Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/UE: Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/231


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 aprilie 2014

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/283/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea și statele sale membre s-au alăturat consensului celor 193 de părți la Convenția privind diversitatea biologică („CDB”) (2) care au adoptat Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică („Protocolul de la Nagoya”) la 29 octombrie 2010.

(2)

În conformitate cu Decizia Consiliului din 6 mai 2011 (3), Protocolul de la Nagoya a fost semnat de Uniune, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Majoritatea statelor membre au semnat Protocolul de la Nagoya.

(3)

Uniunea se angajează să implementeze și să ratifice rapid Protocolul de la Nagoya.

(4)

În conformitate cu articolul 34 din CDB, orice protocol la CDB face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către state sau de către organizațiile regionale de integrare economică.

(5)

Uniunea și statele membre ale acesteia ar trebui să ia toate măsurile pentru a depune simultan, în măsura posibilului, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a Protocolului de la Nagoya.

(6)

Prin urmare, Protocolul de la Nagoya ar trebui aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică.

Textul Protocolului de la Nagoya este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună, în numele Uniunii, în ceea ce privește chestiunile care țin de competența Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 33 din Protocolul de la Nagoya (4). În același timp, respectiva (respectivele) persoană (persoane) depune (depun) declarația prevăzută în anexa la prezenta decizie, în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Convenția privind diversitatea biologică.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 aprilie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

A. TSAFTARIS


(1)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 309, 13.12.1993, p. 3.

(3)  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(4)  Data intrării în vigoare a Protocolului de la Nagoya va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ANEXĂ

Declarația Uniunii Europene în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Convenția privind diversitatea biologică

„Uniunea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 191, este competentă să încheie acorduri internaționale și să pună în aplicare obligațiile ce decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:

conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului;

protejarea sănătății umane;

folosirea prudentă și rațională a resurselor naturale;

promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să soluționeze problemele regionale sau mondiale în domeniul mediului și, în special, să combată schimbările climatice.

În plus, Uniunea Europeană adoptă măsuri la nivelul Uniunii pentru crearea unui spațiu european de cercetare și pentru buna funcționare a pieței sale interne.

Exercitarea competenței Uniunii este, prin natura sa, supusă unei evoluții continue. Pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (2) litera (a) din Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică, Uniunea va actualiza în permanență lista instrumentelor juridice care urmează să fie transmise Centrului pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor.

Uniunea Europeană răspunde de îndeplinirea obligațiilor care decurg din protocol și care sunt reglementate de legislația în vigoare a Uniunii.”


Top