vizibilă în zona de afișare a dispozitivului digital, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să deruleze în jos pagina.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149, 20.5.2014, p. 1.


ANEXĂ

Standarde grafice pentru crearea emblemei Uniunii și definirea culorilor standard

Pentru detalii și orientări complete, a se vedea:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Pe un fundal albastru, se află douăsprezece stele aurii dispuse în cerc, reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, numărul doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu, se află un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema are forma unui steag albastru dreptunghiular, a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Douăsprezece stele aurii, situate la distanțe egale, formează un cerc imaginar, al cărui centru este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar, a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din înălțimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate la fel ca cifrele de pe cadranul ceasornicului. Numărul stelelor este invariabil.

CULORILE AGREATE

Emblema are următoarele culori:

PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

PANTONE YELLOW pentru stele.

REPRODUCERE ÎN TETRACROMIE

În cazul în care se utilizează tetracromia, recreați cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și de 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROMĂ

Folosind culoarea neagră, trasați conturul dreptunghiului cu negru și imprimați stelele cu negru pe fond alb.

Image

Cu albastru (Reflex Blue), utilizați această culoare în proporție de 100 % pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

Image

REPRODUCERE PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, desenați o margine albă în jurul dreptunghiului, lățimea marginii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

Image

Top