EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 699/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 privind designul pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație și cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității acestuia Text cu relevanță pentru SEE

JO L 184, 25.6.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 699/2014 AL COMISIEI

din 24 iunie 2014

privind designul pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație și cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității acestuia

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (1), în special articolul 85c alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 85c alineatul (3) din Directiva 2001/83/CE prevede crearea unui logo comun care să poată fi recunoscut în întreaga Uniune și care să permită identificarea statului membru în care este stabilită persoana care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale.

(2)

În conformitate cu articolul 85c alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/83/CE, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare pentru a armoniza funcționarea logoului comun în ceea ce privește cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității logoului comun. Aceste cerințe ar trebui să asigure un nivel ridicat de securitate și să prevină orice utilizare frauduloasă a logoului.

(3)

În conformitate cu articolul 85c alineatul (1) litera (d) punctul (iii), verificarea autenticității logoului comun se face prin intermediul unei legături hyperlink între logo și datele persoanei autorizate sau îndreptățite să ofere medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale care figurează pe lista la care se face referire la articolul 85c alineatul (4) litera (c). Prin urmare, aceste legături hyperlink ar trebui să fie permanente și securizate.

(4)

Pentru a preveni utilizarea frauduloasă a logoului, site-urile internet naționale menționate la articolul 85c alineatul (4) ar trebui să fie securizate, actualizate și găzduite pe domenii de încredere.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz uman,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Designul pentru logoul comun menționat la articolul 85c alineatul (3) litera (b) din Directiva 2001/83/CE urmează modelul prezentat în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Site-ul internet menționat la articolul 85c alineatul (4) este accesibil în așa fel încât publicul să se poată asigura cu ușurință că este vorba de site-ul internet de încredere în acest scop.

Articolul 3

Legătura hyperlink, menționată la articolul 85c alineatul (1) litera (d) punctul (iii) din Directiva 2001/83/CE, între site-ul internet al persoanei autorizate sau îndreptățite să furnizeze medicamente la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale și site-ul internet care găzduiește lista națională menționată la articolul 85c alineatul (4) litera (c) din directivă este permanentă și reciprocă.

Circulația informațiilor între site-urile internet autorizate sau îndreptățite să furnizeze medicamente la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale și site-urile internet care găzduiesc listele naționale trebuie asigurată prin mijloace adecvate.

Articolul 4

Pentru ca legătura hyperlink menționată la articolul 3 primul alineat să funcționeze în mod fiabil, site-urile internet care găzduiesc listele naționale, întocmite în conformitate cu articolul 85c alineatul (4) litera (c) din Directiva 2001/83/CE, trebuie să fie securizate și actualizate, cu indicarea momentului în care a fost efectuată ultima actualizare.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.


ANEXĂ

1.

Modelul logoului comun menționat la articolul 1 este următorul:

Image

2.

Culorile de referință sunt: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Pavilionul național al statului membru în care este stabilită persoana fizică sau juridică care furnizează medicamente la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale se inserează în dreptunghiul de culoare albă din partea de mijloc a părții stângi a logoului comun.

4.

Limba textului din logoul comun se stabilește de către statul membru menționat la punctul 3.

5.

Logoul comun trebuie să aibă o lățime minimă de 90 pixeli.

6.

Logoul comun este static.

7.

Dacă logoul este utilizat pe un fond colorat, ceea ce îl face greu de văzut, se poate folosi, pentru a se îmbunătăți contrastul cu culoarea de fond, o linie de delimitare care înconjoară logoul.


Top