Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

Directiva de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/32


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/20/UE A COMISIEI

din 6 februarie 2014

privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (1), în special articolul 3 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 93/17/CEE a Comisiei (2) a introdus norme privind clasele de cartofi de sămânță de bază de la nivelul Uniunii.

(2)

Ca urmare a evoluțiilor rapide de ordin tehnic și științific ale sistemelor de producție a cartofilor de sămânță, precum și ca urmare a creșterii schimburilor comerciale cu cartofi de sămânță în cadrul pieței interne, este de dorit ca normele respective să fie adaptate. Având în vedere evoluțiile sectorului, astfel de norme ar trebui să se aplice, de asemenea, și cartofilor de sămânță certificați.

(3)

Aceste norme ar trebui să vizeze desemnarea unor denumiri uniforme de clase la nivelul Uniunii. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, condițiile pentru introducerea pe piață a cartofilor de sămânță și a loturilor de cartofi de sămânță sub oricare dintre denumirile claselor respective de la nivelul Uniunii. Respectivele condiții ar trebui să se refere, după caz, la prezența dăunătorilor, la cartofii din alte soiuri, la cartofii cu pete, zbârciți, la pământ sau la elemente străine.

(4)

Cerința ca planta în creștere să fie cultivată pe un lot de producție pe care timp de trei ani nu au fost cultivați cartofi și ca aceasta să facă obiectul a cel puțin două inspecții oficiale nu mai este necesară având în vedere cerințele mai stricte privind clasele la nivelul Uniunii, stabilite în prezenta directivă.

(5)

De la adoptarea Directivei 2002/56/CE, cunoștințele științifice referitoare la legătura dintre numărul de generații și nivelul de prezență a dăunătorilor la cartofii de sămânță au evoluat. Limitarea numărului de generații este o modalitate necesară de diminuare a riscului fitosanitar prezentat de dăunătorii aflați în formă latentă. Această limitare este necesară pentru diminuarea respectivului risc și nu există alte măsuri mai puțin stricte pentru a o înlocui. Experiența a demonstrat că, pentru clasele S, SE și E de la nivelul Uniunii, ar trebui să fie permis un număr maxim de generații pentru fiecare dintre aceste clase de la nivelul Uniunii. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele esențiale, respectivele cerințe nu ar trebui să fie considerate ca fiind îndeplinite pe baza unei inspecții oficiale.

(6)

Prin urmare, este necesară abrogarea Directivei 93/17/CEE.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire agricol, horticol și forestier,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Clasele de cartofi de sămânță de bază de la nivelul Uniunii

(1)   Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa S de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță de bază îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cartofii au fost considerați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (a) din anexa I; și

(b)

loturile compuse din aceștia au fost considerate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (b) din anexa respectivă.

(2)   Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa SE de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță de bază îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (a) din anexa I; și

(b)

loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (b) din anexa respectivă.

(3)   Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa E de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță de bază îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3 litera (a) din anexa I; și

(b)

loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3 litera (b) din anexa respectivă.

Articolul 2

Clasele de cartofi de sămânță certificați de la nivelul Uniunii

(1)   Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa A de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță certificați îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (a) din anexa II; și

(b)

loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (b) din anexa respectivă.

(2)   Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa B de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță certificați îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (a) din anexa II; precum și

(b)

loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (b) din anexa respectivă.

Articolul 3

Informarea Comisiei

Statele membre informează Comisia despre măsura în care aplică clasele respective de la nivelul Uniunii în certificarea producției proprii.

Articolul 4

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie 2015 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică respectivele dispoziții de la 1 ianuarie 2016.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Abrogare

Directiva 93/17/CEE se abrogă de la 1 ianuarie 2016.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 60.

(2)  Directiva 93/17/CEE a Comisiei din 30 martie 1993 privind definirea claselor comunitare de materiale de înmulțire de bază pentru cartofi, precum și condițiile și denumirile aplicabile acestor clase (JO L 106, 30.4.1993, p. 7).


ANEXA I

Condiții pentru cartofii de sămânță de bază

1.

Condițiile pentru cartofii de sămânță de bază din „clasa S de la nivelul Uniunii” se stabilesc după cum urmează:

(a)

condiții privind cartofii de sămânță:

(i)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1 %;

(ii)

procentul în număr de plante cultivate afectate de râia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 0,1 %;

(iii)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 1,0 %;

(iv)

procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,2 %;

(v)

numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi de prebază și de bază de pe parcelă, este limitat la cinci;

(vi)

dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a cincea;

(b)

toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i)

cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5 % din masă, din care cartofii de sămânță afectați de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2 % din masă;

(ii)

cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iii)

cartofii de sămânță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iv)

cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(v)

tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(vi)

cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(vii)

prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(viii)

procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0 % din masă.

2.

Condițiile pentru cartofii de sămânță de bază din „clasa SE de la nivelul Uniunii” sunt următoarele:

(a)

condiții privind cartofii de sămânță:

(i)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1 %;

(ii)

procentul în număr de plante cultivate afectate de râia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 0,5 %;

(iii)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 2,0 %;

(iv)

procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,5 %;

(v)

numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi de prebază și de bază de pe parcelă, este limitat la șase;

(vi)

dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șasea;

(b)

toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i)

cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5 % din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2 % din masă;

(ii)

cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iii)

cartofii de sămânță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iv)

cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(v)

tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(vi)

cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(vii)

prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(viii)

procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0 % din masă.

3.

Condițiile pentru cartofii de sămânță de bază din „clasa F de la nivelul Uniunii” sunt următoarele:

(a)

condiții privind cartofii de sămânță:

(i)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1 %;

(ii)

procentul în număr de plante cultivate afectate de râia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 1,0 %;

(iii)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 4,0 %;

(iv)

procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,8 %;

(v)

numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi de prebază și de bază de pe parcelă, este limitat la șapte;

(vi)

dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șaptea;

(b)

toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i)

cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5 % din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2 % din masă;

(ii)

cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iii)

cartofii de sămânță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iv)

cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(v)

tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(vi)

cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(vii)

prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(viii)

procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0 % din masă.


ANEXA II

Condiții minime pentru cartofii de sămânță certificați

1.

Condițiile pentru cartofii de sămânță certificați din „clasa A de la nivelul Uniunii” sunt următoarele:

(a)

condiții privind cartofii de sămânță:

(i)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,2 %;

(ii)

procentul în număr de plante cultivate afectate de râia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 2,0 %;

(iii)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 8,0 %;

(iv)

procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 2,0 %;

(b)

toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i)

cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5 % din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2 % din masă;

(ii)

cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iii)

cartofii de sămânță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iv)

cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(v)

tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(vi)

cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(vii)

prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0 % din masă;

(viii)

procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0 % din masă.

2.

Condițiile pentru cartofii de sămânță certificați din „clasa B de la nivelul Uniunii” sunt următoarele:

(a)

condiții privind cartofii de sămânță:

(i)

procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,5 %;

(ii)

procentul în număr de plante cultivate afectate de râia neagră a cartofului nu trebuie să depășească 4,0 %;

(iii)

în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 10,0 %;

(iv)

procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total, 6,0 %;

(b)

toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:

(i)

cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5 % din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2 % din masă;

(ii)

cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iii)

cartofii de sămânță atinși de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0 % din masă;

(iv)

cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10 % din suprafață nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(v)

tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0 % din masă;

(vi)

cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0 % din masă;

(vii)

prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0 % din masă;

(viii)

procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0 % din masă.


Top