Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0076

Directiva delegată 2014/76/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/76/oj

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/86


DIRECTIVA DELEGATĂ 2014/76/UE A COMISIEI

din 13 martie 2014

de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea mercurului în echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.

(2)

Tuburile luminescente artizanale sunt lămpi speciale confecționate de mână și disponibile într-o mare varietate, precum firmele luminoase din tuburi de neon, sistemele de iluminat arhitectural și emițătoarele de lumină folosite în chimia analitică. Dat fiind faptul că sunt utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, că au o compoziție spectrală specifică și că deseori sunt dificil de accesat, tuburile luminescente artizanale trebuie să poată funcționa în mod fiabil în condiții sensibile și răcoroase cu speranțe de viață foarte ridicate. Pentru a funcționa în mod corespunzător în aceste condiții, tuburile luminescente artizanale necesită o cantitate minimă de mercur.

(3)

Este imposibil din punct de vedere științific și tehnic să se elimine sau să se substituie mercurul din tuburile luminescente artizanale și să se substituie complet tuburile luminescente artizanale cu alte tehnologii, cum ar fi tehnologia ledurilor. Prin urmare, ar trebui scutit de la interdicție mercurul utilizat în tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă. Mercurul utilizat ar trebui să fie limitat însă la cantitatea minimă necesară, iar perioada de valabilitate ar trebui să se încheie la 31 decembrie 2018, în scopul prevenirii unor efecte adverse asupra inovării.

(4)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai târziu în ultima zi a celei de a șasea luni de la data intrării în vigoare a acesteia. Statele membre comunică Comisiei textul actelor respective.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE se inserează următorul punct 4(g):

„4(g)

Mercur în tuburi luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă, unde conținutul de mercur este limitat după cum urmează:

(a)

20 mg pe pereche de electrozi + 0,3 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru aplicații de exterior și de interior expuse la temperaturi sub 20 °C;

(b)

15 mg pe pereche de electrozi + 0,24 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru toate celelalte aplicații de interior.

Expiră la 31 decembrie 2018”


Top