EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0441

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 al Comisiei din 30 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 130, 1.5.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2015; abrogat prin 32015R0310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/441/oj

1.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/37


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 441/2014 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (2), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei (3) stabilește cerințele pentru introducerea coordonată a unor servicii de legături de date bazate pe comunicații de date aer-sol punct-la-punct.

(2)

Partea B a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 29/2009 definește spațiul aerian superior nivelului de zbor FL 285, în care regulamentul menționat se aplică de la 5 februarie 2015.

(3)

Croația a aderat la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013. Spațiul aerian croat ar trebui, prin urmare, să fie adăugat în mod corespunzător la spațiul aerian căruia i se aplică Regulamentul (CE) nr. 29/2009.

(4)

Ar trebui însă să se prevadă, pentru Croația, o perioadă de tranziție de un an — calculată în raport cu data aplicării, 5 februarie 2015, dată care se aplică celorlalte state membre vizate de dispozițiile părții B din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 29/2009 — printr-o aplicare întârziată a acestui regulament, pentru a le permite părților care fac obiectul reglementărilor, cum ar fi operatorii și furnizorii de servicii de trafic aerian, să se pregătească în vederea aplicării noilor norme.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 29/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea B a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 29/2009, după rândul „– Warszawa FIR;” se introduce un rând nou, cu textul „– Zagreb FIR;”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 februarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (JO L 13, 17.1.2009, p. 3).


Top