EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/UE: Regulamentul Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/18


REGULAMENTUL CONSILIULUI

din 20 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

(2014/42/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 (2) al Consiliului pune în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2010/413/PESC.

(2)

La 24 noiembrie 2013, China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, cu sprijinul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, au ajuns la un acord cu Iranul asupra unui plan comun de acțiune care prezintă o abordare ce permite identificarea unei soluții globale, pe termen lung, la problema nucleară iraniană. S-a convenit că procesul de identificare a acestei soluții globale ar include, într-o primă etapă, măsuri inițiale, convenite de comun acord, care trebuie luate de ambele părți pentru o perioadă de șase luni, ce poate fi prelungită cu acordul părților.

(3)

În cadrul acestei prime etape, Iranul ar urma să adopte o serie de măsuri voluntare, indicate în planul comun de acțiune. În schimb ar urma să se întreprindă o serie de măsuri voluntare, care ar urma să includă suspendarea de către Uniune a următoarelor măsuri restrictive pe o perioadă de 6 luni în care contractele relevante ar trebui executate:

interzicerea furnizării de servicii de asigurare, de reasigurare și de transport pentru țițeiul provenit din Iran;

interzicerea importului, a achiziționării sau a transportului de produse petrochimice provenite din Iran și a furnizării de servicii conexe;

interzicerea comerțului cu aur și metale prețioase cu guvernul Iranului, cu autoritățile sale publice și cu Banca Centrală a Iranului sau cu persoane și entități care acționează în numele acestora.

(4)

În plus, planul comun de acțiune prevede, de asemenea, creșterea, de zece ori, a pragurilor de autorizare în ceea ce privește transferurile de fonduri către și din Iran.

(5)

La 20 ianuarie 2014 Consiliul a adoptat Decizia 2014/21/PESC (3) de modificare a Deciziei 2010/413/PESC.

(6)

Măsurile menționate anterior intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru a fi puse în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea acestora în mod uniform de către operatorii economici din toate statele membre.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11 se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (c) se suspendă în ceea ce privește produsele enumerate în anexa XI.

(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (d) se suspendă în măsura în care aceasta se referă la furnizarea de servicii de asigurare și de reasigurare în legătură cu importul, achiziționarea sau transportul produselor enumerate în anexa XI.”

2.

La articolul 13 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d) se suspendă.”

3.

La articolul 15 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se suspendă în ceea ce privește produsele enumerate în anexa XII”.

4.

Se introduce următorul articol 28b:

„Articolul 28b

(1)   Prin derogare de la articolul 23 alineatele (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră necesare, deblocarea sau punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, în favoarea Ministerului Petrolului, astfel cum sunt enumerate în anexa IX, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice respective sunt necesare pentru executarea contractelor pentru importul sau achiziționarea de produse petrochimice, enumerate în anexa V, care provin din Iran sau au fost importate din Iran.

(2)   Statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.”

5.

Articolul 30 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) litera (a):

(i)

trimiterea la „100 000 EUR” se înlocuiește cu „1 000 000 EUR”;

(ii)

trimiterea la „40 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”;

(b)

la alineatul (3) litera (b):

(i)

trimiterea la „100 000 EUR” se înlocuiește cu „1 000 000 EUR”;

(ii)

trimiterea la „40 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”;

(c)

la alineatul (3) litera (c), trimiterea la „10 000 EUR” se înlocuiește cu „100 000 EUR”.

6.

Articolul 30a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (b), trimiterea la „40 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”;

(b)

la alineatul (1) litera (c), trimiterea la „40 000 EUR” se înlocuiește cu „400 000 EUR”.

7.

La articolul 37b se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se suspendă.”

8.

La articolul 45 litera (b), cuvintele „modifică anexele III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB și X” se înlocuiesc cu cuvintele „modifică anexele III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI și XII”.

9.

Anexa I și anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexele XI și, respectiv, XII.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1).

(3)  A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

„ANEXA XI

Lista produselor menționate la articolul 11 alineatele (3) și (4)

Codul SA

Descriere

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase”.


ANEXA II

„ANEXA XII

LISTA PRODUSELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 15 ALINEATUL (3)

Codul SA

Descriere

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7109

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase”.


Top