EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0451

2014/451/UE: Decizia Consiliului din 26 mai 2014 privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/451/oj

Related international agreement

12.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 mai 2014

privind semnarea și încheierea Acordului de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

(2014/451/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37 coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (4) din Decizia 2013/233/PESC a Consiliului din 22 mai 2013 privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (1) dispune că modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe în EUBAM Libya fac obiectul unor acorduri încheiate în temeiul articolului 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al unor dispoziții tehnice suplimentare, dacă este cazul.

(2)

În urma adoptării de către Consiliu, la 17 martie 2014, a unei decizii de autorizare a începerii negocierilor, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat un acord de participare între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (denumit în continuare „Acordul de participare”).

(3)

Acordul de participare ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul de participare dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind participarea Confederației Elvețiene la Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya).

Textul Acordului de participare este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze Acordul de participare prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

Președintele Consiliului transmite, în numele Uniunii, notificările prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Acordul de participare.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

Ch. VASILAKOS


(1)  JO L 138, 24.5.2013, p. 15.


Top