Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0320

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 320/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

OJ L 93, 28.3.2014, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogare implicită prin 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/320/oj

28.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 93/81


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 320/2014 AL COMISIEI

din 27 martie 2014

de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 57a alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 57a alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, până la 31 ianuarie 2014, Croația a notificat Comisiei suprafața de teren care a fost deminată și redată utilizării pentru activități agricole în 2013. Notificarea a inclus, de asemenea, pachetul bugetar corespunzător pentru anul de solicitare 2014 și anii ulteriori. Pe baza calendarului de creșteri prevăzut la articolul 121 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, anexa VIII la regulamentul respectiv ar trebui să fie modificată în consecință.

(2)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare privind plățile directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.


ANEXĂ

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modifică după cum urmează:

1.

În tabelul 2, la coloana pentru anul 2014, rubrica referitoare la Croația se înlocuiește cu următorul text:

(mii EUR)

 

2014

„Croația

114 180”

2.

În tabelul 3, la coloana pentru anul 2014, rubrica referitoare la Croația se înlocuiește cu următorul text:

(mii EUR)

 

2014

„Croația

114 180”


Top