Help Print this page 

Document 32014L0085

Title and reference
Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/10


DIRECTIVA 2014/85/UE A COMISIEI

din 1 iulie 2014

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Siguranța tunelurilor a fost îmbunătățită în mod semnificativ în cadrul Uniunii, inclusiv în temeiul Directivei 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Pentru a se garanta eficacitatea acestor îmbunătățiri, este necesar să se asigure că toți conducătorii auto cunosc și înțeleg principiile de securitate rutieră în tuneluri și pot să le aplice în trafic. Prin urmare, cerințele prevăzute în Directiva 91/439/CEE a Consiliului (3) pentru probele teoretice și practice au fost modificate în consecință prin intermediul Directivei 2008/65/CE a Comisiei (4); ar trebui modificate, de asemenea, și prevederile Directivei 2006/126/CE (reformate).

(2)

De la adoptarea Directivei 2006/126/CE, cunoștințele științifice privind afecțiunile medicale care afectează capacitatea de a conduce autovehicule au înregistrat progrese, în special în ceea ce privește estimarea atât a riscurilor asociate pentru siguranța rutieră, cât și a eficacității cu care tratamentele previn riscurile menționate anterior. Numeroase studii și cercetări publicate recent confirmă că sindromul de apnee în somn de tip obstructiv este unul dintre cei mai mari factori de risc pentru accidentelor auto. Această afecțiune trebuie așadar luată în considerare în cadrul legislației Uniunii referitoare la permisele de conducere.

(3)

Prin urmare, Directiva 2006/126/CE ar trebui modificată în vederea adaptării anexei III la progresele tehnice și științifice.

(4)

S-au detectat erori de redactare în anexa II la Directiva 2006/126/CE, în urma modificării sale prin Directiva 2012/36/UE a Comisiei (5). Acestea ar trebui corectate.

(5)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (6), statele membre s-au angajat să însoțească, în cazurile justificate, notificarea măsurilor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II și III la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2015 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare aceste dispoziții începând cu 31 decembrie 2015.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană (JO L 167, 30.4.2004, p. 39).

(3)  Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (JO L 237, 24.8.1991, p. 1).

(4)  Directiva 2008/65/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere (JO L 168, 28.6.2008, p. 36).

(5)  Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (JO L 321, 20.11.2012, p. 54).

(6)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

1.

Anexa II la Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.1.3.

Drumul:

cele mai importante principii privind respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum;

factori de risc la conducerea vehiculului privind diferite condiții de drum, în special la schimbarea acestora în funcție de vreme și ore de zi sau de noapte;

caracteristicile diferitelor tipuri de drum și cerințele legale aferente;

securitatea rutieră în tuneluri.”;

(b)

punctul 5.1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.1.3.

Dispoziții speciale privind vehiculele din categoriile C, CE, D și DE

Statele membre pot decide că nicio restricție la vehiculele cu transmisie automată nu trebuie înscrisă pe permisul de conducere pentru un vehicul din categoriile C, CE, D sau DE menționat la punctul 5.1.2, în cazul în care solicitantul deține deja un permis obținut pentru un vehicul cu transmisie manuală în cel puțin una dintre categoriile următoare: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E și a efectuat acțiunile descrise la punctul 8.4 în timpul probei de verificare a aptitudinilor și comportamentului.”;

(c)

punctul 6.3.8 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”;

(d)

punctul 7.4.8 se înlocuiește cu următorul text:

„7.4.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”;

(e)

punctul 8.3.8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.3.8.

Caracteristici speciale ale drumului (după caz): sensuri giratorii, treceri la nivel cu calea ferată; stații de autobuz/tramvai; treceri de pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor lungi; tuneluri.”

2.

Secțiunea 11 („AFECȚIUNI NEUROLOGICE”) din anexa III la Directiva 2006/126/CE se înlocuiește cu următorul text:

„AFECȚIUNI NEUROLOGICE ȘI SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV

AFECȚIUNI NEUROLOGICE

11.1.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

În consecință, tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcție de efectele lor funcționale și riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate face sub rezerva evaluării periodice în cazul riscului de agravare.

SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN DE TIP OBSTRUCTIV

11.2.

La punctele de mai jos, sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee și hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 și 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolență diurnă excesivă.

11.3.

Candidații sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

11.4.

Permisele de conducere pot fi eliberate candidaților sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care dovedesc că își controlează afecțiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat și că prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește somnolența, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.

11.5.

Candidații sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care nu depășesc trei ani pentru conducătorii auto din grupa 1 și un an pentru conducătorii auto din grupa 2, pentru a stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate.”


Top