EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0362

Regulamentul (UE) nr. 362/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 107, 10.4.2014, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/362/oj

10.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/56


REGULAMENTUL (UE) NR. 362/2014 al Comisiei

din 9 aprilie 2014

de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1258/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare (2), în special articolul 1 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În versiunea în limba spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (3) și a modificării acestuia prin Regulamentul (UE) nr. 1258/2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare a survenit o eroare. Prin urmare, este necesară o rectificare a textului din tabelul din anexa la versiunea în limba spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(Se referă numai la versiunea în limba spaniolă).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 320, 3.12.2011, p. 15.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).


Top