Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 360/22


DIRECTIVA DELEGATĂ 2014/109/UE A COMISIEI

din 10 octombrie 2014

de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 10 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Directiva 2014/40/UE prevede că fiecare pachet unitar și orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat trebuie să poarte avertismente de sănătate combinate, cu excepția cazului în care beneficiază de scutire în conformitate cu articolul 11. Avertismentele de sănătate combinate ar trebui să conțină, printre altele, unul dintre avertismentele scrise cuprinse în lista din anexa I și o fotografie color corespunzătoare specificată în galeria de imagini din anexa II.

(2)

De asemenea, Directiva 2014/40/UE împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a stabili și a adapta galeria de imagini de la anexa II, ținându-se seama de progresele științifice și de evoluțiile pieței.

(3)

Prin urmare, anexa II la Directiva 2014/40/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2014/40/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 20 mai 2016. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte de la 20 mai 2016.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA II

Galerie de imagini (de avertismente de sănătate combinate)

[menționate la articolul 10 alineatul (1)]

Setul 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Setul 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Setul 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top