EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Regulamentul (UE) nr. 756/2014 al Băncii Centrale Europene din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 756/2014 al Băncii Centrale Europene

din 8 iulie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare

(BCE/2014/30)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/34) (2) a intrat în vigoare la 27 noiembrie 2013 și se aplică în ceea ce privește raportarea datelor privind ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare (IFM) de la 1 ianuarie 2015.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) prevede raportarea separată a datelor referitoare la volumele de contracte noi de credit renegociate și, în paralel, punctul 4 din partea 13 a anexei II la Orientarea BCE/2015/15 (3) prevede la rândul lui furnizarea de date privind ratele dobânzii aplicabile creditelor renegociate.

(3)

Este necesară alinierea sferei de acoperire a creditelor renegociate din Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) cu Orientarea BCE/2014/15, pentru a se asigura astfel înregistrarea adecvată a renegocierilor de credite care au loc în perioada de raportare în cursul căreia a fost acordat creditul, precum și raportarea adecvată a volumelor de contracte noi de credit renegociate în cazul creditelor care nu sunt complet trase, respectiv credite încasate în tranșe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare

În secțiunea VI din partea 2 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34), punctul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„22.

Pentru raportarea separată a volumelor de contracte noi de credit renegociate acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM, creditele renegociate includ toate contractele de credit noi, altele decât creditele reînnoibile automat (revolving), creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) și creanțele aferente cardurilor de credit, care au fost acordate, dar nu încă rambursate la momentul renegocierii.”

Articolul 2

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 8 iulie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).

(3)  Orientarea BCE/2014/15 din 4 aprilie 2014 privind statistica monetară și financiară (adoptată la 4 aprilie 2014 și disponibilă pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu). Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Top