Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0085

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 85/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de autorizare a substanței active compuși de cupru Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 28, 31.1.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/85/oj

31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 85/2014 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de autorizare a substanței active compuși de cupru

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Autorizația substanței active compuși de cupru va expira la 30 noiembrie 2016. A fost depusă o cerere pentru reînnoirea autorizației acestei substanțe active. Dat fiind că acestei substanțe active i se aplică cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (3), este necesar să se acorde solicitanților suficient timp pentru a încheia procedura de reînnoire în conformitate cu regulamentul respectiv. În consecință, este probabil ca autorizația acestei substanțe active să expire înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea sa. Prin urmare, este necesar să se prelungească perioada de autorizare a autorizației.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 trebuie modificat în consecință.

(4)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care nu se depune niciun dosar suplimentar pentru o anumită substanță activă, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, cel târziu cu 30 de luni înainte de data de expirare stabilită în anexa la prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(5)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care Comisia va adopta un regulament care prevede că autorizarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de prezentul regulament sau data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că autorizarea substanței active nu este reînnoită, în cazul în care această dată este ulterioară.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

În partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, în coloana a șasea (expirarea autorizației), din rândul 277 (compuși de cupru), data de 30 noiembrie 2016 se înlocuiește cu data de 31 ianuarie 2018.


Top