EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0355

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 355/2014 al Comisiei din 8 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 106, 9.4.2014, p. 15–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/355/oj

9.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 355/2014 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatul (3) și articolul 38 litera (d),

întrucât:

(1)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) stabilește lista organismelor și a autorităților de control competente să desfășoare controale și să elibereze certificate în țări terțe în scopul echivalenței. În lumina noilor informații transmise Comisiei de organismele și autoritățile de control care figurează în anexa respectivă, ar trebui aduse anumite modificări listei menționate.

(2)

Comisia a examinat cererile de includere în lista prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 primite până la 31 octombrie 2012 și 31 octombrie 2013. Ar trebui incluse în lista respectivă organismele și autoritățile de control în privința cărora examinarea ulterioară a tuturor informațiilor primite a dus la concluzia că acestea respectă cerințele relevante.

(3)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 prevede că lista organismelor și a autorităților de control recunoscute conține, pentru fiecare organism sau autoritate de control, toate informațiile necesare pentru a se putea verifica dacă produsele introduse pe piața comunitară au făcut obiectul unui control efectuat de către un organism sau o autoritate de control recunoscute în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, „Institut für Marktökologie (IMO)” a informat Comisia cu privire la schimbarea denumirii sale în „IMO Swiss AG”, cu efect de la 1 ianuarie 2013. Această modificare trebuie să fie inclusă în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(4)

Astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2013 al Comisiei (3), termenul limită de transmitere a rapoartelor anuale pe 2012 de către organismele și autoritățile de control a fost 30 aprilie 2013. „Center of Organic Agriculture in Egypt” nu a trimis raportul său anual până la acea dată. Comisia a acordat o perioadă suplimentară pentru „Center of Organic Agriculture in Egypt” pentru transmiterea raportului său anual, dar nu l-a primit nici până la data de 4 noiembrie 2013. Ținând cont de acest fapt, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, „Center of Organic Agriculture in Egypt” ar trebui retras de pe lista din anexa IV.

(5)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2013 al Comisiei din 20 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește data transmiterii raportului anual (JO L 169, 21.6.2013, p. 51).


ANEXĂ

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În rubrica referitoare la „Abcert AG”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

x

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Rusia

RU-BIO-137

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-137

x

x

—”

2.

Rubrica referitoare la „Afrisco Certified Organic, CC” se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Africa de Sud”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambic

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Africa de Sud

ZA-BIO-155

x

x

Swaziland

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambia

ZM-BIO-155

x

—”

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3.

În rubrica referitoare la „Agreco R.F. Göderz GmbH”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidjan

AZ-BIO-151

x

x

Camerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Maroc

MA-BIO-151

x

x

Ucraina

UA-BIO-151

x

x

—”

4.

Rubrica referitoare la „Australian Certified Organic” se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia”;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Adresa de internet: http://www.aco.net.au”;

(c)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-107

x

x

China

CN-BIO-107

x

x

Insulele Cook

CK-BIO-107

x

Fiji

FJ-BIO-107

x

x

Insulele Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Indonezia

ID-BIO-107

x

x

Coreea de Sud

KR-BIO-107

x

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Malaysia

MY-BIO-107

x

x

Papua-Noua Guinee

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thailanda

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

5.

Rubrica referitoare la „BCS Öko-Garantie GmbH” se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-141

x

x

Belarus

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazilia

BR-BIO-141

x

x

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-141

x

x

x

Cambodgia

KH-BIO-141

x

x

Ciad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

China

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Columbia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-141

x

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egipt

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-141

x

x

India

IN-BIO-141

x

Indonezia

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japonia

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malaysia

MY-BIO-141

x

x

Mexic

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Muntenegru

ME-BIO-141

x

x

Mozambic

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipine

PH-BIO-141

x

x

x

Rusia

RU-BIO-141

x

x

x

Arabia Saudită

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Coreea de Sud

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Polinezia Franceză

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Thailanda

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turcia

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ucraina

UA-BIO-141

x

x

x

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

(c)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Excepții: produse în conversie, produse vizate de anexa III”.

6.

În rubrica referitoare la „Balkan Biocert Skopje”, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei”.

7.

În rubrica referitoare la „Bioagricert S.r.l.”:

(a)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilia

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Myanmar/Birmania

MM-BIO-132

x

x

Cambodgia

KH-BIO-132

x

x

China

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Polinezia Franceză

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mexic

MX-BIO-132

x

x

x

Maroc

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Coreea de Sud

KR-BIO-132

x

x

Thailanda

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcia

TR-BIO-132

x

x

Ucraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

(b)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III”.

8.

În rubrica referitoare la „BioGro New Zealand Limited”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Malaysia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9.

În rubrica referitoare la „Bio.inspecta AG”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonezia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kârgâzstan

KZ-BIO-161

x

x

Liban

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipine

PH-BIO-161

x

x

Rusia

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-161

x

x

Coreea de Sud

KR-BIO-161

x

x

Tanzania

TZ-BIO-161

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turcia

TR-BIO-161

x

x

Ucraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10.

În rubrica referitoare la „CCPB Srl”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-102

x

x

Egipt

EG-BIO-102

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Liban

LB-BIO-102

x

x

Maroc

MA-BIO-102

x

x

Filipine

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Siria

SY-BIO-102

x

Turcia

TR-BIO-102

x

x

—”

11.

Rubrica referitoare la „Center of Organic Agriculture in Egypt” se elimină.

12.

În rubrica referitoare la „CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

China

CN-BIO-140

x

x

x

Columbia

CO-BIO-140

x

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egipt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonezia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-140

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexic

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroc

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Noua Guinee

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipine

PH-BIO-140

x

x

x

Rusia

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudită

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailanda

TH-BIO-140

x

x

x

Turcia

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13.

În rubrica referitoare la „Certisys”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

14.

După rubrica referitoare la „Certisys” se introduce următoarea rubrică referitoare la „Company of Organic Agriculture in Palestine”:

„«Company of Organic Agriculture in Palestine»

1.

Adresă: Alsafa building — first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2.

Adresa de internet: http://coap.org.ps

3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Teritoriile palestiniene ocupate

PS-BIO-163

x

x

4.

Excepții: produse în conversie, vin

5.

Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2018”.

15.

În rubrica referitoare la „Control Union Certifications”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brazilia

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Myanmar/Birmania

MM-BIO-149

x

x

Cambodgia

KH-BIO-149

x

x

China

CN-BIO-149

x

x

Columbia

CO-BIO-149

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egipt

EG-BIO-149

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guineea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

Indonezia

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Coreea de Sud

KR-BIO-149

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

MK-BIO-149

x

x

Malaysia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Mexic

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mozambic

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Teritoriile palestiniene ocupate

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filipine

PH-BIO-149

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Siria

SY-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailanda

TH-BIO-149

x

x

Timorul de Est

TL-BIO-149

x

x

Turcia

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ucraina

UA-BIO-149

x

x

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

—”

16.

În rubrica referitoare la „Ecoglobe”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-112

x

x

Belarus

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Rusia

RU-BIO-112

x

x

Ucraina

UA-BIO-112

x

x

—”

17.

După rubrica referitoare la „Ecoglobe” se introduce următoarea rubrică referitoare la „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”:

„«Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)»

1.

Adresă: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egipt

2.

Adresa de internet: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Egipt

EG-BIO-164

x

x

4.

Excepții: produse în conversie, vin

5.

Perioadă de includere în listă: până la 30 iunie 2018”.

18.

În rubrica referitoare la „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidjan

AZ-BIO-109

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-109

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-109

x

x

Rusia

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turcia

TR-BIO-109

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

19.

În rubrica referitoare la „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamas

BS-BIO-144

x

x

China

CN-BIO-144

x

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malaysia

MY-BIO-144

x

x

Mexic

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filipine

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Africa de Sud

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Turcia

TR-BIO-144

x

x

—”

20.

În rubrica referitoare la „IMO Control Private Limited”:

(a)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonezia

ID-BIO-147

x

x

India

IN-BIO-147

-

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Malaysia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filipine

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thailanda

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—”

(b)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Excepții: produse în conversie, vin și produse vizate de anexa III”.

21.

În rubrica referitoare la „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazahstan

KZ-BIO-158

x

Kârgâzstan

KG-BIO-158

x

x

Rusia

RU-BIO-158

x

Tadjikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turcia

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ucraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

22.

În rubrica referitoare la „IMO Institut für Marktökologie GmbH”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-146

x

Azerbaidjan

AZ-BIO-146

x

—”

23.

Rubrica referitoare la „Institute for Marketecology (IMO)” se modifică după cum urmează:

(a)

numele „Institute for Marketecology (IMO)” se înlocuiește cu „IMO Swiss AG”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:

Țara terță

Număr de cod

Categoria de produse

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Armenia

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidjan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia și Herțegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazilia

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Camerun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

China

CN-BIO-143

x

x

x

x

Columbia

CO-BIO-143

x

x

Republica Democratică Congo

CD-BIO-143

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-143

x

x

Republica Dominicană

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indonezia

ID-BIO-143

x

x

Japonia

JP-BIO-143

x

x

Iordania

JO-BIO-143

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kârgâzstan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexic

MX-BIO-143

x

x

Maroc

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Teritoriile palestiniene ocupate

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipine

PH-BIO-143

x

x

Rusia

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapore

SG-BIO-143

x

 

 

Africa de Sud

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

Siria

SY-BIO-143

x

Tadjikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzania

TZ-BIO-143

x

x

Thailanda

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ucraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Emiratele Arabe Unite

AE-BIO-143

x

Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—”

24.

În rubrica referitoare la „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate: